Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Primář Doc. MUDr. Marek Mechl, PhD., MBA
Vedoucí pracovník NLZP Dagmar Bočková
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 102,64 103,39 100,71 102,18
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 0 0 0 0
  Počet ambulantních pracovníků SZP 0 0 0 0
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet SZP na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 29,21 30,89 31,69 33,08
  Počet pracovníků SVLS SZP 50,85 49,08 46,11 46,05
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   7   1
  Ph.D. studium studující   11   6
  Bc.   1    
Nově získané věděckopedagogické hodnosti
       
  MUDr. Aleš Neumann Ph.D.     Nový titul : Ph.D.
  MUDr. Andrea Šprláková - Puková Ph.D.     Nový titul : Ph.D.
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  INSUFLATOR   285000   FN Brno
  PRISTROJ MAMOGRAFICKY   3543693   FN Brno
  PRISTROJ RTG POJIZDNY   2279989   FN Brno
  SOFTWARE-SYSTEM ELEKTR.DOZIMETRIE   2414052   FN Brno
  STANICE PRAC.DIAGN.VHODNOCOVACI   1077300   FN Brno
  STANICE PRAC.DIAGN.VYHODNOCOVACI   1077300   FN Brno
  TERMINAL ELEKTRONICKE DOZIMETRIE   304452   FN Brno
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGA 2 4 4 3
  GAČR       1
  IGF     1 1
  Evropské projekty   1    
  Celkem 3 5 5 5
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
   1) Screeningové vyšetření specializované na novotvary       5,11
  2) Funkční dyspepsie       2,49
  3) Břišní a pánevní bolest       2,35
  4) Zhoubný novotvar průdušky - bronchu a plíce       2,3
  5) Nitrolební poranění       2,05
  6) Jiná poranění více částí těla, NJ       2,02
  7) Onemocnění jiných meziobratlových plotének       1,61
  8) Zhoubný novotvar prsu       1,6
  9) Zlomenina bérce, včetně kotníku       1,56
  10) Zlomenina lokte a předloktí       1,55
  11) Artróza kolenního kloubu - gonartróza (gonarthrosis)       1,51
  12) Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris       1,5
  13) Pneumonie, původce NS       1,47
  14) Cévní mozková příhoda, neurčená jako krvácení nebo infarkt       1,45
  15) Skolióza       1,44
  16) Artróza kyčelního kloubu - koxartróza (coxarthrosis)       1,38
  17) Dorzalgie       1,34
  18) Neurčitá bulka v prsu       1,25
  19) Zlomenina ramene a paže (nadloktí)       1,25
  20) Crohnova nemoc [regionální enteritida]       1,21
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na lékařské místo 4991898,84 5029642,32 5208210,12 5431246,92
  Průměrné výnosy na lékařské místo 6627519      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 4770164,52 4926905,16 5104497,36 5259242,88
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 6333132,24      
  Průměrné náklady na SZP 2740626 3101265 3508136,76 3778294,2
  Průměrné výnosy na SZP 3638605,44      
  Celkové náklady   152199491,6 161747909,9 173983206,1
  Celkové výnosy 185018238,1      
  Nákladová rentabilita 32,77      
  HV 45661061,79      
Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních
2009
2010
2011
2012
  Celkový počet LM + VŠ 29,21 30,89 31,69 33,08
  Celkový počet SZP 50,85 49,08 46,11 46,05
  Celkový počet provedených vyšetření 147022 145293 135283 141671
  Průměrný počet vyšetření na jedno LM + VŠ 5032,56 4703,28 4269,36 4282,44
  Průměrný počet vyšetření na jednoho SZP 2891,4 2960,52 2934,12 3076,56
  Průměrné náklady na jedno vyšetření 947,87 1047,53 1195,63 1228,08
  Průměrné výnosy na jedno vyšetření 1258,44      
  Procentuální poměr vyšetření žadatelů interních 99,06 90,37 91,59 92,24
  Celkový počet vykázaných bodů 154821766 152956086 143980193 151099391
  Průměrný počet vykázaných bodů na jedno LM + VŠ 5299513,92 4951397,16 4543777,56 4567500,6
  Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP 3044755,68 3116681,64 3122774,28 3281339,4
   

Publikace

Článek v časopise

Odborná kniha

Příspěvek do odborné knihy


Radiologická klinika