Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

O klinice

Úvod

Vítejte na stránkách Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno. Naleznete zde informace především o zdravotnické a výzkumné činnosti kliniky a o lidech, kteří na klinice působí.

PKx.jpgPsychiatrie se z definice zabývá problematikou duševních chorob a poruch, přičemž klade důraz na léčbu, diagnostiku i prevenci. Je oficiálním medicínským oborem (tento status získala díky prokázání infekčního původu tzv. progresivní paralýzy) a za jejího otce je dnes považován Emil Kraepelin. Ten se v 19. století úspěšně pokusil o jakousi syntézu a klasifikaci desítek v té době známých duševních nemocí, přičemž pro ně vytvořil dvě hlavní kategorie - maniodepresivní a dementia praecox (schizofrenie).

Naše psychiatrická klinika je ambulantní i lůžkové zařízení, poskytující služby rovněž v oblasti péče psychologické. Soustřeďujeme se také na předcházení duševním poruchám a pomoc u nás naleznou jak pacienti dospělí, tak děti od tří let věku. Prioritou pro nás přitom není vysloveně léčba chronicky probíhajících duševních onemocnění - pozornost soustřeďujeme spíše směrem k akutní psychiatricko-psychologické péči. Základní i specializované postupy pracoviště jsou na vysoké úrovni. Fungujeme navíc coby metodické středisko pro obory psychiatrie a klinické psychologie v brněnském regionu.

Samostatné kapitoly pak tvoří výzkum (s orientací na psychoterapii a biologickou psychiatrii), vzdělávání a v neposlední řadě účast na celospolečenských programech boje proti alkoholismu a dalším návykovým látkám.

 

Struktura kliniky a důležité kontakty

VEDENÍ KLINIKY

Přednosta:                                                      prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Sekretariát přednosty:                                    Jana Pazderová, tel.: 532 232 053

Zástupce přednosty pro školství:                    MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

 

Zástupce přednosty pro zdravotnictví:            MUDr. Oldřich Synek – primář

Sekretariát primáře:                                         Hana Doušková, tel.: 532 232 059

Dokumentátorka:                                             Zdeňka Katolická, tel.: 532 232 346

 

Profesoři:

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.                  532 232 560

Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.               532 232 056

Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.       532 232 091

 

AMBULANCE

Vedoucí lékař:                                               MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Ambulantní lékaři pro dospělé:                     MUDr. Lenka Dudová

                                                                      MUDr. Zuzana Timková

                                                                      MUDr. Olga Hromková (stř)

                                                                                                                                   AAmbulance pro poruchy metabolismu:         MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.

Ambulantní psycholog pro dospělé:             Mgr. Hana Janáková

Ambulantní lékař pro děti a dorost:              MUDr. MDDr. Ida Kupcová    

Ambulantní psycholog pro děti a dorost:     Mgr. Lucie Štejgerlová  (pá)

                                                                      

Staniční sestra ambulance:                          Božena Holubová

 

KONTAKTY K OBJEDNÁVÁNÍ PACIENTŮ DO AMBULANCE

Sestry pro ambulanci dospělých:                   532 232 094

Sestra pro dětskou ambulanci:                      532 232 092

 

ODD. 21 - ODDĚLENÍ DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE

Vedoucí lékař:                                        MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

Lékaři:                                                    MUDr. Barbora Móriová 

                                                               MUDr. Jan Bortel

                                                                

Psychologové:                                        Mgr. Tomáš Svěrák, Ph.D.

                                                               Mgr. Terézia Knejzlíková, Ph.D.

                                                                Mgr. Adéla Látalová

Staniční sestra:                                       Jindřiška Kumanová

 

KONTAKTNÍ TELEFON ODD. 21, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                                                    532 232 312 (2 052)

 

ODD. 22 - KOEDUKOVANÉ UZAVŘENÉ  ODDĚLENÍ

Vedoucí lékař:                                              prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Lékaři:                                                          MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.

                                                                     MUDr. Petra Štrocholcová

                                                                     MUDr. Filip Nosko

                                                                     MUDr. Tomáš Mihok

                                                                     MUDr. Tereza Hányšová Netušilová

                                                                      

Psychologové:                                              Mgr. Hana Sabelová

                                                                     Mgr. Martina Pourová

Staniční sestra:                                            Mgr. Jozef Žúbor

 

KONTAKTNÍ TELEFON ODD. 22, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                                        532 232 068 (2 325)      

 

ODD. 23 – KOEDUKOVANÉ UZAVŘENÉ ODDĚLENÍ

Vedoucí lékař:                                              prof. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.

Lékaři:                                                          MUDr. Pavel Křenek

                                                                     MUDr. Luboslava Jelínková

                                                                     MUDr. Michaela Mayerová

                                                                     MUDr. Lenka Schmidtová

                                                                     MUDr. Alena Damborská

 Psychologové:                                            Mgr. Michaela Grochová  

                                                                     Mgr. Monika Radimecká

                                                                                                                                      Staniční sestra:                                             Monika Večeřová

 

KONTAKTNÍ TELEFON ODD. 23, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                                         532 232 071 (2 320)

 

JEDNOTKA INTENZIVNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE:

Vedoucí lékař:                                               MUDr. Patricie Jiroutová

Lékař psychiatr:                                             MUDr. Lenka Hanáková

Staniční sestra:                                              Milena Letošová

 

KONTAKTNÍ TELEFON JIPP, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                                        532 232 376

 

CENTRUM  KRIZOVÉ  PÉČE A OTEVŘENÉ ODD. 24

Vedoucí lékař:                                              MUDr. Andrea Cejpková

Lékaři:                                                          doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.

                                                                     MUDr. Martin Vereš

                                                                      

Psychologové:                                             Mgr. Daniela Halámková 

                                                                    Mgr. Jana Umlaufová

Staniční sestra:                                            Bc. Marie Malinová

 

KONTAKTNÍ TELEFON ODD. 24 a CKP, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna odd. 24:                                                     532 232 335

 Centrum krizové péče s nepřetržitým provozem:     532 232 078

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Krizové centrum)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 232 094

Kontakty:

Ambulance Krizového centra - 532 232 078
Linka naděje (anonymní telefonická pomoc) - 547 212 333
Sekretariát kliniky - 532 232 053, 532 232 059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Ambulance Krizového centra - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hořínková, MUDr. Dudová, MUDr. Timková, MUDr. Hromková stř
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. MDDr. Ida Kupcová
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Sexuologická ambulance:
Lékaři: prof. MUDr. Žourková, CSc. – dle předchozího objednání
MUDr. Theiner, Ph.D. (Čt 9:00-15:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance Krizového centra: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 232 078, + 420 547 212 333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji