Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Koronavirus: TESTOVÁNÍ a REZERVAČNÍ SYSTÉM *** Platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV a také VSTUPY DO AREÁLŮ jsou omezeny

Ambulance

Psychiatrická klinika III.jpg

Vedoucí lékař ambulance: MUDr. Zuzana Hogenbuchová

Staniční sestra ambulance: Božena Holubová

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinační doba a kontakty k objednání

Ambulance pro dospělé:

Denně 8.30 - 15.00 hodin.

Lékaři: MUDr. Hogenbuchová, MUDr. Lamačová,

MUDr. Jana Hořínková  Út-Pá

Psycholog: Mgr. Barbora Valková

Kontakt k objednání:

+420 532 232 094

 

Ambulance pro děti a dorost:

Lékař: MUDr. Jan Všetička  Po, Út,Pá

          MUDr Eva Kubicová  Stř, Čtv

denně 8.00 - 15.00 hodin

Psycholog: PhDr., Mgr. Miroslav Světlák, Ph.D.

 

 

Kontakt k objednání:

+420 532 232 092 (2 094)

 

Sexuologická ambulance:

Lékaři: Prof. MUDr. Žourková, CSc. – dle předchozího objednání

MUDr. Theiner, Ph.D.  - čtvrtek 9.00 - 15.00 hodin

Psycholog:

 

Kontakt k objednání:

+420 532 232 094

 

Ambulance Krizového centra:

Nepřetržitý provoz (bez předchozího objednání)

Lékař i psycholog

 

Kontakty:

+420 532 232 078

+ 420 547 212 333

 

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:

MUDr. Navrátilová, Ph.D.  -  pátek 10.00 - 12.00 hodin

 

Kontakt k objednání:

+420 532 232 348

          

Činnost ambulance PK pro dospělé

Ambulance Psychiatrické kliniky zajišťuje především činnost diagnosticko léčebnou. V rámci této činnosti lékaři ambulance vyšetřují nové pacienty přicházející do ambulance, provádějí konsiliární činnost pro všechny kliniky a oddělení FN Brno, přijímají většinu pacientů na lůžková oddělení kliniky. Dále spolupracují s posudkovými komisemi sociálního a důchodového zabezpečení, se soudy, policií. V ambulanci se rovněž provádí ochranné léčby nařízené soudem.

Lékaři ambulance se také podíleli a podílejí na výzkumné činnosti, a to buď na klinických studiích nebo pak na sledování pacientů léčených v ambulanci - především v případě podávání nových léků - poslední byl paliperidon v injekční formě- Xeplion.

V neposlední míře jsou v naší ambulanci doléčováni pacienti, kteří byli hospitalizováni na psychiatrii. Za výhodu považujeme hospitalizaci pacientů v lůžkové části naší kliniky pro možnost předávání informací mezi lékaři. V rámci doléčování jsou prováděny i edukace členů rodiny. Ambulance se zabývá jak farmakoterapií, tak i psychoterapií.

Všichni lékaři ambulance se pak aktivně podílejí na spolupráci se sdružením Práh, které se stará o pacienty léčené pro psychotické onemocnění, a to především se schizofrenií. Tato spolupráce dává našim pacientům naději zapojit se opět do společnosti, neizolovat se, některé vrací i do pracovního procesu.

Sedmičlenný sesterský personál je vedený staniční sestrou. Sestry se podílejí mimo jiné i na práci v psychologické laboratoři, natáčení EEG a EKG. V ambulanci pro dospělé je klinický psycholog, jehož činnost je diagnostická a terapeutická.

 

Činnost ambulance PK pro děti a mládež

Ambulance se zabývá diagnostikou, terapií a poradenstvím u dětí a dospívajících ve věku od cca 3 do 18 let s podezřením na výskyt duševní poruchy či s již diagnostikovanou duševní poruchou.

Pacienty do ambulance PK odesílá praktický lékař, jiný odborný lékař, klinický psycholog, pedagogicko-psychologická poradna, případně odbor sociálně-právní ochrany dětí. Projevy, se kterými pacienti do ambulance přichází, jsou velmi pestré – pokus o sebevraždu, sebepoškozování, problémy se spánkem, přijímáním potravy, pokles nálady, úzkostné projevy či jiné nápadnosti v chování, včetně vývojových atd. Psychiatr pak může na základě vyšetření diagnostikovat některou z téměř celého spektra duševních poruch - poruch organických, poruch vyvolaných účinkem psychoaktivních látek, psychotických poruch, poruch nálady, neurotických poruch (včetně poruch vyvolaných stresem), behaviorálních syndromů spojených s fyziologickými poruchami a somatickými faktory (např. poruch příjmu potravy), některou z mentálních retardací, poruch psychického vývoje (např. poruch autistického spektra) či poruch chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a adolescenci (např. hyperkinetických poruch, poruch chování, tikových poruch, enurézy atd.).

Rodiče i dítě jsou vhodným způsobem edukováni o diagnóze i o léčebném přístupu. V případě, že je to třeba, je zavedena medikamentózní léčba či je prováděna podpůrná psychoterapeutická intervence nebo rozhovor s rodiči, cílený na některé ze specifičtějších témat (výchovné možnosti, podpůrné možnosti léčby, jako např. spolupráce se školou či sociálním systémem apod.). Ambulance také úzce spolupracuje s ambulancí dětského klinického psychologa, sexuologickou ambulancí a s oddělením dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické kliniky FN Brno, kam může být pacient v případě potřeby odeslán k hospitalizaci.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G, patro: 4, (Krizové centrum)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 232 094

Kontakty:

Ambulance Krizového centra - 532 232 078
Linka naděje (anonymní telefonická pomoc) - 547 212 333
Sekretariát kliniky - 532 232 053, 532 232 059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Ambulance Krizového centra - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hogenbuchová, MUDr. Dudová,
MUDr. Jana Hořínková (Út-Pá), Psycholog: Mgr. Barbora Valková
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Libuše Holcapflová(po, út, stř)
MUDr Petra Lipová(čt, pá)

denně 8.00 - 15.00 hodin
Psycholog: PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Kontakt k objednání: +420 532 232 092/094

Sexuologická ambulance:
Lékaři: Prof. MUDr. Žourková, CSc. – dle předchozího objednání
MUDr. Theiner, Ph.D. (čt 9:00-15:00)
Psycholog: Mgr. Dufek (po 13:00-15:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance Krizového centra: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 232 078, + 420 547 212 333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D. (pá 10:00-12:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 348

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji