Menu
Česky English
532 23 1111

O klinice

Úvod

Vítejte na stránkách Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno. Naleznete zde informace především o zdravotnické a výzkumné činnosti kliniky a o lidech, kteří na klinice působí.

PK_od_hlavní

 

 

 

Psychiatrie se z definice zabývá problematikou duševních chorob a poruch, přičemž klade důraz na léčbu, diagnostiku i prevenci. Je oficiálním medicínským oborem (tento status získala díky prokázání infekčního původu tzv. progresivní paralýzy) a za jejího otce je dnes považován Emil Kraepelin. Ten se v 19. století úspěšně pokusil o jakousi syntézu a klasifikaci desítek v té době známých duševních nemocí, přičemž pro ně vytvořil dvě hlavní kategorie - maniodepresivní a dementia praecox (schizofrenie).

Naše psychiatrická klinika je ambulantní i lůžkové zařízení, poskytující služby rovněž v oblasti péče psychologické. Soustřeďujeme se také na předcházení duševním poruchám a pomoc u nás naleznou jak pacienti dospělí, tak děti od tří let věku. Prioritou pro nás přitom není vysloveně léčba chronicky probíhajících duševních onemocnění - pozornost soustřeďujeme spíše směrem k akutní psychiatricko-psychologické péči. Základní i specializované postupy pracoviště jsou na vysoké úrovni. Fungujeme navíc coby metodické středisko pro obory psychiatrie a klinické psychologie v brněnském regionu.

Samostatné kapitoly pak tvoří výzkum (s orientací na psychoterapii a biologickou psychiatrii), vzdělávání a v neposlední řadě účast na celospolečenských programech boje proti alkoholismu a dalším návykovým látkám.

 

Struktura kliniky a důležité kontakty

VEDENÍ KLINIKY

Přednosta:                                                        prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Sekretariát přednosty:                                    Jana Pazderová, tel.: 532 232 053

Zástupce přednosty pro školství:                 MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

 

Zástupce přednosty pro zdravotnictví:        MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. – primář

Sekretariát primáře:                                        Hana Doušková, tel.: 532 232 059

Dokumentátorka:                                             Zdeňka Katolická, tel.: 532 232 346

 

Profesoři:

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.                  532 232 560

Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.               532 232 056

Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.       532 232 091

 

AMBULANCE

Vedoucí lékař:                                            MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Ambulantní lékaři pro dospělé:               MUDr. Lenka Dudová

                                                                      MUDr. Oldřich Synek

                                                                      MUDr. Olga Hromková (stř)

                                                                                                                     

Ambulance pro poruchy metabolismu:      MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.

Ambulantní psycholog pro dospělé:           Mgr. Hana Janáková

Ambulantní lékař pro děti a dorost:             MUDr. Barbora Móriová  

Ambulantní psycholog pro děti a dorost:   Mgr. Lucie Štejgerlová  (pá)

                                                                      

Staniční sestra ambulance:                          Božena Holubová

 

KONTAKTY K OBJEDNÁVÁNÍ PACIENTŮ DO AMBULANCE

Sestry pro ambulanci dospělých:                   532 232 094

Sestra pro dětskou ambulanci:                      532 232 092

 

ODD. 21 - ODDĚLENÍ DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE

Vedoucí lékař:                                     MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

Lékaři:                                                   MUDr. Jan Bortel 

                                                               MUDr. Ida Kupcová

                                                               MUDr. Daniela Balcárková

                                                                

Psychologové:                                     Mgr. Tomáš Svěrák, Ph.D.

                                                               Mgr. Terézia Knejzlíková, Ph.D.

                                                               Mgr. Bc. Monika Radimecká

 

Staniční sestra:                                    Jindřiška Kumanová

 

KONTAKTNÍ TELEFON ODD. 21, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                              532 232 312 (2 052)

 

ODD. 22 - KOEDUKOVANÉ UZAVŘENÉ  ODDĚLENÍ

Vedoucí lékař:                                           MUDr. Petra Štrocholcová

Lékaři:                                                         MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

                                                                     MUDr. Ľuboslava Belanská

                                                                     MUDr. Lenka Hanáková

                                                                     MUDr. Martina Labašová

                                                                      

Psychologové:                                            Mgr. Hana Sabelová

                                                                      Mgr. Martina Klocková

Staniční sestra:                                           Mgr. Jozef Žúbor

 

KONTAKTNÍ TELEFON ODD. 22, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                                     532 232 068 (2 325)      

 

ODD. 23 – KOEDUKOVANÉ UZAVŘENÉ ODDĚLENÍ

Vedoucí lékař:                                            prof. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.

Lékaři:                                                         MUDr. Pavel Křenek

                                                                     MUDr. Michaela Mayerová

                                                                     MUDr. Zuzana Timková

                                                                     MUDr. Tomáš Mihok

                                                                     MUDr. Alena Damborská

 Psychologové:                                         Mgr. Markéta Machačová

                                                                     

 

   Staniční sestra:                                       Monika Večeřová

 

KONTAKTNÍ TELEFON ODD. 23, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                                         532 232 071 (2 320)

 

JEDNOTKA INTENZIVNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE:

Vedoucí lékař:                                                MUDr. Patricie Jiroutová

Lékař psychiatr:                                             MUDr. Lenka Schmidtová

Staniční sestra:                                              Milena Letošová

 

KONTAKTNÍ TELEFON JIPP, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                                        532 232 376

 

CENTRUM  KRIZOVÉ  PÉČE A OTEVŘENÉ ODD. 24

Vedoucí lékař:                                             MUDr. Andrea Cejpková

Lékaři:                                                          doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.

                                                                      MUDr. Filip Nosko

                                                                      MUDr. Jakub Prídavka

                                                           

Psychologové:                                           Mgr. Daniela Halámková, Ph.D. 

                                                                     Mgr. Jana Umlaufová

                                                                     

Staniční sestra:                                          Romana Rajmicová

 

KONTAKTNÍ TELEFON ODD. 24 a CKP, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna odd. 24:                                                           532 232 335

Centrum krizové péče s nepřetržitým provozem:     532 232 078

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Centrum krizové péče), patro: 1. - východní vstup (u Plicní kliniky)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 23 2094
Centrum krizové péče - 532 23 2078

Sekretariát kliniky - 532 23 2053, 2059

Ambulantní doba:

Po - Pá 8:30 - 15:00 hod.
Centrum krizové péče - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé:
Po - Pá: 8:30 - 15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D., MUDr. Lenka Dudová, MUDr. Oldřich Synek, MUDr. Olga Hromková (středy)
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Barbora Móriová
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance Centra krizové péče: nepřetržitý provoz
Lékař, sestry: nepřetržitě
Psycholog: denně 9:00 - 21:00 hod.
Kontakty: +420 532 23 2078, + 420 547 21 2333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji