Menu
Česky English
532 23 1111

Zdravotnická péče

Poskytujeme léčebnou a preventivní péči u širokého spektra duševních poruch a nemocí, se zaměřením na péči o akutní stavy s potřebou krátkodobější hospitalizace. Klinika je součástí FN Brno a disponuje 119 akutními lůžky. 

PK

Mimo základní komplexní psychiatrickou péči poskytujeme i vysoce specializovanou diagnostickou a terapeutickou péči. Specializujeme se na diagnostiku a léčbu prvních epizod schizofrenie, na léčbu poruch nálady a jejich rezistentních forem, na dětskou a dorostovou psychiatrii, na léčbu poruch příjmu potravy a léčbu emoční dysregulace. Máme jednotku intenzivní psychiatrické péče, kde léčíme pacienty se závažným průběhem duševní choroby nebo s tělesnými komplikacemi.

 

 

Organické duševní poruchy

 • Demence a deliria. Pacienty s demencí hospitalizujeme k provedení diferenciální diagnostiky, k zahájení léčby kognitivy, pokud jsou indikována, k léčbě behaviorálních a psychologických příznaků demence jako jsou poruchy nálady, vnímání, myšlení, neklid, delirantní stavy apod. Léčba u nás je akutní, krátkodobá. Společně s rodinou a sociálními službami se podílíme na zajištění následné péče o pacienta.

Psychózy

 • Psychózy schizofrenního okruhu: schizofrenie, schizoafektivní porucha, poruchy s bludy, akutní a přechodné poruchy
 • Poruchy nálady: bipolární afektivní porucha, depresivní poruchy.

Tito pacienti jsou nejčastěji hospitalizovaní na oddělení 22 či oddělení 23. 

 

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy

 • Neurotické poruchy: úzkostné a fobické neurotické poruchy, depresivní neurotické poruchy, nutkavé neurózy, neurastenie, disociativní (konverzní) poruchy
 • Poruchy vyvolané stresem: akutní reakce na stres, posttraumatická stresová porucha, poruchy přizpůsobení různé povahy
 • Somatoformní poruchy: somatizační porucha, hypochondrická porucha, vegetativní dysfunkce 

 Tyto poruchy jsou v centru pozornosti psychoterapeutického oddělení (odd. 24). Probíhá zde skupinová i individuální psychoterapie, intenzivně je využívána ergoterapie, v indikovaných případech samozřejmě farmakoterapie a psychodiagnostika.

 

Poruchy příjmu potravy

 • Mentální anorexie
 • Mentální bulimie 

Těmto poruchám je věnována pozornost na několika úrovních - oddělení 24 poskytuje specializovaný psychoterapeutický program za hospitalizace. Jde o  uzavřené skupiny, do nichž je třeba se předem objednat - po doporučení ambulantního psychiatra. Dětští pacienti jsou hospitalizováni na pedopsychiatrickém oddělení (odd. 21). O pacienty v metabolickém rozvratu či s výraznou malnutricí pečuje Jednotka intenzivní    psychiatrické péče s možností dalšího ambulantního vedení ve specializované poradně.

 

Duševní poruchy vyvolané účinkem alkoholu a jiných návykových látek

(objednává lékař na čísle 532 232 320)

 • Odvykací stavy související s užíváním alkoholu  
 • Odvykací stavy související s užíváním jiných návykových látek (anxiolytika a hypnotika, opioidy, psychostimulancia).

Pozn: léčba u těchto poruch je (po objednání ošetřujícím lékařem) zaměřena na překonání abstinenčních příznaků (tzv. detoxifikace), následovat by měla další střednědobá či dlouhodobá odvykací léčba. Tuto je možné podstoupit ambulantně (např. i v naší AT ambulanci - viz dále) či ústavní formou v jiném specializovaném zařízení.

 • Psychotické stavy vzniknuvší v souvislosti s užíváním alkoholu a jiných (nealkoholových) návykových látek 

 

Poruchy chování a emocí v dětství a v dospívání

 • ADHD
 • Sebepoškozování a emoční dysregulace
 • Obsedantně kompulzivní porucha
 • Neurotické poruchy v dětství a dospívání: úzkostné poruchy, depresivní poruchy, poruchy chování, tikové poruchy, noční a denní pomočování aj.
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Centrum krizové péče), patro: 1. - východní vstup (u Plicní kliniky)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 23 2094
Centrum krizové péče - 532 23 2078

Sekretariát kliniky - 532 23 2053, 2059

Ambulantní doba:

Po - Pá 8:30 - 15:00 hod.
Centrum krizové péče - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé:
Po - Pá: 8:30 - 15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D., MUDr. Lenka Dudová, MUDr. Oldřich Synek, MUDr. Olga Hromková (středy)
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Barbora Móriová
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance Centra krizové péče: nepřetržitý provoz
Lékař, sestry: nepřetržitě
Psycholog: denně 9:00 - 21:00 hod.
Kontakty: +420 532 23 2078, + 420 547 21 2333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji