Vedoucí zaměstnanci
       
Primář MUDr. Jana Roubalová
Vedoucí pracovník NLZP Hana Černá
  Mgr. Dagmar Janů
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 104,42 116,64 118,97 122,46
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 1 1,47 1,6 1,35
  Počet ambulantních pracovníků SZP 12,68 15,19 15,37 14,96
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 7 6,61 6,09 6
  Počet SZP na lůžkových odděleních 37,72 38,47 38,51 38,8
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 174,96 179,04 189,12 190,8
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 32,52 30,72 29,88 29,52
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 8,14 8,34 9,08 9,1
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 1,51 1,43 1,44 1,41
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 8,14 8,34 9,08 9,1
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 1,51 1,43 1,44 1,41
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ph.D. studium studující   1   1
  Bc.       1
Zahraničně-studijní pobyty
Místo pobytu
Doba pobytu
  Teturová Monika, Bc.   Skalica   17
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGF   1 1  
  Celkem   1 1  
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 66 66 66 66
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 1241 1225 1184 1152
  Počet zemřelých 0 0 0 0
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 16,58 16,97 17,01 17,52
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 9,78 9,04 10,84 10,71
  Rehospitalizace 9 7 14 13
  Reoperace 0 2 0 1
  Letalita (‰) 0 0 0 0
  Prostoj lůžka ve dnech 1,4 1,2 1,8 1,9
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 66 66 66 66
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 1225 1184 1152 1145
  Počet zemřelých 0 0 0 0
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 16,97 17,01 17,52 17,45
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 9,04 10,84 10,71 11,41
  Rehospitalizace 7 14 13 5
  Reoperace 2 0 1 0
  Letalita (‰) 0 0 0 0
  Prostoj lůžka ve dnech 1,2 1,8 1,9 2,4
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Péče s použitím rehabilitačních výkonů       99,91
  2) Kompl. vnitřních ortopedických protetic. pomůcek, implantát       0,09
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
   1) Spontánní porod jediného dítěte       10,02
  2) Onemocnění jiných meziobratlových plotének       4,52
  3) Péče s použitím rehabilitačních výkonů       4,32
  4) Dorzalgie       3,98
  5) Jiné dorzopatie, nezařazené jinde       3,53
  6) Artróza kolenního kloubu - gonartróza       2,99
  7) Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů kolena       2,82
  8) Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris       2,53
  9) Artróza kyčelního kloubu       2,28
  10) Porod jediného plodu cís. řezem       2,09
  11) Zlomenina bérce, vč. kotníku       1,96
  12) Zlomenina lokte a předloktí       1,86
  13) Jiná poranění více částí těla, NJ       1,68
  14) Akutní infarkt myokardu       1,61
  15) Cévní mozková příhoda, neurčená jako krvácení nebo infarkt       1,58
  16) Zlomenina ramene a paže (nadloktí)       1,43
  17) Poškození ramene       1,28
  18) Zlomenina bederní páteře a pánve       1,15
  19) Jiná onemocnění močové soustavy       1,13
  20) Inkontinence stolice       1,12
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 1877,41 1911,18 1986,25 2087,22
  Průměrné výnosy na OD standard 1625,2      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 335,1      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 241,84 289,61 339,86 36421,6
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 31860,87 32501,4 34795,54  
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP       345,34
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 27580,62      
  Průměrné náklady na lékařské místo 7109989,92 7298248,08 7771028,88 8492561,76
  Průměrné výnosy na lékařské místo 6903882,24      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 7109989,92 7298248,08 7771028,88 8492561,76
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 6903882,24      
  Průměrné náklady na SZP 783801,84 752708,88 801487,56 836009,64
  Průměrné výnosy na SZP 761080,68      
  Celkové náklady   69305987,82 75302564,44 79405451,98
  Celkové výnosy 62134940,07      
  Nákladová rentabilita -2,9      
  HV -1854969,04      
   

Publikace

Článek v časopise


Rehabilitační oddělení