Vedoucí zaměstnanci
       
Primář MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Vedoucí pracovník NLZP Bc. Renata Spěšná
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 48,49 48,81 39,76 37,4
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 4,42 5 6 6
  Počet ambulantních pracovníků SZP 4 3,86 4,46 4,42
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet SZP na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 23,4 24,95 21,03 19,23
  Počet pracovníků SVLS SZP 22,05 20,86 15,73 15,17
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ       1
  Ph.D. studium studující     1 1
Nově získané věděckopedagogické hodnosti
       
  Mgr. Eva Hladíková Ph.D.      Nový titul : Ph.D.
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  MIKROSKOP BINOKULARNI   268090   FN Brno
  TERMOCYCLER   263952   dary
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGA 1 1 1  
  IGF 1      
  Celkem 1 1 1  
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 0 0 0 0
  Počty vyš. spec. amb 8622 8715 7813 7569
  Počet ambul. konz. 110 121 160 174
  Počet lůž. konz. 0 0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 164,75 147,27 110,74 107,54
  Počet LM Ambulance 4,417 5 6 6
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 8732 8836 7973  
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
   1) Některé vady a chronic. nemoci vedoucí k invaliditě v rodinn       26,13
  2) Předporodní screening       10,33
  3) Screeningové vyšetření specializované na jiné nemoci a poruc       6,19
  4) Mužská neplodnost       5,22
  5) Ženská neplodnost       4,64
  6) Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím       4,51
  7) Jiné endokrinní poruchy       4,22
  8) Řízení plodnosti       2,8
  9) Jiné určené vrozené malformační syndromy postihující více sy       2,73
  10) Fakomatózy, NJ       2,29
  11) Lehká mentální retardace       1,77
  12) Habituální potrácení       1,72
  13) Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje       0,97
  14) Jiné srdeční arytmie       0,9
  15) Primární poruchy svalů       0,65
  16) Epilepsie - padoucnice       0,62
  17) Jiné vady koagulace       0,58
  18) Abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky       0,55
  19) Jiné nemoci slinivky břišní       0,5
  20) Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary       0,49
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 594,96      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 831,68 675,07 844,6 962,9
  Průměrné náklady na lékařské místo 7060381,32 6729893,64 5420932,56 5401529,04
  Průměrné výnosy na lékařské místo 13780746,48      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 1426476,24 1439287,92 1546652,88 1601236,92
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 2784255,84      
  Průměrné náklady na SZP 1513796,4 1721937,12 2068323,6 2030025,24
  Průměrné výnosy na SZP 2954690,88      
  Celkové náklady   35910712,19 32525595,05 30788715,85
  Celkové výnosy 65162260      
  Nákladová rentabilita 95,18      
  HV 31777247,15      
Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních
2009
2010
2011
2012
  Celkový počet LM + VŠ 23,4 24,95 21,03 19,23
  Celkový počet SZP 22,05 20,85 15,73 15,17
  Celkový počet provedených vyšetření 26233 27698 24548 22751
  Průměrný počet vyšetření na jedno LM + VŠ 1120,44 1110,12 1167,36 1183,2
  Průměrný počet vyšetření na jednoho SZP 1189,08 1328,16 1561,08 1500,12
  Průměrné náklady na jedno vyšetření 1273,12 1296,51 1324,98 1353,29
  Průměrné výnosy na jedno vyšetření 2484,93      
  Procentuální poměr vyšetření žadatelů interních 98,37 95,04 95,57 95,49
  Celkový počet vykázaných bodů 84946628 90701286 69704651 61661393
  Průměrný počet vykázaných bodů na jedno LM + VŠ 3629603,16 3635273,52 3314586,6 3206840,28
  Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP 3851785,2 4349173,44 4432563,72 4065586,32
   

Publikace

Článek v časopise

 

Oddělení lékařské genetiky