Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Klinická psychologie

Vedoucí psycholog: Mgr. Tomáš Svěrák, Ph.D.

Psychologové Psychiatrické kliniky (PK) spolupracují s lékaři – psychiatry v diagnostice a v terapii pacientů s psychickými poruchami. Jednou z jejich hlavních činností je psychodiagnostika s cílem správného stanovení diagnózy u pacienta a správného nastavení léčby. K diagnostice psychologové volí testy z rozsáhlé baterie psychologických testů. Psychiatrická klinika má vlastní psychologickou laboratoř, kde zkušená laborantka administruje a vyhodnocuje požadované psychodiagnostické metody.

Další důležitou činností je psychoterapie. Psychoterapeutické působení je podstatnou součástí léčby psychických poruch. Psychoterapie může být individuální, skupinová, rodinná nebo formou komunit.

Na PK pracuje aktuálně celkem 16 psychologů, z toho 11 psychologů má specializační zkoušku z klinické psychologie (atestace) a  5 psychologů je v předatestační přípravě a s pacienty pracují pod supervizí svých školitelů. Psychologové jsou zařazeni na jednotlivá oddělení kliniky, kde jsou součástí týmu a podílejí se na diagnostické a terapeutické činnosti.

Na uzavřených odděleních je těžištěm psychologické práce především psychodiagnostická činnost, ve většině případů se jedná o diferenciální diagnostiku pacientů s poruchou osobnosti a pacientů, u kterých se jedná o počátek onemocnění schizofrenního spektra. Psychologové využívají psychodiagnostické metody pro diagnostiku paměti, kognitivních a exekutivních funkcí, projektivní techniky. V individuální psychoterapii psychologové pomáhají pacientům integrovat psychotické prožitky do osobní historie, pomáhají znovu navázat kontakt s realitou, hledají cestu ze vztahové izolace. Podílejí se také na edukaci pacientů a jejich blízkých o povaze onemocnění. Psychologové uzavřených oddělení pravidelně spolupracují s Občanským sdružením PRÁH, které nabízí pomoc lidem s duševním onemocněním a také podporu při začleňování do běžného života. Úzce také spolupracují s arteterapeutkami a ergoterapeutkami, které pracují s pacienty v rámci ergoterapeutických dílen.

Na dětském a dorostovém oddělení, které se zaměřuje na diagnostiku a léčbu dětí a adolescentů z celého spektra dětské psychiatrie, psychologové spolupracují na diferenciální diagnostice a provádějí psychoterapii a klinické poradenství. Specifikem dětského oddělení je práce s rodinami hospitalizovaných dětí formou rodinné terapie, případně formou klinického poradenství. Výhodou PK je možnost navazující péče v dětské psychologické ambulanci, kontinuita péče o dětské a dorostové pacienty.

Na otevřeném psychoterapeutickém oddělení je hlavním léčebným nástrojem psychoterapie, psychologové zajišťují skupinový program pro pacienty s neurotickými poruchami a speciální program pro pacienty s poruchami příjmu potravy.

Na krizovém centru je k dispozici psycholog nepřetržitě 24 hodin denně, poskytuje krizovou intervenci případně psychoterapii pacientům hospitalizovaným na oddělení, ambulantním pacientům, kteří mohou navštívit KC bez objednání a jsou neodkladně ošetřeni lékařem či psychologem KC. V odpoledních a nočních hodinách přítomný psycholog zabezpečuje také provoz Linky naděje (nepřetržitá telefonická pomoc).

Ambulantní psycholog PK spolupracuje s psychiatrickou ambulancí, zajišťuje diagnostiku a psychoterapii pro ambulantní pacienty PK.

Psychiatrická klinika se podílí také na vzdělávání klinických psychologů, jednak školí své vlastní psychology, kteří se připravují k atestaci z klinické psychologie nebo navazující  atestaci z dětské klinické psychologie a jednak školí psychology z některých dalších klinik a oddělení FN Brno nebo z externích pracovišť. Zajišťuje praktickou část i teoreticko-praktickou část specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie. Teoreticko-praktické vzdělávání je zajištěno formou pravidelných supervizích seminářů, psychologové PK spolupracují v zajišťování seminářů s psychology Dětské nemocnice.

Na PK jako na akreditované pracoviště přichází řada kolegů externistů na povinné stáže v rámci specializační přípravy v oboru klinická psychologie. PK úzce spolupracuje s Akademií věd ČR, Psychologickým ústavem FF MU a s Katedrou psychologie FSS MU a zajišťuje pro studenty psychologie stáže z psychopatologie, psychodiagnostiky, klinické psychologie a také praxe v rámci Akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví.

Psychologové se podílejí na vědecko-výzkumné činnosti kliniky, např. na projektech: „Výzkum na téma práce s významem u fobických a úzkostných poruch“ (Mgr. Pokorná).

K práci psychologa neodmyslitelně patří kontinuální vzdělávání se v oboru, postupné zvyšování psychoterapeutické kvalifikace i po získání nástavbové specializace pro systematickou psychoterapii.

Psychologové se aktivně účastní na vzdělávacích akcích PK, účastní se odborných seminářů PK, odborně se profilují specificky v oblasti psychiatrie. Podílejí se na výuce studentů LF, FF a FSS MU.

 

Abecední seznam klinických psychologů / psychologů ve zdravotnictví

 

 • Michaela Grochová, MSc.
 • Horký Martin, Mgr.
 • Janáková Hana, Mgr. – klinický psycholog, psychoterapeut
 • Halámková Daniela, Mgr.
 • Chalcař Dalibor, Mgr.
 • Knejzlíková Terézia, Mgr., Ph.D. - psycholog ve zdravotnictví
 • Komárková Irena, Mgr., Ph.D. – klinický psycholog
 • Látalová Adéla, Mgr.
 • Linhartová Pavla, Mgr. Ph.D. - psycholog ve zdravotnictví
 • Pourová Martina, Mgr. 
 • Radimecká Monika, Mgr.
 • Sabelová Hana, Mgr.
 • Svěrák Tomáš, Mgr. Ph.D. - psycholog ve zdravotnictví, vedoucí klinických psychologů PK
 • Šebeňová Barbora, Mgr.
 • Štejgerlová Lucie, Mgr. - klinický psycholog, psychoterapeut
 • Umlaufová Jana, Mgr.
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Krizové centrum)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 232 094

Kontakty:

Ambulance Krizového centra - 532 232 078
Linka naděje (anonymní telefonická pomoc) - 547 212 333
Sekretariát kliniky - 532 232 053, 532 232 059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Ambulance Krizového centra - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hořínková, MUDr. Dudová, MUDr. Timková, MUDr. Hromková stř
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. MDDr. Ida Kupcová
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Sexuologická ambulance:
Lékaři: prof. MUDr. Žourková, CSc. – dle předchozího objednání
MUDr. Theiner, Ph.D. (Čt 9:00-15:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance Krizového centra: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 232 078, + 420 547 212 333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji