Menu
Česky English
532 23 1111

Dialektická behaviorální terapie

 

 

Psychiatrická klinika nabízí od roku 2019 komplexní ambulantní program dialektické behaviorální terapie (DBT) zaměřený na léčbu pacientů s hraniční (emočně nestabilní) poruchou osobnosti. Na této stránce najdete základní informace o tomto terapeutickém přístupu, o DBT programu Psychiatrické kliniky a konkrétní informace ke způsobu přihlašování do programu.

 

Informace k přihlašování do programu a aktuální čekací době naleznete níže.

 

DBT1

 

 


Aktuality

Vážení zájemci o DBT terapii, v současné době se bohužel čekací doba v programu prodlužuje, aktuální čekací doba zhruba 1,5 roku a přesnou dobu čekání bohužel nejsme schopni garantovat. Během čekací doby je důležité docházet do pravidelné ambulantní léčby, což znamená především pravidelnou individuální psychoterapii ve frekvenci 1x týdně. V případě potřeby je také vhodné pravidelně navštěvovat ambulantního psychiatra. V žádném případě není vhodné čekat na DBT program a v této době se neúčastnit ambulantní léčby.

DBT tým PK FN Brno


 

Co je to hraniční porucha osobnosti?

Hraniční porucha osobnosti (HPO; také emočně nestabilní porucha osobnosti) je závažné duševní onemocnění, které spočívá v pervazivní poruše regulace emocí. Pacienti s HPO zažívají extrémně intenzivní emoce, které často intenzitou neodpovídají aktuální situaci, a zároveň postrádají adaptivní dovednosti, jak se svými emocemi pracovat. Mezi maladaptivní způsoby, kterými se pacienti snaží své emoce zvládat, pak patří typicky sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, abúzus návykových látek a další. Pacienti s HPO jsou také výrazně ohroženi sebevražedným jednáním. Jedná se tedy o duševní onemocnění, které přímo ohrožuje život pacientů, významně snižuje kvalitu jejich života a vzhledem k typicky opakovaným hospitalizacím pro krizové stavy představuje i ekonomickou zátěž.

 

Jak se hraniční porucha osobnosti léčí?

Léčba hraniční poruchy osobnosti je náročná a vyžaduje čas. Farmakoterapie je u těchto pacientů symptomatická, kauzální terapií je pouze psychoterapie. Standardní psychoterapeutické přístupy však často nemají dostatečný efekt zejména u pacientů s těžkou formou HPO, kteří se sebepoškozují a opakovaně usilují o sebevraždu. Proto vznikají specializované psychoterapeutické programy pro léčbu HPO, které jsou šité na míru specifickým potřebám těchto pacientů. Mezi ně patří také dialektická behaviorální terapie, která má z těchto přístupů nejvyšší efektivitu právě v léčbě závažných forem HPO.

 

Co je dialektická behaviorální terapie?

Dialektická behaviorální terapie (DBT) je specializovaný integrativní psychoterapeutický program založený americkou psycholožkou Marshou M. Linehanovou. Zatímco v západní Evropě či Severní Americe se jedná o standardně nabízenou léčbu pro pacienty s HPO, v České republice se specializované programy pro léčbu HPO teprve začínají rozšiřovat.

DBT je založena na kombinaci principů dialektické filosofie a behaviorální terapie. Klade důraz na učení se flexibilitě a hledání rovnováhy na místo extrémů, pochopení principů vlastního chování pacientů a behaviorální nácvik nových dovedností. Ačkoliv je možné využívat i jednotlivé prvky DBT terapie, komplexní DBT program indikovaný pro pacienty se závažnou formou HPO musí zahrnovat čtyři standardní součásti terapie:

 1. Individuální DBT psychoterapie
 2. Skupinový trénink dovedností
 3. Telefonický koučink
 4. Konzultační tým terapeutů

 

Co je to trénink dovedností v DBT?

Trénink dovedností je v DBT zásadním, nikoliv však soběstačným prvkem. DBT vychází z předpokladu, že pro pacienty s HPO není dostačující své potíže pochopit, ale že se musejí aktivně naučit nové dovednosti, které se oproti zdravým lidem dosud nenaučili. Jedná se o zdravé a adaptivní způsoby každodenního zacházení s vlastním vnímáním, myšlením a prožíváním nebo fungování v mezilidských vztazích. Dovednosti se pacienti učí ve skupině v těchto čtyřech okruzích: všímavost (mindfulness), tolerance nepříjemných emocí, emoční regulace a efektivita v mezilidských vztazích.

 

DBTmístnost2

 

Co je DBT program PK FN Brno?

Psychiatrická klinika FN Brno je jediné zdravotnické zařízení v ČR, které nabízí komplexní DBT program vedený certifikovanými terapeuty. Vůbec první komplexní DBT program vedený certifikovanými terapeuty byl založen v centru Kaleidoskop z.ú., kam se mohou obracet pacienti z okolí Prahy.

Tým terapeutů složený z psychologů a psychiatrů absolvoval v letech 2019 až 2020 intenzivní výcvik v DBT terapii v certifikovaném tréninkovém institutu ve Velké Británii British Isles DBT Training. Program zahrnuje všechny standardní součásti DBT (individuální DBT psychoterapie, skupinový trénink dovedností, telefonický koučink a konzultační tým terapeutů) a náš DBT se rovněž pravidelně účastní supervize vedené zahraniční certifikovanou DBT supervizorkou.

 

Jaká je struktura DBT programu PK FN Brno?

DBT program trvá celkem 24 týdnů, během kterých pacienti absolvují dva cykly skupinového tréninku dovedností (1 cyklus = 12 týdnů). Skupiny probíhají dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek od 14:00 do 15:30. Po celou dobu programu dále probíhá jedenkrát týdně individuální psychoterapie. Před samotným zahájením terapie probíhá přípravná fáze terapie zahrnující obvykle čtyři individuální sezení. Během této fáze si s pacientem společně představujeme DBT program a způsoby práce v DBT terapie. Na konci přípravné fáze pacient podepisuje závazky pro vstup do DBT programu. Náš tým se rovněž věnuje výzkumu efektivity DBT terapie, proto za předpokladu souhlasu pacienta během účasti v DBT probíhá také výzkumná část. V roce 2021 jsme rovněž založili absolventskou DBT skupinu, která probíhá jedenkrát měsíčně. Všechny součásti DBT programu probíhají ambulantně na Psychiatrické klinice FN Brno.

 

Jaká jsou vstupní kritéria pro účast v DBT programu?

Kritéria pro vstup do programu:

 1. Alespoň 5 z 9 kritérií pro hraniční poruchu osobnosti podle DSM-V
 2. Sebepoškozování a/nebo sebevražedné chování v posledních šesti měsících
 3. Schopnost absolvovat program v celém rozsahu (viz struktura programu)
 4. BMI alespoň 15 po celou dobu programu
 5. Minimální věk 16 let + souhlas zákonného zástupce u nezletilých pacientů
 6. Zaslání přihlášky v pdf na email (viz níže) a absolvování přijímacího pohovoru

O přijetí do DBT programu rozhoduje vždy výhradně DBT terapeutický tým.

 

Jak se mohu do programu objednat?

 1. Stáhněte si přihlášku v PDF, vyplňte ji, uložte a vyplněnou pošlete na email
 2. Na základě informací uvedených ve Vaší pdf přihlášce se Vám ozveme a pozveme Vás na přijímací pohovor
 3. V případě vzájemné dohody budete zapsáni na čekací listinu

 

Musím přijít na přijímací pohovor?

Ano, osobní účast na přijímacím pohovoru je jednou z podmínek pro vstup do programu. Přijímací pohovor probíhá vždy s jedním ze členů DBT týmu, který během pohovoru ověří, zda je pro Vás program indikovaný. Probere s Vámi rovněž praktické aspekty účasti v programu, Vaše očekávání a možné překážky pro účast v programu, stejně jako jakékoliv Vaše další dotazy. Na konci pohovoru se společně domluvíme, zda je pro Vás program vhodný a chcete ho absolvovat.

Účast na přijímacím pohovoru je možné zrušit pouze telefonicky a maximálně 48 hodin předem. V případě, že termín přijímacího pohovoru zrušíte méně než 48 hodin předem dvakrát nebo se dvakrát nedostavíte bez omluvení, bude Vaše přihláška zrušena a v případě Vašeho trvajícího zájmu bude nutné, abyste si podali přihlášku znovu od začátku. Důvodem k tomuto kroku je, že samotný DBT program vyžaduje pravidelné docházení.

 

Jak dlouhá je čekací doba?

V současné době se bohužel čekací doba v programu prodlužuje, protože zájem o DBT terapii je obrovský. Aktuální čekací doba zhruba 1,5 roku a přesnou dobu čekání bohužel nejsme schopni garantovat.

 

Co mám dělat mezitím?

Během čekací doby je důležité docházet do pravidelné ambulantní léčby, což znamená především pravidelnou individuální psychoterapii ve frekvenci 1x týdně. V případě potřeby je také vhodné pravidelně navštěvovat ambulantního psychiatra. V žádném případě není vhodné čekat na DBT program a v této době se neúčastnit ambulantní léčby.

Pravidelná individuální psychoterapie je základním způsobem léčby HPO a DBT program je určen především pro ty pacienty, u kterých standardní psychoterapii není dostačující. Pokud máte individuální psychoterapii a

hlásíte se do DBT programu, po dobu účasti v DBT programu je nutné Vaši individuální psychoterapii přerušit.

Čekací dobu je rovněž vhodné využít k řešení případných překážek, které by Vám mohly v účasti v DBT programu bránit (např. problémy s dojížděním a jiné).

 

KONTAKTY

Vedoucí programu:

 • Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D.

DBT terapeutický tým:

 • Mgr. Martin Horký
 • Mgr. Irena Komárková, Ph.D.
 • Mgr. Jan Beránek
 • Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D.
 • Mgr. Bc. Monika Radimecká
 • MUDr. Ida Kupcová
 • MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
 • MUDr. Dominika Musilová (na MD)
 • MUDr. Zuzana Špačková (na MD)

Kontakty:

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Centrum krizové péče), patro: 1. - východní vstup (u Plicní kliniky)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 23 2094
Centrum krizové péče - 532 23 2078

Sekretariát kliniky - 532 23 2053, 2059

Ambulantní doba:

Po - Pá 8:30 - 15:00 hod.
Centrum krizové péče - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé:
Po - Pá: 8:30 - 15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D., MUDr. Lenka Dudová, MUDr. Oldřich Synek, MUDr. Olga Hromková (středy)
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Barbora Móriová
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance Centra krizové péče: nepřetržitý provoz
Lékař, sestry: nepřetržitě
Psycholog: denně 9:00 - 21:00 hod.
Kontakty: +420 532 23 2078, + 420 547 21 2333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji