Menu
Česky English
532 23 1111

Neuromuskulární centrum ERN

Neuromuskulární centrum Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Brno se zabývá diagnostikou, léčbou, konziliární a superkonziliární péčí o pacienty s nervosvalovými onemocněními. Zejména se jedná o onemocnění motoneuronu (amyotrofická laterální skleróza, spinální muskulární atrofie), vzácná onemocnění nervů (hereditární polyneuropatie, zánětlivé polyneuropatie), onemocnění nervosvalového přenosu (myasthenia gravis, Lambert-Eatonův myastenický syndrom), zánětlivá a hereditární onemocnění kosterních svalů. Neuromuskulární centrum FN Brno je od roku 2016 součástí Evropské referenční sítě European Reference Network propojující expertní centra v oblasti vysoce specializované zdravotní péče.

Vybraná onemocnění - souhrn pro pacienty

Amyotrofická laterální skleróza (ALS)

Spinální svalová atrofie (SMA)

Polyneuropatie

Guillainův-Barrého syndrom (GBS)

Multifokální motorická neuropatie (MMN)

Chronická zánětlivá demyelinizační neuropatie (CIDP)

Hereditární svalové dystrofie

 

Dotazník spokojenosti pro pacienty Neuromuskulárního centra FN Brno

Dotazník spokojenosti k vyplnění zde.

Dotazník spokojenosti

 

Personální obsazení

Vedoucí lékař:

MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA   

               

Lékaři:

prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.     

MUDr. Adam Betík                                     

MUDr. Šárka Divišová, Ph.D.                      

MUDr. Magda Horáková, Ph.D.                     

MUDr. Olesja Parmová, Ph.D.                       

MUDr. Jana Raputová, Ph.D.

MUDr. Miroslav Škorňa               

doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.        

 

Odborný fyzioterapeut:

Mgr. Michaela Sládečková ()

 

Klinický logoped

Mgr. Naděžda Lasotová  ()

 

Konzultace a objednávání nových pacientů

Preferujeme domluvu odesílajícího lékaře přímo s lékařem NM centra dle jeho specializace (viz níže), a to nejlépe přes e-mail. Uvedený telefonický kontakt je nouzový kontakt do ambulance v době velké vytíženosti lékaře objednanými pacienty.

Lékař

Specializace

Kontakt

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

Myastenie, myositidy, demyelinizační polyneuropatie

532 231 931
(čtvrtek 08:00-15:00)

MUDr. Adam Betík

Amyotrofická laterální skleróza

532 231 327
(středa 12:00 - 15:00)

MUDr. Šárka Divišová, Ph.D.

Získané/hereditární polyneuropatie

532 231 932
(středa 12:30-15:00)

MUDr. Magda Horáková, Ph.D.

Myastenie, myositidy, demyelinizační polyneuropatie

532 231 931
(úterý 08:00-15:00)

MUDr. Olesja Parmová, Ph.D.

Spinální muskulární atrofie, hereditární svalové dystrofie a myopatie

532 231 932
(pondělí 08:00-15:00)

532 231 327
(úterý 08:00-15:00)

MUDr. Jana Raputová, Ph.D.

Získané/hereditární polyneuropatie

532 231 931
(pátek 08:00-15:00)

MUDr. Miroslav Škorňa Guillain-Barré syndrom

 

doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.

Amyotrofická laterální skleróza, hereditární a demyelinizační polyneuropatie

532 231 932
(čtvrtek 08:00-15:00)

MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA

Myastenie, myositidy, hereditární a získané svalové choroby

532 232 502
(Po-pá 12:00-13:00)

 

Harmonogram týdenního provozu ambulancí NM centra

 

08:00-12:00

12:00-15:00

Pavilon, patro

Pondělí

Dr. Voháňka

Dr. Voháňka

Pavilon F, přízemí

 

Dr. Parmová

Dr. Parmová

Pavilon F, přízemí

Úterý

Dr. Horáková

Dr. Horáková

Pavilon F, přízemí

 

Dr. Parmová

Dr. Parmová

Pavilon L, 12. patro

Středa

 

Dr. Divišová

Pavilon F, přízemí

 

 

Dr. Betík

Pavilon L, 12. patro

Čtvrtek

Prof. Bednařík

Prof. Bednařík

Pavilon F, přízemí

 

Doc. Vlčková

Doc. Vlčková

Pavilon F, přízemí

Pátek

Dr. Raputová

Dr. Raputová

Pavilon F, přízemí

 

Dr. Horáková

Dr. Horáková

Pavilon F, přízemí

 

 

MAPA areálu nemocnice

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji