Menu
Česky English
532 23 1111

Diagnostika Alexie „Test Alex“

 „ALEX“ materiál na vyšetření lehkých poruch alexie, vznikl v rámci diplomové práce „Diagnostika alexie“ Jana Gronychová, odborný konzultant PhDr. Milena Košťálová, Ph.D., vedoucí diplomové práce Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií, PdF UP Olomouc (2017). Materiál je určen pro potřeby klinických logopedů. Test je kompletně volně ke stažení v testovací a re-testovací verzi včetně záznamových listů.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji