Menu
Česky English
532 23 1111

Informace pro pacienty s poruchou polykání

„Informace pro pacienty s poruchou polykání“ (a případnou koexistující další komunikační poruchou) byly vytvořeno v rámci bakalářské práce „Komunikace s pacienty s afázií a poruchou polykání“ Bc. Elišky Kocábkové na Katedře speciální pedagogiky PdF MU Brno (Vedoucí Bakalářské práce PhDr. Petr Kopečný, Ph.D., odborný konzultant PhDr. Milena Košťálová, Ph.D.) (2016).

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji