Vedoucí zaměstnanci
       
Primář MUDr. Vladimír Bartl, CSc.
Vedoucí pracovník NLZP Věra Zemanová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 31,42 31,78 32,81 31,9
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 0 0 0 0
  Počet ambulantních pracovníků SZP 0 0 0 0
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet SZP na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Nově pořízené přístroje nad 100 000 Kč
 
Cena
Zdroj financí
  MIKROSKOP OPERACNI   2233260   FN Brno
  PRISTROJ EMG VYSOKORYCHLOSTNI   289999   Grant
  STUL OPERACNI   1999674   FN Brno
Zahraničně-studijní pobyty  
Místo pobytu
Doba pobytu
  Zemanová Věra   Skalica   32
   

 

Centrální operační sály III