Menu
Česky English
532 23 1111

Oddělení 21 (dětské a dorostové)

DětskéVstup

Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

Staniční sestra: Jindřiška Kumanová

tel.: 532 23 2312

počet lůžek: 18

 

Dětské a dorostové oddělení je součástí Psychiatrické kliniky od jejích počátků. Za těch několik desítek let se změnilo věkové spektrum dětí – v minulosti převládaly děti mladšího školního věku, v současnosti výrazně přibylo adolescentů. Počet lůžek se snížil na současných 18. To bylo umožněno hlavně rozvojem sítě pedopsychiatrických ambulancí. Výrazně se změnilo diagnostické spektrum a léčebné možnosti. Zatímco před 40 lety jasně převažovala diagnóza enurézy a enkoprézy, v závěsu s disharmonickým osobnostním vývojem a mentálními retardacemi, před 20 lety se na první místo dostaly poruchy chování a hyperkinetické poruchy a v současnosti převládají pacienti s emoční dysregulací, sebepoškozováním, sebevražedným jednáním a poruchami příjmu potravy. Odráží to nejen změny výskytu těchto poruch v populaci, ale i změnu v profilaci oddělení. Když byla v 80. letech hospitalizována první pacientka s mentální anorexií, byla středem odborného i lidského zájmu a na její případ si všichni, kdo se s ní setkali, dodnes pamatují. V současné době je na oddělení hospitalizováno 5-6 pacientek s touto diagnózou současně a oddělení je tak jedním z mála zdravotnických zařízení na Moravě, které se těmto pacientkám komplexně věnuje. Většina našich pacientů je z Jihomoravského kraje, ale značnou část klientely tvoří i pacienti z Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského kraje a z kraje Vysočina.

Od roku 2021 sídlí dětské a dorostové oddělení v nově postavené části budovy kliniky ve 2.NP. Oddělení má pro dětské pacienty devět dvoulůžkových pokojů s velkými okny do parku, každý s vlastní koupelnou a WC. Každý pokoj je laděn do jiné barvy a obsahuje cestovatelské motivy. V pokoji má každé dítě vlastní uzamykatelnou skříň na svoje osobní věci. Za výzdobu pokojů a celého oddělení v cestovatelském stylu vděčíme laskavosti Nadace Archa Chantal.

 

dětské003 dětské002 Dětské001

 

 

Dětské a dorostové oddělení Psychiatrické kliniky je akutním, polootevřeným oddělením, orientovaným jak farmakoterapeuticky, tak psychoterapeuticky. Věnujeme se diagnostice, diferenciální diagnostice a terapii komplikovaných případů. Farmakoterapie sleduje nejnovější vědecké poznatky. Na oddělení proběhlo i několik mezinárodních lékových studií. Psychoterapii provádíme ve formě individuální, skupinové a rodinné. Lékaři a psychologové jsou erudovaní v několika psychoterapeutických směrech, jako psychodynamická, gestalt, kognitivně behaviorální a systemická rodinná terapie, což zajišťuje komplexní pohled na problematiku při plánování a zajišťování psychoterapie. Za rok je hospitalizováno v průměru 210 pacientů, průměrná délka hospitalizace je 19 dnů. Fungování oddělení zajišťují tři lékaři, 3 psychologové a 8 zdravotních sester ve třísměnném provozu. Při oddělení funguje základní škola se 2 třídami a školní družina. Kromě toho mohou děti docházet do ergoterapeutických dílen. Oddělení má k dispozici venkovní zahradu.

 

dětské004 dětské005 dětské006

 

 

Hlavním vědecko-výzkumným zájmem je hyperkinetická porucha (ADHD), poruchy příjmu potravy, obsedantně kompulzivní porucha a první epizody psychotických onemocnění u dětí a dospívajících, věnujeme se i diferenciální diagnostice poruch autistického spektra.

Výhodou kliniky je, že ambulantní péče je pro řadu hospitalizovaných pacientů návazně zajištěna v dětské psychiatrické a psychologické ambulanci.

Oddělení také poskytuje odbornou přípravu v oboru dětská a dorostová psychiatrie a umožňuje stáže lékařům a psychologům v předatestační přípravě i psychologům v průběhu pregraduálního vzdělávání. Lékaři oddělení se podílí na výuce pregraduálních studentů medicíny, zvláště pro pediatrický směr.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Centrum krizové péče), patro: 1. - východní vstup (u Plicní kliniky)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 23 2094
Centrum krizové péče - 532 23 2078

Sekretariát kliniky - 532 23 2053, 2059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Centrum krizové péče - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hořínková, MUDr. Dudová, MUDr. Synek, MUDr. Hromková (středy)
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Jan Bortel
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance Centra krizové péče: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 23 2078, + 420 547 21 2333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji