Menu
Česky English
532 23 1111

Centrum krizové péče

Centrum krizové péče

CKP vstup

Vedoucí lékař: MUDr. Andrea Cejpková

Staniční sestra: Romana Rajmicová

Tel.: 532 23 2078

 

Krizové centrum Psychiatrické kliniky vzniklo v prosinci 1989 jako první krizové centrum v tehdejším Československu. Tento způsob urgentní psychiatrie do té doby u nás neexistoval, i když v zahraničí byl již běžný.

 

Od roku 2021 funguje jako Centrum krizové péče (CKP) ve východní přístavbě Psychiatrické kliniky. Má svůj samostatný vchod.

 

čekárnaCKP

 

CKP pracuje v nepřetržitém provozu a nízkoprahově, což znamená, že klient nemusí mít k návštěvě žádné lékařské doporučení. Pracovní tým tvoří psychiatr, psycholog a zdravotní sestry. Poskytují intenzivní psychologicko-psychiatrickou první pomoc, případně podpůrnou farmakoterapii u lidí v psychosociální krizi se symptomy ztráty duševní rovnováhy. Tato krize může mít různé příčiny, např.ztrátu významné životní hodnoty, smrt blízké osoby, rozpad partnerského vztahu, zadluženost, vážná dopravní nehoda atd. 

 

Na ambulantní úrovni je klientovi poskytnut prostor pro ventilaci problematiky s následujícím rozborem možných řešení. Nejsou ordinována farmaka a klient není přijat do pravidelné péče.

 

Krizové centrum naší kliniky má 5 lůžek, na kterých je možno hospitalizovat klienty s vážnějšími problémy. Tato lůžka se nacházejí na otevřeném oddělení 24.

Doba hospitalizace nepřekračuje 7 dní, průměrná doba hospitalizace činí asi 5 dní. Za hospitalizace je možno ordinovat podpůrnou farmakoterapii a probíhá intenzivní krátkodobá psychoterapie, která je oproti obvyklé psychoterapii více zaměřená na konkrétní problém. Psychoterapie probíhá minimálně 1x denně formou individuálních sezení.

Krizové centrum je otevřené oddělení, a proto na ně nelze přijímat nemocné s kvalitativní a kvantitativní poruchou vědomí, pacienty se závažným tělesným onemocněním ve stavu dekompenzace, osoby s výraznějším psychomotorickým neklidem, akutní psychózy a akutní intoxikace alkoholem, drogami a léky.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Centrum krizové péče), patro: 1. - východní vstup (u Plicní kliniky)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 23 2094
Centrum krizové péče - 532 23 2078

Sekretariát kliniky - 532 23 2053, 2059

Ambulantní doba:

Po - Pá 8:30 - 15:00 hod.
Centrum krizové péče - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé:
Po - Pá: 8:30 - 15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D., MUDr. Lenka Dudová, MUDr. Oldřich Synek, MUDr. Olga Hromková (středy)
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Barbora Móriová
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance Centra krizové péče: nepřetržitý provoz
Lékař, sestry: nepřetržitě
Psycholog: denně 9:00 - 21:00 hod.
Kontakty: +420 532 23 2078, + 420 547 21 2333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji