Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Vzdělávací akce - Psychiatrická klinika


Klinická psychiatrie ( vč. dětské a dorostové psychiatrie)

FN Brno PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž lékařů
Určeno pro:lékaře před atestací z psychiatrie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY FN BRNO JSOU AŽ DO KONCE ČERVNA 2020 ZRUŠENY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

Školitel, tel:MUDr. Oldřich Synek pro "dospělou" psychiatrii, tel. 532 232 302, MUDr. Pavel Theiner, Ph. D., pro dětskou a dorostvou psychiatrii, tel. 532 232 064
Náplň:

Atestační stáž na jednotlivých odděleních Psychiatrické kliniky

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Oldřich Synek, tel. 532 232 302, email: , MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., tel. 532 232 064, email: , OVPZ FN Brno - Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 232 102, email:

Umělá výživa a metabolická péče

FN Brno PMDV - Poradna pro poruchy metabolismu a výživy
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž lékařů
Určeno pro:lékaře před atestací z hygieny a epidemiologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika, Poradna pro poruchy metabolismu a výživy
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY FN BRNO JSOU AŽ DO KONCE ČERVNA 2020 ZRUŠENY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

Školitel, tel:MUDr. Miroslava Navrátilová, tel. 532 232 348
Náplň:

atestační stáž

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Miroslava Navrátilová, tel. 532 232 348, email: , OVPZ FN Brno - Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 232 102, email:

Výzkum depresivní poruchy na psychiatrické klinice FN Brno

FN Brno PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:Výzkum depresivní poruchy na psychiatrické klinice FN Brno
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1. patro
Doba trvání:10:00 - 12:00 hod
Termín:

24. ledna 2020

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

Mgr. Sylva Fedorová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Kognitivní deficit u depresivní poruchy

MUDr. Elis Bartečlů, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Změny struktury mozku u pacientů s depresivní poruchy

 

Poznámka : Vstup na seminář je zdarma, není potřeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology ( AKP).

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel. 532 232 084, Jana Pazderková, tel. 532 232 053, email:

Představení centra duševního zdraví Brno

FN Brno - PK
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Velký sál CAFÉ PRÁH, GALERIE VAŇKOVKA, Ve Vaňkovce 462/1, Brno
Doba trvání:10,00 - 12,00 HOD
Termín:

28. února2020

Školitel, tel:PROF. MUDr. Tomáš Kašpárek,
Náplň:

- prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, PaedDr. Blanka Veškrnová, CDZ Brno:

Úloha CDZ Brno v systému psychiatrické péče v Brno

- MUDr. Květoslava Vrbová, MUDr. Adam Fiala, CDZ Brno:

CDZ v číslech a praxi

- Multidisciplinární tým 'CDZ Brno (terénní sestry, lékaři, soc. pracovníci, peer konzultantka, psychložka):

Příběhy z praxe (multidisciplinarita, asertivní kontaktování)

- Bc. Martina Mičková, Bc. Jana Wůdyová, CDZ Brno:

Kdy a jak můžeme využít CDZ - diskuse

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D , tel. 532 232 084; Jana Pazderová tel. 532 232 053 email:, Poznámka: vstup do semináře je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychlogy (AKP)

Představení centra duševního zdraví Brno

FN Brno - PK
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:10,00 - 12,00 hodin
Termín:

13. března 2020

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků Ph.D
Náplň:

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

DBT v každodenní klinické praxi

- Mgr. irena Komárková, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

DBT u pacientů s poruchami příjmu potravy a postraumatickou stresovou poruchou

- Mgr. Pavla Linhartová, PK LF MU  a FN Brno:

Představení DBT programu PK FN Brno: první zkušenost

- Mgr. Adéla Látalová, PK LF MU a FN Brno:

První výsledky efektivity DBT programu PK FN Brno a ohlasy pacientů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph,D, tel. 532 232 084, J. Pazderová, tel. 532 232 053, email: ; Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlšovat předem. Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Psychiatrická sexuologie

FN Brno - PK
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod.
Termín:

27. března 2020

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D
Náplň:

- Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., Sexuologický ústa Praha:

Lidská sexualiza pod vlivem progresivistických ideí

- MUDr. Petra Sejbalová, primářka Sexuologického odd. FN Brno:

Děti s genderovou dysforií na Sexuologickém odd. FN Brno

- Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., PK FN Brno; MUDr. Petra Sejbalová, Mgr. Adriana Rieglová, Sexuologické odd. FN Brno:

Neobvyklý případ transsexualismu

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel. : 532 232 084, Jana Pazderová, tel: 532 232 053; email: ;. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem, Akreditováno pro lékař (ČLK) a psychology (AKP).

Aktuální guidelines léčby schizofrenie a bipolární afektivní poruchy (BAP)

FN Brno - PK
Typ vzdělávací akce:odborný seminář: Aktuální guidelines léčby schizofrenie a BAP
Určeno pro:Lékaře, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, 62500
Doba trvání:10,00 - 11,00 hod.
Termín:

3. dubna 2020

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D
Náplň:

- Doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.d., PK LF MU a FN Brno:

Doporučené postupy léčby schizofrenie

- MUDr. Zuzana Špačková, PK LF MU  a FN Brno:

Doporučené postupy léčby bipolární afektivní poruchy

 

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., te. 532 232 084, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email . Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ČLK)

"Zdravou" výživou ke zdraví či nemoci?

FN Brno - PK
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, nutriční terapeuty, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20 - Brno
Doba trvání:
Termín:

22. května 2020

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY FN BRNO JSOU AŽ DO KONCE ČERVNA 2020 ZRUŠENY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D
Náplň:

- MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno:

Dlouhodobé sledování rizik zdravé výživy. Anorexie vs. Ortorexie, bigorexie, Adonisův komplex, overuse syndrom, drunkorexie

- Alena Zdeníčková, Dis., Odd. léčebné výživy FN Brno:

Pozitivita HLA DQ2/8 genotypu důvodem k bezlepkové dietě? Alternativní diety.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUdr. Elis Bartečků, Ph.D., tel. 532 232 084, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email: ; Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Současné možnosti léčby schizofrenie se zaměřením na nová antipsychotika

FN Brno - PK
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, 625 00
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod
Termín:

29. květen 2020

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY FN BRNO JSOU AŽ DO KONCE ČERVNA 2020 ZRUŠENY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků Ph.D
Náplň:

- doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

Současně možnosti terapie schizofrenie

- MUDr. Pavel Křenek, MUDr. Zuzana Timková, PK LF MU a FN Brno:

Kazuistiky pacientů léčebný nově zavedenými antipsychotiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel. 532 232 084, Jana Pazderová, tel: 532 232 053, email: . Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ČLK).

Krátkodobý a dlouhodobý efekt mindfulness meditace

FN Brno - PK
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20 - Brno
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod.
Termín:

19. 6. 2020

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY FN BRNO JSOU AŽ DO KONCE ČERVNA 2020 ZRUŠENY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků Ph.D
Náplň:

doc. Phdr. Miroslav Světlák, Ph.D., vedoucí Úst. psychologie a  psychosomatiky LF MU; PhDr. roman Hytych, Ph.D., Katedra psychologie FSS MU; Bc. hana Řádková, studentka FS MU:

Krátkodobý a dlouhodobý efekt základní praxe Moindfulness meditace na subjektivně vnímanou psychickou pohodu, emoční regulaci a úroveň sebesoucitu u hospitalizovaných adolescentů s různými duševními poruchami: pilotní studie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků Ph.D, tel. 532 232 084; Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email. - pazderova. ; Vstup na seminář je zdarma, nen ítřeba se přihlašovat předem. akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Dopaminová Teorie schizofrenie - je stále platná?

FN Brno - PK
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20 - Brno
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod.
Termín:

26. června 2020

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY FN BRNO JSOU AŽ DO KONCE ČERVNA 2020 ZRUŠENY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků Ph.D
Náplň:

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

Dopaminová teorie schizofrenie - je stále platná?

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků Ph.D., tel. 532 232 084, Jana Pazderová tel. 532 232 053, email . Vstup na seminář je zdarma, není třeba se předem přihlašovat. Akreditováno pro lékaře (ČLK)

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G, patro: 4, (Krizové centrum)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 232 094

Kontakty:

Ambulance Krizového centra - 532 232 078
Linka naděje (anonymní telefonická pomoc) - 547 212 333
Sekretariát kliniky - 532 232 053, 532 232 059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Ambulance Krizového centra - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hogenbuchová, MUDr. Dudová,
MUDr. Jana Hořínková (Út-Pá), Psycholog: Mgr. Barbora Valková
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Libuše Holcapflová(po, út, stř)
MUDr Petra Lipová(čt, pá)

denně 8.00 - 15.00 hodin
Psycholog: PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Kontakt k objednání: +420 532 232 092/094

Sexuologická ambulance:
Lékaři: Prof. MUDr. Žourková, CSc. – dle předchozího objednání
MUDr. Theiner, Ph.D. (čt 9:00-15:00)
Psycholog: Mgr. Dufek (po 13:00-15:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance Krizového centra: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 232 078, + 420 547 212 333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D. (pá 10:00-12:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 348

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji