Vedoucí zaměstnanci
 
Přednosta Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Primář MUDr. Pavel Turčáni, MHA
Vedoucí pracovník NLZP Bc. Renáta Grossová Klementová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 83,6 83,92 88,86 89,56
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 3,63 2,27 2 1,32
  Počet ambulantních pracovníků SZP 11,95 10,33 10,72 11,04
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 15,47 16,46 17 19,23
  Počet SZP na lůžkových odděleních 31,26 28,61 29,37 28,84
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 139,2 149,52 143,64 136,32
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 68,88 86,04 83,16 90,84
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 3,79 3,74 3,48 3,22
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 1,88 2,15 2,02 2,15
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 4,44 4,12 3,57 3,22
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 2,43 2,56 2,39 2,55
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 1,7 2,05 2,88 3,24
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0,64 0,89 0,84 0,88
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ        
  Specializovaná způsobilost lékařů        
  SPV NLZP        
  Ph.D. studium studující     1  
  MBA        
  Bc.     1  
  Mgr.        
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 80 80 80  
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 2154 2461 2441  
  Počet zemřelých 304 292 225  
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 9,97 9,12 8,85  
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 21,31 18,5 20,79  
  Rehospitalizace 251 263 219  
  Reoperace 0 1 0  
  Letalita (‰) 141,1 118,65 92,18  
  Prostoj lůžka ve dnech   2,7 1,7 1,7
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 2227 2228 2552 2557
  Počty vyš. spec. amb 35236 39788 43040 42864
  Počet ambul. konz. 0 886 911 808
  Počet lůž. konz. 0 0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 859 1578,27 1935,13 2915
  Počet LM Ambulance 3,631 2,265 2 1,322
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 37463 42902 46503 46229
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Pneumonie, původce NS       19
  2) J.chron.obstrukt.plicní nemoc       18
  3) ZN průdušky - bronchu a plíce       13
  4) Jiná lékařská péče       9
  5) Poruchy spánku       8
  6) Astma       5
  7) Respirační selhání, NJ       3
  8) Nnej.n.nezn.ch.s.u.,dý.,n-h.or       3
  9) Jiné interstic.plicní nemoci       2
  10) Selhání srdce       1
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) J.chron.obstrukt.plicní nemoc       21
  2) Astma       18
  3) ZN průdušky - bronchu a plíce       13
  4) Pneumonie, původce NS       6
  5) Jiné interstic.plicní nemoci       6
  6) Sarkoidóza - sarcoidosis       4
  7) Nepravidelnosti dýchání       3
  8) Kašel       3
  9) Jiné poruchy dýchací soustavy       3
  10) Nnej.n.nezn.ch.s.u.,dý.,n-h.or       3
  11) Akutní zánět průdušek       1
  12) Cystická fibróza       1
  13) Crohnova nemoc-enteritis reg.       1
  14) Poruchy spánku       1
  15) Pohrudniční výpotek, NJ       1
  16) Krvácení z dýchacích cest       1
  17) Abn.nál.při dg.zobrazení plic       1
  18) Selhání srdce       1
  19) Respirační selhání, NJ       1
  20) Por.duš.a chov.zp.tabákem       1
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard   2325,5 2410,8 2815,95
  Průměrné náklady na OD JIP   6825,22 6918,54 6682,25
  Průměrné výnosy na OD standard   1622,99    
  Průměrné výnosy na OD JIP   6033,04    
  Průměrné výnosy na amb. pacienta   712,5    
  Průměrné náklady na amb. pacienta   737,16 721,24 912,98
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard   22220,31 22027,01 25370,93
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP   44436,97 47945,02 41537,3
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard   15507,83    
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP   39279,32    
  Průměrné náklady na lékařské místo   4728280,2 4740227,04 5246789,52
  Průměrné výnosy na lékařské místo   3675413,16    
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ   4682876,52 4695315,48 5223524,64
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ   3640119,72    
  Průměrné náklady na SZP   2441533,8 2412173,52 2881881,48
  Průměrné výnosy na SZP   1897866,72    
  Celkové náklady   97533780,89 99114197,83 117802667,9
  Celkové výnosy 60481994,05 75815504,55    
  Nákladová rentabilita -30,61 -22,27    
  HV -26685809,81 -21718276,34    

Abstrakt v časopise

Abstrakt ve sborníku

Článek v časopise

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Příspěvek do odborné knihy

Příspěvek do sborníku


 

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy