Menu
Česky English
532 23 1111

Dysfagie - terapeutický materiál

Dysfagie - terapeutický materiál

Zatloukalová M., Lasotová N., Košťálová M., Klenková J.

Materiál vznikl ve spolupráci Neurologické kliniky LF MU a FN Brno a Katedry speciální pedagogiky PdF MU Brno

 

Obsah

  1. Úvod
  2. Orální fáze
  3. Faryngeální fáze
  4. Pozice hlavy
  5. Manévry
  6. Pomůcky

 

Dysfagie: terapeutický materiál

Zatloukalová Markéta, Lasotová Naděžda, Košťálová Milena, Klenková Jiřina

 

Úvod

Terapeutický materiál vznikl ve spolupráci Neurologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno a Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Materiál je určen klinickým logopedům jako pomůcka při terapii dysfagie.  Výběr cvičení by měl vždy vycházet z komplexní diagnostiky a po stanovení terapeutického postupu. Samostatné použití bez předcházející diagnostiky a odborného vedení klinickým logopedem může být vzhledem k povaze poruchy polykání vysoce rizikové a může vést až k ohrožení života.

Předkládaný terapeutický materiál je vhodný pro pacienty s poruchou polykání v akutní i chronické fázi, pro svoji názornost je vhodný i pro pacienty s jazykovým či kognitivním deficitem, je srozumitelný pro rodinné příslušníky či ošetřující personál, kteří se o pacienta s poruchou polykání starají a jsou nápomocni v terapeutickém postupu.

 

Upozornění

Materiál je dovoleno použít k osobní potřebě při intervenci vedené klinickým logopedem. Není dovoleno materiál dále publikovat a šířit. Vždy musíte zachovat poznámku o copyrightu a odkaz na původní český zdroj. Povolení je nutné vyžádat pro: vytvoření většího množství kopií pro distribuci nebo jakékoli prezentaci na odborné akci, publikaci nebo části materiálu v tisku apod. V jiném případě se dotazujte prostřednictvím následně uvedeného e-mailového kontaktu .

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji