Menu
Česky English
532 23 1111

Klinická psychologie

Vedoucí psycholog: Mgr. Jan Beránek

Specializací klinických psychologů a psychologů ve zdravotnictví v rámci psychiatrické kliniky je diagnostika, prevence a terapie duševních potíží, poruch a onemocnění, současně poskytování krizové intervence v rámci Centra krizové péče. Spolupracujeme v týmu dalších odborníků (psychiatři, ergoterapeuti, psychiatrické sestry, fyzioterapeuti atd.), se kterým se společně snažíme o individualizovanou péči o jednotlivé pacienty naší kliniky.

Další důležitou činností je psychoterapie. Psychoterapeutické působení je podstatnou součástí léčby psychických poruch. Jedná se o léčbu pomocí tzv. psychologických prostředků, které má v rukou kvalifikovaný psychoterapeut (či psycholog v psychoterapeutickém výcviku). Psychoterapie může být individuální, skupinová nebo rodinná.

Psychiatrická klinika se podílí také na vzdělávání klinických psychologů, jednak školí své vlastní psychology, kteří se připravují k atestaci z klinické psychologie nebo navazující atestaci z psychoterapie a jednak školí psychology z některých dalších klinik a oddělení FN Brno nebo z externích pracovišť. Zajišťuje praktickou část i teoreticko-praktickou část specializačního vzdělávání v oborech klinická psychologie a psychoterapie. Teoreticko-praktické vzdělávání je zajištěno formou pravidelných supervizích seminářů. Psychologové PK spolupracují v zajišťování seminářů s psychology z Dětské nemocnice a z Oddělením klinické psychologie FN Brno.

K práci psychologa také neodmyslitelně patří kontinuální vzdělávání se v oboru, postupné zvyšování psychoterapeutické a psychodiagnostické kvalifikace. Jako kliničtí psychologové procházíme poměrně náročným vzdělávacím procesem (5 let studium psychologie, 5 let předatestační příprava z Klinické psychologie, 2 roky předatestační příprava z Psychoterapie, 5 let akreditovaný psychoterapeutický výcvik od MZ + akreditované kurzy psychodiagnostických metod), díky kterému poskytujeme kompetentní péči v souladu s aktuálními standardy naší profese, současně se řídíme etickým kodexem Evropské asociace pro psychoterapii (EAP; https://www.europsyche.org/app/uploads/2019/05/EAP-statement-of-ethical-principles_voted-Belgrade-Oct20.pdf česky viz. https://czap.cz/resources/Documents/eticke-zasady-eap_2019.pdf )

 

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Centrum krizové péče), patro: 1. - východní vstup (u Plicní kliniky)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 23 2094
Centrum krizové péče - 532 23 2078

Sekretariát kliniky - 532 23 2053, 2059

Ambulantní doba:

Po - Pá 8:30 - 15:00 hod.
Centrum krizové péče - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé:
Po - Pá: 8:30 - 15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D., MUDr. Lenka Dudová, MUDr. Oldřich Synek, MUDr. Olga Hromková (středy)
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Barbora Móriová
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance Centra krizové péče: nepřetržitý provoz
Lékař, sestry: nepřetržitě
Psycholog: denně 9:00 - 21:00 hod.
Kontakty: +420 532 23 2078, + 420 547 21 2333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji