Menu
Česky English
532 23 1111

Pracoviště klinické logopedie

Poskytuje specializovanou péči především pacientům hospitalizovaným na neurologické klinice. Zabývá se komplexní péčí o pacienty s neurogenními poruchami komunikace a polykání u dospělých osob. Poskytuje poradenství, konzultace, odborné praxe, stáže. Spolupracuje s odbornými společnostmi, organizuje odborné akce, podílí se na pregraduální a postgraduální výuce, participuje na výzkumu, zabývá se přednáškovou činností, publikuje. Vytváří diagnostické a terapeutické materiály využitelné v logopedické intervenci v klinické praxi i výzkumu.

Při práci se všemi uvedenými materiály a přílohami ke stažení dodržujte prosím:

Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla (CC BY-ND)

 

Materiály ke studiu a ke stažení

 

Podporuje osoby s afázií v rámci občanského sdružení http://www.proafazie.cz/

Spolupracuje s profesní společností www.klinickalogopedie.cz

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji