Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce - Psychiatrická klinika


Deprese u schizofrenie a její léčba

FN Brno - PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:Výhradně pro pracovníky ve zdravotnictví. Seminář je určený pro pracovníky ve zdravotnictví, není vhodný pro laickou veřejnost. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ PRO LÉKAŘE.
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Bohunice, budova G, 2. patro
Doba trvání:13,00 - 14,30 hod.
Termín:

3. března 2023

Školitel, tel:MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229
Náplň:

Přednášející:

1. Prof. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D., Psychiatrická kl. LF MU a FN Brno

 

Deprese u schizofrenie

2. MUDr. Michaela Mayerová, Ph.D., Psychiatrická kl. LF MU a FN Brno

 

Léčba deprese u schizofrenie

Anotace: Deprese u schizofrenie je spojena se zvýšeným rizikem suicidálního jednání. Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit komorbidní depresi od sekundární deprese, ostatních symptomů schizofrenie a jiných psychiatrických poruch. Lékem volby jsou antipsychotika druhé generace.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D, tel. 532 232 229

Farmakoterapie u pacientů s hraniční poruchou osobnosti

FN Brno, PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:Výhradně pro pracovníky ve zdravotnictví. Seminář je určený pro pracovníky ve zdravotnictví, není vhodný pro laickou veřejnost. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Seminář je akreditovaný pro lékaře a psychology.
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G - 2. patro
Doba trvání:13,00 - 14,30 hod.
Termín:

24. března 2023

Školitel, tel:MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229
Náplň:

Přednášející:

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno.

Anotace:

U pacientů trpících hraniční poruchou osobnosti (HPO) je léčbou první volby dle většiny doporučených postupů psychoterapie. Farmakoterapie poruchy je považována za podpůrnou terapeutickou metodu. Efekt farmak není spolehlivý. I když díky novým poznatkům o neurotransmiterových systémech, které jsou zodpovědné za některé projevy poruchy, a díky novým farmakologickým možnostem není terapeutický nihilismus opodstatněný, k dosažení trvalé kompenzace poruchy obvykle samotná farmakoterapie nestačí.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email.

Inovativní strategie léčby antidepresivy s rychlým nástupem účinku

FN Brno, PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:Výhradně pro pracovníky ve zdravotnictví. Seminář je určený výhradně pro pracovníky ve zdravotnictví, není přístupný veřejnosti. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Bohunicde, budova G - 2 patro
Doba trvání:13,00 - 14,30 hod.
Termín:

28. dubna 2023

Školitel, tel:MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229
Náplň:

Přednášející:

MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví Klecany.

Anotace:

V léčbě deprese v poslední době zásadně rezonuje nové téma disociativní anestetikum ketamin. Efekt tohoto druhu léčby spočívá v téměř okamžité odpovědi na léčbu a odeznění depresivní symptomatiky, a to už po aplikaci jedné dávky takovéto látky, s různě dlouhým následným trváním odpovědi. Ketamin je v této indikaci nejvíce prozkoumanou látkou, nicméně jeho efekt je v řadě případů dočasný a relativně krátkého trvání. Z tohoto důvodu se hledají alternativní cesty, jak jeho efekt prodloužit, a to např. cestou opakovaných podání či ketaminu s prolongovaným účinkem a potenciace psychoterapii. Vedle toho jsou ale studovány i jiné látky, a to zejména ze skupiny tzv. serotonergních psychedelik. V rámci našeho cyklu přednášek přiblížíme tyto strategie léčby, jejich výhody a rizika a současně představíme klinické studie, které na našich centrech probíhají či v nejbližších měsících budou iniciovány.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email.

Jak deprese ovlivňuje život?

FN Brno, PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:Pracovníky ve zdravotnictví a odbornou veřejnost Seminář je určený pro pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách i veřejnost se zájmem o přednášenou problematiku. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Seminář je akreditovaný pro lékaře a psychology.
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Bohunicde, budova G - 2 patro
Doba trvání:13,00 - 14,30 hod.
Termín:

21. dubna 2023

Školitel, tel:MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229
Náplň:

Přednášející:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno.

Anotace:

Depresi párujeme většinou pouze s emocionální bolestí, jako je smutek, pláč a pocity beznaděje, vyzkum ukazuje, že deprese se může projevit i jako fyzická bolest. Projevy depresivní poruchy zásadně ovlivňují kvalitu života nemocného. Nemoc postihuje člověka v celistvosti - jak na emocionální rovině, tak i na behaviorální a kognitivní rovině a zásadně se podílí i na zhoršení somatických potíží.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email.

Jak zvládat emoce?

FN Brno, PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:praktický seminář (interní)
Určeno pro:Pracovníky ve zdravotnictví (obor psychiatrie a psychologie) Interní seminář je určený pro pracovníky v oboru psychiatrie, psychologie a sociálních službách. Vstup na seminář je zdrarma, není třeba se přihlašovat předem. Seminář je akreditovaný pro lékaře a psychology.
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Bohunicde, budova G - 2 patro
Doba trvání:13,00 - 14,30 hod.
Termín:

9 června 2023

Školitel, tel:MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229
Náplň:

Přednášející:

Doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., přednosta ÚLPP LF MU

Anotace:

Základním krokem na cestě k ovládnutí emocí je jejich pochopení. Představení programu na zvládání emocí a praktický nácvik zvládání emocí je hlavní náplní tohoto semináře.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email.

Když se vyčerpají léčebné možnosti v psychiatrii

FN Brno, PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:praktický seminář (interní)
Určeno pro:Pracovníky ve zdravotnictví (obor psychiatrie) Interní seminář je určený pro pracovníky v oboru psychiatrie, není přístupný laické veřejnosti. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Seminář je akreditovaný pro lékaře a psychology.
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Bohunicde, budova G - 2 patro
Doba trvání:13,00 - 14,30 hod.
Termín:

14. dubna 2023

Školitel, tel:MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229
Náplň:

Přednášející:

1. MUDr. Olga Hromková, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Ukončení aktivní léčby u pacientů s demencí.

2. MUDr. Barbora Móriová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Ukončení aktivní léčby u pacientů s PPP

3. MUDr. Ľuboslava Belanská, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Psychicky nemocné děti a dospívající rezistentní k léčbě - zkušenosti ze zahraničí.

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email.

Klinická psychiatrie (včč. dětské a dorostové psychiatrie)

FN Brno - PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:Specializační vzdělávání: Předatestační stáž lékařů
Určeno pro:lékaře před atestací z psychiatrie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., primář Psychiatrické kliniky, tel. 532 232 064
Náplň:

Atestační stáž na jednotlivých odděleních Psychiatrické kliniky

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., tel. 532 232 064, 532 232 301, email. , OVPZ - Novotná Petra, 532 233 471, email

Léčba bipolární poruchy a možnosti rychlé titrace klozapinu

FN Brno, PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:Výhradně pro pracovníky ve zdravotnictví. Seminář je určený pro pracovníky ve zdravotnictví, není vhodný pro laickou veřejnost. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ PRO LÉKAŘE.
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G - 2 patro
Doba trvání:13,00 - 14,30 hod.
Termín:

10. března 2023

Školitel, tel:MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229
Náplň:

Přednášející:

Prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., Klinika psychiatrie FN Olomouc

Anotace:

Rostoucí počet prací ukazuje, že klozapin je užitečný v terapii poruch nálady s psychotickými příznaky i bez nich, a zejména při léčbě rezistentní bipolární poruchy. Bylo zjištěno, že použití klozapinu u bipolární poruchy je významně spojeno se snížením počtu psychiatrických hospitalizací, redukcí přídavných psychofarmak a menším čerpáním zdravotní péče z důvodu sebepoškození nebo předávkování. Je vysoce pravděpodobné, že klozapin má silné náladu stabilizující účinky.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D, tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email:

Medicínsky nevysvětlitelné příznaky

FN Brno, PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:Veřejný odborný seminář
Určeno pro:Pracovníky ve zdravotnictví a odbornou veřejnost Seminář je určený pro pracovníky ve zdravotnictví a odborné veřejnosti se zájmem o přednášenou problematiku. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Seminář je akreditovaný pro lékaře a psychology.
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Bohunicde, budova G - 2 patro
Doba trvání:13,00 - 14,30 hod.
Termín:

2. června 2023

Školitel, tel:MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229
Náplň:

Přednášející:

1. MUDr. Tereza Kydlíčková, ÚLPP LF MU

Medicinsky nevysvětlitelné symptomy v kontextu diagnostických systémů

2. Doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D, přednosta ÚLPP LF MU

Medicínsky nevysvětlitelné symptomy: co vlastně léčíme?

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email.

Moc a bezmoc psychiatra v konziliární psychiatrii

FN Brno, PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:Pracovníky ve zdravotnictví a odbornou veřejnost. Seminář je určený pro pracovníky ve zdravotnictví a odborné veřejnosti se zájmem o přednášenou problematiku. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Seminář je akreditovaný pro lékaře a psychology.
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Bohunicde, budova G - 2 patro
Doba trvání:13,00 - 14,30 hod.
Termín:

19. května 2023

Školitel, tel:MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229
Náplň:

Přednášející:

MUDr. Pavel Doubek, Ph.D., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha.

Anotace:

Psychiatrie je integrovanou a nezpochybnitelnou součástí celé medicíny. Konziliární psychiatrie spojuje psychiatrii se somatickou medicínou. Je potřebná jak v ambulantní, tak v nemocniční péči. Seminář se zaměří na specifika, možnosti a omezení konziliární psychiatrie.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email.

O povaze bludů

FN Brno, PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:Veřejný odborný seminář
Určeno pro:Pracovníky ve zdravotnictví a odbornou veřejnost. Seminář je určený pro pracovníky ve zdravotnictví a odborné veřejnosti se zájmem o přednášenou problematiku. Vstup na seminář je zdrarma, není třeba se přihlašovat předem. Seminář je akreditovaný pro lékaře a psychology.
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Bohunicde, budova G - 2 patro
Doba trvání:13,00 - 14,30 hod.
Termín:

23. června 2023

Školitel, tel:MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229
Náplň:

Přednášející:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno.

Anotace:

Co je a co není blud? Seminář, zaměřený na charakteristiku, vývoj, vznik a rozdělení bludů.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email.

Odborný interní seminář: Indikace a interpretace psychologického vyšetření

FN Brno, PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology a NLZP (zaměstnance Psychiatrické kliniky FN Brno) Interní seminář, určený lékařům, psychologům a NLZP z Psychiatrické kliniky FN Brno. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky, FN Brno - Bohunice, Jihlavská 20, budova G - 2. patro
Doba trvání:13,00 - 14,30 hod
Termín:

6. ledna 2023

Školitel, tel:MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229
Náplň:

Prakticky vedený seminář (workshop) o indikaci a interpretaci psychologického vyšetření u různých psychiatrických diagnóz. 

Přednášející: Mgr. Tomáš Svěrák, Ph.D., vedoucí psycholog PK LFMU a FN Brno

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email.

Psychologické vyšetření u schizofrenie

FN Brno, PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:praktický seminář (interní)
Určeno pro:Pracovníky ve zdravotnictví (obor psychiatrie a psychologie). Interní seminář je určený pro pracovníky v oboru psychiatrie, psychologie, a sociálních službách. Vstup na semináře je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Seminář je akreditovaný pro lékaře a psychology.
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Bohunicde, budova G - 2 patro
Doba trvání:13,00 - 14,30 hod.
Termín:

26. května 2023

Školitel, tel:MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229
Náplň:

Přednášející:

Michaela Grochová, MSc., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno.

Anotace:

Narušení kognitivních funkcí patří mezi základní projevy schizofrenie. Testování kognitivních schopností je tak u pacientů se schizofrenií žádoucí součástí klinické praxe. Přehled možných testovacích metod, využívaných u pacientů se schizofrenií, včetně praktické ukázky vyšetření schizofrenního pacienta a následná diskuse je náplní tohoto workshopu.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email.

Soudní znalectví a posudková činnost v psychiatrii

FN Brno - PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP a další zájemce. Seminář je určený lékařům, psychologům, NLZP a dalším zájemcům. Jedná se o externí seminář, který je přístupný všem zájemcům i mimo FN Brno. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Seminář je akreditovaný u ČLK pro lékaře.
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Bohunicde, budova G - 2 patro
Doba trvání:13,00 - 14,30 hod.
Termín:

20. 1. 2023

Školitel, tel:MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229
Náplň:

Seminář, zaměřený na procesní aspekty soudního znalectví, formulaci otázek, hodnocení ne/příčetnosti, návrh ochranných opatření, posuzování věrohodnosti, závažnosti újmy na zdraví a další specifika soudně znaleckých posudků v oboru psychiatrie.

Přednášející: MUDr. Jan Tuček, Ph.D., primář Psychiatrického odd. Nemocnice České Budějovice

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email.

Validace jako způsob efektivní komunikace a porozumění

FN Brno, PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:praktický seminář (interní)
Určeno pro:Pracovníky ve zdravotnictví (obor psychiatrie, psychlogie) Interní seminář je určený pro pracovníky v oboru psychiatrie, psychologie, a sociálních službách. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Seminář je akreditovaný pro lékaře a psychology.
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Bohunicde, budova G - 2 patro
Doba trvání:13,00 - 14,30 hod.
Termín:

5. května 2023

Školitel, tel:MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229
Náplň:

Přednášející:

Mgr. Pavla Linhartová, Ph.D., a Mgr. Martin Horký, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno.

Anotace:

Validace je jedním z možných způsobů efektivní komunikace a porozumění. Na praktických příkladech si ukážeme, jak validace zlepšuje komunikaci a porozumění, které jsou pro účinnou psychoterapii duševně nemocných zcela zásadní

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Centrum krizové péče), patro: 1. - východní vstup (u Plicní kliniky)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 23 2094
Centrum krizové péče - 532 23 2078

Sekretariát kliniky - 532 23 2053, 2059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Centrum krizové péče - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hořínková, MUDr. Dudová, MUDr. Synek, MUDr. Hromková (středy)
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Jan Bortel
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance Centra krizové péče: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 23 2078, + 420 547 21 2333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji