Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
Primář MUDr. Igor Černý
Vedoucí pracovník NLZP Jitka Haklová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 22,93 22,59 22,55 23,34
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 0 0 0 0
  Počet ambulantních pracovníků SZP 0 0 0 0
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet SZP na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 6,57 5,89 5,76 6,76
  Počet pracovníků SVLS SZP 11,36 11,2 11,79 11,67
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ       2
  Ph.D. studium studující       1
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Zhoubný novotvar předstojné žlázy - prostaty       12,44
  2) Obstruktivní a refluxní uropatie       6,71
  3) Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku       5,35
  4) Neurčená ledvinná kolika       5,27
  5) Kámen ledviny a močovodu       5,24
  6) Jiné poruchy ledviny a ureteru, NJ       4,66
  7) Zhoubný novotvar prsu       4,42
  8) Jiná neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin       3,88
  9) Dorzalgie       3,7
  10) Funkční dyspepsie       3,07
  11) Plicní embolie       2,71
  12) Zánět močového měchýře - cystitida       2,66
  13) Novotvar nejistého nebo neznámého chování močových orgánů       2,66
  14) Zbytnění prostaty - hyperplasia prostatae       2,11
  15) Zhoubný novotvar průdušky - bronchu a plíce       2,11
  16) Zhoubný novotvar močového měchýře - vesicae urinariae       1,91
  17) Jiná onemocnění močové soustavy       1,36
  18) Akutní tubulo-intersticiální nefritida       1,1
  19) Hyperparatyreóza a jiné nemoci příšítných tělísek       1,04
  20) Chronická tubulo-intersticiální nefritida       0,91
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na lékařské místo 4820946,96 5665521,96 6113384,16 4999291,92
  Průměrné výnosy na lékařské místo 4583080,44      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 3647133,6 4234313,28 4639735,68 3972790,32
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 3467183,28      
  Průměrné náklady na SZP 2109142,2 2226357,84 2264846,76 2300245,56
  Průměrné výnosy na SZP 2005076,64      
  Celkové náklady   24941516,33 26706318,59 26836198,72
  Celkové výnosy 22773326,61      
  Nákladová rentabilita -4,93      
  HV -1181958,56      
Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních
2009
2010
2011
2012
  Celkový počet LM + VŠ 6,57 5,89 5,76 6,76
  Celkový počet SZP 11,36 11,2 11,79 11,67
  Celkový počet provedených vyšetření 6587 6188 6647 6202
  Průměrný počet vyšetření na jedno LM + VŠ 1002,84 1050,48 1154,76 918,12
  Průměrný počet vyšetření na jednoho SZP 579,96 552,36 563,76 531,6
  Průměrné náklady na jedno vyšetření 3636,75 4030,63 4017,8 4327,02
  Průměrné výnosy na jedno vyšetření 3457,31      
  Procentuální poměr vyšetření žadatelů interních 71,95 50,63 48,02 48,64
  Celkový počet vykázaných bodů 11012230 11013552 11408632 11215565
  Průměrný počet vykázaných bodů na jedno LM + VŠ 1676585,04 1869767,16 1982041,68 1660335,36
  Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP 969571,32 983104,2 967516,44 961334,16
   Klinika nukleární medicíny