Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce - Psychiatrická klinika


Klinická psychiatrie (včč. dětské a dorostové psychiatrie)

FN Brno - PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:Specializační vzdělávání: Předatestační stáž lékařů
Určeno pro:lékaře před atestací z psychiatrie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., primář Psychiatrické kliniky, tel. 532 232 064
Náplň:

Atestační stáž na jednotlivých odděleních Psychiatrické kliniky

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., tel. 532 232 064, 532 232 301, email. , OVPZ - Novotná Petra, 532 233 471, email

Odborný interní seminář: Indikace a interpretace psychologického vyšetření

FN Brno, PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology a NLZP (zaměstnance Psychiatrické kliniky FN Brno) Interní seminář, určený lékařům, psychologům a NLZP z Psychiatrické kliniky FN Brno. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky, FN Brno - Bohunice, Jihlavská 20, budova G - 2. patro
Doba trvání:13,00 - 14,30 hod
Termín:

6. ledna 2023

Školitel, tel:MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229
Náplň:

Prakticky vedený seminář (workshop) o indikaci a interpretaci psychologického vyšetření u různých psychiatrických diagnóz. 

Přednášející: Mgr. Tomáš Svěrák, Ph.D., vedoucí psycholog PK LFMU a FN Brno

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email.

Soudní znalectví a posudková činnost v psychiatrii

FN Brno - PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP a další zájemce. Seminář je určený lékařům, psychologům, NLZP a dalším zájemcům. Jedná se o externí seminář, který je přístupný všem zájemcům i mimo FN Brno. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Seminář je akreditovaný u ČLK pro lékaře.
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Bohunicde, budova G - 2 patro
Doba trvání:13,00 - 14,30 hod.
Termín:

20. 1. 2023

Školitel, tel:MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229
Náplň:

Seminář, zaměřený na procesní aspekty soudního znalectví, formulaci otázek, hodnocení ne/příčetnosti, návrh ochranných opatření, posuzování věrohodnosti, závažnosti újmy na zdraví a další specifika soudně znaleckých posudků v oboru psychiatrie.

Přednášející: MUDr. Jan Tuček, Ph.D., primář Psychiatrického odd. Nemocnice České Budějovice

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Krizové centrum)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 232 094

Kontakty:

Ambulance Krizového centra - 532 232 078
Linka naděje (anonymní telefonická pomoc) - 547 212 333
Sekretariát kliniky - 532 232 053, 532 232 059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Ambulance Krizového centra - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hořínková, MUDr. Dudová, MUDr. Timková, MUDr. Hromková stř
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. MDDr. Ida Kupcová
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Sexuologická ambulance:
Lékaři: prof. MUDr. Žourková, CSc. – dle předchozího objednání
MUDr. Theiner, Ph.D. (Čt 9:00-15:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance Krizového centra: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 232 078, + 420 547 212 333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji