Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Dialektická behaviorální terapie

Psychiatrická klinika nabízí od roku 2019 komplexní program dialektické behaviorální terapie (DBT). V letech 2019 až 2020 náš tým absolvoval intenzivní trénink v DBT ve Velké Británii (British Isles DBT Training) a stal se tak certifikovaným týmem DBT terapeutů.

Dialektická behaviorální terapie (DBT) je komplexní terapeutický program zaměřený na léčbu pacientů s emočně nestabilní poruchou osobnosti (hraniční podtyp). Jedná se o obvykle mladé lidi, kteří zažívají velmi silné bolestivé emoce, které mají potíže regulovat, sebepoškozují se, mají chronické sebevražedné tendence a často se opakovaně pokoušejí o sebevraždu. Jedná se tedy o duševní onemocnění, které přímo ohrožuje život pacientů, významně snižuje kvalitu jejich života a vzhledem k typicky opakovaným hospitalizacím pro krizové stavy představuje i ekonomickou zátěž. Farmakoterapie je přitom u těchto pacientů symptomatická, kauzální terapií je pouze psychoterapie. Dialektická behaviorální terapie je z psychoterapeutických přístupů nejefektivnější právě u pacientů se závažnou formou emočně nestabilní poruchy osobnosti.

Psychiatrická klinika FN Brno je první zdravotnické zařízení v ČR, které nabízí komplexní DBT program vedený certifikovanými terapeuty. DBT terapie standardně obsahuje čtyři součásti: individuální DBT terapii, skupinový trénink dovedností, konzultační tým terapeutů a telefonický koučink pro pacienty.

 

STRUKTURA PROGRAMU

DBT program trvá celkem 24 týdnů, během kterých pacienti absolvují dva cykly skupinového tréninku dovedností (1 cyklus = 12 týdnů). Skupiny probíhají dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek od 14 do 15:30. Po celou dobu programu dále probíhá jedenkrát týdně individuální psychoterapie. Před samotným zahájením terapie probíhá přípravná fáze terapie zahrnující obvykle čtyři individuální sezení. Během této fáze si s pacientem společně představujeme DBT program a způsoby práce v DBT terapie. Na konci přípravné fáze pacient podepisuje závazky pro vstup do DBT programu. Náš tým se rovněž věnuje výzkumu efektivity DBT terapie, proto za předpokladu souhlasu pacienta během účasti v DBT probíhá také výzkumná část. Všechny součásti DBT programu probíhají ambulantně na Psychiatrické klinice FN Brno.

 

INFORMACE K OBJEDNÁNÍ DO PROGRAMU

Kritéria pro vstup do programu:

 1. Alespoň 5 z 9 kritérií pro hraniční poruchu osobnosti dle DSM-V
 2. Sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky v posledních šesti měsících
 3. Schopnost absolvovat program v celém rozsahu (viz struktura programu)
 4. Minimální věk 16 let + souhlas zákonného zástupce u nezletilých pacientů

Vylučovací kritéria:

 1. Mentální retardace, organické poškození CNS
 2. Schizofrenie (psychotické epizody v anamnéze v rámci HPO nejsou překážkou)
 3. BMI < 15 (avšak poruchy příjmu potravy obecně nejsou překážkou)

 

O přijetí do DBT programu rozhodují výhradně členové DBT terapeutického týmu. Postup pro objednání do programu je následující:

 

 1. Stáhněte si přihlášku v PDF
 2. Vyplňte ji, uložte* a vyplněnou pošlete na email
 3. Na základě informací uvedených ve Vaší pdf přihlášce se Vám ozveme a pozveme si Vás na přijímací pohovor
 4. V případě vzájemné dohody budete zapsáni na čekací listinu, čekací doba v programu je aktuálně cca 1 rok.

*Pro vyplnění je třeba použít program Adobe Acrobat Reader (stáhnout můžete ZDE z oficiálních stránek), nebo podobnou alternativu. Ve webovém prohlížeči vyplnit přihlášku lze pouze, pokud dokument vytisknete do PDF! (Tisk > Uložit jako PDF)

KONTAKTY

Vedoucí programu: Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D.

Terapeutický tým: Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D., Mgr. Adéla Látalová, Mgr. Irena Komárková, Ph.D., MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., MUDr. Zuzana Špačková, MUDr. Dominika Musilová, Mgr. Martin Horký

Kontakty:

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Krizové centrum)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 232 094

Kontakty:

Ambulance Krizového centra - 532 232 078
Linka naděje (anonymní telefonická pomoc) - 547 212 333
Sekretariát kliniky - 532 232 053, 532 232 059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Ambulance Krizového centra - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hogenbuchová, MUDr. Šmejkalová,
MUDr. Hořínková (Po-St), Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Ida Kupcová (Čt)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Sexuologická ambulance:
Lékaři: prof. MUDr. Žourková, CSc. – dle předchozího objednání
MUDr. Theiner, Ph.D. (Čt 9:00-14:30)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance Krizového centra: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 232 078, + 420 547 212 333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D. (pá 10:00-12:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 348

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji