Menu
Česky English
532 23 1111

Přednášky a publikace

2019

Adamová B, Andrašinová T. Bolesti páteře – patofyziologie a klinická manifestace – 1. část. PROFI Medicína 2019;1:36-38.  Afiliace: NK LF MU + FN Brno. Dedikace: 0. 

Adamová B, Andrašinová T. Bolesti páteře – jak postupovat? – 2. část. PROFI Medicína 2019;2:28-31. Afiliace: NK LF MU + FN Brno. Dedikace: 0. 

Andrasinova T, Kalikova E, Kopacik R, Srotova I, Vlckova E, Dusek L, Bednarik J, Adamova B. Evaluation of the Neuropathic Component of Chronic Low Back Pain. Clin J Pain 2019;35(1):7-17. doi: 10.1097/AJP.0000000000000653.  Afiliace: NK LF MU a FN Brno + CEITEC. Dedikace: Institucionální podpora FN Brno + Specifický výzkum.

Benešová Y. Bezpečnost léčby roztroušené sklerózy z dlouhodobého hlediska ve vztahu k teriflunomidu a alemtuzumabu. Klin Farmakol Farm 2019: 33(3): 29-36. Afiliace NK FN Brno a LF MU

Čierny M, Škorňa M, Peška S, Polák P, Voháňka S. Tick-borne meningitis complicated by a cardioembolic intraluminal carotid artery thrombus and stroke. Cesk Slov Neurol N 2019; 82/ 115(2): 227– 228. Afiliace: NK LF MU + FN Brno. Dedikace: IP FN Brno.

Dietz C, Müller M, Reinhold AK, Karch L, Schwab B, Forer L, Vlckova E, Brede EM, Jakubietz R, Üçeyler N, Meffert R, Bednarik J, Kress M, Sommer C, Dimova V, Birklein F, Rittner HL. What is normal trauma healing and what is complex regional pain syndrome I? An analysis of clinical and experimental biomarkers. Pain 2019;160(10):2278-2289. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001617. Afiliace: pouze NK FN Brno, dedikace 0.

Dubová M, Šteffl M, Lasotová N, Duba M. Dysfagie u pacientů s nádory hlavy a krku. Onkologie 2019: 13(2): 83-86. ISSN 1802-4475. Afiliace NK FN Brno

Gómez-Vilda P, Gómez-Rodellar A, Vicente JMF, Mekyska J, Palacios-Alonso D, Rodellar-Biarge V, Álvarez-Marquina A, Eliasova I, Kostalova M, Rektorova I. Neuromechanical Modelling of Articulatory Movements from Surface Electromyography and Speech Formants. Int J Neural Syst. 2019 Mar;29(2):1850039. Afiliace: NK FN Brno a LF MU + Ceitec.

Gómez-Vilda P, Galaz Z, Mekyska J, Vicente JMF, Gómez-Rodellar A, Palacios-Alonso D, Smekal Z, Eliasova I, Kostalova M, Rektorova I. Vowel Articulation Dynamic Stability Related to Parkinson's Disease Rating Features: Male Dataset. Int J Neural Syst. 2019 Mar;29(2):1850037. Afiliace: NK FN Brno a LF MU + Ceitec.

Held M, Karl F, Vlckova E, Rajdova A, Escolano-Lozano F, Stetter C, Bharti R, Förstner KU, Leinders M, Dušek L, Birklein F, Bednarik J, Sommer C, Üçeyler N. Sensory profiles and immune-related expression patterns of patients with and without neuropathic pain after peripheral nerve lesion. Pain 2019;160(10):2316-2327. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001623. Afiliace: NK LF MU a FN Brno, Dedikace: Institucionální podpora FN Brno + Specifický výzkum.

Horáková M, Horák T, Parmová O, Bednařík J, Voháňka S. Quantitative myotonia assessment with a commercially available dynamometer in myotonic dystrophy types 1 and 2. Muscle Nerve 2019;59(4):431-435. doi: 10.1002/mus.26401- Afiliace: NK FN Brno  a LF MU. Dedikace: Institucionální podpora FN Brno + Specifický výzkum.

Horáková M, Martinka I, Voháňka S, Špalek P, Bednařík J. A comparative study of myasthenic patients in the Czech and Slovak Republics. Cesk Slov Neurol N 2019; 82/115(2): 171-175. Afiliace. NK „FMU a FN Brno. Dedikace: SV + IP FN Brno

Horakova D, Rockova P, Jircikova J, Dolezal T, Vachova M, Hradilek P, Valis M, Sucha J, Martinkova A, Ampapa R, Grunermelova M, Stetkarova I, Stourac P, Mares J, Dufek M, Kmetova E, Adamkova J, Hrnciarova T. Initiation of first disease-modifying treatment for multiple sclerosis patients in the Czech republic from 2013 to 2016: Data from the national registry ReMuS. Mult Scler Relat Disord 2019;35:196-202. doi: 10.1016/j.msard.2019.08.003. Afiliace: NK FN Brno  a LF MU, Dedikace: 0.

Chudomel O, Růžička F, Brázdil M, Marusič P, Růžička E, Ehler E, Bednařík J. Lehká mozková poranění – konsensuální odborné stanovisko České neurologické společnosti ČLS JEP. Cesk Slov Neurol N 2019; 82/115: 106-112. Afiliace: NK FN Brno a LF MU, Dedikace: 0.

Jackova J, Sedova P, Brown RD Jr, Zvolsky M, Volna M, Baluchova J, Belaskova S, Bednarik J, Mikulik R. Risk Factors in Ischemic Stroke Subtypes: A Community-Based Study in Brno, Czech Republic. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019 Dec 7:104503. Afiliace: LF MU, FN Brno. Dedikace: 0.

Kadaňka Z Jr., Horák T, Bednařík J. Současný management pacientů s degenerativní kompresí krční míchy. Cesk Slov Neurol N 2019;82/115(6): 616-620. Afiliace: NK LF MU a FN  Brno. Dedikace: grant MZ ČR č. NV18-04-00159.

Kadaňka Z Jr., Bednařík J. Klinické syndromy z oblasti cervikálního plexu. Cesk Slov Neurol N 2019;82115(6): 632-636. Afiliace: NK LF MU a FN  Brno. Dedikace: grant MZ ČR č. NV18-04-00159.

Kadaňková E, Kadaňka Z Jr., Lejska M. Postižení sluchu po spinální anestezii - kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2019;82/115(4):456-457.  Afiliace: NK LF MU a FN  Brno. Dedikace: 0 

Kec D, Bednařík J, Ludka O, Hamerníková V, Vlčková E. Léčba nespavosti při neuropatické bolesti. Cesk Slov Neurol N 2019; 82(5): 513-517.  Afiliace: NK FN Brno  a LF MU. Dedikace: Institucionální podpora FN Brno + Specifický výzkum.

Keřkovský M, Stulík J, Dostál M, Kuhn M, Lošák J, Praksová P, Hulová M, Bednařík J, Šprláková-Puková A, Mechl M. Structural and functional MRI correlates of T2 hyperintensities of brain white matter in young neurologically asymptomatic adults. Eur Radiol 2019;29:7027–7036 doi: 10.1007/s00330-019-06268-8. Afiliace: NK FN Brno a MU Brno. Dedikace: Konkrétní 0 (This study has received funding by the Czech Health Research Council and by the Faculty of Medicine MU).

Kolcava J, Hulova M, Benesova Y, Bednarik J, Stourac P. The value of anti-JCV antibody index assessment in multiple sclerosis patients treated with natalizumab with respect to demographic, clinical and radiological findings. Mult Scler Relat Disord 2019;30:187-191. doi: 10.1016/j.msard.2019.02.019. Afiliace: NK FN Brno  a LF MU. Dedikace: Institucionální podpora FN Brno

Kožený J, Tišanská L, Bednařík J, Hoschl C. A Rasch analysis of the Q-LES-Q-SF questionnaire in a cohort of patients with neuropathic pain. Cesk Slov Neurol N 2019; 82/115: 60-67. Afiliace: NK FN Brno  a LF MU. Dedikace:0

König S, Bayer M, Dimova V, Herrnberger M, Escolano-Lozano F, Bednarik J, Vlckova E, Rittner H, Schlereth T, Birklein F. The serum protease network-one key to understand complex regional pain syndrome pathophysiology. Pain 2019;160(6):1402-1409. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001503. Afiliace: NK FN Brno + CEITEC MU. Dedikace 0.

Líčeník R, Bednařík J, Tomek A, Bar M, Neumann J, Šaňák D, Nečas T, Búřilová P, Klugarová J, Pokorná A, Klugar M. Development of Czech National Stroke Guidelines. Int J Evid Based Healthc 2019;17 Suppl 1:S9-S11. doi: 10.1097/XEB.0000000000000190. Afiliace: NK FN Brno  a LF MU. Dedikace:0

Meluzínová E, Tvaroh A,……Benešová Y,…Vliv subkutánně podávaného interferovnu beta 1a na aktivitu onemocnění u pacientů s klinicky izolovaným syndromem – observační studie ATRACT. Ceska a Slovenska neurologie a neurochiruregie 2019; 82: 442-447.

Parmová O, Vlčková E, Bednařík J, Voháňka S.  Neuropatická komponenta bolesti u pacientů s myotonickou dystrofií 2. typu – pilotní studie. Cesk Slov Neurol N 2019; 115(3): 322-332. Afiliace: NK LF MU a FN Brno + CEITEC. Dedikace: Institucionální podpora FN Brno + Specifický výzkum.

Rajdová A, Raputová J, Vlčková E. Polyneuropatie jako následek protinádorové léčby. Onkologická revue 2019;3. Afiliace: NK LF MU a FN Brno + CEITEC. Dedikace: Institucionální podpora FN Brno + Specifický výzkum.

Raputová J, Vlčková E, Kočica J, Skutil T, Rajdová A, Kec D, Bednařík J. Evokované potenciály vyvolané kontaktním teplem – vliv fyziologických proměnných. Cesk Slov Neurol N 2019; 82(1): 76-83.  Afiliace: NK LF MU a FN Brno + CEITEC. Dedikace: Institucionální podpora FN Brno + Specifický výzkum

Snopková S, Štourač P, Fašaneková L, Mihalčin M, Havlíčková K, Svačinka R, Volfová P, Snopek P, Husa P. Progressive multifocal leukoencephalopathy - epidemiology, immune response, clinical differences, treatment. Epidemiol Mikrobiol Imunol 2019;68(1):24-31. Review. Afiliace: NK LF MU a FN Brno. Dedikace: 0.

Vagaska E, Litavcova A, Srotova I, Vlckova E, Kerkovsky M, Jarkovsky J, Bednarik J, Adamova B. Do lumbar magnetic resonance imaging changes predict neuropathic pain in patients with chronic non-specific low back pain? Medicine (Baltimore) 2019;98(17):e15377. doi: 10.1097/MD.0000000000015377. Afiliace: NK LF MU, FN Brno + CEITEC. Dedikace: Institucionální podpora FN Brno + Specifický výzkum

Vagaská E, Andrašina T, Voháňka S, Adamová B. Změna struktury paraspinálních svalů u pacientů s chronickými nespecifickými bolestmi dolní části zad. Cesk Slov Neurol N 2019; 82(5): 505-512.  Afiliace: NK LF MU + FN Brno. Dedikace: Institucionální podpora FN Brno + Specifický výzkum

Vlčková E. Léčba pacientů s bolestivou polyneuropatií. Farmakoter Revue 2019;4(5):646–651. Afiliace: NK LF MU + FN Brno. Dedikace: 0.

Vlčková E, Voháňka S, Rajdová A, Bednařík J. Neuromuskulární choroby a gravidita. Cesk Slov Neurol N 2019; 115(3): 252-264. Afiliace: NK LF MU + FN Brno. Dedikace: Institucionální podpora FN Brno + Specifický výzkum

Voháňka S, Vlčková E, Bednařík J. Genetika nervosvalových onemocnění. Cesk Slov Neurol N 2019; 82(2): 229-235.  Afiliace: NK LF MU + FN Brno. Dedikace: 0.

Kapitoly v knize:

Adamová B. Bolesti páteře. In: Hakl M (ed). Léčba bolesti. Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta a.s. 2019: 180-192. (ISBN 978-80-204-5272-6). 

Bednařík J, Vlčková E, Voháňka S. Nervosvalová onemocnění. In: Růžička E, Šonka K, Marusič P, Rusina R (eds.). Neurologie pro studenty lékařství. Praha: Triton 2019.

Niedermayerová I. Bolesti hlavy. In: Hakl M (ed). Léčba bolesti. Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta a.s. 2019: 167-179 (ISBN 978-80-204-5272-6). 

2018

Původní práce

 

Adamová B. Bolesti dolní části zad a pánve v těhotenství. Neurol. praxi 2018; 19(5): 343-348. Afiliace: FN Brno, LF MU, CEITEC

Adamová B. Lumbopelvické bolesti v graviditě. ZN Plus 2018;11:18-20. Afiliace: FN Brno, LF MU, CEITEC

Andrasinova T, Adamova B, Buskova J, Kerkovsky M, Jarkovsky J, Bednarik J. Is there a correlation between degree of radiologic lumbar spinal stenosis and its clinical manifestation? Clin Spine Surg 2018;31(8):E403-E408. doi: 10.1097/BSD.0000000000000681. (IF 1,987, Q2). Afiliace: FN Brno, LF MU, CEITEC

Andrasinova T, Kalikova E, Kopacik R, Srotova I, Vlckova E, Dusek L, Bednarik J, Adamova B. Evaluation of the neuropathic component of chronic low back pain. Clin J Pain 2019; 35:7–17. (IF 3,209, Q2). Afiliace: FN Brno, LF MU, CEITEC

Andrašinová T, Adamová B, Chaloupka R, Andrašina T. Spondylodiscitida z pohledu neurologa – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2018; 81(1): 86-92.  (IF 0,508, Q4) Afiliace: FN Brno, LF MU

Andrašinová T, Kalíková E, Adamová B. Bolesti dolní části zad ve stáří. Neurol. praxi 2018; 19(1): 41-47. Afiliace: FN Brno, LF MU

Andrašinová T, Kalíková E, Adamová B. Bolesti dolní části zad ve stáří. Interni Med. 2018; 20(3): 151-155. Afiliace: FN Brno, LF MU

Benešová Y, Vašků A, Bienertová Vašků J. Association of interleukin 6, interleukin 7 receptor alpha, and interleukin 12B gene polymorphisms with multiple sclerosis. Acta Neurol Belg. 2018 Sep;118(3):493-501.  IF 2,072. Afiliace LF a FN

Benešová Y. Alemtuzumab a jeho přínos v léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou, Farmakoter Revue 2018;3(5):455-462. Afiliace LF a FN

Graus F, Escudero D, Oleaga L, Bruna J, Villarejo–Galende A, Ballabriga J, Barcelo MI, Gilo F, Popkirov S, Stourac P, Dalmau J. Syndrome and outcome of antibody – negative limbic encephalitis. Eur J Neurol 2018, 25: 1011-1016. Afiliace FN a MU.

Harazim H, Štourač P, Janků P, Zelinková H, Frank K, Dufek M, Štourač P. Obstetric anesthesia/analgesia does not affect disease course in multiple sclerosis: 10-year retrospective cohort study. Brain Behav. 2018 Sep; 8(9): e01082.

Horáková M, Horák T, Parmová O, Bednařík J, Voháňka S. Quantitative myotonia assessment using a commercially-available dynamometer in myotonic dystrophy types 1 and 2. Muscle and Nerve 2019: in press.

Horáková M, Horák T, Parmová O, Voháňka S. Validace dotazníku pro pa­cienty s myotonií – česká verze Myotonia Behaviour Scale. Cesk Slov Neurol N 2018; 81(5): 582-585. Afiliace. FN a LF

Kadaňka Z. Jr. Statiny a jejich vliv na periferní nervový systém. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114(1): 98-99. doi: 10.14735/amcsnn201898 Afiliace FN Brno, LF MU Brno

Kadaňka Z. Jr., Bednařík J. Cervikální vertigo- fikce či realita?  Cesk Slov Neurol N 2018;  81/114(5): 1–6. doi: 10.14735/amcsnn2018521 Afiliace FN Brno, LF MU Brno

Gál B, Rottenberg J, Talach T, Veselý M, Kadaňka Z Jr, Kadaňková E, Horová I, Budíková M, Kostřica R, Hložek J. Efektivita jednostranné kochleární implantace u dospělých pacientů s těžkou poruchou sluchu. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/ 114(6): 1– 5. Afiliace FN Brno,  LF MU Brno

 

Kadaňková E, Lejska M, Kadaňka Z. Role audiologických metod v diagnostice lézí mostomozečkového koutu. Otorinolaryng a Foniatr /Prague/ 2018; 67(3): 49-54. Afiliace FN Brno

KÖCHER, Martin, ŠAŇÁK, Daniel, ZAPLETALOVÁ, Jana, CIHLÁŘ, Filip, CZERNÝ, Daniel, ČERNÍK, David, DURAS, Petr, ENDRYCH, Ladislav, HERZIG, Roman, LACMAN, Jiří, LOJÍK, Miroslav, OSTRÝ, Svatopluk, PÁDR, Radek, ROHAN, Vladimír, ŠKORŇA, Miroslav, ŠRÁMEK, Martin, ŠTĚRBA, Luděk, VÁCLAVIK, Daniel, VANÍČEK, JiříVOLNÝ, Ondřej a TOMEK, Aleš. 
Mechanical Thrombectomy for Acute Ischemic Stroke in Czech Republic: Technical Results from the Year 2016. 
Cardiovascular and Interventional Radiology, NEW YORK: SPRINGER, 2018, roč. 41, č. 12, s. 1901-1908. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-018-2068-z. info Impact factor: 2.210 v roce 2017

Křenek P, Benešová Y, Bienertová-Vašků J, Vašků A. The Impact of Five VDR Polymorphisms on Multiple Sclerosis Risk and Progression: a Case-Control and Genotype-Phenotype Study. J Mol Neurosci 2018;64(4):559-66. IF: 2.229. Afiliace LF a FN

Latta P, Starčuk Z Jr., Gruwel MLH, Lattová B,  Lattová P,  Štourač P, Tomanek B. Influence of - K space trajectory corrections on proton density mapping with ultrashot echo time imaging: Application for imaging of short T2 components in white matter. Magnetic resonance imaging 2018; 51: 87-95. Afiliace FN a Ceitec

Patel MB, Bednarik J, Lee P, Shehabi Y, Salluh JI, Slooter AJ, Klein KE, Skrobik Y, Morandi A, Spronk PE, Naidech AM, Pun BT, Bozza FA, Marra A, John S, Pandharipande PP, Ely W. Delirium Monitoring in Neurocritically Ill Patients: A Systematic Review. Critical Care Medicine 2018: 46(11): 1832-1841. DOI: 10.1097/CCM.0000000000003349 IF: 6,63. Afiliace: FN Brno

Pavelek Z, Vyšata O, Sobíšek L, Klímová B, Andrýs C. Vokurková D, Mazurová R, Štourač P, Vališ M. Lymphocyte populations and their change during five-year glatiramer acetate treatment. Neurol Neurochir Pol. 2018;52(5):587-592. doi: 10.1016/j.pjnns.2018.08.001. Epub 2018 Aug 18. IF: 0,817. Afiliace FN a MU

Raputová J, Vlčková E, Kočica J, Skutil T, Rajdová A, Kec D, Bednařík J. Evokované potenciály vyvolané kontaktním teplem – vliv fyziologických proměnných. Cesk Slov Neurol N 2019; 82/115(1): in print. 

SOLNA, G., VACLAVÍK, D. a LASOTOVÁ, Naděžda. 
Péče o pacienty s dysfagií po cévní mozkové příhodě v České republice. 
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2018, roč. 81, č. 5, s. 528-531. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018528. infoImpact factor: 0.508 v roce 2017

Strádalová P, Štourač P, Králíčková Nekvapilová E. Ochranné faktory kognitivního deficitu u roztroušené sklerózy. Cesk Slov Neurol N 2018; 81(1): 24-28. Afiliace: LF, FN, Ceitec

Štourač P. Anti CD 20 terapie u roztroušené sklerózy. Neurol. praxi 2018;19(1):49-52. LF, FN. Afiliace LF a FN

Voháňka S, Štourač P, Klincová M. Anestezie a nervosvalová onemocnění. Cesk Slov Neurol N 2018; 81(5): 501-514. Afiliace: LF a FN

Wood L, Bassez G, Bleyenheuft C, Campbell C, Cossette L, Jimenez-Moreno AC, Dai Y, Dawkins H, Diaz Manera JA, Dogan C, el Sherif R, Fossati B, Graham C, Hilbert J, Kastreva K, Kimura E, Korngut L, Kostera-Pruszczyk A, Lindberg C, Lindvall B, Luebbe E, Lusakowska A, Mazanec R, Meola G, Orlando L, Takahashi MP, Peric S, Puymirat J, Rakocevic-Stojanovic V, Rodrigues M, Roxburgh R, Schoser B, Segovia S, Shatillo A, Thiele S, Tournev I, van Engelen B, Vohanka S and Lochmüller H. Eight years after an international workshop on myotonic dystrophy patient registries: case study of a global collaboration for a rare disease. Orphanet J Rare Dis. 2018 Sep 5;13(1):155. doi: 10.1186/s13023-018-0889-0.  IF: 3,607. Afiliace FN, MU

Abstrakta

Adamová B, Andrašinová T, Kopáčik R, Kalíková E, Vlčková E, Šrotová I, Dušek L, Bednařík J. Přístupy k hodnocení neuropatické komponenty bolesti u chronických bolestí dolní části zad. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114(6): 716.

Adamová B. EMG u radikulopatií horních končetina a diferenciální diagnostika. Sborník přednášek VII. spinálního kongresu, https://www.spinalni-kongres.cz/sbornik/index_sbornik.htm, Brno, 6.-7.12.2018

Adamová B. Lumbální spinální stenóza – diagnostika, klinická manifestace a léčba. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114 (Suppl 2): 2S84.

Adamová B. Management akutních bolestí páteře: doporučený postup versus běžná praxe. Sborník přednášek VII. spinálního kongresu, https://www.spinalni-kongres.cz/sbornik/index_sbornik.htm, Brno, 6.-7.12.2018

Andrašinová T, Adamová B. Hodnocení neuropatické komponenty bolesti u chronických bolestí dolní části zad.  Sborník přednášek VII. spinálního kongresu, https://www.spinalni-kongres.cz/sbornik/index_sbornik.htm, Brno, 6.-7.12.2018

Bednarik J, Rajdova A, Kovalova I, Horakova M, Divisova S, Raputova J, Vlckova E.  Corneal confocal microscopy and skin biopsy in the evaluation of diabetic small fiber neuropathy.. Eur J Neurol 2018; 25 (Suppl. 2): 28

Bednařík J, Vlčková E, Horák T. Nekrotizující autoimunitní myopatie. Cesk Slov Neurol N 2018;81/114 (Suppl 2):2S21.

Bednařík J, Vlčková E, Horák T. Statinové myopatie. Neurol Praxi 2018; 19 (Suppl.C): 21.

Bednařík J. Alkoholická neuropatie. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114: 717.

Bednařík J. Degenerativní komprese krční míchy: diagnostika, klinická manifestace a léčba. Cesk Slov Neurol N 2018;81/114 (Suppl 2):2S84.

Bednařík J. Farmakoterapie bolestí zad: diskrepance mezi medicínou založenou na důkazech a rutinní klinickou praxí. Sborník přednášek VII. spinálního kongresu, https://www.spinalni-kongres.cz/sbornik/index_sbornik.htm, Brno, 6.-7.12.2018

Bednařík J. Nekrotizující autoimunitní myopatie. 32. Slovenský a český neurologický sjazd, Martin, 28.11.-1.12.2018.

Bednařík J. Neuromuskulární onemocnění. Sborník přednášek z 50. Neurofarmakologického symposia v Lísku, 19.-20.10.2018.

Bednařík J. Subkutánní imunoglobuliny v léčbě autoimunitních nervosvalových onemocnění. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114: 717.

Bednařík J. Úskalí diagnostiky kondukčního bloku. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114 (Suppl 2): 2S54.

Horakova D, Hrnciarova T, Jircikova J, Dolezal T, Vachova M, Hradilek P, Valis M, Sucha J, Martinkova A, Ampapa R, Gruermelova M, Stetkarova I, Stourac P, Mares J, Dufek M, Kmetova E, Adamkova J, Rockova P. Initiation of the first disease-modifying treatment for multiple sclerosis patients in the Czech Republic - data from the national registry ReMuS. ECTRIMS 2018 – ONLINE Library.

Horáková M, Horák T, Parmová O, Voháňka S. Kvantitativní testování myotonie. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114: 719.

Horáková M, Horák T, Parmová O, Bednařík J, Voháňka S. Quantitative myotonia assessment using a commercially-available dynamometer in myotonic dystrophy types 1 and 2. Muscle and Nerve 2018 Dec 21. doi: 10.1002/mus.26401. [Epub ahead of print].

Jura R, Mitasova A, Fendrychova V, Lokaj P, Bohata S, Parenicova I, Parenica J. Systemic intravenous thrombolytic therapy of concomitant acute ischemic stroke and acute myocardial infarction – a case report. European stroke Journal 2018; Vol.3 (suppl.1), 451.

Jura R, Mitášová A, Vlčková E, Hledíková A, Zimová I. Faryngo-cerviko-brachiální varianta Guillain-Barré syndromu v těhotenství s komplikovaným průběhem. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114 (Suppl 2): 2S28

Jura R, Mitášová A, Vlčková E, Hledíková A, Zimová I. Faryngo-cerviko-brachiální varianta Guillain-Barré syndromu v těhotenství s komplikovaným průběhem. Cesk Slov Neurol N 2018;81/114 (Suppl 2):2S28.

Kadaňka Z jr, Bednařík J. Cervikální vertigo – fikce či realita? Fikce Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114 (Suppl 2): 2S82.

Kadaňka Z Jr.: Bolesti páteře z pohledu neurologa. Boskovické medicínské dny. Celostátní konference. 21.-22.9.2018. Zámecký skleník Boskovice.

Kadaňka Z. Syndrom m.piriformis. Sborník přednášek VII. spinálního kongresu, https://www.spinalni-kongres.cz/sbornik/index_sbornik.htm, Brno, 6.-7.12.2018

Kec D, Bednařík J. Management léčby nespavosti při neuropatické bolesti - psychoterapeutické a farmakologické postupy. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114 (Suppl 2): 2S24-25.

Kočica J, Bednařík J. Akutní zánětlivé demyelinizační myelopatie. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114 (Suppl 2): 2S71-72.

Kolčava J, Štourač P, Bednařík J. Hodnota protilátkového JCV-indexu u pacientů léčených natalizumabem v závislosti na demografických, klinických a radiologických datech. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114 (Suppl 2): 2S43.

Kopáčik R. Co se může skrývat za akutní bolestí páteře – kazuistiky. Sborník přednášek VII. spinálního kongresu, https://www.spinalni-kongres.cz/sbornik/index_sbornik.htm, Brno, 6.-7.12.2018

Košťálová M. Neurogenní poruchy řeči – diagnostické nástroje. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114 (Suppl 2): 2S79.

Labounek R, Valošek J, Vojtíšek L, Hluštík P. Pednáška v rámci 5th Spinal Cord MRI Wokshop Spinal - Cord Gray Matter Imaging Challenge

Labounek R, Valošek J, Zimolka J, Piskořová Z, Horák T, Svátková A, Bednařík P,  Hok P, Vojtíšek L, Hluštík P, Bednařík J, Lenglet Ch. Fast In Vivo High-Resolution Diffusion MRI of the Human Cervical Spinal Cord Microstructure. Kongresová prezentace s abstraktem: 6.6.2018 V Praze;  přednáška v rámci World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering (IUPESM);

Labounek R. et al. (2019) Fast In Vivo High-Resolution Diffusion MRI of the Human Cervical Spinal Cord Microstructure. In: Lhotska L., Sukupova L., Lacković I., Ibbott G. (eds) World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE Proceedings, vol 68/1. Springer, Singapore.

Matysková D, Šedová P, Brown jr RD, Bělašková S, Zvolský M, Volná M, Balúchová J, Bednařík J, Mikulík R. Vliv rizikových faktorů na mortalitu ischemických cévních mozkových příhod – koimunitní studie Brno. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114 (Suppl 2): 2S9-10.

Němec M. Intraoperační neurofyziologická monitorace v ortopedii a spondylochirurgii aneb může neurolog pomoci spondylochirurgovi na operačním sále? Sborník přednášek VII. spinálního kongresu, https://www.spinalni-kongres.cz/sbornik/index_sbornik.htm, Brno, 6.-7.12.2018

Parmova O, Srotova I,  Vlckova E, Podborska M, Stradalova P, Kralickova E, Crha I, Vohanka S, Bednarik J. Serum anti-Mullerian hormone as a marker of fertility in women with myotonic dystrophy type 1 and 2. Eur J Neurol 2018; 25 (Suppl. 2): 339.

Parmova O, Srotova I, Vlckova E, Podborska M, Stradalova P, Kralickova E, Crha I, Vohanka S,  Bednarik J. Female fertility in myotonic dystrophy type 1 and 2. Journal of Neuromuscular Diseases 2018; 5(1): S132.

Parmová O, Voháňka S. Skóre k hodnocení klinické závažnosti facioskapulohumerální svalové dystrofie. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114: 722.

Rajdová A, Vlčková E, Kovalová I, Horáková M, Raputová J, Bednařík J. Korneální konfokální mikroskopie a kožní biopsie v diagnostice polyneuropatie tenkých vláken. Cesk Slov Neurol N 2018;81/114 (Suppl 2):2S107.

Rajdová A., Vlčková E., Raputová J., Šmardová L., Janíková A., Bednařík J. Polyneuropatie indukovaná chemoterapií při léčbě Vinca-alkaloidy. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114: 723.

Raputova J, Vlckova E, Adamova B, Srotova I, Kovalova I, Bednarik J. Diabetes-related risk factors for the painful diabetic neuropathy. Eur J Neurol 2018; 25 (Suppl. 2): 372.

Štěrba A, Šedová P, Brown jr RD, Stehlík A, Zvolský M, Volná M, Balúchová J, Bělašková S, Bednařík J, Mikulík R. Prediktory dlouhodobé mortality u primárního intracerebrálního krvácení – komunitní studie Brno. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114 (Suppl 2): 2S12.

Vagaská E. Predikují nálezy na MR neuropatickou bolest u pacientů chronickou nespecifickou bolestí dolní části zad?  Sborník přednášek VII. spinálního kongresu, https://www.spinalni-kongres.cz/sbornik/index_sbornik.htm, Brno, 6.-7.12.2018

Valošek J, Labounek R, Horák T, Svátková A, Bednařík P, Hluštík P, Hok P, Kudlička P, Kočica J, Bednařík J. Mikrostrukturální parametry odvozené z difuzního MR pro časnou diagnostiku cervikální myelopatie. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114 (Suppl 2): 2S85.

Valošek J, Labounek R, Zimolka J, Piskořová Z, Horák T, Svátková A, Bednařík P,  Hok P, Vojtíšek L, Hluštík P, Bednařík J, Lenglet Ch. In-vivo zobrazování mikrostrukturálních parametrů lidské krční míchy ve vysokém úhlovém a prostorovém rozlišení. Sborník 14. Mezinárodního workshopu Funkční Magnetické Rezonance 6.4.2018 Olomouc.

Vlckova E, Rajdova A, Raputova J, Janikova A, Smardova L, Bednarik J. Chemotherapy-induced polyneuropathy in patients treated with vinca-alcaloids. Eur J Neurol 2018; 25 (Suppl. 2): 569.

Vlčková E, Bednařík J. Klinický management akutních bolestí zad pohledem medicíny založené na důkazech. Cesk Slov Neurol N 2018;81/114 (Suppl 2):2S85.

Vlčková E, Raputová J, Rajdová A, Bednařík J. Neuropatie jako následek protinádorové léčby- možnosti diagnostiky, prevence a léčby. Sborník abstrakt 23. mezinárodní pracovní konference SEKCAMA  SOS  SLS (Sekcia pre karcinóm prsníka Slovenskej onkologickej spoločnosti Slovenskej lékarskej spoločnosti), 2018.

Vlčková E, Raputová J, Rajdová A, Šmardová L, Janíková A, Bednařík J. Polyneuropatie indukovaná chemoterapií. Neurol. praxi 2018; 19 (Suppl C): 22-23. 

Vlčková E. Diagnostický význam A-vln u periferních neuropatií. Cesk Slov Neurol N 2018;81/114 (Suppl 2):2S54.

Vlčková E. Klinický management akutních bolestí zad. 2. Česká neurologická akademie 2018: sborník abstrakt

Vlčková E. Nutriční polyneuropatie. XI. Neuromuskulární kongres, 29. neuromuskulární symposium. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114: 725.

Vlčková E. Přínos a limitace evokovaných potenciálů u onemocnění páteře. Sborník přednášek VII. spinálního kongresu, https://www.spinalni-kongres.cz/sbornik/index_sbornik.htm, Brno, 6.-7.12.2018

Voháňka S. EMG u radikulopatií dolních končetin a diferenciální diagnostika. Sborník přednášek VII. spinálního kongresu, https://www.spinalni-kongres.cz/sbornik/index_sbornik.htm, Brno, 6.-7.12.2018

Voháňka S. Myozitida s inkluzními tělísky. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114: 726.

Monografie, učební texty a kapitoly v nich

Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-674-zaklady-obecne-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html, printed version in progress)

Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in VII I/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-675-zaklady-specialni-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html, printed version in progress).

 

Konkrétní kapitoly ve výše uvedených učebnicích

Vlčková E, Bednařík J. Diferenciální diagnostika bolestí hlavy. In: Souček M (ed.) Diferenciální diagnostika. Brno: Masaryk University (in press).

Bednařík J, Vlčková E, Voháňka S. Nervosvalová onemocnění. In: Růžička E, Šonka K, Marusič P, Rusina R (eds.). Neurologie pro studenty lékařství. Praha: Triton (in press).

Vlčková E, Adamová B. Základy neurologické topiky a syndromologie. Mozkové laloky. Základní topické neurologické syndromy. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-674-zaklady-obecne-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).

Vlčková E. Neuron, nervosvalová ploténka a sval: základy anatomie a funkce. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-674-zaklady-obecne-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).

Vlčková E. Motorická dráha, typy paréz. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-674-zaklady-obecne-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).

Vlčková E. Mozeček a extrapyramidový systém. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-674-zaklady-obecne-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).

Vlčková E. Senzibilita: základy anatomie a funkce, hlavní senzitivní syndromy. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-674-zaklady-obecne-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).

Horák T, Vlčková E. Hlavové nervy. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-674-zaklady-obecne-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).

Vlčková E. Autonomní nervový systém. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-674-zaklady-obecne-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).

Vlčková E. Anamnéza a klinické neurologické vyšetření. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-674-zaklady-obecne-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).

Horáková M, Vlčková E. Základy reflexologie. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-674-zaklady-obecne-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).

Vlčková E. Syndrom meningeální, nitrolební hypertenze a hypotenze, edém mozku. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-674-zaklady-obecne-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).

Vlčková E, Bednařík J. Poruchy vědomí. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-674-zaklady-obecne-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).

Raputová J, Vlčková E. Smrt mozku. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-674-zaklady-obecne-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).

Jura R, Mitášová A, Vlčková E. Základy ultrasonografie v neurologii. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-674-zaklady-obecne-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).

Vlčková E. Elektromyografie. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-674-zaklady-obecne-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).

Vlčková E. Evokované potenciály. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-674-zaklady-obecne-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).        

Kadaňka Z jr., Vlčková E. Záchvatová onemocnění (mimo epilepsii): synkopa, Meniérův syndrom, tetanie. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-675-zaklady-specialni-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).

Jura R, Mitášová A, Vlčková E. Cévní onemocnění mozku. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-675-zaklady-specialni-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).

Vlčková E. Bolesti hlavy. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-675-zaklady-specialni-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).

Vlčková E. Nervosvalová onemocnění. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-675-zaklady-specialni-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).

Kadaňka Z jr., Vlčková E. Toxická a metabolická postižení nervového systému. In: Vlčková E, Adamová B, Bednařík J (eds.): Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Brno: Masarykova univerzita 2018 (published online in IX/2018, available at http://portal.med.muni.cz/clanek-675-zaklady-specialni-neurologie-pro-studenty-bakalarskeho-studia-osetrovatelstvi-a-porodni-asistence.html).

Specifický výzkum MUNI/A/1072/2017

Andrasinova T, Kalikova E, Kopacik R, Srotova I, Vlckova E, Dusek L, Bednarik J, Adamova B. Evaluation of the neuropathic component of chronic low back pain. Clin J Pain 2019;35:7–17. (IF 3,209, Q2).

Andrašinová T, Adamová B, Chaloupka R, Andrašina T. Spondylodiscitida z pohledu neurologa – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2018; 81(1): 86-92.  (IF 0,508, Q4)

Andrašinová T, Kalíková E, Adamová B. Bolesti dolní části zad ve stáří. Neurol. praxi 2018; 19(1): 41-47.

Andrašinová T, Kalíková E, Adamová B. Bolesti dolní části zad ve stáří. Interni Med. 2018; 20(3): 151-155.

Adamová B. Bolesti dolní části zad a pánve v těhotenství. Neurol. praxi 2018; 19(5): 343-348.

Andrašinová T, Adamová B. Hodnocení neuropatické komponenty bolesti u chronických bolestí dolní části zad.  Sborník přednášek VII. spinálního kongresu, https://www.spinalni-kongres.cz/sbornik/index_sbornik.htm, Brno, 6.-7.12.2018

Horáková M, Horák T, Parmová O, Bednařík J, Voháňka S. Quantitative myotonia assessment using a commercially-available dynamometer in myotonic dystrophy types 1 and 2. Muscle and Nerve 2018 Dec 21. doi: 10.1002/mus.26401. [Epub ahead of print]

Horáková M, Horák T, Parmová O, Voháňka S. Validace dotazníku pro pa­cienty s myotonií – česká verze Myotonia Behaviour Scale. Cesk Slov Neurol N 2018; 81(5): 582-585.

Raputová J, Vlčková E, Kočica J, Skutil T , Rajdová A, Kec D, Bednařík J. Evokované potenciály vyvolané kontaktním teplem – vliv fyziologických proměnných. Cesk Slov Neurol N 2019; 82/115(1): in print. 

Institucionální podpora MZ ČR – RVO (FNBr – 65269705).

Původní práce

Adamová B. Bolesti dolní části zad a pánve v těhotenství. Neurol. praxi 2018; 19(5): 343-348.

Andrasinova T, Adamova B, Buskova J, Kerkovsky M, Jarkovsky J, Bednarik J. Is there a correlation between degree of radiologic lumbar spinal stenosis and its clinical manifestation? Clin Spine Surg 2018;31(8):E403-E408. doi: 10.1097/BSD.0000000000000681. (IF 1,987, Q2).

Andrasinova T, Kalikova E, Kopacik R, Srotova I, Vlckova E, Dusek L, Bednarik J, Adamova B. Evaluation of the neuropathic component of chronic low back pain. Clin J Pain 2019;35:7–17. (IF 3,209, Q2).

Andrašinová T, Adamová B, Chaloupka R, Andrašina T. Spondylodiscitida z pohledu neurologa – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2018; 81(1): 86-92.  (IF 0,508, Q4)

Andrašinová T, Kalíková E, Adamová B. Bolesti dolní části zad ve stáří. Interni Med 2018; 20(3): 151-155.

Andrašinová T, Kalíková E, Adamová B. Bolesti dolní části zad ve stáří. Neurol praxi 2018; 19(1): 41-47.

Benešová Y, Vašků A, Bienertová Vašků J. Association of interleukin 6, interleukin 7 receptor alpha, and interleukin 12B gene polymorphisms with multiple sclerosis. Acta Neurol Belg 2018;118(3):493-501.  IF 2,072.

Benešová Y. Alemtuzumab a jeho přínos v léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou, Farmakoter Revue 2018;3(5):455-462. Afiliace LF a FN

Harazim H, Štourač P, Janků P, Zelinková H, Frank K, Dufek M, Štourač P. Obstetric anesthesia/analgesia does not affect disease course in multiple sclerosis: 10-year retrospective cohort study. Brain Behav 2018; 8(9): e01082.

Horáková M, Horák T, Parmová O, Voháňka S. Validace dotazníku pro pa­cienty s myotonií – česká verze Myotonia Behaviour Scale. Cesk Slov Neurol N 2018; 81(5): 582-585.

Labounek R, Valošek J, Zimolka J, Piskořová Z, Horák T, Svátková A, Bednařík P,  Hok P, Vojtíšek L, Hluštík P, Bednařík J, Lenglet Ch. (2019) Fast In Vivo High-Resolution Diffusion MRI of the Human Cervical Spinal Cord Microstructure. In: Lhotska L, Sukupova L, Lacković I, Ibbott G. (eds) World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE Proceedings, vol 68/1. Springer, Singapore.

Štourač P. Anti CD 20 terapie u roztroušené sklerózy. Neurol praxi 2018;19(1):49-52. LF, FN

Horáková M, Horák T, Parmová O, Bednařík J, Voháňka S. Quantitative myotonia assessment using a commercially-available dynamometer in myotonic dystrophy types 1 and 2. Muscle and Nerve 2018: in press.

Parmová O, Šrotová I, Vlčková E, Hulová M, Mensová L, Crha I, Strádalová P, Králičková E, Mrázová L, Podborská M, Mazanec R, Dušek L, Jarkovský J, Bednařík J, Voháňka S. Anti-Müllerian hormone as an ovarian reserve marker in women with the most frequent muscular dystrophies. V recenzním řízení v J Neuromuscul Dis.

Abstrakta

Adamová B, Andrašinová T, Kopáčik R, Kalíková E, Vlčková E, Šrotová I, Dušek L, Bednařík J. Přístupy k hodnocení neuropatické komponenty bolesti u chronických bolestí dolní části zad. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114(6): 716.

Andrašinová T, Adamová B. Hodnocení neuropatické komponenty bolesti u chronických bolestí dolní části zad.  Sborník přednášek VII. spinálního kongresu, https://www.spinalni-kongres.cz/sbornik/index_sbornik.htm, Brno, 6.-7.12.2018

Kec D, Bednařík J. Management léčby nespavosti při neuropatické bolesti - psychoterapeutické a farmakologické postupy. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/114 (Suppl 2): 2S24-25.

Parmova O, Srotova I,  Vlckova E, Podborska M, Stradalova P, Kralickova E, Crha I, Vohanka S, Bednarik J. Serum anti-Mullerian hormone as a marker of fertility in women with myotonic dystrophy type 1 and 2. Eur J Neurol 2018; 25 (Suppl. 2): 339.

Parmova O, Srotova I, Vlckova E, Podborska M, Stradalova P, Kralickova E, Crha I, Vohanka S,  Bednarik J. Female fertility in myotonic dystrophy type 1 and 2. J Neuromuscul Dis 2018; 5(1): S132.

 

2017

Adamová B, Vlčková E, Raputová J, Šrotová I, Dušek L, Jarkovský J, Bednařík J. Jak léčíme pacienty s bolestivou diabetickou polyneuropatií? Neurol. praxi 2017; 18(6): 408-414.

Adamová B, Vlčková E, Raputová J, Šrotová I, Dušek L, Jarkovský J, Bednařík J. Jak léčíme pacienty s bolestivou diabetickou polyneuropatií. Neurol praxi 2017; 18(6): 408-414.

Adamová B. Klinický obraz a diagnostika bolestí zad. In: Hakl M (ed). Bolesti zad a kloubů. Praha: Mladá fronta 2017: 28-37.

Bednařík J, Vlčková E, Horák T. Statinová myopatie. Neurol praxi 2017; 18(1): 15-19.

Bednařík J, Vlčková E. Bolesti zad. In: Rokyta R, et al. Léčba bolesti v primární péči. Praha: Grada Publishing 2017: 19-39.

Benešová Y, Tvaroh A. Cognition and fatigue in patients with relapsing multiple sclerosis treated by subcutaneous interferon β-1a: an observational study SKORE. Ther Adv Neurol Disord 2017; 10: 18-32.

Benešová Y. TYSABRI- nový management rizik. Neurol praxi 2017;18(3): 202-206.

GOMÉZ-VILDA, Pedro, MEKYSKA, Jiri, FERRÁNDEZ, José M., PALACIOS-ALONSO, Daniel, GÓMEZ-RODELLAR, Andrés, RODELLAR-BIARGE, Victoria, GALAZ, Zoltan, SMEKAL, Zdenek, ELIÁŠOVÁ, Ilona, KOŠŤÁLOVÁ, MilenaREKTOROVÁ, Irena. Parkinson disease detection from speech articulation neuromechanics. Frontiers in Neuroinformatics, Lausanne: Frontiers Media SA, 2017, roč. 11, č. 56, s. 1-17. ISSN 1662-5196. doi:10.3389/fninf.2017.00056. Impact factor: 3.870 v roce 2016
 

Horák T, Voháňka S, Tvrdíková E, Horáková M, Bednařík J. Statiny indukovaná nekrotizující autoimunitní myopatie. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113: 549-577.

Horáková M, Voháňka S, Bednařík J. Validace dotazníku kvality života pro pacienty s myastenií - česká verze MG-QOL15. Cesk Slov Neurol N 2017; 80: 66-69.

Horáková M, Voháňka S. Škály a dotazníky používané u myasthenia gravis. Neurol praxi 2017; 18(5): 301-305.

Hulová M, Štourač P. Role specifické buněčné imunity v patogenezi roztroušené sklerózy se zaměřením na Th 17 a T reg lymfocyty. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(2): 173-179.

Kadaňka Z Jr. H- reflex - jeho role v neurofyziologii a klinice. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(6):  641-646. doi: 10.14735/amcsnn2017641

Kadaňka Z Jr, Adamová B, Keřkovský M, Kadaňka Z, Dušek L, Jurová B, Vlčková E, Bednařík J. Predictors of symptomatic myelopathy in degenerative cervical spinal cord compression. Brain and Behavior 2017: 7: 1-10.

Kadanka Z, Maca K, Kadankova E, Bednarik J. Cervical Spondylotic Myelopathy in Later Pregnancy: A Case Report. J Spine Neurosurg 2017; 6:2. doi: 10.4172/2325-9701.1000261 

Kalíková E, Adamová B, Keřkovský M, Bednařík J. Klinický přínos radiologických parametrů u lumbální spinální stenózy. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(4): 400-407.

Keřkovský M, Bednařík J, Jurová B, Dušek L, Kadaňka Z, Kadaňka Z Jr, Němec M, Kovalová I, Šprláková-Puková A, Mechl M. Spinal Cord MR Diffusion Properties in Patients with Degenerative Cervical Cord Compression. J Neuroimaging 2017; 27: 149-157.

Keřkovský M, J. Stulík, I. Obhlídalová, P. Praksová, J. Bednařík, M. Dostál, M. Kuhn, A. Šprláková-Puková, M. Mechl. Moderní techniky MR zobrazení u roztroušené sklerózy. Cesk Slov Neurol N 2017; 80(6): 647-657.

Kovalová I, Horáková M, Vlčková E, Michalec M, Raputová J, Bednařík J. Hodnocení rohovkové inervace pomocí konfokální mikroskopie. Cesk Slov Neurochir N 2017; 80: 49-57.

Martinka I, Cibulčík F, Bednařík J, Špalek P. Okulárna myasténia gravis v Slovenskej republike. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(1): 190-6.

Praksová P. Diferenciální diagnostika běžných symptomů v ordinaci praktického neurologa. Neurol. praxi 2017; 18(6): suppl F, 25-29.

Praksová P. Klinická data a praktické doporučení pro léčbu teriflunomidem u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou. Farmakoterapeutická revue 2017; 6: 399-401.

Raputova J, Srotova I,  Vlckova E, Sommer C, Üçeyler N, Birklein F, Rittner HL, Rebhorn C, Adamova B, Kovalova I, Kralickova Nekvapilova E, Forer L,Belobradkova J, Olsovsky J, Weber P, Dusek L, Jarkovsky J,  Bednarik J. Sensory phenotype and risk factors for painful diabetic neuropathy: a cross sectional observational study. Pain. 2017 Aug 3. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001034. [Epub ahead of print]

Raputová J, Vlčková E, Rajdová A, Šmardová L, Janíková A. Polyneuropatie indukovaná chemoterapií. Neurol praxi 2017; 25-31.

Srotova I, Vlckova E, Dusek L, Bednarik J. A-waves increase the risk of developing neuropathy. Brain and Behavior. 2017;  7(8): e00760. doi: 10.1002/brb3.760. eCollection 2017 Aug.

Stehlíková K, Skálová D, Zídková J, Haberlová J, Voháňka S, Mazanec R, Mrázová L, Vondráček P, Ošlejšková H, Zámečník J, Honzík T, Zeman J, Magner M, Šišková D, Langová M, Gregor V, Godava M, Smolka V, Fajkusová L. Muscular dystrophies and myopathies: the spectrum of mutated genes in the Czech Republic. Clinical Genetics 2017; 91: 463-469.

Škorňa M, Bednařík J. Junkerová J. Staněk J,Ehler E, Mazanec R, Haberlová J, Ridzoň P, Otruba P, Kuchyňka P, Strmisková L, Božovský T, Forgáč M, Vaško P, Minks E, Kvasničková D, Pátá M, Suchý M. Český národní registr Guillainova-Barrého syndromu. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(4): 418-427.

Štourač P, Horáková D, Klímová E, Turčáni P. AMETYST – výsledky observační studie fáze IV sledující účinky intramuskulárně podávaného interferonu beta -1a u pacientů s klinicky izolovaným syndromem /klinicky definitivní roztroušenou sklerózou. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(6): 660-665. 

Štourač P. Dimethyl fumarát (Tecfidera,enterosolventní tvrdé tobolky) v léčbě relabující roztroušené sklerózy mozkomíšní – klinická účinnost a bezpečnostní profil. Multiple Sclerosis News 2017; 3(1): 6-10.

Štourač P. Zhodnocení bezpečnosti a tolerability dimethyl fumarátu a fingolimodu v léčbě roztroušené sklerózy. Multiple Sclerosis News 2017; 3(2): 6-9.

Štourač P. Zhodnocení účinnosti a rizik v léčbě roztroušené sklerózy. Klin Farmakol Farm 2017; 31(2): 18-22.

Vlčková E, Adamová B. Patofyziologie bolestí zad. In: Hakl M a kol. Bolesti zad a kloubů. Praha: Mladá fronta 2017: 16-27.  

Vlčková E, Bednařík J. Současný pohled na kontraindikace a komplikace elektromyografie.  Cesk Slov Neurol N 2017; 80: 43-48.

Vlčková E. Neuromuskulární komplikace farmakoterapie. Neurol praxi 2017; 18(1): 9-10.

Voháňka S, Horáková M. Myasthenie a anestezie. Neurol praxi 2017; 18(5): 306-308.

Voháňka S, Horáková M. Úskalí dávkování azathioprinu a cyklosporinu v terapii myastenie.  Neurol praxi 2017; 18(5): 309-313.

Voháňka S. Léky a nervosvalový přenos. Neurol. praxi 2017; 18(1): 11-14

Voháňka S. Myotonická dystrofie – jednota v různosti. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(3): 255-265.

Voháňka S. Poruchy nervosvalového přenosu. Neurol. praxi 2017; 18(5): 229-300.

Ueceyler, N., Braunsdorf, S., Kunze, E., Riediger, N., Scheytt, S., Divisova, S., Bekircan-Kurt, C. E., Toyka, K. V. and Sommer, C. (2017) CELLULAR INFILTRATES IN SKIN AND SURAL NERVE OF PATIENTS WITH POLYNEUROPATHIES. Muscle & Nerve, 55, 884-893.

2016

Specifický výzkum:

Vlčková E, Šrotová E, Bednařík J. Sympatická kožní odpověď v diagnostice neuropatie tenkých vláken. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/ 112(1): 52-60.

Vlčková E, Bednařík J. Současný pohled na kontraindikace a komplikace elektromyografie.  Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(1): in print.

Horáková M, Voháňka S, Bednařík J. Validace dotazníku kvality života pro pacienty s myastenií: česká verze MG-QOL15. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(1): in print.

Kovalová I, Chmelíková M, Vlčková E, Michalec M, Raputová  J, Bednařík J. Hodnocení rohovkové invervace pomocí konfokální mikroskopie. Cesk Slov neurol N 2017; 80/113(1): in print.

Šrotová I, Vlčková E, Bednařík J. Autonomní dysfunkce a její diagnostika u roztroušené sklerózy. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/ 112(2): 188-198.

Chmelíková M, Voháňka S, Bednařík J. Myasthenia gravis composite – validace české verze. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112: 585-590.

Kovalova I, Vlckova E, Bednarik J. Broadening the spectrum of controls for skin biopsy in painful neuropathies: spondylotic cervical myelopathy patients with painful feet. Brain and Behavior, 2016;6(3):e00444. doi: 10.1002/brb3.444. eCollection 2016 Mar. IF:2,128 (Q3).

Vlčková E. Amyotrofická laterální skleróza.  Neurol  praxi: přijato k tisku 2017.

Raputová J, Vlčková  E, Rajdová A, Šmardová L, Janíková A. Polyneuropatie indukovaná chemoterapií.   Neurol  praxi:  přijato k tisku 2017.

Institucionální podpora:

Vlčková E, Šrotová E, Bednařík J. Sympatická kožní odpověď v diagnostice neuropatie tenkých vláken. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/ 112(1): 52-60.

Vlčková E, Bednařík J. Současný pohled na kontraindikace a komplikace elektromyografie.  Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(1): in print.

Horáková M, Voháňka S, Bednařík J. Validace dotazníku kvality života pro pacienty s myastenií: česká verze MG-QOL15. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(1): in print.

Kovalová I, Chmelíková M, Vlčková E, Michalec M, Raputová  J, Bednařík J. Hodnocení rohovkové invervace pomocí konfokální mikroskopie. Cesk Slov neurol N 2017; 80/113(1): in print.

Šrotová I, Vlčková E, Bednařík J. Autonomní dysfunkce a její diagnostika u roztroušené sklerózy. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/ 112(2): 188-198.

Andrašinová et al. Spinální epidurální lipomatóza – tři kazuistiky. ČSNN 2016;79/112: 93-99.

Divisova S, Vlckova E, Srotova I, Kincova S, Skorna M, Dusek L, Dubovy P, Bednarik J. Intraepidermal nerve-fibre density as a biomarker of the course of neuropathy in patients with Type 2 diabetes mellitus. Diabet Med 2016;33(5):650-4. doi: 10.1111/dme.12890.

Kovalova I, Vlckova E, Bednarik J. Broadening the spectrum of controls for skin biopsy in painful neuropathies: spondylotic cervical myelopathy patients with painful feet. Brain and Behavior, 2016;6(3):e00444. doi: 10.1002/brb3.444. eCollection 2016 Mar.

Vlčková E. Amyotrofická laterální skleróza.  Neurol  praxi: přijato k tisku 2017.

Raputová J, Vlčková  E, Rajdová A, Šmardová L, Janíková A. Polyneuropatie indukovaná chemoterapií.   Neurol  praxi:  přijato k tisku 2017.

Štourač P. Remyelinizace u roztroušené sklerózy mozkomíšní, neuroprotektivní potenciál glatiramer acetátu a laquinimodu. Neurol praxi 2016;17(1): 60-62.

Štourač P. Diferenciální diagnostika míšní léze. Multiple Sclerosis News 2016;  ročník 2(1), s.18-20. Práce byla podpořena MZ-ČR- RVO (FNBr,65269705).

Benešová Y. Perzistence na léčbě roztroušené sklerózy. Remedia 2016, 5: 482-6.

Benešová Y, Tvaroh A. Cognition and fatigue in patients with relapsing multiple sclerosis treated by subcutaneous interferon β-1a: an observational study SKORE. Ther Adv Neurol Disord, publikováno elektronicky 10/2016, 1-15, DOI: 10.1177/1756285616671882

Publikace

Škorňa a spol: Management tranzitorní ischemické ataky a minor stroke. ČSNN 2016;79/112: 178-187. IF: 0,209

Michalec, Praksová, Hladíková a spol.: Pozorovanie hrúbky vrstvy nervových vlákien sietnice..... ČSNN 2016;79/112: 41-51. IF: 0,209

Andrašinová et al. Spinální epidurální lipomatóza – tři kazuistiky. ČSNN 2016;79/112: 93-99. IF: 0,209

Kovalova I, Vlckova E, Bednarik J. Broadening the spectrum of controls for skin biopsy in painful neuropathies: spondylotic cervical myelopathy patients with painful feet. Brain and Behavior, 2016;6(3):e00444. doi: 10.1002/brb3.444. eCollection 2016 Mar. IF:2,128 (Q3).

Jackova J, Sedova P, Brown RD Jr, Bryndziar T, Zvolsky M, Bednarik J, Mikulik R.. The High Frequency of Guideline-Approved and Guideline-Disapproved Medication Use in Stroke and TIA. J Stroke Cerebrovasc Dis 2016 Jul 28. pii: S1052-3057(16)30201-4. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.07.016. [Epub ahead of print]. IF:1,599.

Kovalova I, Kerkovsky M, Kadanka Z, Kadanka Z Jr, Nemec M, Jurova B, Dusek L, Jarkovsky J, Bednarik J. Prevalence and Imaging Characteristics of Non-Myelopathic and Myelopathic Spondylotic Cervical Cord Compression. Spine (Phila Pa 1976). 2016 Aug 9. [Epub ahead of print] IF:2,439 Q1 (Orthopedics), Q2 (Clinical neurology).

Kincová S, Vlčková E, Šrotová I, Raputová J, Bednařík J. Dynamické metody kvantitativního testování senzitivity (QST). Cesk Slov Neurol N 2016; 79/ 112(1): 68-76. IF: 0,209

Šrotová I, Vlčková E, Bednařík J. Autonomní dysfunkce a její diagnostika u roztroušené sklerózy. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/ 112(2): 188-198. IF: 0,209

Chmelíková M, Voháňka S, Bednařík J. Myasthenia gravis composite – validace české verze. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112: 585-590. IF: 0,209

Vlčková E, Šrotová E, Bednařík J. Sympatická kožní odpověď v diagnostice neuropatie tenkých vláken. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/ 112(1): 52-60. IF: 0,209

Divisova S, Vlckova E, Srotova I, Kincova S, Skorna M, Dusek L, Dubovy P, Bednarik J. Intraepidermal nerve-fibre density as a biomarker of the course of neuropathy in patients with Type 2 diabetes mellitus. Diabet Med 2016;33(5):650-4. doi: 10.1111/dme.12890. IF:3,152 (Q2)

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MŽOUREK, Z.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I.; ELIÁŠOVÁ, I.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MRAČKOVÁ, M.; BERANKOVA, D. Prosodic Analysis of Neutral, Stress-modified and Rhymed Speech in Patients with Parkinson' s Disease. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2016, roč. 127, č. 1, s. 301-317. ISSN: 0169-2607. IF: 1,862

REKTOROVÁ, I.; MEKYSKA, J.; JANOUŠOVÁ, E.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; ELIÁŠOVÁ, I.; MRAČKOVÁ, M.; BERANKOVA, D.; NEČASOVÁ, T.; SMÉKAL, Z.; MAREČEK, R. Speech prosody impairment predicts cognitive decline in Parkinson’ s disease. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS, 2016, roč. 29, č. 1, s. 90-95. ISSN: 1353-8020. IF:3,794.

Stehlíková K, Skálová D, Zídková J, Haberlová J, Voháňka S, Mazanec R, Mrázová L, Vondráček P, Ošlejšková H, Zámečník J, Honzík T, Zeman J, Magner M, Šišková D, Langová M, Gregor V, Godava M, Smolka V, Fajkusová L. Muscular dystrophies and myopathies: the spectrum of mutated genes in the Czech Republic. Clin Genet. 2016 Jul 22. doi: 10.1111/cge.12839. [Epub ahead of print]. IF: 3,892.

Kosinová M, Štourač P, Harazim H, Janků P, Huser M, Voháňka S.
Anaesthesia and Orphan Disease: Rocuronium and Sugammadex in the Anaesthetic Management of a Parturient with Becker's Myotonia Congenita.
European Journal of Anaesthesiology, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2016, roč. 33, č. 7, s. 545-547. ISSN 0265-02 IF:3,634.

Souhrnný IF: 23,964, celkem 15 impaktovaných prací

 

Bednařík J. Chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie. Neurol Prax 2016; 17(1): 16-21.

Bednařík  J,  Vlčková E, Horák T. Statinová myopatie. Neurol praxi: přijato do tisku 2017

Vlčková E, Bednařík J. Současný pohled na kontraindikace a komplikace elektromyografie.  Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(1): in print.

Horáková M, Voháňka S, Bednařík J. Validace dotazníku kvality života pro pacienty s myastenií: česká verze MG-QOL15. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(1): in print.

Kovalová I, Chmelíková M, Vlčková E, Michalec M, Raputová  J, Bednařík J. Hodnocení rohovkové invervace pomocí konfokální mikroskopie. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(1): in print.

Vlčková E. Amyotrofická laterální skleróza.  Neurol  praxi: přijato do tisku 2017. Práce byla podpořena projektem institucionální podpory FN Brno MZ ČR - RVO (FNBr - 65269705) a projektem specifického výzkumu č. MUNI/A/1072/2015 z programu podpory studentských projektů na Masarykově univerzitě.

Raputová J, Vlčková  E, Rajdová A, Šmardová L, Janíková A. Polyneuropatie indukovaná chemoterapií.   Neurol  praxi:  přijato do tisku 2017. Práce byla podpořena projektem institucionální podpory FN Brno MZ ČR - RVO (FNBr - 65269705) a projektem specifického výzkumu č. MUNI/A/1072/2015 z programu podpory studentských projektů na Masarykově univerzitě.

Štourač P. Remyelinizace u roztroušené sklerózy mozkomíšní, neuroprotektivní potenciál glatiramer acetátu a laquinimodu. Neurol praxi 2016;17(1): 60-62. Práce byla podpořena MZ-ČR –RVO (FNBr,65269705) a CEITEC MUNI.

Pavelek  Z, Vyšata O, Tambor V, Pimková K, Dai Long, Kuča K, Štourač P and  Vališ M. Proteomic analysis of cerebrospinal fluid for relapsing-remitting multiple sclerosis and clinically isolated syndrome. Biomed Rep. 2016 Jul; 5(1): 35–40. DOI: 10.3892/br.2016.668

Štourač P. Diferenciální diagnostika míšní léze. Multiple Sclerosis News 2016;  ročník 2(1), s.18-20. Práce byla podpořena MZ-ČR- RVO (FNBr,65269705).

Benešová Y. Perzistence na léčbě roztroušené sklerózy. Remedia 2016, 5: 482-6.

Benešová Y, Tvaroh A. Cognition and fatigue in patients with relapsing multiple sclerosis treated by subcutaneous interferon β-1a: an observational study SKORE. Ther Adv Neurol Disord, publikováno elektronicky 10/2016, 1-15, DOI: 10.1177/1756285616671882

2015

In extenso:

Adamova B, Vohanka S, Dusek L, Jarkovsky J, Chaloupka R, Bednarik J. Outcomes and their predictors in lumbar spinal stenosis: a 12-year follow-up. Eur Spine J 2015 Feb;24(2):369-80.

Afiliace: FN, LF, Ceitec, Dedikace:0

Skorna M, Kopacik R, Vlckova E, Adamova B, Kostalova M, Bednarik J. Small nerve fiber pathology in critical illness documented by serial skin biopsies. Muscle and Nerve 2015 Jul;52(1):28-33.

Afiliace: FN, Ceitec, Dedikace: SV (2014), Ceitec, FN

Sedova P, Brown RD Jr, Zvolsky M, Kadlecova P, Bryndziar T, Volny O, Weiss V, Bednarik J, Mikulik R. Validation of Stroke Diagnosis in the National Registry of Hospitalized Patients in the Czech Republic. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2015 Sep;24(9):2032-8. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.04.019. Epub 2015 Jun 30.PMID: 26139454.

Afiliace: FN a LF, Dedikace:0

Divisova S, Vlckova E, Srotova I, Kincova S, Skorna M, Dusek L, Dubovy P, Bednarik J. Intraepidermal nerve-fibre density as a biomarker of the course of neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus. Diabet Med. 2015 Aug 19. doi: 10.1111/dme.12890. [Epub ahead of print].

Afiliace: FN a Ceitec, Dedikace: FN a Ceitec

Adamova B, Bednarik J, Andrasinova T, Kovalova I, Kopacik R, Jabornik M, Kerkovsky M, Jakubcova B, Jarkovsky J. Does lumbar spinal stenosis increase the risk of spondylotic cervical spinal cord compression? Eur Spine J 2015 Dec;24(12):2946-53. doi: 10.1007/s00586-015-4049-0. Epub 2015 Jun 3.

Afiliace: FN, Ceitec, Dedikace: FN, grant IGA

I. Šrotová, E. Vlčková, J. Straková, S. Kinclová, Adamová, L. Dušek, J. Jarkovský, J. Bednařík. Validace české verze komplexního protokolu kvantitativního testování senzitivity. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(4): 442-452.

Afiliace: Ceitec, FN, LF, Dedikace: FN, Ceitec, SV

I. Šrotová, E. Vlčková, J. Strakova, S. Kincová, L. Ryba, L. Dušek, B. Adamová, J. Bednařík. Validace české verze Neuropathic Pain Symp­tom Inventory (NPSIcz). Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(1): 45-56.

Afiliace: Ceitec, FN, LF, Dedikace: SV, Ceitec

I. Kovalová, J. Bednařík, M. Keřkovský, B. Adamová, Z. Kadaňka. Asymptomatická spondylogenní komprese krční míchy. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(1): 24-33.

Afiliace: FN, LF, Ceitec, Dedikace: IGA, SV

A. Mitášová, J. Bednařík. Recidivující tranzitorní globální amnézie – čtyři kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2015; 78(5): 580-584.

Afiliace: FN, LF, Ceitec, Dedikace: 0

B. Adamová, M. Mechl, t. Andrašinová, J. Bednařík. Radiologické hodnocení lumbální spinální stenózy a jeho klinická korelace. Cesk Slov Neurol N 2015; 78(2): 139-147.

Afiliace: LF, FN, Ceitec, Dedikace: IGA, IP

M. Košťálová, B. Poláková, M. Ulreichová, P. Šmíd, E. Janoušová, M. Kuhn, J. Klenková, J. Bednařík. Dotazník funkcionální komunikace (DFK) – validace originálního českého testu. Cesk Slov Neurol N 2015; 78(2): 188-195.

Afiliace: LF, FN, Ceitec, Dedikace: Ceitec

Šrotová I, Crha I, Vlčková E, Svobodová I, Nekvapilová E, Štourač P, Bednařík J. Roztroušená skleróza, neplodnost a její léčba. Cesk Slov Neurol N 2015; 78(6):  655-661.

Afiliace: FN LF, Ceitec, Dedikace: Ceitec, SV.

Bednařík J. Neurologické poruchy v rámci kritických stavů: proč je diagnostikovat? Neurol.praxi 2015; 16(3):133-6.

Afiliace: LF, FN

Bednařík J. Neuropatická komponenta bolestí zad. Neurol.praxi 2015; 16(5): 253-256.

Afiliace: LF, FN

Jura R, Šrotová I, Adamová B, Šprláková-Puková A, Janků P, Bednařík J. PRES (Posterior reversible encefalopathy syndrome) in a pre-eclamptic woman with twin pregnancy - case report. Anesteziologie a intenzivní medicína 2015;26(3): 156-160.

Afiliace: LF, FN

Adamová B, Voháňka S. Lumbální spinální stenóza – operovat či neoperovat? Neurol. praxi 2015; 16(1): 34-37.

Afiliace a dedikace FN Brno

Adamová B, Andrašinová T, Kopáčik R. Neurologické aspekty lumbální spinální stenózy. Neurol. praxi 2015; 16(5): 257-261.

Afiliace a dedikace FN Brno

B. Gál, Z. Kadaňka Jr, T. Hložková, J. Hanák, J. Hložek. Syndrom Freyové (aurikulotemporální syndrom) po parotidektomii a jeho prevence. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(4): 463-467.

Afiliace: FN Brno

Z. Kadaňka Jr Léčba pudendální neuralgie –  klinické zkušenosti po pěti letech. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(4): 459-462.

Afiliace: FN Brno

Valenta J, Stach Z, Stourac P, Kadanka Z, Michalek P. Neurological symptoms  following the Fea´s viper (Azemiops feae) bite. Clinical Toxicology 2015; doi: 10.3109/15563650.2015.1094703 IF:3,673

Afiliace: FN Brno

Vlčková Eva. Glutenová neuropatie. Neurol.praxi 2015; 16(6): 352-357.

Afiliace. LF, FN, Ceitec, Dedikace: Ceitec, FN Brno

Štourač P. QAutoimunitní syndromy mozkového kmene a mozečku. . Neurol.praxi 2015; 16(6): 324-327.

Afiliace: LF, FN

Beránková D, Krulová P, Mračková M, Eliášová I, Košťálová M, Janoušová E, Stehnov I, Bar M, Ressner, Nilius P, Tomagová M,  Rektorová I. Addenbrookský kognitivní test: Orientační normy pro českou populaci. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(2): 300-305. IF 0,159

Afiliace: LF, FN, Ceitec

Mekyska J, Janousova E, Gomez-Vilda P, Smekal Z, Rektorova I, Eliasova I, Kostalova M,  Mrackova M, Alonso-Hernandez JB, Faundez-Zanuy M. Robust and Complex Approach of Pathological Speech Signal Analysis. IEEE Neurocomputing Elsevier, 11/2015; 167:94-111; IF 2,08

Afiliace: LF, FN, Ceitec

Berankova D, Janousova E, Mrackova M, Eliasova I, Kostalova M, Skutilova S,  Rektorova I. Addenbrooke's Cognitive Examination and individual Domain Cut-Off Scores for Discriminating between Diferent Cognitive Subtypes of Parkinson's Disease. Parkinson’s Disease. Volume 2015 (2015), Article ID 579417, 7 pages  IF 2,010 http://www.hindawi.com/journals/pd/2015/579417/

Afiliace: LF, FN, Ceitec

Abstrakta:

Šrotová I, Vlčková E, Kincová S, Bednařík J. Neuropatická bolest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111:  S23.

Šrotová I, Štourač P, Benešová Y, Vlčková E, Bednařík J. Hormonální stimulace u IVF a roztroušená skleróza – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111:  S23.

Bednařík J. Diabetická polyneuropatie. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111:  S36.

Bednařík J, Keřkovský M, Kadaňka Z, Kadaňka Z jr, Koval’ová I, Jakubcová B. Prevalence a zobrazovací charakteristiky asymptomatické a symptomatické spondylogenní komprese krční míchy v populaci. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111:  S39.

Adamová B, Bednařík J, Andrašinová T, Kovaľová I, Kopáčik R, Keřkovský M, Jakubcová B, Jarkovský J. Riziko spondylogenní komprese krční míchy u pacientů s lumbální spinální stenózou. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111:  S39.

Straková J, Vlčková E, Šrotová I, Kincová S, Bednařík J. Spolehlivost (reliabilita) kvantitativního testování senzitivity. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111:  S48.

Kincová S, Šrotová I, Vlčková E, Straková J, Bednařík J. Vliv věku a pohlaví na senzitivní a algickou percepci. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111:  S49.

Vlčková E, Bednařík J. Prognostický význam A- vln jako jediné elektrofyziologické abnormity. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111:  S49.

Nekvapilová E, Valkovská P, Bednařík J. Emocionální distress u diabetické neuropatie. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111:  S71.

Monografie:

Bednařík J. Neuropatická komponenta bolestí zad. In: Rokyta C, Hoschl C (eds). Bolest a regenerace. Praha: Axonite CZ, s.r.o.2015: 115:121.

 

2014

Článek v časopise

ADAMOVÁ, B., KOPÁČIK, R., VOHÁŇKA, S., DUŠEK, L., BEDNAŘÍK, J. Is Electrophysiology Useful in the Differential Diagnostics of Lumbar Spinal Stenosis and Diabetic Polyneuropathy?. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(6), 684-690. ISSN 1210-7859.

ANDRAŠINOVÁ, T., ADAMOVÁ, B., KRAJINA, A., ANDRAŠINA, T. Spinální arteriovenózní malformace – dvě kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(4), 505-509. ISSN 1210-7859.

BEDNAŘÍK, J. Farmakoterapie neuropatické bolesti ve světle medicíny založené na důkazech. Bolest. 2014, 17(2), 41-46. ISSN 1212-0634.

KADAŇKA, Z. Postižení nervového systému z nutriční nedostatečnosti po bariatrických operacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(4), 419-422. ISSN 1210-7859.

KADAŇKA, Z., ADAMOVÁ, B. Flekční cervikální myelopatie (Hirayamova choroba) – skutečnost, nebo mýtus? Dvě kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(3), 362-367. ISSN 1210-7859.

STRENKOVA, J., VOHÁŇKA, S., HABERLOVA, J., JUNKEROVA, J., MAZANEC, R., MRÁZOVÁ, L., PARMOVÁ, O., RIDZON, P., STANEK, J., SISKOVA, D., VONDRÁČEK, P., BRABEC, P., SNAJDROVA, L. REaDY – český registr svalových dystrofií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(2), 230-234. ISSN 1210-7859.

ŠTOURAČ, P., HORÁKOVÁ, D., MAVROV, I., TURČÁNI, P. AMETYST – observační studie fáze 4 sledující vliv intramuskulárně podávaného interferonu beta‑1a u pacientů s klinicky izolovaným syndromem/klinicky definitivní roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(4), 465-472. ISSN 1210-7859.

VARGA, G., PACÍK, D., WASSERBAUER, R., PAVLÍK, T., JANOUŠOVÁ, E., PRAKSOVÁ, P. Je potřeba stanovit frekvenci urodynamického vyšetření u pacientů postižených dysfunkcí dolních močových cest v důsledku roztroušené sklerózy?. Urologické listy. 2014, 12(3), 21-31. ISSN 1214-2085.

VOHÁŇKA, S. Adultní forma Pompeho nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(6), 667-674. ISSN 1210-7859.

Kapitola v odborné knize

ŠTOURAČ, P. Roztroušená skleróza mozkomíšní. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 515-516. ISBN 978-80-7492-066-0.

Příspevěk v konferenčním sborníku

ŽURKOVÁ, P., MERTA, Z., DOŠKOVÁ, M., BARTOŠKOVÁ, M., BEDNAŘÍK, J. Vyšetření plicních funkcí a síly dechových svalů u nemocných s okulární a generalizovanou formou myasthenia gravis. II. kongres České pneumologické a ftizeologické spolčnosti ČLS JEP. Olomouc, 18.09.2014 - 20.09.2014. In: Pneumologie : výběr článků ku příležitosti konání odborných akcí : II. kongres České pneumologické a ftizeologické spolčnosti ČLS JEP ; XXIII. moravskoslezské dny pneumologie ; XII. Tománkův den bronchologie : 18.-20. září 2014. 2014, 2, 5.

2013

Článek v časopise

BEDNAŘÍK, J.  Intravenózní lidský imunoglobulin jako léčba 1. volby u chronické zánětlivé demyelinizační polyneuropatie? Neurologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 4, s. 211-212.

BENEŠOVÁ, Y., VAŠKŮ, A., ŠTOURAČ, P., HLADÍKOVÁ, M., BEDNAŘÍK, J.  Association of HLA-DRB1 1501 tagging rs3135388 gene polymorphism with multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology, 2013, roč. 255, č. 1-2, s. 92-96.

EHLER, E., BEDNAŘÍK, J., HÖSCHL, C., WINKLER, P., SUCHÝ, M., PÁTÁ, M.  Náklady na poruchy mozku v České republice. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 3, s. 282-291.

ELIÁŠOVÁ, I., MEKYSKA, J., KOŠŤÁLOVÁ, M., MARECEK, R., SMEKAL, Z., REKTOROVÁ, I.  Acoustic evaluation of short-term effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on motor aspects of peech in Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission, 2013, roč. 120, č. 4, s. 597-605.

KADAŇKA, Z.  Elektrofyziologické vyšetření pánevního dna. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 2, s. 155-161.

KADAŇKA, Z.  Syndrom chronické únavy. Neurologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 3, s. 160-162.

KADAŇKA, Z., HANÁK, J., GÁL, B.  Maligní tumor z pochvy periferního nervu v oblasti cervikálního plexu - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 6, s. 751-755.

KADAŇKA, Z., PEŠKA, S., BEDNAŘÍK, J.  Orolinguální angioedém jako komplikace trombolytické léčby pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Neurologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 1, s. 51-53.

KALITA, Z., BRABEC, P., ŠVANCARA, J., VOHÁŇKA, S., JURA, R., MIKULÍK, R., KULIHA, M., NEUMANN, J., RAJNER, J., KRÁL, M., POLÍVKA, J., VÁSLAVÍK, D., TALÁB, R., LATTA, J., ŠKODA, O., BARTEYS, M.  Rizikový profil pacientů s prodělanou ischemickou cévní mozkovou příhodou - analýza dat z registru Ikta. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 3, s. 343-349.

KEŘKOVSKÝ, M., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., BEDNAŘÍK, J., SMRČKA, M., MECHL, M.  Význam MR zobrazení difuze míchy v diferenciální diagnostice míšních lézí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 4, s. 477-481.

KOŠŤÁLOVÁ, M., BEDNAŘÍK, J.  Test 3F Dysartrický profil – normativní hodnoty řeči v češtině. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 5, s. 614-618.

LUDKA, O., KÁRA, T., DROZDOVÁ, A., MORÁŇ, M., MATUŠKA, P., HOMOLKA, P., SOUČEK, F., BĚLEHRAD, M., HUDE, P., KREJČÍ, J., ŠPINAROVÁ, L., HRUBÁ, I., VÍTOVEC, J., SOUČEK, M., ŠPINAR, J.  Spánková apnoe a kardiovaskulární onemocnění. Kardiologická Revue, 2013, roč. 15, č. 2, s. 87-93.

MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, B., VOHÁŇKA, S.  Kvantifikace postižení u pacientů s lumbální spinální stenózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 5, s. 570-574.

MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, B., VOHÁŇKA, S., HNOJČÍKOVÁ, M., OKÁČOVÁ, I., DUŠEK, L., BEDNAŘÍK, J.  Neurological impairment score in lumbar spinal stenosis. European Spine Journal, 2013, roč. 22, č. 8, s. 1897-1906.

OKÁČOVÁ, I., BENEŠOVÁ, Y., VLČKOVÁ, E., KEŘKOVSKÝ, M., PRAKSOVÁ, P., HLADÍKOVÁ, M., KOSÍK, J., ULDRIJANOVÁ, D., ŠTOURAČ, P., BEDNAŘÍK, J.  Tumoriformní varianta roztroušené sklerózy - dvě kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 5, s. 641-647.

OKÁČOVÁ, I., PRAKSOVÁ, P., VLČKOVÁ, E., KEŘKOVSKÝ, M., BENEŠOVÁ, Y., ŠTOURAČ, P., BEDNAŘÍK, J.  Koincidence diabetes mellitus I. typu a roztroušené sklerózy - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. Suppl. 1, s. 27-31.

SKÁLOVÁ, D., ZÍDKOVÁ, J., VOHÁŇKA, S., MAZANEC, R., MUŠOVÁ, Z., VONDRÁČEK, P., MRÁZOVÁ, L., KRAUS, J., RÉBLOVÁ, K., FAJKUSOVÁ, L.  CLCN1 Mutations in Czech Patients with Myotonia Congenita, In Silico Analysis of Novel and Known Mutations in the Human Dimeric Skeletal Muscle Chloride Channel. Plos One, 2013, roč. 8, č. 12, s. e82549-e82549.

ŠKORŇA, M., BEDNAŘÍK, J., SMRČKA, M., ŠTOURAČ, P., MACHÁČEK, C., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., KRUPA, P.  Gliom vyššího stupně kaudální oblasti míchy imitující myelitidu – kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 1, s. 104-109.

ŠTOURAČ, P., ADLER, Z.  Paraneoplastické neurologické syndromy – základní charakteristika, klasifikace, etiopatogeneze a diagnostika. Neurologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 1, s. 8-11.

ŠTOURAČ, P., BEDNÁŘOVÁ, J.  Paraneoplastické neurologické syndromy centrálního nervového systému. Neurologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 1, s. 12-15.

Odborná kniha

ŠTOURAČ, P.  Mortalita u roztroušené sklerózy mozkomíšní. Praha: AT Mediprint, 2013. ISBN 978-80-260-4576-2.

Příspěvek do odborné knihy

CSÉFALVAY, Z., KOŠŤÁLOVÁ, M.  Diagnostika afázie. In: CZÉFALVAY, Z., LECHTA, V. Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Praha: Portál, 2013, s. 83-116. ISBN 978-80-262-0364-3.

CSÉFALVAY, Z., MEKYSKA, J., KOŠŤÁLOVÁ, M.  Diagnostika dysartrie. In: CSÉFALVAY, Z., LECHTA, V. Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Praha: Portál, 2013, s. 117-143. ISBN 978-80-262-0364-3.

KADAŇKA, Z., ŠKOLOUDÍK, D.  Komplikace léčby systémovou trombolýzou. In: ŠKOLOUDÍK, D., ŠAŇÁK, D. Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody. Praha: Maxdorf, 2013, s. 81-83. ISBN 978-80-7345-360-281.

MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, B.  Bolesti páteře. In: Hakl, M. Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 2. dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013, s. 170-182. ISBN 978-80-204-2902-5.

 

2012

Článek v časopise

Bednařík, J., Ambler, Z.  Léčba diabetické neuropatie. Neurologie pro praxi, 2012, roč. 13, č. Suppl. E, s. E25-30.

Bednařík, J., Ambler, Z., Opavský, J., Keller, O., Rokyta, R., Mazanec, R., Lejčko, J., Kozák, J., Suchý, M., Pátá, M., Kožený, P.  Klinický standard pro farmakoterapii neuropatické bolesti. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 1, s. 93-101.

Benešová, Y., Vašků, A., Štourač, P., Hladíková, M., Okáčová, I., Bednařík, J.  Asociace polymorfizmů v genu pro matrix metalloproteinázu-2 a tkáňový inhibitor  metalloproteinázy - 2 s roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 3, s. 314-319.

Buršová, Š., Dubový, P., Vlčková Moravcová, E., Němec, M., Klusáková, I., Bělobrádková, J., Bednařík, J.  Expression of growth-associated protein 43 in the skin nerve fibers of patients with type 2 diabetes mellitus.Journal of the Neurological sciences, 2012, roč. 315, č. 1-2, s. 60-63.

Buršová, Š., Vlčková Moravcová, E., Hnojčíková, M., Němec, M., Dubový, P., Dušek, L., Jarkovský, J., Bělobrádková, J., Bednařík, J.  Valitida a prediktivní hodnota screeningových testů u prediabetické a časné diabetické polyneuropatie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 5, s. 562-572.

Buršová, Š., Vlčková, E., Hnojčíková, M., Němec, M., Dubový, P., Mičánková Adamová, B., Bednařík, J.  Vyšetření hustoty intraepidermálních nervových vláken z kožní biopsie - normativní data. Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 455-459.

Buršová, Š., Vlčková, E., Hnojčíková, M., Němec, M., Mičánková Adamová, B., Bednařík, J.  Přístrojově asistované kvantitativní testování senzitivity-normativní data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 444-453.

Cséfalvay, Z., Košťálová, M.  Neurogénne poruchy komunikácie u dospelých. Neurologie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 6, s. 304-307.

Divišová, Š., Vlčková Moravcová, E., Hnojčíková, M., Škorňa, M., Němec, M., Dubový, P., Dušek, L., Jarkovský, J., Bělobrádková, J., Bednařík, J.  Prediabetes/early diabetes-associated neuropathy predominantly involves sensory small fibres. Journal of  Peripheral Nervous System, 2012, roč. 17, č. 3, s. 341-350.

Eliášová, I., Mekyska, J., Košťálová, M., Marecek, R., Smekal, Z., Rektorová, I.  Acoustic evaluation of short-term effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on motor aspects of peech in Parkinson's disease. Journal of  Neural Transmission, 2012, roč. 120, č. 4, s. 597-605.

Hladíková, M., Štourač, P., Vašků, A., Benešová, Y.  Variabilita genu pro angiotenzin a vnímavost k roztroušené skleróze. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 1, s. 38-43.

Kadaňka, Z.  Cervikální myelopatie: neooperovat či operovat? Spondylogenní cervikální myelopatii neoperovat. Neurologie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 4, s. 229-232.

Kadaňka, Z.  Vliv malých dávek vína či jiných alkoholických nápojů na lidské zdraví a délku života. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 5, s. 536-544.

Keřkovský, M., Bednařík, J., Dušek, L., Šprláková-Puková, A., Urbánek, I., Mechl, M., Válek, V., Kadaňka, Z.  Magnetic Resonance Diffusion Tensor Imaging in Patients With Cervical Spondylotic Spinal Cord Compression: Correlations Between Clinical and Electrophysiological findings. Spine, 2012, roč. 37, č. 1, s. 48-56.

Košťálová, M.  Afázie a možnosti jejího skríninkového stanovení pomocí Mississippi Aphasia Screening Test-česká verze (MASTcz). Neurologie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 6, s. 314-316.

Košťálová, M., Bednařík, J., Mitášová, A., Dušek, L., Michalčáková, R., Keřkovský, M., Kašpárek, T., Balabánová, P., Voháňka, S.  Towards a predictive model for post-stroke delirium. Brain Injury, 2012, roč. 26, č. 7-8, s. 962-971.

Mičánková Adamová, B., Bednařík, J.  Lumbální spinální stenóza - poddiagnostikované onemocnění vyššího věku. Medicína pro praxi, 2012, roč. 9, č. 11, s. 456-458.

Mičánková Adamová, B., Hnojčíková, M., Voháňka, S., Dušek, L.  Oswestry dotazník, verze 2.1a - výsledky u pacientů s lumbální spinální stenózou, srovnání se starší verzí dotazníku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 460-467.

Mičánková Adamová, B., Voháňka, S., Dušek, L., Jarkovský, J., Bednařík, J.  Prediction of long-term clinical outcome in patients with lumbar spinal stenosis. European Spine Journal, 2012, roč. 21, č. 12, s. 2611-2619.

Mitášová, A., Košťálová, M., Bednařík, J., Michalčáková, R., Kašpárek, T., Balabánová, P., Dušek, L., Voháňka, S., Ely, E.  Poststroke delirium incidence and outcomes: Validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). Critical Care Medicine, 2012, roč. 40, č. 2, s. 484-490.

Mitášová, A., Mitáš, L., Urbánek, I., Ryba, L., Hanke, I., Ruber, M., Michalčáková, R., Košťálová, M., Bednařík, J.  Incidence a rizikové faktory pooperačního deliria. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 5, s. 574-580.

Obhlídalová, I., Keřkovský, M., Štourač, P., Bednařík, P., Vlčková, E.  Diagnostické možnosti zobrazovacích metod v hodnocení morfologického korelátu kognitivních změn u pacientů s roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 2, s. 170-178.

Okáčová, I., Benešová, Y., Štourač, P., Pikulová, H., Praksová, P., Mitášová, A., Skutilová, S., Keřkovský, M., Bednařík, J.  Neurologické komplikace spojené s asistovanou reprodukcí - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 5, s. 637-640.

Okáčová, I., Mičánková, B., Lukáš, Z., Souček, O., Keřkovský, M., Bednařík, J.  Lewisův-Sumnerův syndrom - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 498-502.

Piťha, J., Bednařík, J., Zapletalová, O., Schutzner, J., Zámečník, J., Ambler, Z., Pátá, M., Suchý, M.  Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 2, s. 244-253.

Praksová, P., Štourač, P., Bednařík, J., Vlčková, E., Mikulková, Z., Michálek, J.  Immunoregulatory T cells in multiple sclerosis and the effect of interferon beta and  glatiramer acetate treatment on T cell subpopulations. Journal of the Neurological Sciences, 2012, roč. 319, č. 1-2, s. 18-23.

Přikryl, R., Češková, E., Tronerová, S., Kašpárek, T., Přikrylová Kučerová, H., Ustohal, L., Vrzalová, M., Venclíková, S.  Dynamics of neurological soft signs and its relationship to clinical course in patients with first-episode schizophrenia. Psychiatry Research, 2012, roč. 200, č. 1, s. 67-72.

Sobek, O., Adam, P., Koudelková, M., Štourač, P., Mareš, J.  Algoritmus vyšetření likvoru v návaznosti na doporučení Sekce neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti JEP. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 2, s. 159-163.

Štourač, P.  Imunomodulační léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní v klinických a zobrazovacích parametrech. Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 404-410.

Štourač, P.  Ovlivnění mozkové atrofie a remyelinizace u roztroušené sklerózy mozkomíšní léčbou glatiramer acetátem. Remedia, 2012, roč. 22, č. 3, s. 221-224.

Večeřa, L., Bednařík, J.  Kazuistika Guillainova-Barrého syndromu u pacienta s renálním karcinomem.Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 1, s. 84-87.

Voháňka, S.  Zvýšená hladina kreatinkinázy. Interní medicína pro praxi, 2012, roč. 14, č. 8 a 9, s. 322-326.

Odborná kniha

Mičánková Adamová, B., et al.  Lumbální spinální stenóza. 1. vyd. Praha : Galén, 2012. 188 s.  978-80-7262-945-9.

Suchý, M., Bednařík, J.  Klinické doporučené postupy v neurologii I : [národní sada klinických standardů] . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 273 s. 978-80-244-3004-1.

Příspěvek do odborné knihy

Bednařík, J., Kadaňka, Z., Häckel, M., Neradílek, F., Skála, B.  Bolesti v zádech. In Rokyta, R., Kršiak, M., Kozák, J. Bolest. 2. vyd. Praha : TIGIS, 2012. s. 513-535.

 

2011

Abstrakt v časopise

Bednařík, J., Mitášová, A., Košťálová, M., Kašpárek, T., Keřkovský, M., Dušek, L. Prediktivní statistický model delíria po cévní mozkové příhodě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 107, č. suppl., s. 39-39.

Bednařík, J., Mitášová, A., Košťálová, M., Michalčáková, R., Kašpárek, T. Post-stroke delirium assessment and epidemiology. European Journal of Neurology, 2011, roč. 18, č. suppl. 2, s. 424-424.

Benesova, Y., Vasku, A., Stourac, P., Hladikova, M., Okacova, I., Bednarik, J. Association of HLA-DRB1 1501 tagging rs 3135388 gene polymorphism with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 2011, roč., č. 17, s. S337-S337.

Benešová, Y., Vašků, A., Štourač, P., Hladíková, M., Okáčová, I., Fiala, A., Bednařík, J. Genetický polymorfizmus RS 3135388 jako marker roztroušené sklerózy v HLA-DRB1 1501. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. S70-S70.

Buršová, Š., Dubový, P., Bednařík, J., Vlčková, E., Němec, M., Klusáková, I., Bělobrádková, J. Exprese GAP-43 v kožní biopsii u pacientů s diabetem mellitem 2. typu. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl, s. 126-126.

Hnojčíková, M., Mičánková Adamová, B., Voháňka, S., Dušek, L. Oswestry dotazník- nová česká verze. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. S79.

Jura, R., Bednařík, J., Kadlčíková, J., Filipovičová, D., Křivánková, Z., Jurová, M. Povědomí veřejnosti o varovných příznacích a rizikových faktorech iktu a jeho vývoj po deseti letech. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie -Sborník abstrakt 25. českého a slovenského neurologického sjezdu, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. S11.

Košťálová, M., Bednařík, J., Mitášová, A., Dušek, L., Michalčáková, R., Keřkovský, M., Kašpárek, T., Ježková, M., Balabánová, P., Urbánek, I. A predictive statistical model for post-stroke delirium. Journal of Neurology, 2011, roč. 258, č. suppl 1, s. 240-240.

Košťálová, M., Mitášová, A., Bednařík, J., Michalčáková, R., Kašpárek, T., Dušek, L. Validace české verze "The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit", incidence a prognóza delíria po cévní mozkové příhodě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 107, č. suppl.

Lukáš, Z., Voháňka, S., Falková, I., Falk, M., Feit, J., Hrabálková, R., Zaorálková, J. Exprese rna a proteinu znF9 v lymfocytech pacientů s DM2-možnosti diagnostiky DM2 z periferní krve. Neurol pro praxi, 2011, roč. , č. 12, s. 30-31.

Lukáš, Z., Voháňka, S., Feit, J., Falk, M., Falková, I., Hrabálková, R., Zaorálková, J. Sequestration of MBNL1 protein by mutant ZNF9 RNA in lymphocytes of patients mith myotonic dystrophy type 2. Neuromuscular disorders, 2011, roč. 21, s. 725.

Mičánková Adamová, B. Lumbální spinální stenóza - poddiagnostikované onemocnění vyššího věku. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. suppl C, s. 16-17.

Mičánková Adamová, B., Voháňka, S., Bednařík, J., Dušek, L., Jarkovský, J. Predikce dlouhodobého klinického vývoje pacientů s lumbální spinální stenózou. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl, s. 79-79.

Mičánková Adamová, B., Voháňka, S., Dušek, L., Jarkovský, J. Existují elektrofyziologické prediktory dlouhodobého klinického vývoje pacientů s lumbální spinální stenózou? Neurológia pro prax, 2011, roč. 12, č. S2, s. 33-34.

Michalčáková, R., Přikrylová Kučerová, H., Balabánová, P., Ježková, M., Košťálová, M., Bednařík, J., Přikryl, R., Kašpárek, T. Diagnostické možnosti zkoušky vizuální pozornosti:Validace metody-zohlednění faktoru věku. Psychiatrie, 2011, roč. 15, č. suppl.1, s. 60-60.

Moráň, M. Nadměrná spavost a spánková apnoe. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. 42-42.

Obhlídalová, I., Keřkovský, M., Michalčáková, R. Neuropsychologický profil a "voxel-based" diffusion tensor analýza pacientů s iniciálními stádii roztroušené sklerózy. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. 80-80.

Okáčová, I., Bednařík, J., Mitášová, A., Košťálová, M., Skutilová, S., Balabánová, P. Heidenhainova varianta Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci-kazuistika. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. suppl C, s. 21-22.

Okáčová, I., Bednařík, J., Mitášová, A., Skutilová, S., Balabánová, P. Heidenhainova varianta Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci - kazuistika. Neurologie pro praxi, 2011.

Okáčová, I., Vlčková, E., Bednařík, J., Benešová, Y., Štourač, P. Hodnocení autonomní dysfunkce u pacientů v počátečních stadiích sclerosis multiplex. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. Suppl.

Ošlejšková, H., Rusnáková, Š., Voháňka, S. Juvenilní forma Pompeho choroby. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. Suppl., s. S22-S23.

Ošlejšková, H., Rusnáková, Š., Vondráček, P., Muchová, M., Malinová, V., Voháňka, S. Léčitelná svalová dystrofie. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. Suppl. D, s. 19-20.

Páclová, D., Sedláčková, J., Voháňka, S., Mazanec, R., Fajkusová, L. Spectrum of CLCN1 and SCN4A mutations in Czech patients with non-dystrophic myotonias. European Journal of Human Genetics, 2011, roč. 19, č. s2, s. 429-430.

Praksová, P., Štourač, P., Bednařík, J., Mikulková, Z., Michálek, J. Imunoregulační T lymfocyty a jejich ovlivnění léčbou u roztroušené sklerózy. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. -S70.

Praksová, P., Štourač, P. Paraneoplastické autoimunitní neurologické syndromy-kazuistiky. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č.Suppl., s. S87.

Přikryl, R., Češková, E., Kašpárek, T., Ustohal, L., Tronerová, S., Čermáková, I., Vrzalová, M. Měkké neurologické příznaky a efekt léčby u prvních epizod schizofrenie. Psychiatrie, 2011, roč. 15, č. suppl. 1, s. 15-15.

Skřičková, J., Šťourač, P., Hrazdirová, A., Turčáni, P. Safety of Endobronchial Treatment In General Anesthesia With Jet Ventilation. Am.J.Respir Crit Care Med, 2011, roč. 183, č. Suppl., s. 2356-2356.

Štourač, P. Nová farmakoterapie pro zlepšení chůze a mobility u pacientů s roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. 5, s. 603-603.

Štourač, P. Paraneoplastické autoimunitní neurologické syndromy - současný stav. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl, s. S87-S87.

Štourač, P., Bednářová, J., Praksová, P., Obhlídalová, I., Hladíková, M. Multiple nervous system involvment and anti-Ma2 positivity. European Journal of Neurology, 2011, roč. 18, č. suppl 2, s. 609-609.

Štourač, P., Praksová, P., Obhlídalová, I., Hladíková, M., Benešová, Y., Okáčová, I. Efficacy of glatiramer acetate in Czech multicentre observational study in the period 2006-2010. Multiple Sclerosis Journal, 2011, roč., č. 17, s. S475-475.

Voháňka, S. Bickerstaffova encefalitida. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. S74-S75.

Voháňka, S. Farmakoterapie spasticity. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl, s. S89.

Voháňka, S. Jak dál v péči o nemocné se vzácnými chorobami? Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl, s. S67.

Voháňka, S. Jehlová elektromyografie. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. S103.

Voháňka, S. Koincidence myastenie a myotonické dystrofie. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. suppl E, s. E 11-E 11.

Voháňka, S. Lumbální spinální stenózu neoperovat!. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. S59.

Voháňka, S. Myozitida s inkluzními tělísky. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. suppl. 2, s. 46-47.

Voháňka, S. Praktické aspekty diagnostiky myasthenia gravis. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. suppl E, s. E 10 -E 11.

Voháňka, S., Paclová , D., Fajkusová, L., Bednařík, J. Congenital myotonia caused by mutation in the chloride channel CIC-1 in the South Moravian Region of Czech Republic. Neuromuscular disorders, 2011, roč., č. 21, s. 727.

Voháňka, S., Večeřa, L., Mazanec, R., Pavlovská, L., Brabec, . Národní registr myotonických poruch. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. Suppl.2, s. 29-29.

Abstrakt ve sborníku

Obhlidalova, I., Keřkovský, M., Michalčáková, R. Neuropsychological testing and "voxel-based" diffusion tensor analyses of patients with initial stages of multiple sclerosis. In Multiple sclerosis journal. London : SAGE Publications, 2011. s. 173-173.

Voháňka, S. ASA/AHA guidelines u nemocných s intracerebrálním hematomem. In Sborník abstrakt 10. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče. Mikulov : 2011. s. 29-29.

Vohanka, S., Bednařík, J., Fajkusová, L., Sedláčková, J. Myasthenic crisis in patient with premutation form of myotonic dystrophy type I. In Abstracts of 4th International congress of myology. Lille, France : 2011. s. 152.

Článek v časopise

Bednařík, J. Léčebná výměnná plazmaferéza v léčbě autoimunitních nervosvalových onemocnění. Neurologie pro paxi, 2011, roč. 12, č. 6, s. 394-397.

Bednařík, J., Sládková, D., Kadaňka, Z., Dušek, L., Keřkovský, M., Voháňka, S., Novotný, O., Urbánek, I., Němec, M. Are subjects with spondlotic cervical cord encroachment at increased risk of cervical spinal cord injury after minor trauma? Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry, 2011, roč. 82, č. 7, s. 779-781.

Bednařík, J., Voháňka, S., Ehler, E., Ambler, Z., Piťha, J., Venclovský, J., Litzman, J., Kořístek, Z., Suchý, M., Pátá, M., Kožený, P. Klinický standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a plazmaferézou – zkrácená verze. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 3, s. 207-209.

Hladíková, M., Vašků, A., Štourač, P., Benešová, Y., Bednařík, J. Two frequent polymorphisms of angiotensinogen and their association with multiple sclerosis progression rate. Journal of the Neurological Sciences, 2011, roč. 303, č. 1-2, s. 31-34.

Kadaňka, Z., Bednařík, J., Novotný, O., Urbánek, I., Dušek, L. Cervical spondylotic myelopathy: conservative versus surgical treatment aftzer 10 years. European Spine Journal, 2011, roč. 20, č. 9, s. 1533-1538.

Majerová, V., Roth, J., Waishoupt, J., Bezdíček, O., Miler, M., Růžička, E., Mitášová, A., Bednařík, J., Jura, R., Balabánová, P., Rusina, R. Limbická encefalitida - dvě kazuistiky. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. 3, s. 335-338.

Mekyska, J., Smékal, Z., Košťálová, M., Marečková, M., Skutilová, S., Rektorová, I. Motorické aspekty poruch řeči u Parkinsonovy nemoci a jejich hodnocení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. 6, s. 662-668.

Mikulková, Z., Praksová, P., Štourač, P., Bednařík, J., Michálek, J. Imbalance in T-cell cytokine profiles in patients with relapsing remitting multiple sclerosis. Journal of the Neurological Sciences, 2011, roč. 300, č. 1-2, s. 135-141.

Moráň, M. Aktuální možnosti terapie insomnie v ordinaci praktického lékaře. První linie, 2011, roč. 1, č. 1, s. 29-34.

Štourač, P. Nový lék v symptomatické terapii roztroušené sklerózy mozkomíšní: 4-aminopyridin (FAMPRIDINE- SR). Klinická farmakologie a farmacie, 2011, roč. 25, č. 1, s. 33-34.

Štourač, P. Současná role glatiramer acetátu v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní. Remedia, 2011, roč. 24, č. 4, s. 314-319.

Štourač, P., Praksová, P., Kontrová, I., Hladíková, M., Okáčová, I., Benešová, Y. Glatiramer acetate (Copaxone) v léčbě atakovité formy roztroušené sklerózy mozkomíšní-klinická účinnost a bezpečnostní profil. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/104, č. 4, s. 447-454.

Szturz, P., Adam, Z., Klabusay, M., Fojtík, Z., Kadaňka, Z., Stehlíková, O., Chovancová, J., Kalvodová, L., Čorbová, D., Starý, K., Neubauer, J., Prášek, J., Koukalová, R., Řehák, Z., Hájek, R., Mayer, J. Schnitzler-syndrom: popis případu, zkušenosti s léčbou glukokortikoidy a preparátem anakinra (Kineret) a sledování cytokinové odpovědi organizmu. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 1, s. 97-112.

Voháňka, S. Pokroky v léčbě hereditárních svalových chorob. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 3, s. 191-195.

Voháňka, S. Pompeho choroba. Medicína po promoci, 2011, roč. 12, č. 5, s. 80-84.

Voháňka, S., Bednařík, J., Páclová, D., Sedláčková, J., Fajkusová, L. Vrozená myotonie na podkladě mutací v genu pro chloridový kanál CIC-1. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. 4, s. 467-470.

Příspěvek do odborné knihy

Hakl, M., Mičánková Adamová, B., Ševčík, P. Neuropatická bolest. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1526-1528.

Hakl, M., Mičánková Adamová, B., Ševčík, P. Neuropatická bolest. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1526-1528.

Kadaňka, Z. Cerebrovaskulární onemocnění. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1267-1277.

Kadaňka, Z. Infekční choroby nervového systému. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1307-1312.

Kadaňka, Z. Kraniocerebrální traumata. In Souček , M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1292-1294.

Kadaňka, Z. Mozkové nádory. In Souček , M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1294-1300.

Kadaňka, Z. Neuralgie trigeminu. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1284-1284.

Kadaňka, Z. Neurodegenerativní onemocnění. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1277-1283.

Kadaňka, Z. Neurologická onemocnění. In Souček , M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1259-1262.

Kadaňka, Z. Onemocnění autonomního nervového systému. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1283-1284.

Kadaňka, Z. Porucha chuti a čichu. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1323-1324.

Kadaňka, Z. Primárně vertebrogenní onemocnění. In Souček , M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1284-1292.

Kadaňka, Z. Syndrom chronické únavy. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1324-1325.

Mičánková Adamová, B. Bolesti páteře. In Hakl , M. Léčba bolesti - Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. s. 153-166.

Mičánková Adamová, B., Hakl, M., Ševčík, P. Bolesti zad a krční páteře. In Souček , M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1520-1524.

Mičánková Adamová, B., Hakl, M., Ševčík, P. Patofyziologie bolesti. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1509-1511.

Moráň, M. Záchvatové choroby. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. -.

Štourač, P. Paraneoplastické syndromy. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1300-1301.

Štourač, P. Roztroušená skleróza mozkomíšní. In Souček , M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 2. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1301-1307.

 
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji