Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D.
Primář MUDr. Michal Klimovič, Ph.D.
  MUDr., Mgr. Miroslav Šeda, Ph.D.
Vedoucí pracovník NLZP Eliška Filipů
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 58,26 62,74 65,18 66,6
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 8,41 6,53 6,49 8,45
  Počet ambulantních pracovníků SZP 11,17 11,88 12 12,17
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 5,75 9,92 10,33 8,47
  Počet SZP na lůžkových odděleních 24,77 25,1 26,91 25,41
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 47,04 23,64 25,08 39,6
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 10,92 9,36 9,6 11,76
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 0,73 0,46 0,52 0,6
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0,17 0,18 0,2 0,18
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0,73 0,46 0,52 0,6
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0,17 0,18 0,2 0,18
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   1   2
  SPV NLZP       1
  Ph.D. studium studující   1   2
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  MONITOR HEMODYNAMICKY   1513256   dotace
  RISTROJ HEMODIAFILTRACNI   560880   FN Brno
  TROMBOELASTOGRAF   558600   Grant
  VENTILATOR PLICNI   1018399   FN Brno
Zahraničně-studijní pobyty
 
Místo pobytu
 
Doba pobytu
  Filipů Eliška   Skalica   25
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IIGA 1 2 2 1
  Celkem 1   2 1
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 8 9 9 9
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 271 235 259,5 336
  Počet zemřelých 28 12 19 29
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 5,69 7,07 7,61 5,57
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 4,12 4,45 3,59 3,89
  Rehospitalizace 7 2 3 8
  Reoperace 21 49 78 41
  Letalita (‰) 103,51 51,06 73,22 86,44
  Prostoj lůžka ve dnech 5,6 6,9 5,04 4,2
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 5810 6309 6345 5960
  Počty vyš. spec. amb -1265 -2154 0 3072
  Počet ambul. konz. 9085 10689 10870 5119
  Počet lůž. konz. 0 0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 134,71 189,32 188,14 139,49
  Počet LM Ambulance 8,411 6,53 6,594 8,454
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 13597 14844 17215  
10.a) Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Respirační selhání, NJ       13,02
  2) Nitrolební poranění       8,58
  3) Zhoubný novotvar mozku       5,92
  4) Poruchy dýchací soustavy po výkonech, NJ       5,92
  5) Spavost - somnolence, ztrnulost - stupor a bezvědomí, kóma       3,85
  6) Status epilepticus       3,25
  7) Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně       3,25
  8) Neurčená mnohočetná poranění       2,66
  9) Epilepsie - padoucnice       2,66
  10) Pneumonie, původce NS       2,07
10.b) Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Jiné syndromy bolesti hlavy       9,3
  2) Respirační selhání, NJ       8,14
  3) Jiná onemocnění měkké tkáně, nezařazené jinde       4,65
  4) Nitrolební poranění       4,65
  5) Epidermolysis bullosa       3,49
  6) Nepravidelnosti dýchání       3,49
  7) Zhoubný novotvar mozku       3,49
  8) Dorzalgie       3,49
  9) Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin       3,49
  10) Onemocnění měkké tkáně způs. zatěžováním, přetěžováním n.tla       2,33
  11) Jiný strabizmus       2,33
  12) Jiné poruchy mozku       2,33
  13) Epilepsie - padoucnice       2,33
  14) Jiné pooperační stavy       2,33
  15) Status epilepticus       2,33
  16) Neurčená mnohočetná poranění       2,33
  17) Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea       2,33
  18) Poruchy dýchací soustavy po výkonech, NJ       2,33
  19) Jiné vrozené vady periferní cévní soustavy       1,16
  20) Cystická fibróza       1,16
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD JIP 22290,86 22474,77 20575,15 22555,53
  Průměrné výnosy na OD JIP 25034,02      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 2412,37      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 2769,94 2647,29 2745,28 3103,46
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP 126823,04 158949,2 156672,4 125719,36
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP 142430,17      
  Průměrné náklady na lékařské místo 3969643,68 3755115,48 3896890,56 4096582,56
  Průměrné výnosy na lékařské místo 3551189,88      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 3969643,68 3755115,48 3896890,56 4096582,56
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 3551189,88      
  Průměrné náklady na SZP 1672713,12 1733275,32 1750425,84 1792517,4
  Průměrné výnosy na SZP 1496386,68      
  Celkové náklady   69284070,21 73369681,73 77506658,63
  Celkové výnosy 57391666,95      
  Nákladová rentabilita -10,54      
  HV -6762737,6      
     

Publikace

Článek v časopise

 


Klinika dětské anesteziologie a resuscitace