Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zdravotnická péče

Poskytujeme léčebnou a preventivní péči u širokého spektra duševních poruch a nemocí, se zaměřením na péči o akutní stavy s potřebou krátkodobější hospitalizace. Klinika je součástí FN Brno a disponuje 129 akutními lůžky (tzn. stanovená průměrná ošetřovací doba je 21 dní).

Psychiatrická klinika.jpg

Mimo základní komplexní psychiatrickou péči pro pacienty z naší spádové oblasti poskytujeme vysoce specializovanou diagnostickou a terapeutickou péči (nové diagnostické a terapeutické metody jako jsou zobrazovací metody v diagnostice iniciálních fází psychotických onemocnění, stimulační metody, specializované programy pro poruchy příjmu potravy, systematické uplatňování nejnovějších farmakoterapeutických postupů v léčbě rezistentních stavů...). Kromě toho vedeme preventivní programy v oblasti duševního zdraví.

 

 

Z hlediska diagnostického jde o tyto nejčastější typy poruch a nemocí:

Organické duševní poruchy

 • Demence a deliria. Pacienty s demencí hospitalizujeme k provedení diferenciální diagnostiky, k zahájení léčby kognitivy, pokud jsou indikovány, k léčbě behaviorálních a psychologických příznaků demence jako jsou poruchy nálady, vnímání, myšlení, neklid, delirantní stavy apod. Vše v rámci režimu akutního lůžka, tzn, že je třeba počítat s potřebou následné resp. chronické péče v dalším zařízení. V tomto ohledu je nezbytná aktivní spolupráce jak rodinných příslušníků, tak odesílajícího ambulantního specialisty.

Psychózy

 • Psychózy schizofrenního okruhu: schizofrenie, schizoafektivní porucha, poruchy s bludy, akutní a přechodné poruchy
 • Afektivní poruchy: bipolární afektivní porucha, depresivní poruchy.

Tito pacienti jsou nejčastěji hospitalizovaní na oddělení 22 či oddělení 23. V poslední době jsou nám referováni zejména pacienti rezistentní k léčbě či pacienti s reziduální symptomatologií. Z těchto důvodů klademe důraz na detailní popis předchorobí a farmakologické anamnézy.

 

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy

 • Neurotické poruchy: úzkostné a fobické neurotické poruchy, depresivní neurotické poruchy, nutkavé neurózy, neurastenie, disociativní (konverzní) poruchy
 • Poruchy vyvolané stresem: akutní reakce na stres, posttraumatická stresová porucha, poruchy přizpůsobení různé povahy
 • Somatoformní poruchy: somatizační porucha, hypochondrická porucha, vegetativní dysfunkce 

 Tyto poruchy jsou v centru pozornosti Psychoterapeutického oddělení (odd. 24) a Krizového centra. Zde probíhá skupinová i individuální psychoterapie, intenzivně je využívána ergoterapie, v indikovaných případech samozřejmě farmakoterapie a psychodiagnostika.

 

Poruchy příjmu potravy

 • Mentální anorexie
 • Mentální bulimie 

Těmto poruchám je věnována pozornost na několika úrovních - oddělení 24 poskytuje specializovaný psychoterapeutický program za hospitalizace. Jde o  uzavřené skupiny, je tedy třeba se předem objednat - po doporučení ambulantního psychiatra. Dětští pacienti jsou hospitalizováni na pedopsychiatrickém oddělení (odd. 21), je též možnost ambulantní péče ve specializované ambulanci. O pacienty v metabolickém rozvratu či s výraznou malnutricí pečuje Jednotka intenzivní    psychiatrické péče s možností dalšího ambulantního vedení ve specializované poradně.

 

Duševní poruchy vyvolané účinkem alkoholu a jiných návykových látek

 • Odvykací stavy související s užíváním alkoholu  
 • Odvykací stavy související s užíváním jiných návykových látek (anxiolytika a hypnotika, opioidy, psychostimulancia).

Pozn: léčba u těchto poruch je (po objednání ošetřujícím lékařem) zaměřena na překonání abstinenčních příznaků (tzv. detoxifikace), následovat by měla další střednědobá či dlouhodobá odvykací léčba. Tuto je možné podstoupit ambulantně (např. i v naší AT ambulanci - viz dále) či ústavní formou v jiném specializovaném zařízení.

 • chotické stavy vzniknuvší v souvislosti s užíváním alkoholu a jiných (nealkoholových) návykových látek 

 

Poruchy chování a emocí v dětství a v dospívání

 • Hyperkinetické poruchy
 • Neurotické poruchy v dětství a dospívání: úzkostné poruchy, depresivní poruchy, poruchy chování, tikové poruchy, noční a denní pomočování aj.
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Krizové centrum)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 232 094

Kontakty:

Ambulance Krizového centra - 532 232 078
Linka naděje (anonymní telefonická pomoc) - 547 212 333
Sekretariát kliniky - 532 232 053, 532 232 059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Ambulance Krizového centra - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hořínková, MUDr. Dudová, MUDr. Timková, MUDr. Hromková stř
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. MDDr. Ida Kupcová
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Sexuologická ambulance:
Lékaři: prof. MUDr. Žourková, CSc. – dle předchozího objednání
MUDr. Theiner, Ph.D. (Čt 9:00-15:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance Krizového centra: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 232 078, + 420 547 212 333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji