Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Primář Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.
Vedoucí pracovník NLZP Milada Tkáčová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 58,68 60,04 62,16 60,27
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 2 2 1,79 1,5
  Počet ambulantních pracovníků SZP 2,26 2,17 2,42 2,34
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 7,99 8,89 10,26 9,31
  Počet SZP na lůžkových odděleních 23,56 23,47 22,36 21,4
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 226,32 227,4 189 208,32
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 76,8 86,04 86,64 90,6
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 6,69 6,02 5,18 5,84
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 2,27 2,28 2,38 2,54
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 5,94 5,42 4,72 5,27
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 2,27 2,28 2,38 2,54
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   1    
  Ph.D. studium studující   5   8
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  DEFIBRILATOR/MONITOR   111023   FN Brno
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 59 59   59
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 1808 2020   1939
  Počet zemřelých 180 177   175
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 10,78 9,67   10,26
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 5,6 5,47   4,66
  Rehospitalizace 33 52   47
  Reoperace 0 0   1
  Letalita (‰) 99,56 87,62   90,25
  Prostoj lůžka ve dnech 0,9 0,8   0,8
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 1235 1484 1399 1461
  Počty vyš. spec. amb 13345 13411 11874 13481
  Počet ambul. konz. 29 26 63 87
  Počet lůž. konz. 0 0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 608,71 621,71 620,28 834,94
  Počet LM Ambulance 2 2 1,792 1,5
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 14609 14921 13336  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
   1) Selhání srdce       16,12
  2) Pneumonie, původce NS       5,41
  3) Esenciální (primární) hypertenze       5,05
  4) Fibrilace a flutter síní       4,38
  5) Jiná onemocnění močové soustavy       4,07
  6) Zánět žil - flebitida a tromboflebitida       2,94
  7) Funkční dyspepsie       2,88
  8) Diabetes mellitus nezávislý na inzulinu       2,73
  9) Jiná cévní onemocnění mozku       2,52
  10) Chronická ischemická choroba srdeční       2,32
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Esenciální (primární) hypertenze       10,99
  2) Funkční dyspepsie       6,7
  3) Zánět žil - flebitida a tromboflebitida       5,22
  4) Mdloba - synkopa a zhroucení - kolaps       5,01
  5) Selhání srdce       4,68
  6) Bolest v hrdle a na hrudi       4,04
  7) Fibrilace a flutter síní       3,91
  8) Diabetes mellitus nezávislý na inzulinu       3,6
  9) Dorzalgie       3,53
  10) Chronická ischemická choroba srdeční       3,26
  11) Neurčená demence       2,86
  12) Nepravidelnost dýchání       2,55
  13) Pneumonie, původce NS       2,08
  14) Jiná onemocnění močové soustavy       1,94
  15) Anemie z nedostatku železa       1,74
  16) Diabetes mellitus závislý na inzulinu       1,68
  17) Plicní embolie       1,62
  18) Poruchy metabolizmu lipoproteinů a jiné lipidemie       1,27
  19) Závrať - vertigo       1,25
  20) Jiná cévní onemocnění mozku       1,23
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 1904,35 1951,86 2184,41 2272,83
  Průměrné výnosy na OD standard 1437,97      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 232,78      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 343,01 347,67 397,77 23314,38
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 20529,74 18877,94 21850,9  
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 15501,87      
  Průměrné náklady na lékařské místo 4029650,28 3845436 323524,6 4440879,96
  Průměrné výnosy na lékařské místo 2715278,88      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 4029650,28 3845436 3882295,2 4440879,96
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 2715278,88      
  Průměrné náklady na SZP 1726232,76 1787705,16 2039935,32 2209370,88
  Průměrné výnosy na SZP 1163178,6      
  Celkové náklady   47624762,97 52607041,73 54660940,94
  Celkové výnosy 31191992,1      
  Nákladová rentabilita -32,62      
  HV -15098951,88      
     

Publikace

Článek v časopise

Příspěvek do odborné knihy

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství