Vedoucí zaměstnanci
       
Primář MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Vedoucí pracovník NLZP Barbora Jordanová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12.   17,54 16,1 15,75
  Počet ambulantních pracovníků lékařů   1,7 2,03 2,03
  Počet ambulantních pracovníků SZP   1 1 1
  Počet lékařů na lůžkových odděleních   0 0 0
  Počet SZP na lůžkových odděleních   0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ   0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP   0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ   6,73 5,28 5,03
  Počet pracovníků SVLS SZP   9 9 8,91
  Počet hospitalizovaných na jedno LM   0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP   0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jedno LM   0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP   0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM   0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP   0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM   0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP   0 0 0
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   1    
Nově získané věděckopedagogické hodnosti
       
  MUDr. Ondřej Zapletal Ph.D. -- Nový titul : Ph.D.        
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  ANALYZATOR HEMATOLOGICKY   2349540   Grant
  SOFTWARE LIS INFOLAB   106428   FN Brno
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb   1 3 12
  Počty vyš. spec. amb   5828 5838 5514
  Počet ambul. konz.   442 588 709
  Počet lůž. konz.   0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM   307,4 263,92 255,95
  Počet LM Ambulance   1,7 2,03 2,03
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních   6271 6429  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Lymfoidní leukemie       6,18
  2) Spontánní porod jediného dítěte       4,71
  3) Břišní a pánevní bolest       3,07
  4) Zhoubný novotvar mozku       2,92
  5) Zánět žil - flebitida a tromboflebitida       2,53
  6) Jiné vady koagulace       2,48
  7) Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea       2
  8) Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně       1,93
  9) Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin       1,92
  10) Poruchy související se zkrác. trváním těhot. a nízkou por. h       1,87
  11) Zhoubný novotvar vaječníku       1,84
  12) Předčasné porušení plodových blan       1,7
  13) Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a pa       1,69
  14) Myeloidní leukemie       1,58
  15) Purpura a jiné krvácivé stavy       1,41
  16) Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokaliz       1,13
  17) Hodgkinův lymfom       1,11
  18) Předčasná porodní činnost a porod       1,08
  19) Ženská neplodnost       1,05
  20) Porod jediného plodu císařským řezem       1,04
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na amb. pacienta   3948,27 3705,76 4913,69
  Průměrné náklady na lékařské místo   8375666,64 9205146,96 10936063,8
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ   6840537,12 7022764,68 8762328,24
  Průměrné náklady na SZP   4146885,6 4122883,08 4949284,08
  Celkové náklady   37321970,8 37105947,38 44083273,09
Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních
2009
2010
2011
2012
  Celkový počet LM + VŠ   5,46 5,28 5,03
  Celkový počet SZP   9 9 8,91
  Celkový počet provedených vyšetření   60207 56510 62338
  Průměrný počet vyšetření na jedno LM + VŠ   2758,74 891,27 12390,72
  Průměrný počet vyšetření na jednoho SZP   1672,41 523,24 583,23
  Průměrné náklady na jedno vyšetření   619,89 656,63 707,17
  Procentuální poměr vyšetření žadatelů interních   99,9 99,92 99,92
  Celkový počet vykázaných bodů   8786359 8954480 10821501
  Průměrný počet vykázaných bodů na jedno LM + VŠ   402600,75 141228,94 2150964,24
  Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP   244065,54 82911,85 1214943,36
   

Publikace

Článek v časopise


Oddělení dětské hematologie