Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Vzdělávací akce - Psychiatrická klinika


AKK - Krátkodobý a dlouhodobý efekt Mindfulness meditace

FN Brno - PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář - Krátkodobý a dlouhodobý efekt Mindfulness meditace
Určeno pro:lékaře, psychology, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G 1.patro, (případně on-line přes MS Teams: Semináře PK FN Brno)
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod.
Termín:

22. ledna 2021

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

Doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D, vedoucí Úst. psychologie a psychosomatiky LF MU; PhDr. Roman Hytych, Ph.D., Katedra psychologie FSS MU; Bc. Hana Řádková, studentka FSS MU:

Krátkodobý a dlouhodobý efekt základní praxe Mindfulness meditace na subjektivně vnímanou psychickou pohodu, emoční regulaci a úroveň sebesoucitu u hospitalizovaných adolescentů s různými duševními poruchami: pilotní studie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D, tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email: ; Poznámka: Vstup na  seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ĆLK) a psychology (AKP).

Klinická psychiatrie (vč. dětské a dorostové psychiatrie)

FN Brno - PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:Specializační vzdělávání : PREDATESTAČNÍ STÁŽE LÉKAŘŮ
Určeno pro:lékaře před atestací z psychiatrie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Theiner, Ph.D, pro dětskou a dorostovou psychiatrii, tel. 532232064, MUDr. Oldřich Synek pro "dospělou" psychiatrii, tel. 532232302
Náplň:

Atestační stáž na jednotlivých odděleních Psychiatrické kiniky

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Oldřich Synek, tel. 532 232 302, email:;, MUDr. Pavel Theiner, Ph.D, tel. 532 232 302, email: ; ÚV FN Brno - Mgr. Eliška Mičánková, tel.: 532 232 102, email:

Odborný seminář: Dva roky "Dialektické behaviorální terapie (DBT)" na Psychiatrické klinice FN Brno

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář BEZ AKREDITACE
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP, studenty i zájemce z laické veřejnosti Vstup je zdarma, nepřihlašuje se dopředu, jen upozorňujeme na sníženou kapacitu posluchárny po dobu rekonstrukce PK (cca 40 míst k sezení)
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G 1.patro, č.m.136
Doba trvání:10.00 - 12.00
Termín:

8.10.2021

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

DBT: přehled terapeutického přístupu

MUDr. Dominika Musilová, PK LF MU a FN Brno:

Využití DBT prvků na lůžkovém psychiatrickém oddělení

Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

Dva roky DBT programu na PK FN Brno: historie, současnost a další směřování

Mgr. Adéla Látalová, Mgr. Monika Radimecká, PK LF MU a FN Brno:

Efektivita DBT programu na PK FN Brno: první výsledky

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.:532 232 229, Jana Pazderová, tel.:532 232 053, email:

Odborný seminář: Empatie a soucit v medicíně

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář BEZ AKREDITACE
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP, studenty i zájemce z laické veřejnosti Vstup je zdarma, nepřihlašuje se dopředu, jen upozorňujeme na sníženou kapacitu posluchárny po dobu rekonstrukce PK (cca 40 míst k sezení)
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G 1.patro, č.m.136
Doba trvání:10.00 - 12.00
Termín:

17.12.2021

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

Doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky LF MU:

Empatie jako rizikový faktor rozvoje syndromu vyhoření

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.:532 232 229, Jana Pazderová, tel.:532 232 053, email:

Odborný seminář: Neurostimulace a neurofeedback - slibná alternativa v léčbě poruch příjmu potravy

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář BEZ AKREDITACE
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP, studenty i zájemce z řad laické veřejnosti Vstup je zdarma, nepřihlašuje se dopředu, jen upozorňujeme na sníženou kapacitu posluchárny po dobu rekonstrukce PK (cca 40 míst k sezení)
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G 1.patro, č.m.136
Doba trvání:10.00 - 12.00
Termín:

12.11.2021

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

Mgr. Petra Holštajn Zemánková, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

Využití neurostimulace v léčbě PPP a její klinický potenciál

Mgr. Jana Musálková, PK LF MU a PK FN Brno:

Neurofeedback v léčbě PPP

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.:532 232 229, Jana Pazderová, tel.:532 232 053, email:

Odborný seminář: rTMS - co je u nás i ve světě nového

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář BEZ AKREDITACE
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP, studenty i zájemce z řad laické veřejnosti Vstup je zdarma, nepřihlašuje se dopředu, jen upozorňujeme na sníženou kapacitu posluchárny po dobu rekonstrukce PK (cca 40 míst k sezení)
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G 1.patro, č.m.136
Doba trvání:10.00 - 12.00
Termín:

26.11.2021

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

Mgr. Tomáš Svěrák, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

rTMS od magie a skepse po evidence based

Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

Klinické a neurální efekty rTMS u pacientů s hraniční poruchou osobnosti a ADHD

Mgr. Martin Horký, PK LF MU a FN Brno:

Mechanismus a využití neurofyziologických korelátů kortikální inhibice v neurovědním výzkumu

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.:532 232 229, Jana Pazderová, tel.:532 232 053, email:

Odborný seminář: Složitější případy v dětské a dorostové psychiatrii

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář BEZ AKREDITACE
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP, studenty i zájemce z laické veřejnosti Vstup je zdarma, nepřihlašuje se dopředu, jen upozorňujeme na sníženou kapacitu posluchárny po dobu rekonstrukce PK (cca 40 míst k sezení)
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G 1.patro, č.m.136
Doba trvání:10.00 - 12.00
Termín:

10.12.2021

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

Účinnost a nežádoucí účinky psychofarmak u dětí a adolescentů

MUDr. MDDr. Ida Kupcová, PK LF MU a FN Brno:

Diagnosticky komplikované situace v pedopsychiatrii - syndrom pervazivního odmítání

MUDr. Barbora Móriová, PK LF MU a FN Brno:

Úskalí terapie ADHD s ohledem na komorbidity v dětském a adolescentním věku

MUDr. Jan Bortel, PK LF MU a FN Brno:

Thymostabilizéry - soudobé poznatky a specifika užití u pediatrických pacientů

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.:532 232 229, Jana Pazderová, tel.:532 232 053, email:

Odborný seminář: Včasná intervence u rozvíjející se psychózy - zkušenosti El týmu Vizdom Blansko

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář BEZ AKREDITACE
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP, studenty i zájemce z laické veřejnosti Vstup je zdarma, nepřihlašuje se dopředu, jen upozorňujeme na sníženou kapacitu posluchárny pro dobu rekonstrukce PK (cca 40 míst k sezení)
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G 1.patro, č.m.136
Doba trvání:10.00 - 12.00
Termín:

1.10.2021

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

MUDr. Stanislav Matoušek, Ph.D., projekt Vizdom, regionální tým Blansko, NÚDZ Klecany

Teorie a praxe včasných intervenci (Early Intervention)

Zkušenosti a doporučení ze světa, využití dotazníku CAARMS v detekci, podpora high-risk klientů - role farmakoterapie, využití CBT a dialogických přístupů

Vybrané kazuistiky z činnosti týmu včasných intervencí Vizdom Blansko

Lucie Tesařová, DiS., projekt Vizdom, regionální tým Blansko, NÚDZ Klecany

Práce v El týmu z pohledu zkušené psychiatrické sestry

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.:532 232 229, Jana Pazderová, tel.:532 232 053, email:

Odborný seminář: Vývoj klasifikace schizofrenie a afektivních poruch

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář BEZ AKREDITACE
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP, studenty i zájemce z laické veřejnosti Vstup je zdarma, nepřihlašuje se k odběru, jen upozorňujeme na sníženou kapacitu posluchárny po dobu rekonstrukce PK (cca 40 míst k sezení)
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G 1.patro, č.m.136
Doba trvání:10.00 - 12.00
Termín:

3.12.2021

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

Doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

Vývoj klasifikace schizofrenie

MUDr. Pavel Křenek, PK LF MU a FN Brno:

Vývoj klasifikace afektivních poruch

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.:532 232 229, Jana Pazderová, tel.:532 232 053, email:

Umělá výživa a metabolická péče

FN Brno - PMDV - Poradna pro poruchy metabolismu a výživy
Typ vzdělávací akce:Specializační vzdělávání: PŘEDATESTAČNÍ STÁŽE LÉKAŘŮ
Určeno pro:lékaře před atestací z hygieny a epidemiologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika, Poradna pro poruchy metabolismu a výživy
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Miroslava Navrátilová, tel. 532 232 348
Náplň:

Atestační stáž

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D, tel: 532 232 348, email: ; ÚV FN Brno - Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 232 102, email: ;

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Krizové centrum)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 232 094

Kontakty:

Ambulance Krizového centra - 532 232 078
Linka naděje (anonymní telefonická pomoc) - 547 212 333
Sekretariát kliniky - 532 232 053, 532 232 059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Ambulance Krizového centra - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hogenbuchová, MUDr. Šmejkalová,
MUDr. Hořínková (Po-St), Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Ida Kupcová (Čt)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Sexuologická ambulance:
Lékaři: prof. MUDr. Žourková, CSc. – dle předchozího objednání
MUDr. Theiner, Ph.D. (Čt 9:00-14:30)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance Krizového centra: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 232 078, + 420 547 212 333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D. (pá 10:00-12:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 348

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji