Menu
Česky English
532 23 1111

Delirium

Diagnostické testy pro screening deliria v intenzivní/neurointenzivní péči

The Society of Critical Care Medicine’s guidelines for Pain Agitation and Delirium (Barr J, Fraser GL, Puntillo K, et al; American College of Critical Care Medicine: Clinical practice guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit. Crit Care Med 2013; 41:263–306) doporučuje k rutinnímu klinickému použití následující screeningové metody, určené pro dospělé pacienty v intenzivní/neurointenzivní péči:

1. The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU)

(Ely EW, Inouye S, Bernard GL, et al: Delirium in mechanically ventilated patients: Validity and reliability of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). JAMA 2001; 286:2703–2710.

Ely EW, Margolin R, Francis J, et al: Evaluation of delirium in critically ill patients: Validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAMICU). Crit Care Med 2001; 29:1370–1379

Ely EW, Truman B, Shintani A, et al: Monitoring sedation status over time in ICU patients: The reliability and validity of the Richmond Agitation Sedation Scale (RASS). JAMA 2003; 289:2983–2991).

2. The Intensive care delirium screening checklist

(Bergeron N, Dubois MJ, Dumont M, et al: Intensive care delirium screening checklist: Evaluation of a new screening tool. Intensive Care Med 2001; 27:859–864).

 

3. The 4AT: Assessment test for delirium and cognitive impairment

(MacLullich AM, Shenkin SD, Goodacre S, et al. The 4 'A's test for detecting delirium in acute medical patients: a diagnostic accuracy study. Health Technol Assess. 2019;23(40):1-194. doi:10.3310/hta23400)

(Bellelli G, Morandi A, Davis DH, et al. Validation of the 4AT, a new instrument for rapid delirium screening: a study in 234 hospitalised older people [published correction appears in Age Ageing. 2015 Jan;44(1):175]. Age Ageing. 2014;43(4):496-502. doi:10.1093/ageing/afu021)

 

Pro screening deliria v pediatrické intenzivní/neurointenzivní péči jsou doporučovány (Smith HAB, Besunder JB, Betters KA, et al. 2022 Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guidelines on Prevention and Management of Pain, Agitation, Neuromuscular Blockade, and Delirium in Critically Ill Pediatric Patients With Consideration of the ICU Environment and Early Mobility. Pediatr Crit Care Med. 2022;23(2):e74-e110):

 

4. The paediatric CAM-ICU (pCAM-ICU) a pre-school CAM-ICU (psCAM-ICU)

(Smith HA, Gangopadhyay M, Goben CM, et al. The Preschool Confusion Assessment Method for the ICU: valid and reliable delirium monitoring for critically ill infants and children. Crit Care Med. 2016;44(3):592-600

Smith HAB, Boyd J, Fuchs DC, et al. Diagnosing delirium in critically ill children: Validity and reliability of the Pediatric Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit. Crit Care Med 2011;39(1):150-7).

5. The Cornell Assessment of Paediatric Delirium (CAPD)

(Traube C, Silver G, Kearney J, et al. Cornell Assessment of Pediatric Delirium: A Valid, Rapid, Observational Tool for Screening Delirium in the PICU. Crit Care Med. 2014;42(3):656–63).

Tyto testy byly validovány v anglickém jazyce a v řadě dalších jazykových mutací.

Výzkumný tým Neurologické kliniky ve spolupráci s Klinikou dětské anesteziologie a resuscitace a Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně vytvořil české překlady těchto screeningových testů metodou forward-backward translation, které byly schváleny autory originálních testů a uvolněny pro klinické i výzkumné použití. CAM-ICUcz byl již validován, na validaci ostatních testů pracujeme.

(Mitášová A, Bednařík J, Košťálová M, et al. Standardizace české verze The Confusion Assessment Metod for the Intensive Care Unit (CAM-ICUcz). Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106: 258-266

Mitasova A, Kostalova M, Bednarik J, et al. Post-stroke delirium incidence and outcomes: Validation of the CAM-ICU. Critical Care Medicine 2012; 40: 484-490.

Nabízíme tyto české verze screeningových testů k využití široké odborné komunitě.

CAM-ICU (v r. 2009 byl aktualizovaný původní překlad z r. 2006 vytvořený MUDr. Sechovským a Mgr. Smazalovou, na aktualizovaném překladu se podíleli MUDr. Adéla Mitášová, Dr. Milena Košťálová a prof. MUDr. Josef Bednařík):

Příloha 1: CAM-ICUcz
Odkazy na obrázkovou přílohu: https://uploads-ssl.webflow.com/5b0849daec50243a0a1e5e0c/5bad3cd1b04cd507b68f45a7_Attention-Screening-Exam-Visual-Adult-Form-A.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5b0849daec50243a0a1e5e0c/5bad3cdb555172809030bda5_Attention-Screening-Exam-Visual-Adult-Form-B.pdf

Původní verze CAM-ICU: https://uploads-ssl.webflow.com/5b0849daec50243a0a1e5e0c/5bad3d0db04cd51ee28f45c3_CAM-ICU-flowsheet.pdf

 

ICDCS (na překladu vytvořeném v r. 2021 se podíleli MUDr. Lucia Hrežová, Mgr. Daniela Vlažná, prof. MUDr. Josef Bednařík):

Příloha 2: ICDSCcz

Původní verze ICDSC: https://uploads-ssl.webflow.com/5b0849daec50243a0a1e5e0c/5bad3e04cc14601f7c2dc05f_2013-Tufts-ICU-Delirium-Screening-Checklist.pdf

 

4AT (na překladu vytvořeném v r. 2023 se podíleli MUDr. Lucia Bakošová (Hrežová), prof. MUDr. Josef Bednařík):

Příloha 3: 4ATcz

Původní verze 4AT: https://static1.squarespace.com/static/543cac47e4b0388ca43554df/t/5f0592e7917a0733e509ea0b/1594200808505/4AT+v1_2+Oct+2014.pdf

Stránka s dalšími informacemi: https://www.the4at.com/

 

pCAM-ICU, psCAM-ICU (na překladu vytvořeném v r. 2022 se podíleli MUDr. Lucia Hrežová, MUDr. Tereza Musilová, prof. MUDr. Josef Bednařík):

Příloha 4: p(s)CAM-ICU Instrukce_cz

Příloha 5: RASScz

Příloha 6: psCAM-ICUcz

Příloha 7: pCAM-ICUcz

Odkaz na obrázkovou přílohu vč. původní verze p(s)CAM-ICU: https://uploads-ssl.webflow.com/5b0849daec50243a0a1e5e0c/61d49a551b5406418cb5eb83_ped-delirium-card-set-RASS-2022.pdf

CAPD (na překladu vytvořeném v r. 2022 se podíleli MUDr. Lucia Hrežová, MUDr. Tereza Musilová, prof. MUDr. Josef Bednařík):

Příloha 8: Vývojové milníky

Příloha 9: CAPDcz

Původní verze CAPD: https://uploads-ssl.webflow.com/5b0849daec50243a0a1e5e0c/5bb37f1a7330df77814495c3_capd.pdf

Kompletní instrukce pro monitoraci deliria u dospělých pacientů: https://www.icudelirium.org/medical-professionals/delirium/monitoring-delirium-in-the-icu

Kompletní instrukce pro monitorace deliria u dětí: https://www.icudelirium.org/medical-professionals/pediatric-care

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji