Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

O klinice

Úvod

Vítejte na stránkách Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno. Naleznete zde informace především o zdravotnické a výzkumné činnosti kliniky a o lidech, kteří na klinice působí.

PKx.jpgPsychiatrie se z definice zabývá problematikou duševních chorob a poruch, přičemž klade důraz na léčbu, diagnostiku i prevenci. Je oficiálním medicínským oborem (tento status získala díky prokázání infekčního původu tzv. progresivní paralýzy) a za jejího otce je dnes považován Emil Kraepelin. Ten se v 19. století úspěšně pokusil o jakousi syntézu a klasifikaci desítek v té době známých duševních nemocí, přičemž pro ně vytvořil dvě hlavní kategorie - maniodepresivní a dementia praecox (schizofrenie).

Naše psychiatrická klinika je ambulantní i lůžkové zařízení, poskytující služby rovněž v oblasti péče psychologické. Soustřeďujeme se také na předcházení duševním poruchám a pomoc u nás naleznou jak pacienti dospělí, tak děti od tří let věku. Prioritou pro nás přitom není vysloveně léčba chronicky probíhajících duševních onemocnění - pozornost soustřeďujeme spíše směrem k akutní psychiatricko-psychologické péči. Základní i specializované postupy pracoviště jsou na vysoké úrovni. Fungujeme navíc coby metodické středisko pro obory psychiatrie a klinické psychologie v brněnském regionu.

Samostatné kapitoly pak tvoří výzkum (s orientací na psychoterapii a biologickou psychiatrii), vzdělávání a v neposlední řadě účast na celospolečenských programech boje proti alkoholismu a dalším návykovým látkám.

 

Struktura kliniky a důležité kontakty

VEDENÍ KLINIKY

Přednosta:                                                      prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Sekretariát přednosty:                                    Jana Pazderová, tel.: 532 232 053

Zástupce přednosty pro školství:                    MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.

 

Zástupce přednosty pro zdravotnictví:            MUDr. Oldřich Synek – primář

Sekretariát primáře:                                         Hana Doušková, tel.: 532 232 059

Dokumentátorka:                                             Zdeňka Katolická, tel.: 532 232 346

 

Profesoři:

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.                  532 232 560

Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.               532 232 056

Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.       532 232 091

 

AMBULANCE

Vedoucí lékař:                                               MUDr. Zuzana Hogenbuchová

Ambulantní lékaři pro dospělé:                     MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

                                                                      MUDr. Šimon Ondruš

                                                                                                                                   

                                                                        

Ambulance pro poruchy metabolismu:         MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.

Ambulantní psycholog pro dospělé:             Mgr. Hana Janáková

Ambulantní lékař pro děti a dorost:              MUDr. Barbora Móriová   (stř)

                                                                     MUDr. Ida Kupcová   (čt)

Ambulantní psycholog pro děti a dorost:      Mgr. Lenka Tříletá    (po-čt)

                                                                     Mgr. Lucie Štejgerlová  (pá)

Staniční sestra ambulance:                          Božena Holubová

 

KONTAKTY K OBJEDNÁVÁNÍ PACIENTŮ DO AMBULANCE

Sestry pro ambulanci dospělých:                   532 232 094

Sestra pro dětskou ambulanci:                      532 232 092

 

ODD. 21 - ODDĚLENÍ DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE

Vedoucí lékař:                                        MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

Lékaři:                                                    MUDr. Jana Najmanová

                                                               MUDr. Barbora Móriová

                                                               MUDr. Luboslava Belanská

                                                               MUDr. Ida Kupcová

Psychologové:                                        Mgr. Tomáš Svěrák

                                                               Mgr. Terézia Knejzlíková

Staniční sestra:                                       Jindřiška Kumanová

 

KONTAKTNÍ TELEFON ODD. 21, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                                                    532 232 312 (2 052)

 

ODD. 22 - KOEDUKOVANÉ UZAVŘENÉ  ODDĚLENÍ

Vedoucí lékař:                                              MUDr. Karolína Czeczotková

Lékaři:                                                          MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.

                                                                     MUDr. Lenka Dudová

                                                                     MUDr. Zuzana Špačková

                                                                     MUDr. Petra Štrocholcová

                                                                     MUDr. Jitka Hüttlová

                                                                     MUDr. Irena Rodáková

                                                                     MUDr. Alena Damborská

Psychologové:                                              PhDr. Mgr. Milena Blažková

                                                                     Mgr. Sylvie Fedorová

Staniční sestra:                                            Mgr. Jozef Žúbor

 

KONTAKTNÍ TELEFON ODD. 22, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                                        532 232 068 (2 325)      

 

ODD. 23 – KOEDUKOVANÉ UZAVŘENÉ ODDĚLENÍ

Vedoucí lékař:                                              MUDr., Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

Lékaři:                                                          MUDr. Pavel Křenek

                                                                     MUDr. Lenka Dudová

                                                                     MUDr. Martin Vereš

                                                                     MUDr. Lenka Hanáková

 Psychologové:                                             Mgr. Petr Sojka

                                                                      Mgr. Martin Horký

                                                                      Mgr. Jana Umlaufová

Staniční sestra:                                             Monika Večeřová

 

KONTAKTNÍ TELEFON ODD. 23, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                                         532 232 071 (2 320)

 

JEDNOTKA INTENZIVNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE:

Vedoucí lékař:                                               MUDr. Patricie Jiroutová

Lékař psychiatr:                                             MUDr. Zuzana Timková

 

Staniční sestra:                                              Milena Letošová

 

KONTAKTNÍ TELEFON JIPP, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                                        532 232 376

 

KRIZOVÉ CENTRUM A OTEVŘENÉ ODD. 24

Vedoucí lékař:                                              MUDr. Andrea Cejpková

Lékaři:                                                          doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.

                                                                     MUDr. Dominika Musilová

                                                                     MUDr. Ivana Palčíková

                                                                     MUDr. Olga Hromková

Psychologové:                                              Mgr. Tereza Ženčáková

                                                                     Mgr. Pavel Szotkowski

                                                                     Mgr. Michaela Grochová                                                     

Staniční sestra:                                              Bc. Marie Malinová

 

KONTAKTNÍ TELEFON ODD. 24 a KC, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna odd. 24:                                             532 232 335

 Krizové centrum s nepřetržitým provozem:     532 232 078

Linka naděje (nepřetržitá telef. pomoc)         547 212 333

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Krizové centrum)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 232 094

Kontakty:

Ambulance Krizového centra - 532 232 078
Linka naděje (anonymní telefonická pomoc) - 547 212 333
Sekretariát kliniky - 532 232 053, 532 232 059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Ambulance Krizového centra - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hogenbuchová, MUDr. Šmejkalová,
MUDr. Hořínková (Po-St), Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Ida Kupcová (Čt)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Sexuologická ambulance:
Lékaři: prof. MUDr. Žourková, CSc. – dle předchozího objednání
MUDr. Theiner, Ph.D. (Čt 9:00-14:30)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance Krizového centra: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 232 078, + 420 547 212 333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D. (pá 10:00-12:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 348

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji