Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

DŮLEŽITÉ INFORMACE: 

TESTOVÁNÍ na koronavirus a REZERVAČNÍ SYSTÉM naleznete zde *** Ve FN Brno platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV a také zpřísněná hygienická pravidla vstupu pro ambulantní pacienty  *** Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

O klinice

Úvod

Vítejte na stránkách Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno. Naleznete zde informace především o zdravotnické a výzkumné činnosti kliniky a o lidech, kteří na klinice působí.

PKx.jpgPsychiatrie se z definice zabývá problematikou duševních chorob a poruch, přičemž klade důraz na léčbu, diagnostiku i prevenci. Je oficiálním medicínským oborem (tento status získala díky prokázání infekčního původu tzv. progresivní paralýzy) a za jejího otce je dnes považován Emil Kraepelin. Ten se v 19. století úspěšně pokusil o jakousi syntézu a klasifikaci desítek v té době známých duševních nemocí, přičemž pro ně vytvořil dvě hlavní kategorie - maniodepresivní a dementia praecox (schizofrenie).

Naše psychiatrická klinika je ambulantní i lůžkové zařízení, poskytující služby rovněž v oblasti péče psychologické. Soustřeďujeme se také na předcházení duševním poruchám a pomoc u nás naleznou jak pacienti dospělí, tak děti od tří let věku. Prioritou pro nás přitom není vysloveně léčba chronicky probíhajících duševních onemocnění - pozornost soustřeďujeme spíše směrem k akutní psychiatricko-psychologické péči. Základní i specializované postupy pracoviště jsou na vysoké úrovni. Fungujeme navíc coby metodické středisko pro obory psychiatrie a klinické psychologie v brněnském regionu.

Samostatné kapitoly pak tvoří výzkum (s orientací na psychoterapii a biologickou psychiatrii), vzdělávání a v neposlední řadě účast na celospolečenských programech boje proti alkoholismu a dalším návykovým látkám.

 

Struktura kliniky a důležité kontakty

VEDENÍ KLINIKY

Přednosta:                                                      prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Sekretariát přednosty:                                    Jana Pazderová, tel.: 532 232 053

Zástupce přednosty pro školství:                      MUDr. Richard Barteček, Ph.D.

 

Zástupce přednosty pro zdravotnictví:             MUDr. Oldřich Synek – primář

Sekretariát primáře:                                       Hana Doušková, tel.: 532 232 059

Dokumentátorka:                                            Dana Winklerová, tel.: 532 232 346

 

Profesoři:

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.                  532 232 560

Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.              532 232 056

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, Dr.Sc.          532 232 301

Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.       532 232 072

 

AMBULANCE

Vedoucí lékař:                                              MUDr. Zuzana Hogenbuchová

Ambulantní lékaři pro dospělé:                     MUDr. Iva Lamačová

                                                                   MUDr. Jana Hořínková

                                                                                                                                   

                                                                        

Ambulance pro poruchy metabolismu:         MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.

Ambulantní psycholog pro dospělé:             Mgr. Barbora Valková

Ambulantní lékař pro děti a dorost:             MUDr. Eva Kubicová

                                                                  MUDr. Jan Všetička

Ambulantní psycholog pro děti a dorost:      PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Staniční sestra ambulance:                          Božena Holubová

 

KONTAKTY K OBJEDNÁVÁNÍ PACIENTŮ DO AMBULANCE

Sestry pro ambulanci dospělých:                   532 232 094

Sestra pro dětskou ambulanci:                      532 232 092

 

ODD. 21 - ODDĚLENÍ DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE

Vedoucí lékař:                                              MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

Lékaři:                                                          MUDr. Eva Kubicová

                                                                    MUDr. Petra Lipová

                                                                    MUDr. Jana Najmanová

Psychologové:                                               Mgr. Kateřina Janasová

                                                                    PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

                                                                    Mgr. Lucie Štejgerlová

Staniční sestra:                                             Jindřiška Kumanová

 

KONTAKTNÍ TELEFON ODD. 21, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                                                    532 232 312 (2 313)

 

ODD. 22 - KOEDUKOVANÉ UZAVŘENÉ  ODDĚLENÍ

Vedoucí lékař:                                               MUDr. Karolína Czeczotková

Lékaři:                                                          MUDr. Richard Barteček, Ph.D.

                                                                     MUDr. Lenka Dudová

                                                                     MUDr. Soňa Dudešková

                                                                     MUDr. Petra Štrocholcová

                                                                     MUDr. Monika Šutáková

                                                                     MUDr. Irena Rodáková

Psychologové:                                                PhDr. Milena Blažková

                                                                     Mgr. Sylvie Fedorová

Staniční sestra:                                               Mgr. Jozef Žúbor

 

KONTAKTNÍ TELEFON ODD. 22, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                                        532 232 068 (2 325)      

 

ODD. 23 – KOEDUKOVANÉ UZAVŘENÉ ODDĚLENÍ

Vedoucí lékař:                                               MUDr., Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

Lékaři:                                                           MUDr. Adam Fiala

                                                                     MUDr. Dominika Leznarová

                                                                     MUDr. Jan Lošák

                                                                     MUDr. Robert Roman

Psychologové:                                                Mgr. Hana Janáková

                                                                      Mgr. Tomáš Svěrák

Staniční sestra:                                               Monika Večeřová

 

KONTAKTNÍ TELEFON ODD. 23, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                                         532 232 071 (2 320)

 

JEDNOTKA INTENZIVNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE:

Vedoucí lékař:                                               MUDr. Oldřich Synek

Lékař psychiatr:                                             MUDr. Patricie Jiroutová

Lékař internista:                                             MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.

Staniční sestra:                                              Kateřina Michálková

 

KONTAKTNÍ TELEFON JIPP, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                                        532 232 376

 

KRIZOVÉ CENTRUM A OTEVŘENÉ ODD. 24

Vedoucí lékař:                                               MUDr. Andrea Cejpková

Lékaři:                                                           MUDr. Václav Krmíček

                                                                      MUDr. Marie Hojgrová

                                                                      MUDr. Šimon Ondruš

Psychologové:                                                 Mgr. Tereza Ženčáková

                                                                      Mgr. Jan Dufek

                                                                      Mgr. Zuzana Pokorná, Ph.D.

                                                                      Mgr. Terézia Knejzlíková

                                                                      Mgr. Tomáš Svěrák

                                                                      PhDr. Marcela Langová-Šindelářová

                                                                      Mgr. Pavla Linhartová

Staniční sestra:                                               Bc. Marie Malinová

 

KONTAKTNÍ TELEFON ODD. 24 a KC, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna odd. 24:                                           532 232 335

 Krizové centrum s nepřetržitým provozem:     532 232 078

Linka naděje (nepřetržitá telef. pomoc)         547 212 333

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G, patro: 4, (Krizové centrum)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 232 094

Kontakty:

Ambulance Krizového centra - 532 232 078
Linka naděje (anonymní telefonická pomoc) - 547 212 333
Sekretariát kliniky - 532 232 053, 532 232 059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Ambulance Krizového centra - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hogenbuchová, MUDr. Dudová,
MUDr. Jana Hořínková (Út-Pá), Psycholog: Mgr. Barbora Valková
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Libuše Holcapflová(po, út, stř)
MUDr Petra Lipová(čt, pá)

denně 8.00 - 15.00 hodin
Psycholog: PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Kontakt k objednání: +420 532 232 092/094

Sexuologická ambulance:
Lékaři: Prof. MUDr. Žourková, CSc. – dle předchozího objednání
MUDr. Theiner, Ph.D. (čt 9:00-15:00)
Psycholog: Mgr. Dufek (po 13:00-15:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance Krizového centra: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 232 078, + 420 547 212 333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D. (pá 10:00-12:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 348

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji