Menu
Česky English
532 23 1111

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění (RS centrum)

Personální obsazení a kontakty

Vědecko-výzkumná činnost

Užitečné odkazy pro pacienty

 

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Brno se zabývá diagnostikou, léčbou, konziliární a superkonziliární péčí o nemocné trpící demyelinizačním onemocněním centrálního nervového systému (CNS). Nejčastěji se jedná o onemocnění typu roztroušená skleróza (RS), vzácněji například neuromyelitis optica a poruchy jejího širšího spektra (NMOSD), dříve označované jako Devicova choroba.

Roztroušená skleróza je chronické onemocnění postihující CNS. Neléčené onemocnění způsobuje u většiny pacientů v průběhu 10–20 let závažnou invaliditu. Díky včas nasazené moderní léčbě je u velké části pacientů možné průběh nemoci podstatně zmírnit. Výskyt tohoto onemocnění se v České republice pohybuje okolo 160-200 pacientů na 100 000 obyvatel. Nemoc postihuje především mladé osoby; začátek je obvykle mezi 20.– 40. rokem života, dvakrát až třikrát častěji jsou postiženy ženy. Příznaky ovlivňují různé oblasti života pacienta a správná pomoc vyžaduje spolupráci nejen lékařů, ale celé řady dalších odborníků.

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění bylo zřízeno v roce 1998. V současnosti je zde sledováno více než 1 500 pacientů. Centrum má k dispozici celou škálu pomocných diagnostických metod včetně likvorologické a elektrofyziologické laboratoře. V rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno je realizována široká spolupráce s klinikami a ústavy, zajišťující péči o nemocné s roztroušenou sklerózou.

Součástí péče jsou moderní účinné imunomodulační terapeutické postupy. Jedná se především tzv. léky ovlivňující onemocnění (disease modifying therapy, DMT), jako například interferon beta 1b a 1a; glatiramer acetát; teriflunomid; natalizumab; fingolimod; siponimod; dimethyl-fumarát; cladribin; ocrelizumab; alemtuzumab a další. Dalším druhem nabízené terapie je léčba potlačující příznaky onemocnění, kam patří také léčba spasticity, kdy lze aplikovat botulotoxin do spastických svalů. Centrum využívá diagnostické zázemí Neurologické kliniky a úzce spolupracuje s Rehabilitačním oddělením, Radiologickou a Oční klinikou FN Brno. K dispozici jsou také logopedi a psychologové z Neurologické kliniky FN Brno.

Lékaři se účastní mezinárodních klinických studií a konferencí; v rámci vědecko-výzkumné činnosti je navázána spolupráce s řadou předních výzkumných pracovišť, která se zabývají problematikou roztroušené sklerózy.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji