Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce - Psychiatrická klinika


Klinická psychiatrie (vč. dětské a dorostové psychiatrie)

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře před atestací z psychiatrie
Místo konání:FN Brno, Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Oldřich Synek, tel. 532 232 302
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Oldřich Synek, tel. 532 232 302, e-mail: , Ida Tesařová - OVPZ, tel. 532 233 566, e-mail:

Umělá výživa a metabolická péče

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (Poradna pro poruchy metabolismu a výživy)
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře před atestací z Hygieny a epidemiologie
Místo konání:FN Brno, Psychiatrická klinika - Poradna pro poruchy metabolismu a výživy, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D., tel. 532 232 348
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D., tel. 532 232 348 , e-mail: , Ida Tesařová - OVPZ, tel. 532 233 566, e-mail:

Metabolická rizika u pacientů s psychiatrickou diagnózou

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:FN Brno, Psychiatrická klinika - posluchárna, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10.00 - 12.15 hodin
Termín:

12. dubna 2019

Školitel, tel:MUD. Miroslava Navrátilová, Ph.D., tel. 532 232 348
Náplň:

MUD. Miroslava Navrátilová, Ph.D. - Specializovaná ambulance PK FN Brno:

Metabolická rizika u pacientů s psychiatrickou diagnózou, specifika nutriční péče na JIP

MUD. Miroslava Navrátilová, Ph.D. - Specializovaná ambulance PK FN Brno:

Rizika "zdravé" výživy v praxi

Mgr. Vendula Slámová - Oddělení klinické výživy FN Brno:

Co dělat proti "zdravé" výživě, hlavní zásady

Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel. 532 232 084, e-mail: ; Jana Pazderová, tel. 532 232 053, e-mail:

Psychoterapie hraniční poruchy osobnosti v ČR

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:FN Brno, Psychiatrická klinika - posluchárna, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10.00 - 12.15 hodin
Termín:

17. května 2019

Školitel, tel:Mgr. Pavla Linhartová, tel. 532 232 315
Náplň:

Mgr. Pavla Linhartová - Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno:

Hraniční porucha osobnosti a dialektická behaviorální terapie

Mgr. Renata Tumlířová - Centrum Kaleidoskop, z.ú., Brno:

Léčba hraniční poruchy osobnosti v centru Kaleidoskop

Mgr. Tereza Kosíková - Centrum Magdaléna, o.p.s., Brno:

Využití dialektické behaviorální terapie v centru Magdaléna

 

Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel. 532 232 084, e-mail: ; Jana Pazderová, te. 532 232 053, e-mail:

Závěry a výstupy grantu fenotypy impulzivity u neuropsychiatrických poruch a jejich klinický význam

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:FN Brno, Psychiatrická klinika - posluchárna, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10.00 - 12.15 hodin
Termín:

24. května 2019

Školitel, tel:prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel. 532 232 057
Náplň:

Mgr. Pavla Linhartová, Mgr. Hlavatá, MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., a Mgr. Širůček:

Behaviorální a dotazníkový obraz impulzivity

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., MUDr. Jana Hořínková, Ph.D., doc. Baláž:

Klinický význam impulzivního jednání - korelace s klinickými charakteristikami pacientů

Mgr. Pavla Linhartová, Mgr. Látalová, J. Kutý, MUDr. Daniel Filip, prof. Bareš:

fMRI a EEG koreláty impulzivního jednání

Mgr. Pavla Linhartová, Mgr. Tomáš Svěrák, MUDr. Adam Fiala, MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.:

Význam rTMS v léčbě impulzivity

 

Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

 

 

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel. 532 232 084, e-mail: ; Jana Pazderová, tel. 532 232 053, e-mail: Pazderova.Jana

Výzkum schizofrenie na psychiatrické klinice FN Brno

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:FN Brno, Psychiatrická klinika - posluchárna, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10.00 - 11.30 hodin
Termín:

31. května 2019

Školitel, tel:Mgr. Pavla Linhartová, tel. 532 232 315
Náplň:

Mgr. Martin Jáni - CEITES MU a Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno:

Jak funguje sociální mozek u schizofrenie, aneb neurobiologie mezilidské interakce

MUDr. Bc. Jan Lošák - Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno:

Schizofrenie jako zánět duše aneb hledání souvislosti mezi imunitou a etiopatogenezí schizofrenie

MUDr. Richard Barteček, Ph.D. - Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno:

Vztah morfologických parametrů neuronů na strukturu mozku u pacientů se schizofrenií

Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK).

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel. 532 232 084, e-mail: ; Jana Pazderová, tel. 532 232 053, e-mail:

ADHD u dospělých a její léčba

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:FN Brno, Psychiatrická klinika - posluchárna, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10.00 - 11.30 hodin
Termín:

21. června 2019

Školitel, tel:MUDr. Zuzana Hogenbuchová, tel. 532 232 051
Náplň:

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. - Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno:

ADHD jako neurovývojová porucha

MUDr. Zuzana Hogenbuchová - Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno:

Léčba ADHD u dospělých v ambulantní praxi

 

Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel. 532 232 084, e-mail: ; Jana Pazderová, tel. 532 232 053, e-mail:

Hypnóza - fakta nebo mýty

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:FN Brno, Psychiatrická klinika - posluchárna, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10.00 - 11.30 hodin
Termín:

28. června 2019

Školitel, tel:Mgr. Petr Sojka - Oddělení klinických psychologů, tel. 532 232 522
Náplň:

Mgr. Petr Sojka - ÚPP LF MU a Oddělení klinické psychologie FN Brno:

Přehled aktuálního výzkumu na poli klinické hypnózy s přesahem do praxe

 

Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

 

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel. 532 232 084, e-mail: , Jana Pazderková, tel. 532 232 053, e-mail:

Plán supervizních seminářů 2019 pro psychology

Mgr. Tereza Ženčáková
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:psychology
Místo konání:viz. náplň
Doba trvání:rok 2019
Termín:

viz. náplň

Školitel, tel:Mgr. Tereza Ženčáková, tel.: 532 232 720, e-mail: Zencakova.Tereza@fnbrno.cz
Náplň:

Plán supervizních seminářů 2019

Supervizní semináře pro školence v teoreticko-praktické specializační přípravě v oboru klinická psychologie ve FN Brno. Plán termínů na rok 2018.

Semináře se konají na Psychiatrické klinice Bohunice v 1. patře v klubovně nebo v posluchárně kliniky (PK), nebo v posluchárně Porodnice Obilní trh, Neonatologická ambulance (PRM) vždy od 13.00 do 15.00 (PK) nebo na Oddělení dětské psychiatrie a klinické psychologie v Dětské nemocnici vždy od 8.30 do 10.30 (DN).

 

Jarní semestr 2019

Kde

Vede, téma

9.1.

 

PK

Valková

23.1

 

PK

Blažková

6.2.

 

PK

Janáková

20.2.

 

PK

Janasová

6.3.

 

PK

Blažková

20.3.

 

DN

Pilát

3.4.

 

PK

Blažková

17.4.

 

Porodnice, NO

Jahnová

15.5.

 

PK

Neudertová

29.5.

 

PK

Světlák

12.6.

 

PK

Štejgerlová

26.6.

 

DN

Šmídová

Podzimní semestr 2019

Kde

Vede, téma

17.7.

 

PK

Blažková

7.8.

 

PK

Blažková

28.8.

 

DN

Beránková

11.9.

 

PK

Blažková

25.9.

 

PK

Světlák

9.10.

 

PK

Blažková

23.10.

 

PK

Rieglová

6.11.

 

PK

Blažková

20.11.

 

PK

Bučková

4.12.

 

PK

Blažková

18.12.

 

DN

Marečková

 

Placení seminářů:

Cena jednoho semináře je 250,- Kč, platí se na pokladně FN Brno nebo převodem z účtu. Platí pouze účastníci zaměstnaní mimo FN Brno, pro interní školence – zaměstnance FN Brno jsou semináře zdarma. Semináře lze platit na pokladně FN Brno, uveďte, že se jedná o platbu za kazuistický supervizní seminář, nákladové středisko 1701 a nákladovou skupinu O4032. Při bezhotovostní platbě na účet FN Brno č. účtu  71234621/0710 se uvádí v.s. 1701, do poznámky uveďte, že se jedná o platbu za kazuistický supervizní seminář, příslušné datum, jméno.

 

Organizace :                 PK – Mgr. Tereza Ženčáková, tel.: 532 232 720 (2335)

                                                      e-mail: 

Organizaci zajišťuje, tel.:

PK - Mgr. Tereza Ženčáková, tel.: 532 232 720, e-mail:

Možnosti psychosomatické péče ve FN Brno

PK - PMDV, FN Brno
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20 - budova G 1, 1. patro
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod.
Termín:

4. října 2019

Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Školitel, tel:MUDr. Hana Mihulová, tel. 532 232 077
Náplň:

MUDr. Hana Mihulová, Psychiatrická klinika, PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. a kolektiv psychologů, Odd. Klinické psychologie FN Brno:

Možnosti a limity psychosomatické péče na somatických pracovištích

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel. : 532 232 084

Elektrofyziologické abnormity u afektivních poruch

FN Brno - PK
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno - Jihlavská 20, budova G - 1. patro
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod
Termín:

11. října 2019

Školitel, tel:MUDr. Alena Damborská, Ph.D - tel. - 532 232 050
Náplň:

MUDr. Alena Damborská, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno:

Elektrofyziologické abnormity u afektivních poruch - analýza funkčních EEG mikrostavů.

 

Eliška Honzírková, studentka LF MU, P-Pool v oboru Psychiatrie:

Modulace dynamiky mikrostavů pomocí elektrokonvulzivní terapie u depresivních pacientů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, tel: 532 232 084, Jana Pazderová, tel. : 532 232 053

Frontotemporální demence a tikové poruchy z pohledu neurologie

PK - FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář: Frontotemporální demence a tikové poruchy z pohledu neurologie
Určeno pro:lékaře, psychology, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20 - budova G - 1. patro
Doba trvání:
Termín:

18. října 2019

 

Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ĆLK) a psychology (AKP).

Školitel, tel:Doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D., tel. 532 232 055
Náplň:

Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., Centrum Neurověd CEITEC MU:

Tiky v dospělém věku a Tourettův syndrom

 

MUDr. Pavel Filip, Ph.D., 1. Neurologická klinika LF MU a FNuSA:

Frontotemporální demence

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 0853,

CREW RESOURCE MANAGEMENT

PK - FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20 - budova G - 1. patro
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod.
Termín:

1. listopadu 2019

 

Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlšovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Školitel, tel:PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., mail: svetlak@email.cz
Náplň:

PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU:

Efektivní komunikace posádky: z kokpitu letadla ke krizové komunikaci ve zdravotnických týmech

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., , tel. 532 232 084, Jana Pazderová, tel: 532 232 053, email:

Genetická architektura impulsivně násilného chování

PK - FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky, FN Brno, Jihlavská 20 - budova G - 1. patro
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod
Termín:

8. listopadu 2019

 

Vstup na seminář je zdrama, není třeba se přihlšovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel. 532 232 084
Náplň:

Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc., Laboratoř genomiky a bioinformatiky VFN a LF UK Praha:

Genetická architektura impulsivně násilného chování

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel. 532 232 084, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email:

Představení Kontaktního centra Anabell Brno

PK - FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20 - budova G - 1. patro
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod
Termín:

22. listopadu 2019

 

 

Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Školitel, tel:MUDr. Andrea Cejpková, tel. 532 232 070 (369)
Náplň:

Mgr. Eva Slezáková + pracovnice Kontaktního centra Anabell Brno:

Možnosti a nabídky služby následné péče v Kontaktním centru Anabell Brno pro klienty s poruchou příjmu potravy.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel. 532 232 084, Jana Pazderová tel.: 532 232 0853, email.

Kongnitivní zkreslení v diagnostickém a terapeutickém procesu, aneb jak jsme někdy slepí a hluší s intaktními smysly

PK - FN Brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Psychiatrická klinika - FN Brno, Jihlavská 20, budova G - 1 patro
Doba trvání:
Termín:

29. listopad 2019

 

Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Školitel, tel:PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., e-mail: svetlak@email.cz
Náplň:

PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU:

Kvalitní klinické rozhodování a diagnostika: kognitivní strategie a rozpoznání zkreslení (bias) v diagnostickém procesu.

 

Mgr. Barbora Kóša, Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU:

Kognitivní zkreslení v praxi lékaře: iracionalitu je možné předvídat

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel. 532 232 084, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email:

FMRI NEUROFEEDBACK

PK - FN brno
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna - Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G - 1. patro
Doba trvání:
Termín:

6. prosince 2019

 

Vstup na seminář je zdrarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Školitel, tel:Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D., tel. 532 232 315
Náplň:

Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno:

fMRI neurofeedback a jeho využití v psychiatrii a neurologii.

 

Mgr. Adéla Látalová, Psychiatrická klinika FN Brno:

fMRI neufeedback v léčbě emoční dysregulace

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel. 532 232 084, Jana Pazderová tel. 532 232 0853, email.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G, patro: 4, (Krizové centrum)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 232 094

Kontakty:

Ambulance Krizového centra - 532 232 078
Linka naděje (anonymní telefonická pomoc) - 547 212 333
Sekretariát kliniky - 532 232 053, 532 232 059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Ambulance Krizového centra - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hogenbuchová, MUDr. Dudová,
MUDr. Jana Hořínková (Út-Pá), Psycholog: Mgr. Barbora Valková
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Libuše Holcapflová(po, út, stř)
MUDr Petra Lipová(čt, pá)

denně 8.00 - 15.00 hodin
Psycholog: PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Kontakt k objednání: +420 532 232 092/094

Sexuologická ambulance:
Lékaři: Prof. MUDr. Žourková, CSc. – dle předchozího objednání
MUDr. Theiner, Ph.D. (čt 9:00-15:00)
Psycholog: Mgr. Dufek (po 13:00-15:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance Krizového centra: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 232 078, + 420 547 212 333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D. (pá 10:00-12:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 348

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji