Menu
Česky English
532 23 1111

oddělení 25 a JIPP

Oddělení 25 a Jednotka intenzivní psychiatrické péče (JIPP)

JIPP

Vedoucí lékař:   MUDr. Patricie Jiroutová

Staniční sestra:  Milena Letošová

tel.: 532 23 3276

počet lůžek: 5 + 5

 

V červnu roku 1993 byla na Psychiatrické klinice otevřena Jednotka intenzivní psychiatrické péče koncipovaná tak, aby její charakter byl srovnatelný s JIP ostatních medicínských oborů poskytujících péči ve FN Brno Bohunice. Toto pojetí navázalo, respektive vystřídalo, starší projekt „pokojů intenzivní péče“ budovaný a využívaný na Psychiatrické klinice v Brně od roku 1977, který se v konfrontaci s požadavky péče o klientelu nové FN Brno ukazoval v roce 1989 již jako nepostačující. Otevírání provozu nové Fakultní nemocnice, jejíž lůžková kapacita kulminovala v té době na cca 1500 lůžkách, přinášela dosti naléhavou potřebu přebírat do péče tělesně vážně tangované nemocné, u nichž současný psychotický stav (obvykle somatogenní, resp. abstinenční delirium) značně komplikoval až znemožňoval péči na Jednotkách intenzivní péče příslušných somatických oborů, přičemž zároveň vyvstala nutnost zabezpečovat léčbu takových pacientů za podmínek srovnatelných s JIP ostatních medicínských oborů.

 

 

ošetřovnaJIP

 

 

Indikace k přijetí na JIPP jsou:

1. Závažná psychiatrická onemocnění s restrikcí stravy a tekutin

2. Poruchy příjmu potravy na parenterální a enterální výživě pouze po domluvě            s lékaři odd. JIPP.

3. Závažné disociativní stavy

4. Stav po intoxikacích v důsledku psychického onemocnění včetně suicidálních pokusů (bez přímého ohrožení života – není riziko kardiálního a respiračního selhání, bez kvantitativní poruchy vědomí)

5. Polymorbidní psychiatričtí pacienti bez nutnosti akutní somatické péče a vyšetření

6. Odvykací stavy s deliriem z odnětí alkoholu

Vzhledem k materiálnímu a personálnímu fondu JIPP PK FN Brno není určena pro pacienty bezprostředně po intoxikaci, zvlášť pokud je riziko respiračního či kardiálního selhání nebo je přítomna kvantitativní porucha vědomí. Naše pracoviště je schopno poskytnout pouze oxygenoterapii nikoliv intubaci a UPV.

Kromě výše uvedených okruhů duševních poruch je JIPP využívána pro pacienty s poruchou osobnosti, mentální retardací a sexuální deviací, u kterých není nezbytně nutná psychiatrická intervence. Důvodem pobytu je poskytování tělesné péče na úrovni standartního somatického oddělení s možností oxygenoterapie. 

 

Od roku 2021 sídlí JIPP spolu s oddělením 25 v nové, východní přístavbě Psychiatrické kliniky v 1. NP. Má nadále 5 lůžek.

 

Oddělení 25 bylo otevřeno v nové přístavbě spolu s JIPP. Má 5 lůžek, většinou v jednolůžkových pokojích, určených pro pacienty s duševní poruchou provázenou rizikovým chováním, především chováním násilným vůči sobě nebo jiným. Zde pacienti setrvávají co nejkratší možnou dobu než mohou být přeloženi na některé z uzavřených oddělení.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Centrum krizové péče), patro: 1. - východní vstup (u Plicní kliniky)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 23 2094
Centrum krizové péče - 532 23 2078

Sekretariát kliniky - 532 23 2053, 2059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Centrum krizové péče - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hořínková, MUDr. Dudová, MUDr. Synek, MUDr. Hromková (středy)
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Jan Bortel
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance Centra krizové péče: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 23 2078, + 420 547 21 2333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji