Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Primář MUDr. František Jimramovský
Vedoucí pracovník NLZP Marie Peková
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 183,63 191,4 191,97 190,28
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 15,54 17,38 17,08 17,08
  Počet ambulantních pracovníků SZP 20,08 20,09 20,29 20,98
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 21,55 23,62 23,94 24,37
  Počet SZP na lůžkových odděleních 101,42 105,66 106,06 104,23
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 217,44 180 183,84 176,16
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 46,2 40,2 41,52 41,16
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 3,56 3 2,93 2,61
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0,76 0,67 0,66 0,61
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 2 1,62 1,64 1,45
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 1,46 1,1 1,11 1
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 2,46 2,3 2,18 2,03
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0,37 0,38 0,36 0,34
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ     2  
  SPV NLZP     3  
  Ph.D. studium studující     6  
  Bc.     1  
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  JEDNOTKA PRO RIZENOU HYPO/HYPERTERMII   413178   dotace
  MONITOR MOZKOVYCH FUNKCI   592805   dotace
  MONITOR VITALNICH FUNKCI   333108   FN Brno
  PRISTROJ DIALYZACNI   405900   FN Brno
  PRISTROJ DIALYZACNI S MODULEM BPM   519840   dary
  SYSTEM NOVOROZENECKY TRANSPORTNI   863562   dary
  VENTILATOR   1055253   dary
  ZARIZ.ZAZNAM.ELEKTROFYZIOLOGICKE   3924942   dotace
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGA   5 3 3
  MŠMT   1    
  Celkem   6 3 3
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 131 131 110,87 109
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 4685 4253 4400 4295
  Počet zemřelých 27 16 13 19
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 5,97 6,07 5,81 5,41
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 19,22 60,24 40,84 45,49
  Rehospitalizace 107 101 141 142
  Reoperace 22 82 142 115
  Letalita (‰) 5,76 3,76 2,95 4,42
  Prostoj lůžka ve dnech 3,8 5 3,17 3,6
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 2840 3998 3950 3788
  Počty vyš. spec. amb 34402 52775 51413 52342
  Počet ambul. konz. 2279 2811 2916 2251
  Počet lůž. konz. 0 1 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 211,98 285,65 284,29 284,79
  Počet LM Ambulance 15,536 17,38 17,083 17,083
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 39521 59585 58279  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Akutní zánět průdušek - bronchitis acuta       3,71
  2) Pneumonie, původce NS       3,5
  3) Akutní zánět hrtanu a průdušnice       3,38
  4) Křeče, nezařazené jinde       2,96
  5) Crohnova nemoc [regionální enteritida]       2,69
  6) Diabetes mellitus závislý na inzulinu       2,54
  7) Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a pa       2,5
  8) Juvenilní artritida       2,29
  9) Střevní malabsorpce       2,29
  10) Jiná onemocnění močové soustavy       1,73
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Atopická dermatitida       5,21
  2) Břišní a pánevní bolest       4,51
  3) Střevní malabsorpce       3,83
  4) Diabetes mellitus závislý na inzulinu       3,36
  5) Juvenilní artritida       3,26
  6) Poruchy metabolizmu aromatických aminokyselin       3,09
  7) Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a pa       2,69
  8) Astma       2,45
  9) Jiná dermatitida       2,21
  10) Hemangiom a Iymfangiom kterékoliv lokalizace       2,04
  11) Jiné poruchy kloubů, nezařazené jinde       1,62
  12) Vrozené vady srdeční přepážky       1,55
  13) Jiné endokrinní poruchy       1,42
  14) Jiné poruchy imunity       1,4
  15) Virové bradavice       1,31
  16) Akutní zánět mandlí       1,29
  17) Vazomotorická a alergická rýma - rhinitis       1,25
  18) Poruchy metabolizmu lipoproteinů a jiné Iipidemie       1,19
  19) Jiná hypotyreóza       1,17
  20) Akutní zánět průdušek - bronchitis acuta       1,16
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 2580,09 3148,57 3421,65 4099,63
  Průměrné náklady na OD JIP 7102,99 7207,35 8023,33 8637,29
  Průměrné výnosy na OD standard 1668,22      
  Průměrné výnosy na OD JIP 8793,43      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 484,27      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 777,32 624,47 1137,52 1469,78
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 12651,39 15735,47 16188,05 18061,04
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP 80824,58 75312,09 87956,31 85777,24
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 8180,05      
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP 100060,01      
  Průměrné náklady na lékařské místo 3650897,4 3617685,36 4429909,08 4901093,52
  Průměrné výnosy na lékařské místo 3098654,52      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 3650897,4 3617685,36 4429909,08 4901093,52
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 3098654,52      
  Průměrné náklady na SZP 1216863,84 1261656,48 1538318,64 1747598,28
  Průměrné výnosy na SZP 1032798,24      
  Celkové náklady   161179037,6 197441786,1 220567589,6
  Celkové výnosy 127369417      
  Nákladová rentabilita -15,13      
  HV -22699810,24      
     

Publikace

Článek v časopise

 

Pediatrická klinika