Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Primář MUDr. Pavel Mach, Ph.D.
  MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
Vedoucí pracovník NLZP Mgr. Lucie Hladíková
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 93,2 97,53 121,46 145,86
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 1,9 1,9 1,9 1,9
  Počet ambulantních pracovníků SZP 12,03 10,46 11,16 10,29
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 16,72 17,2 21,7 23,94
  Počet SZP na lůžkových odděleních 38,39 40,69 51,91 66,74
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 195,12 188,64 156,12 150
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 84,96 79,68 65,28 53,76
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 2,98 2,9 2,66 2,86
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 1,3 1,23 1,11 1,02
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 2,78 3,36 2,64 2,37
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 1,74 1,67 1,39 1,18
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 1,95 0,74 1,95 3,61
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0,33 0,3 0,63 0,8
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   3    
  SPV NLZP   2   2
  Ph.D. studium studující   2   1
  Mgr.       2
Nově pořízené přístroje nad 100 000 Kč
 
Cena
Zdroj financí
  DEFIBRILATOR/MONITOR   119700   FN Brno
  SYSTEM MONITOROVACI -CENTRALA   482216   FN Brno
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 77 77 84,56 92
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 3264 3244 3389,5 3590
  Počet zemřelých 3 9 11 11
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 5,58 5,62 6,23 6,97
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 27,15 27,09 26,73 23,66
  Rehospitalizace 2 4 10 12
  Reoperace 101 40 67 79
  Letalita (‰) 0,92 2,77 3,25 3,06
  Prostoj lůžka ve dnech 2,6 2,7 2,45 2
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 2761 2901 3002 3206
  Počty vyš. spec. amb 27314 28069 26950 28001
  Počet ambul. konz. 1608 1781 1821 1677
  Počet lůž. konz. 0 0 0 1
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 1389 1436,45 1393,55 1442,32
  Počet LM Ambulance 1,9 1,9 1,9 1,9
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 31683 32751 31773  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
   1) Nitrolební poranění       16,1
  2) Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris       10,72
  3) Zlomenina bederní páteře a pánve       8,03
  4) Jiná poranění více částí těla, NJ       7,94
  5) Zlomenina bérce, včetně kotníku       7,29
  6) Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena       6,81
  7) Jiná ortopedická následná péče       6,22
  8) Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti a hrudní páteře       5,98
  9) Zlomenina ramene a paže (nadloktí)       4,17
  10) Zlomenina krku       3,18
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
   1) Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena       9,88
  2) Zlomenina bérce, včetně kotníku       7,23
  3) Zlomenina lokte a předloktí       7
  4) Zlomenina ramene a paže (nadloktí)       5,81
  5) Otevřená rána zápěstí a ruky       4,33
  6) Vymk., podvrt. a natažení kloubů a vazů v úrov. kotníku a no       4,14
  7) Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky       3,92
  8) Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris       3,89
  9) Jiná poranění více částí těla, NJ       3,52
  10) Nitrolební poranění       3,52
  11) Zlomenina - fraktura - nohy pod kotníkem (kromě kotníku)       3,1
  12) Zlomenina bederní páteře a pánve       3,03
  13) Otevřená rána hlavy       2,9
  14) Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti a hrudní páteře       2,64
  15) Povrchní poranění hlavy       2,48
  16) Povrchní poranění bérce       2,47
  17) Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů ramenního plete       2,12
  18) Povrchní poranění zápěstí a ruky       2,11
  19) Jiná ortopedická následná péče       2
  20) Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)       1,96
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 3766,47 3831,02 4054,59 4514,38
  Průměrné náklady na OD JIP 11274,38 16596,27 16012,06 13303,04
  Průměrné výnosy na OD standard 2486,12      
  Průměrné výnosy na OD JIP 9120,42      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 190,46      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 477,71 473,04 468,96 30076,93
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 20771,3 21174,43 24773,59 124194,18
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP 72278,2 114470,69 121314,2 492,98
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 13710,45      
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP 58469,53      
  Průměrné náklady na lékařské místo 5011571,28 5241474,24 5233653,24 6301616,64
  Průměrné výnosy na lékařské místo 2803836,36      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 5011571,28 5241474,24 5172529,8 6301616,64
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 2803836,36      
  Průměrné náklady na SZP 2097475,32 2294708,4 2246797,8 2400861,96
  Průměrné výnosy na SZP 1173479,76      
  Celkové náklady   119680327,4 143940727,6 187334460,3
  Celkové výnosy 60340428,6      
  Nákladová rentabilita -44,05      
  HV -47511927,26      
 

Publikace

Článek v časopise

Příspěvek do odborné knihy

Klinika úrazové chirurgie