Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce - Psychiatrická klinika


Akreditovaný odborný seminář: Krátkodobý a dlouhodobý efekt Mindfulness meditace

FN Brno Psychiatrická klinika
Typ vzdělávací akce:odborný seminář: Krátkodobý a dlouhodobý efekt Mindfulness meditace
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1.patro
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod.
Termín:

21.ledna 2022

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

Doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., vedoucí Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU; PhDr. Roman Hytych, Ph.D., Katedra psychologie FSS MU; Bc.Hana Řádková, studentka FSS MU:

Krátkodobý a dlouhodobý efekt základní praxe Mindfulness meditace na subjektivně vnímanou psychickou pohodu, emoční regulace a úroveň sebesoucitu u hospitalizovaných adolescentů s různými duševními poruchami: pilotní studie

 

 

Poznámka: Vstup na seminář je zdarma, není třeba se předem přihlašovat. Seminář je bez akreditace.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.:532 232 229, Jana Pazderová, tel.:532 232 053, email:

Odborný seminář: Chronobiologie v psychiatrii

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář BEZ AKREDITACE
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP, studenty i zájemce z řad laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G 2.NP
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

25.3.2022

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

MUDr. Pavel Doubek, Ph.D., 1.LF UK a VFN Praha:

Chronobiologie v psychiatrii

 

 

 

 

 

Poznámka: Vstup je zdarma, nepřihlašuje se dopředu, jen upozorňujeme  na sníženou kapacitu posluchárny po dobu rekonstrukce PK (cca 50 míst k sezení).

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.:532 232 229, Jana Pazderová, tel.:532 232 053, email:

Odborný seminář: Kazuistiky pacientů léčených pro schizofrenii

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář BEZ AKREDITACE
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP, studenty i zájemce z řad laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G , 2.NP
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod.
Termín:

25.2.2022

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

MUDr. Zuzana Timková, PK LF MU a FN Brno:

Kazuistika pacienta s maligní katatonií

 

MUDr. Lenka Dudová, doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

Opětovné nasazení klozapinu u pacienta s rezistentní schizofrenií

 

Ondřej Lichnovský, student LF MU:

Případ pacienta s rezistentní první epizodou schizofrenie

 

Poznámka: Vstup je zdarma, nepřihlašuje se dopředu, jen upozorňujeme na sníženou kapacitu posluchárny po dobu rekonstrukce PK (cca 50 míst k sezení).

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.:532 232 229, Jana Pazderová, tel.:532 232 053, email:

Odborný seminář: Nové syntetické a přírodní psychoaktivní látky

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář BEZ AKREDITACE
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP, studenty i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G2, 2.NP
Doba trvání:10.00-12.00
Termín:

Pátek 29.4.2022

 

 

Poznámka: Vstup je zdarma, nepřihlašuje se dopředu, jen upozorňujeme na sníženou kapacitu posluchárny po dobu rekonstrukce PK (cca 50 míst k sezení).

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D., NÚDZ Klecany:

Nové syntetické a přírodní psychoaktivní látky

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.:532232229, Jana Pazderová, tel.:532232053, email:

Odborný seminář: Novinky v zobrazovacích metodách

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář BEZ AKREDITACE
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP, studenty i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G2, 2.NP
Doba trvání:10.00-12.00
Termín:

Pátek 22.4.2022

 

 

Poznámka: Vstup je zdarma, nepřihlašuje se dopředu, jen upozorňujeme na sníženou kapacitu posluchárny po dobu rekonstrukce PK (cca 50 míst k sezení).

 

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

MUDr. Pavel Filip, Ph.D.,Neurologická klinika 1. LF UK a VFN:

Nové metody zpracování difuzně vážených snímků

 

Mgr. Ing. Marek Dostál, Ph.D., KRNM FN Brno + Biofyzikální ústav LF MU;

MUDr. Tereza Kopřivová, KRNM LF MU a FN Brno:

Využití pokročilých zobrazovacích technik u pacientů s psychickým postižením

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.:532232229, Jana Pazderová, tel.:532232053, email:

Odborný seminář: Práce psychologa v CDZ

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář BEZ AKREDITACE
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP, studenty i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G2, 2.NP
Doba trvání:10.00-12.00
Termín:

Pátek 24.6.2022

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

Mgr. Daniela Halámková, Mgr. Barbora Šebeňová, CDZ PK FN Brno:

Práce psychologa v Centru duševního zdraví PK FN Brno

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.:532232229, Jana Pazderová, tel.:532232053, email:

Odborný seminář: Psychotické poruchy

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář BEZ AKREDITACE
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP, studenty i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G2, 2.NP
Doba trvání:10.00-12.00
Termín:

Pátek 10.6.2022

 

 

Poznámka: Vstup je zdarma, nepřihlašuje se dopředu, jen upozorňujeme na sníženou kapacitu posluchárny po dobu rekonstrukce PK (cca 50 míst k sezení).

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

Psychotické symptomy (nejen) u schizofrenie - mezolimbický dopamin

 

MUDr. Elis Bartečků, Ph. D., PK LF MU a FN Brno:

Specifika psychotické deprese

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.:532232229, Jana Pazderová, tel.:532232053, email:

Odborný seminář: Systém poskytování psychologické péče u Hasičského záchranného sboru ČR

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář BEZ AKREDITACE
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP, studenty i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G2, 2.NP
Doba trvání:10.00-12.00
Termín:

Pátek 8.4.2022

 

Poznámka: Vstup je zdarma, nepřihlašuje se dopředu, jen upozorńujeme na sníženou kapacitu posluchárny po dobu rekonstrukce PK (cca 50 míst k sezení).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

Kpt. Mgr. Veronika Hanáčková, Ph.D., psycholožka HZS JMK;

nprap.Martin Zittner; nstržm.Miroslav Dobrovodský, 

členové týmu posttraumatické péče HZS JMK:

Systém poskytování psychologické péče u HZS ČR

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.:532232229, Jana Pazderová, tel.:532232053, email:

Odborný seminář: Využití aplikované behaviorální analýzy v pedopsychiatrii

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář BEZ AKREDITACE
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP, studenty i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G2, 2.NP
Doba trvání:10.00-12.00
Termín:

Pátek 20.5.2022

 

 

Poznámka: Vstup je zdarma, nepřihlašuje se dopředu, jen upozorňujeme na sníženou kapacitu posluchárny po dobu rekonstrukce PK (cca 50 míst k sezení).

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

Doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.; PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc., 

Centrum aplikované behaviorální analýzy PdF MU:

Využití aplikované behaviorální analýzy při intervenci u dětí s neurovývojovými poruchami

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.:532232229, Jana Pazderová, tel.:532232053, email:

Odborný seminář: Výzkum mozku z inženýrského pohledu

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář BEZ AKREDITACE
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP, studenty i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G 2.NP
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod.
Termín:

4.3.2022

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

Aamir Saeed Malik, Ph.D., FIT VUT Brno:

Contributions to Brain Research: From an Engineerś Perspective

 

 

 

 

 

Poznámka: Vstup je zdarma, nepřihlašuje se dopředu, jen upozorňujeme na sníženou kapacitu posluchárny pro dobu rekonstrukce PK (cca 50 míst k sezení).

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.:532 232 229, Jana Pazderová, tel.:532 232 053, email:

Odborný seminář: Výzkum poruch příjmu potravy na Psychiatrické klinice FN Brno - pilotní výsledky longitudinální studie

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář BEZ AKREDITACE
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP, studenty i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G2, 2.NP
Doba trvání:10.00-12.00
Termín:

Pátek 6.5.2022

 

 

Poznámka: Vstup je zdarma, nepřihlašuje se dopředu, jen upozorňujeme na sníženou kapacitu posluchárny po dobu rekonstrukce PK (cca 50 míst k sezení).

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

Mgr. Jana Musálková, PK LF MU a FN Brno:

Kognitivní flexibilita u pacientek s mentální anorexií a její vývoj půl roku po hospitalizaci

 

Mgr. Terézia Knejzlíková, PK LF MU a FN Brno:

Změny ve vnímání vlastního těla a emočních kompetencí u pacientek s mentální anorexií po půl roce

 

Mgr. Petra Holštajn Zemánková, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

Malnutrice a strukturální změny mozku u pacientek s mentální anorexií

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.:532232229, Jana Pazderová, tel.:532232053, email:

Odborný seminář: Změny v klasifikaci a moderní přístupy v léčbě posttraumatické stresové poruchy (PTSD)

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář BEZ AKREDITACE
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP, studenty i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G2, 2.NP
Doba trvání:10.00-12.00
Termín:

Pátek 13.5.2022

 

 

Poznámka: Vstup je zdarma, nepřihlašuje se dopředu, jen upozorňujeme na sníženou kapacitu posluchárny po dobu rekonstrukce PK (cca 50 míst k sezení).

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

Mgr. Martin Horký, PK LF MU a FN Brno:

Poruchy spojené se stresem v MKN-11 a komplexní posttraumatická stresová porucha

 

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

Možnosti farmakoterapie u PTSD

 

Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

Přehled psychoterapie PTSD a Dialektická behaviorální terapie PTSD (DBT-PTS)

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.:532232229, Jana Pazderová, tel.:532232053, email:

Umělá výživa a metabolická péče

FN Brno Poradna pro poruchy metabolismu a výživy
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - předatestační stáže lékařů
Určeno pro:lékaře před atestací z hygieny a epidemiologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika, Poradna pro poruchy metabolismu a výživy
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D., tel.:532 232 348
Náplň:

atestační stáž

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D, tel: 532 232 348, email: ; ÚV FN Brno - Ida Tesařová, tel. 532 233 566, email: ;

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Krizové centrum)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 232 094

Kontakty:

Ambulance Krizového centra - 532 232 078
Linka naděje (anonymní telefonická pomoc) - 547 212 333
Sekretariát kliniky - 532 232 053, 532 232 059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Ambulance Krizového centra - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hogenbuchová, MUDr. Ondruš,
MUDr. Hořínková (mimo čtv), MUDr. Hromková čtv
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Ida Kupcová (Čt), MUDr. Móriová stř
MUDr. Svršková Po, Út, Pá
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Sexuologická ambulance:
Lékaři: prof. MUDr. Žourková, CSc. – dle předchozího objednání
MUDr. Theiner, Ph.D. (Čt 9:00-15:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance Krizového centra: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 232 078, + 420 547 212 333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D.(stř+pá 10:00-12:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 348

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji