Menu
Česky English
532 23 1111

Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch spánku a bdění

akreditace do 4/2022

Neurologická klinika Fakultní nemocnice Brno

Přednosta: Prof.MUDr. Blanka Adamová, Ph.D. Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Tel: +420 532 232 525

Fax: +420 532 232 249

E-mail:

 

Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch spánku a bdění je součástí Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice.

Spánková laboratoř byla založena v roce 1993 pod vedením MUDr. Moráně, dlouholetého vědeckého sekretáře České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu.

Vedoucím lékařem je od roku 2018 MUDr. Zdeněk Kundrata.

Lékaři centra spánkové medicíny: MUDr. Z. Kundrata, MUDr. D. Kec

Laborantky / certifikovaní technici EEG a spánkové laboratoře: D. Zittnerová, M. Pomališová, H. Divácká, J. Kilianová

 

Prováděná vyšetření: celonoční monitorování (polysomnografie, polygrafie), nastavení přetlaku v léčbě poruch ventilace ve spánku (CPAP, BiPAP), vyšetření nadměrné denní spavosti MSLT, standardní EEG vyšetření

 

Poskytovaná diagnostika a léčba širokého spektra poruch spánku a bdění u dospělých:

Nadměrná denní spavost (narkolepsie)

Zákl. diferenciální diagnostika poruch vědomí

Porucha dýchání ve spánku (syndrom spánkové apnoe)

Abnormální chování a pohyby ve spánku, dg. nočních epileptických záchvatů

 

Pacienti se specifickými poruchami spánku jsou dále v centru dispenzarizováni. V rámci FN Brno je dostupná potřebná interdisciplinární konsiliární spolupráce s pneumologickou klinikou, stomatochirurgií, klinikou ORL, kardiologickou a interní klinikou. K dispozici je psychologická a psychiatrická intervence.

Komplexní laboratorní zázemí FN Brno je využíváno v diferenciální diagnostice celého spektra sledovaných poruch.

 

Centrum spolupracuje s epileptologickým centrem FN u Sv. Any v Brně a s Centrem pro dg. a léčbu poruch spánku 1.LF UK v Praze. Pracoviště současně splňuje charakteristiku sekundární péče o pacienty s epilepsií.

Požadavky na počet vyšetření trvale významně překračují možnosti laboratoře, průměrná objednací doba kolísá mezi 2-6 měsíci.

 

Centrum pro poruchy bdění a spánku

NK FN Brno

Jihlavská 20

625 00 BRNO

 

MUDr. Zdeněk Kundrata

Ambulance spánkové a EEG laboratoře

Spánková a EEG laboratoř (objednávání pacientů k vyš.)

Tel.: 532 232 525

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji