Menu
Česky English
532 23 1111

Vzdělávací akce - Psychiatrická klinika


Klinická psychiatrie (vč. dětské a dorostové psychiatrie)

FN Brno - PK
Typ vzdělávací akce:Specializační vzdělávání: Předatestační stáže lékařů
Určeno pro:lékaře před atestací z psychiatrie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. pro "dospělou" psychiatrii, tel.532232301,532232059, MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.pro "dětskou a dorostovou psychiatrii" tel. 532232301,532232059
Náplň:

Atestační stáž na jednotlivých odděleních Psychiatrické kliniky

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Theiner, tel.:532232301,532232059 email: ,OVPZ FN Brno - Ing. Zdeňka Pavelková, MBA, tel.:532232102, email:

Léčba bipolární poruchy a možnosti rychlé titrace klozapinu

FN Brno - PK
Typ vzdělávací akce:Veřejný seminář v anglickém jazyce (bude tlumočení do češtiny)
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z řad veřejnosti
Místo konání:Posluchárna PK FN Brno Bohunice, budova G, 2.patro
Doba trvání:13.00-14.30 hodin
Termín:

26.ledna 2024

Školitel, tel:MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel.: 532232229
Náplň:

Přednášející: Amy Gaglia Esletzbichler, DBT Training Consultant, GB (bude tlumočeno do češtiny)

Anotace: Workshop je zaměřen na téma Dialektické behaviorální terapie (DBT)pro pacienty s hraniční poruchou osobnosti a bude veden DBT terapeutkou, supervizorkou a lektorkou Amy Gaglia Esletzbichler z institutu British Isles DBT Training (Velká Británie). Ve workshopu budou představeny principy DBT a možnosti implementace prvků DBT do běžné péče o pacienty s hraniční poruchou osobnosti.

 

Seminář je určený pro lékaře, psychology, NLZP i zájemce o přednášené téma z řad veřejnosti.

Vsup na seminář je zdarma.

Seminář je akreditovaný pro lékaře.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. :532232229, Jana Pazderová, tel.:532232053, email:

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Centrum krizové péče), patro: 1. - východní vstup (u Plicní kliniky)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 23 2094
Centrum krizové péče - 532 23 2078

Sekretariát kliniky - 532 23 2053, 2059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Centrum krizové péče - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hořínková, MUDr. Dudová, MUDr. Synek, MUDr. Hromková (středy)
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Jan Bortel
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance Centra krizové péče: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 23 2078, + 420 547 21 2333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji