Menu
Česky English
532 23 1111

Telefonická služba Centra krizové péče (CKP)

   +420 532 232 078

 

Od 1.1.2022 došlo ke zrušení Linky naděje (vedené pod číslem +420 547 212 333). Linka byla nahrazena linkou pro krizovou intervenci +420 532 232 078. Jedná se o formu intervence, která má volajícím pomoci redukovat psychické napětí a zabránit případné zkratkovité reakci, jíž může být v krajním případě i sebevražedné jednání. Klient není jen vyslechnut, ale pracovník krizové linky mu pomáhá zorientovat se v dané situaci, dále pokud je to možné, probere pravděpodobné příčiny vzniku potíží a navrhne možná řešení. Jedná se především o poradensko-konzultační pomoc, která v žádném případě nemůže sloužit jako individuální psychoterapie (a ani tak sloužit nemá).

Linka krizové intervence je v provozu 24 hodin denně po celý rok. Pracují na ní vyškolené zdravotní sestry. Na linku se můžete obracet s dotazy souvisejícími s Vaším psychickým stavem, rodinnými či partnerskými problémy. Naším cílem je, aby byla přístupná pro celou populaci. Obracet se na ni tak mohou i děti, senioři atd.

Přesto, že hovory na linku jsou anonymní, je jejich obsah stručně zaznamenáván pro účely statistického zpracování a následné možnosti supervize.  

 

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Centrum krizové péče), patro: 1. - východní vstup (u Plicní kliniky)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 23 2094
Centrum krizové péče - 532 23 2078

Sekretariát kliniky - 532 23 2053, 2059

Ambulantní doba:

Po - Pá 8:30 - 15:00 hod.
Centrum krizové péče - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé:
Po - Pá: 8:30 - 15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D., MUDr. Lenka Dudová, MUDr. Oldřich Synek, MUDr. Olga Hromková (středy)
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Barbora Móriová
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance Centra krizové péče: nepřetržitý provoz
Lékař, sestry: nepřetržitě
Psycholog: denně 9:00 - 21:00 hod.
Kontakty: +420 532 23 2078, + 420 547 21 2333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji