Vedoucí zaměstnanci
       
Primář MUDr. Petra Sejbalová
Vedoucí pracovník NLZP Vladimíra Bělohlávková
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12.   11,51 11,15 10,94
  Počet ambulantních pracovníků lékařů   2,86 1,7 1,58
  Počet ambulantních pracovníků SZP   3,5 3,5 3,25
  Počet lékařů na lůžkových odděleních   0 0 0
  Počet SZP na lůžkových odděleních   0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ   0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP   0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ   0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP   0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM   0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP   0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jedno LM   0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP   0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM   0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP   0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM   0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP   0 0 0
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb   0 0 0
  Počty vyš. spec. amb   4677 4459 4102
  Počet ambul. konz.   7 26 57
  Počet lůž. konz.   0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM   136,55 219,85 218,89
  Počet LM Ambulance   2,86 1,7 1,583
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních     4684 4485
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Poruchy sexuální preference       28,69
  2) Sexuální poruchy nezpůs.organickou poruchou n.nemocí       28,06
  3) Poruchy psychické a chování souvis. se sexuál. vývojem a orientací       15,29
  4) Poruchy pohlavní identity       10,56
  5) Jiné anxiózní poruchy       4,02
  6) Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení       3,05
  7) Jiné poruchy pyje       1,73
  8) Perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)       1,15
  9) Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti       1,12
  10) Zlomenina krku       0,98
  11) Depresivní fáze       0,59
  12) Neorganické poruchy spánku       0,51
  13) Somatoformní poruchy       0,39
  14) Jiná poranění více částí těla, NJ       0,34
  15) Řízení plodnosti       0,29
  16) Zlomenina bederní páteře a pánve       0,27
  17) Fobické úzkostné poruchy       0,27
  18) Mužská neplodnost       0,22
  19) Periodická depresivní porucha       0,2
  20) Poranění nervů a míchy v úrovni krku       0,2
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na amb. pacienta   1411,65 1663,76  
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP       1848,63
  Průměrné náklady na lékařské místo   2381411,28 3110914,92 3186231,36
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ   1567220,4 1969294,68 2080448,76
  Průměrné náklady na SZP   2041971,96 2385034,68 2686430,4
  Celkové náklady   9188874,06 10732656,27 11417329,24
   

Publikace

Článek v časopise


Sexuologické oddělení