Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Psychiatrická klinika

2014

Článek v časopise

ČEŠKOVÁ, E. Aktuální pohled na léčbu schizofrenie. Corpus et Psyché. 2014, 5(1), 11-14. ISSN 1804-4921.

ČEŠKOVÁ, E. Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum - Vancouver, 22.-26.6.2014. Česká a slovenská psychiatrie. 2014, 110(5), 279-282. ISSN 1212-0383.

ČEŠKOVÁ, E. Léčba deprese trazodonem v klinické praxi. Farmakoterapie v praxi. 2014, 3(4), 9-10. ISSN 1801-1209.

ČEŠKOVÁ, E. Postoje českých psychiatrů k léčbě depotními antipsychotiky. Česká a slovenská psychiatrie. 2014, 110(4), 199-204. ISSN 1212-0383.

ČEŠKOVÁ, E. Schizofrenie. Postgraduální medicína. 2014, 16(6), 613-623. ISSN 1212-4184.

ČEŠKOVÁ, E. The need to improve current psychopharmacotherapy before developing new drugs. Expert opinion on pharmacotherapy. 2014, 15(14), 1969-1973. ISSN 1465-6566.

ČEŠKOVÁ, E. Zpráva o 16. kongresu o bipolární afektivní poruše v Soulu. Česká a slovenská psychiatrie. 2014, 110(3), 174-179. ISSN 1212-0383.

ČEŠKOVÁ, E., HOSÁK, L. Individualizace farmakologické léčby v psychiatrii - zaostřeno na schizofrenii. Acta Medicinae. 2014, 3(11), 62-64. ISSN 1805-398X.

ČEŠKOVÁ, E., MAYEROVÁ, M. Léčba hospitalizovaných nemocných se schizofrenií. Psychiatrie pro praxi. 2014, 15(1), 6-8. ISSN 1213-0508.

DLUHOS, P., SCHWARZ, D., KAŠPÁREK, T. Wavelet Features for Recognition of First Episode of Schizophrenia from MRI Brain Images. Radioengineering. 2014, 23(1), 274-281. ISSN 1210-2512.

DRTÍLKOVÁ, I. Léčba insomnie u dětí s ADHD. Psychiatrie pro praxi. 2014, 15(3), 103-105. ISSN 1213-0508.

HÜTTLOVÁ, J., KIKINIS, Z., KEŘKOVSKÝ, M., BOUIX, S., VU, M., MAKRIS, N., SHENTON, M., KAŠPÁREK, T. Abnormalities in Myelination of the Superior Cerebellar Peduncle in Patients with Schizophrenia and Deficits in Movement Sequencing. Cerebellum. 2014, 13(4), 415-424. ISSN 1473-4222.

HÝŽA, M., HÜTTLOVÁ, J., KEŘKOVSKÝ, M., KAŠPÁREK, T. Psychosis effect on hippocampal reduction in schizophrenia. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. 2014, 48(January), 186-192. ISSN 0278-5846.

KAŠPÁREK, T., DREISIG, M., BARTEČEK, R. Alkoholový odvykací stav a delirium – od patofyziologie k léčbě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(2), 153-157. ISSN 1210-7859.

PŘIKRYL, R., USTOHAL, L., PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, H., KAŠPÁREK, T., JARKOVSKY, J., HUBLOVA, V., VRZALOVÁ, M., ČEŠKOVÁ, E. Repetitive transcranial magnetic stimulation reduces cigarette consumption in schizophrenia patients. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. 2014, 49(March), 30-35. ISSN 0278-5846.

SCHWARZ, D., KAŠPÁREK, T. Brain morphometry of MR images for automated classification of first-episode schizophrenia. Information Fusion. 2014, 19(SI), 97-102. ISSN 1566-2535.

SKŘIVANOVÁ, K., GREGOR, J., BENDOVÁ, M., BRANČÍKOVÁ, D., ELFMARKOVÁ, N., SVĚRÁK, T., PETERKOVÁ, H., DUŠEK, L. Aplikace poznatků psychoneuroimunologie v kontextu komplexní onkologické léčby karcinomu prsu. Klinická onkologie. 2014, 27(2), 103-107. ISSN 0862-495X.

USTOHAL, L., PŘIKRYL, R., HUBLOVA, V., MAYEROVÁ, M., PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, H., ČEŠKOVÁ, E., KAŠPÁREK, T. Severe acute dystonia/akathisia after paliperidone palmitate application - a case study. International Journal of Neuropsychopharmacology. 2014, 17(2), 341-342. ISSN 1461-1457.

USTOHAL, L., PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, H., PŘIKRYL, R., STEHNOVÁ, I., HUBLOVÁ, V., MAYEROVÁ, M., VENCLÍKOVÁ, S., ČEŠKOVÁ, E., KAŠPÁREK, T. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě depresivní poruchy- randomizovaná, jednoduše slepá, antidepresivy kontrolovaná studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(5), 602-607. ISSN 1210-7859.

Kapitola v odborné knize

ČEŠKOVÁ, E., PŘIKRYL, R., PĚČ, O. Schizofrenie u dospělých. In: Psychiatrie : doporučené postupy psychiatrické péče IV. [Praha]: [Česká lékařská společnost J.E. Purkyně], 2014, s. 44-57. ISBN 978-80-260-5792-5.

DRTÍLKOVÁ, I., DUDOVÁ, I. Deprese u dětí a dospívajících. In: Psychiatrie : doporučené postupy psychiatrické péče IV. [Praha]: [Česká lékařská společnost J.E. Purkyně], 2014, s. 77-81. ISBN 978-80-260-5792-5.

DRTÍLKOVÁ, I., HRDLIČKA, M., PCLT, I. Hyperkinetické poruchy (ADHD) u dětí. In: Psychiatrie : doporučené postupy psychiatrické péče IV. [Praha]: [Česká lékařská společnost J.E. Purkyně], 2014, s. 170-176. ISBN 978-80-260-5792-5.

THEINER, P., PACLT, I. ADHD u dospělých. In: Psychiatrie : doporučené postupy psychiatrické péče IV. [Praha]: [Česká lékařská společnost J.E. Purkyně], 2014, s. 180-184. ISBN 978-80-260-5792-5.

Příspěvek v konferenčním sborníku

ČEŠKOVÁ, E., PŘIKRYL, R., USTOHAL, L. Efektivita léčby schizofrenie z pohledu pohlavních rozdílů. X. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn, 12.06.2014 - 15.06.2014. In: Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech: Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. 2014, 10, 237-239.

DRTÍLKOVÁ, I. Vývojová psychofarmakologie v současnosti. X. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn, 12.06.2014 - 15.06.2014. In: Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech: Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. 2014, 10, 244-247.

MAYEROVÁ, M., ČEŠKOVÁ, E., USTOHAL, L., PŘIKRYL, R., KAŠPÁREK, T. Plazmatické hladiny psychofarmak a efekt léčby u psychických poruch. X. sjezd Psychiatrické společnosti. Špindlerův mlýn, . In: Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech: Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. 2014, 10, 232-234.

USTOHAL, L., PŘIKRYL, R., MAYEROVÁ, M., SYNKOVÁ, J., STEHNOVÁ, I., VALKOVÁ, B., SVĚRÁK, T. Možnosti transkraniální magnetické stimulace v diagnostice duševních poruch. X. sjezd Psychiatrické společnosti. Špindlerův Mlýn, . In: Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech: Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. 2014, 10, 232-234.

ŽOURKOVÁ, A., SEJBALOVÁ, P. Sledování transsexuálních osob po dokončené změně pohlaví. X. sjezd Psychiatrické společnosti. Špindlerův Mlýn, . In: Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech: Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. 2014, 10, 145-148.

2013

Článek v časopise

ČEŠKOVÁ, E.  Postoje psychiatrů k depotní léčbě. Psychiatrie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 3, s. 102-104.

ČEŠKOVÁ, E.  Practical issues in the treatment of schizophrenia. Minerva Psichiatrica, 2013, roč. 54, č. 2, s. 101-113.

ČEŠKOVÁ, E.  Schizofrenie. Postgraduální medicína, 2013, roč. 15, č. 1, s. 90-98.

ČEŠKOVÁ, E.  Trazodon v léčbě insomnie. Practicus : odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, 2013, roč. 12, č. 4, s. 15, 17-19.

ČEŠKOVÁ, E., VRZALOVÁ, M.   Psychické problémy těhotných a jejich léčba. Postgraduální medicína, 2013, roč. 15, č. 1, s. 33-36.

DREISIG, M., BARTEČEK, R., KAŠPÁREK, T.  Cíle molekulárněgenetické analýzy závislosti na alkoholu. Česká a slovenská psychiatrie, 2013, roč. 109, č. 6, s. 289-297.

DRTÍLKOVÁ, I.  Diagnostika a léčba dětí s ADHD a komorbidní úzkostí. Pediatrie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 1, s. 39-41.

DRTÍLKOVÁ, I.  Monitoring bezpečnosti léčby risperidonem u dětí a adolescentů. Psychiatrie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 3, s. 123-126.

DRTÍLKOVÁ, I.  Risperidon v léčbě hyperkinetické poruchy / ADHD u dětí. Česká a slovenská psychiatrie, 2013, roč. 109, č. 4, s. 178-181.

FILIP, P., LUNGU , O., SHAW, D., KAŠPÁREK, T., BAREŠ, M.  The Mechanisms of Movement Control and Time Estimation in Cervical Dystonia Patients. Neural Plasticity, 2013, roč. 2013, č. 908741, s. 1-10.

JUŘICA, J., ŽOURKOVÁ, A.  Dynamics and persistence of CYP2D6 inhibition by paroxetine. Journal of Clinical Pharamacy and Therapeutics , 2013, roč. 38, č. 4, s. 294-300.

KAŠPÁREK, T., PŘIKRYL, R., ŘEHULOVÁ, J., MAREČEK, R., MIKL, M., PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, H., VANÍČEK, J., ČEŠKOVÁ, E.  Brain Functional Connectivity of Male Patients in Remission After the First Episode of Schizophrenia. Human Brain Mapping, 2013, roč. 34, č. 3, s. 726-737.

KAŠPÁREK, T., THEINER, P., FIĽOVÁ, A.  Neurobiologie hyperkinetické poruchy pohledem zobrazovacích metod. Česká a slovenská psychiatrie, 2013, roč. 109, č. 2, s. 73-80.

MOHR, P., ANDERS, M., PŘIKRYL, R., MASOPUST, J., PRAŠKO, J., HÖSCHL, C.  Konsensus ČNPS o diagnostice a léčbě ADHD v dospělosti. Psychiatrie, 2013, roč. 17, č. 4, s. 189-202.

PINDUROVÁ, E., ŽOURKOVÁ, A., ZRŮSTOVÁ, J., KAŠPÁREK, T., JUŘICA, J.  Alternative Reliable Method for Cytochrome P450 2D6 Poor Metabolizers Genotyping. Molecular biotechnology, 2013, roč. 53, č. 1, s. 29-40.

PŘIKRYL, R.  Postavení repetitivní transkraniální magnetické stimulace v léčbě obsedantně-kompulzivní poruchy. Česká a slovenská psychiatrie, 2013, roč. 109, č. 1, s. 11-19.

PŘIKRYL, R.,  PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, H.  Can Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Be Considered Effective Treatment Option for Negative Symptoms of Schizophrenia? Journal of ECT, 2013, roč. 29, č. 1, s. 67-74.

PŘIKRYL, R., KHOLOVÁ, M., PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, H., ČEŠKOVÁ, E.  Prevalence of remission and recovery in schizophrenia in the Czech Republic. Comprehensive Psychiatry, 2013, roč. 54, č. 7, s. 1111-1116.

PŘIKRYL, R., SOCHOROVÁ, A., PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, H., KAŠPÁREK, T., VRZALOVÁ, M., ČEŠKOVÁ, E.  Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace na nikotinismus u schizofrenie: otevřená studie. Česká a slovenská psychiatrie, 2013, roč. 109, č. 2, s. 64-69.

PŘIKRYL, R., USTOHAL, L., PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, H., KAŠPÁREK, T., VENCLÍKOVÁ, S., VRZALOVÁ, M., ČEŠKOVÁ, E.  A detailed analysis of the effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on negative symptoms of schizophrenia: A double-blind trial. Schizophrenia Research, 2013, roč. 149, č. 1-3, s. 167-173.

SUŠILOVÁ, L., ČEŠKOVÁ, E.  Monoterapie a kombinace antipsychotik u pacientů hospitalizovaných s diagnózou schizofrenie ve FN Brno. Česká a slovenská psychiatrie, 2013, roč. 109, č. 3, s. 122-127.

THEINER, P., KAŠPÁREK, T., FIĽOVÁ, A.  Hyperkinetická porucha (ADHD). Psychiatrie , 2013, roč. 17, č. 1, s. 27-33.

ŽOURKOVÁ, A., SEJBALOVÁ, P.  Moklobemid v léčbě sexuálních disfunkcí. Česká a slovenská psychiatrie, 2013, roč. 109, č. 2, s. 70-72.

Odborná kniha

ČEŠKOVÁ, E., PŘIKRYL, R.  Praktická psychiatrie. Praha: Maxdorf, 2013. ISBN 978-80-7345-316-9.

 

2012

Článek v časopise

Barteček, R., Juřica, J., Zrůstová, J., Kašpárek, T., Pindurová, E., Žourková, A.  Relevance of CYP2D6 variability in first-episode schizophrenia patients treated with risperidone. Neuroendocrinology Letters, 2012, roč. 33, č. 2, s. 236-244.

Beldie, A., Den Boer, J., Brain, C., Constant, E., Figueira, M., Filipcic, I., Gillain, B., Jakovljevic, M., Jarema, M., Jelenova, D., Karamustafalioglu, O., Kores Plesnicar , B., Kovacsova, A., Kovacsova, K., Latalova, K., Marksteiner , J., Palha, F., Pecenak, J., Prasko, J., Prelipceanu, D., Ringen, P., Santorius, N., Svestka, J., Tyszkowska, M., Wancata, J.  Fighting stigma of mental illness in midsize European countries. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2012, roč. 47, č. suppl. 1, s. 1-38.

Brázdil, M., Mareček, R., Urbánek, T., Kašpárek, T., Mikl, M., Rektor, I., Zeman, A.  Unveiling the mystery of déjá vu: The structural anatomy of déjá vu. Cortex, 2012, roč. 48, č. 9, s. 1240-1243.

Češková, E.  Deprese a antidepresiva v průběhu života ženy. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, č. 1, s. 39-43.

Češková, E.  Deprese při úzkostných poruchách. Psychiatrie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 4, s. 166-168.

Češková, E.  Léčba bipolární deprese v klinické praxi. Česká a slovenská psychiatrie, 2012, roč. 108, č. 4, s. 177-181.

Češková, E.  Optimizing treatment with risperidone long - acting injections. Acta psychiatrica Scandinavica, 2012, roč. 126, č. 6, s. 479-480.

Češková, E.  Psychofarmakoterapie včera, dnes a zítra - úvodník. Psychiatrie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 2, s. 47-47.

Češková, E.  Současné postavení olanzapinu v rámci atypických antipsychotik. Remedia, 2012, roč. 22, č. 5, s. 351-354.

Češková, E.  Trazodon s řízeným uvolňováním (Trazodon AC) v léčbě středně těžké až těžké depresivní poruchy. Psychiatrie, 2012, roč. 16, č. 3, s. 138-144.

Češková, E., Hosák, L., Jirák, R., Kašpárek, T., Maršálek, M., Přikryl, R.  Nové trendy rozvoje biologické psychiatrie. Psychiatrie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 3, s. 108-110.

Češková, E., Přikryl, R.  Importance of Gender in the Treatment of Schizophrenia. Primary Care Companion for CNS Disorders, 2012, roč. 14, č. 6, s. e1-e4.

Češková, E., Vrzalová, M.  Optimalizace farmakoterapie schizofrenní poruchy. Psychiatrie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 4, s. 156-159.

Doležalová, I., Kuba, R., Musilová, K., Kašpárek, T., Brázdil, M., Rektor, I.  Neparaneoplastická limbická encefalitida s pozitivitou anti-LGI1 protilátek. Neurologie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 4, s. 221-224.

Drtílková, I.  Genetický polymorfismus histamin N-metyltransferázy ve vztahu k behaviorální reakci na aditiva v potravě. Česká a slovenská psychiatrie, 2012, roč. 108, č. 2, s. 84-87.

Drtílková, I., Neumannová, M., Theiner, P., Filová, A., Šerý,O.  Existuje u ADHD geneticky podložená dispozice k úzkosti? Česká a slovenská psychiatrie, 2012, roč. 108, č. 5, s. 223-228.

Juřica, J., Barteček, R., Žourková, A., Pindurová, E., Šulcová, A., Kašpárek, T.  Serum dextromethorphan/dextrorphan metabolic ratio for CYP2D6 phenotyping in clinical practice. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 2012, roč. 37, č. 4, s. 486-490.

Kašpárek, T., Přikryl, R., Hányš, R., Dvořák, A.  Subjektivní vnímání léčby přípravkem Serdolect a její vliv na funkční schopnosti pacientů se schizofrenií  - výsledky postmarketingového sledování. Česká a slovenská psychiatrie, 2012, roč. 108, č. 2, s. 63-71.

Kašpárek, T., Přikryl, R., Sýkorová, K., Baláž, M.  Hluboká mozková stimulace u rezistentní obsedantně kompulzivní poruchy. Česká a slovenská psychiatrie, 2012, roč. 108, č. 4, s. 190-197.

Kašpárek, T., Řehulová, J., Keřkovský, M., Šprláková Puková, A., Mechl, M., Mikl, M.  Cortico-cerebellar functional connectivity and sequencing of movements in schizophrenia. BMC Psychiatry, 2012, roč. 12, č. 17, s. 1-9.

Košťálová, M., Bednařík, J., Mitášová, A., Dušek, L., Michalčáková, R., Keřkovský, M., Kašpárek, T., Balabánová, P., Voháňka, S.  Towards a predictive model for post-stroke delirium.Brain Injury, 2012, roč. 26, č. 7-8, s. 962-971.

Přikryl, R.  Dlouhodobě působící injekční risperidon u pacientů s první epizodou schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie, 2012, roč. 108, č. 1, s. 29-34.

Přikryl, R.  Nejvýznamnější lékové interakce antipsychotik v průběhu života. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, č. 1, s. 70-75.

Přikryl, R.  Paliperidon palmitát: praktické aspekty a doporučení. Remedia, 2012, roč. 22, č. 4, s. 294-297.

Přikryl, R., Češková, E., Tronerová, S., Kašpárek, T., Přikrylová Kučerová, H., Ustohal, L., Vrzalová, M., Venclíková, S.  Dynamics of neurological soft signs and its relationship to clinical course in patients with first-episode schizophrenia. Psychiatry Research, 2012, roč. 200, č. 1, s. 67-72.

Přikryl, R., Kašpárek, T., Dvořák, A., Hányš, R.  Bezpečnost a účinnost sertindolu v běžné klinické praxi: výsledky českého naturalistického sledování. Česká a slovenská psychiatrie, 2012, roč. 108, č. 1, s. 7-13.

Přikryl, R., Khollová, M.  Prevalence remise a úzdravy u schizofrenie v České republice. Česká a slovenská psychiatrie, 2012, roč. 108, č. 4, s. 171-176.

Přikryl, R., Mikl, M., Přikrylová Kučerová, H., Ustohal, L., Kašpárek, T., Češková, E., Vrzalová, M., Vaníček, J.  Does repetitive transcranial magnetic stimulation have a positive effect on working memory and neuronal activation in treatment of negative symptoms of schizophrenia?  Neuroendocrinology Letters, 2012, roč. 33, č. 1, s. 101-108.

Přikryl, R., Přikrylová Kučerová, H., Vrzalová, M., Češková, E.  Role of Long-Acting Injectable Second-Generation Antipsychotics in the Treatment of First-episode schizophrenia. A Clinical Perspective. Schizophrenia Research and Treatment, 2012, roč. 2012, č. 764769, s. 1-7.

Reguli, H., Sejbalová, P., Žourková, A.  První sexuální delikt mužů ve vyšším středním věku. Česká a slovenská psychiatrie, 2012, roč. 108, č. 2, s. 80-83.

Švestka, J.  Agomelatin - melatoninové a noradrenalinové/dopaminové antidepresivum: syntéza starších a novějších poznatků. Farmakoterapie, 2012, roč. 8, č. 3, s. 1-18.

Švestka, J.  Pregabalin - nově dostupné anxiolytikum pro léčbu generalizované úzkostné poruchy. Farmakoterapie, 2012, roč. 8, č. 3, s. 265-273.

Švestka, J., Látalová, K., Masopust, J., Přikryl, R., Mohr, P.  Aktuální poznatky o léčbě bipolární poruchy aripiprazolem: konsenzus expertů 2012. Psychiatrie, 2012, roč. 16, č. 2, s. 111-119.

Švestka, J., Mohr, P.  Agomelatin, melatoninové a noradrelinalinové/dopaminové antidepresivum - mechanismus účinku a klinické důsledky. Farmakoterapie, 2012, roč. 8, č. 3, s. 251-257.

Theiner, P.  ADHD od dětství do dospělosti. Psychiatrie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 4, s. 148-150.

Theiner, P.  Transsexualismus female-to-male od dětství do mladé dospělosti. Psychiatrie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 2, s. 78-80.

Ustohal, L., Přikryl, R., Přikrylová Kučerová, H., Sisrová, M., Stehnová, I., Venclíková, S., Vrzalová, M., Češková, E.  Emotional side effects after high-frequency rTMS of the right dorsolateral prefronal cortex in an adult patient with ADHD and comorbid depression. Psychiatria danubina, 2012, roč. 24, č. 1, s. 102-103.

Ustohal, L., Stehnová, I.  Diabetes a schizofrenie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 108, č. 1, s. 111-114.

Ustohal, L., Vrzalová, M.  Adherence k léčbě pacientů se schizofrenií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 53, s. 391-394.

Žourková, A., Holanová, M., Novotná, J.  Sexuální funkce při léčbě depresivní poruchy agomelatinem. Psychiatrie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 1, s. 32-34.

Odborná kniha

Češková, E.  Schizofrenie a její léčba. 3. rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2012. 117 s. 978-80-7345-266-7.

Přikrylová Kučerová, H., Preiss, M.  Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders.1. vyd. New York : Nova Science Publishing, 2012. 454 s. 978-1-60741-957-0.

Příspěvek do odborné knihy

Navrátilová, M., Jarkovský, J., Češková, E., Vašků, A., Leonard, B., Sobotka, L.  Influence of Nutritional Support on Nutritional and Mental Status in Dementia Patients with Alzheimer's Disease: Comparative and Intervention Study. In Knudsen, J. Malnutrition: Risk Factors, Health Effects and Prevention. 1. vyd. New York : Nova Science Publishers, 2012. s. 101-117.

Navrátilová, M., Jarkovský, J., Tůmová, J., Hamrová, M., Sobotka, L., Leonard, B.  Relationship of the Blood Pressure and Nutritional State of the Patients with Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa: The Study of 117 Patients in the 5 Years Study.In Knudsen, J. Malnutrition: Risk Factors, Health Effects and Prevention. 1. vyd. New York : Nova Science Publishers, 2012. s. 119-140.

Přikryl, R., Ustohal, L., Přikrylová Kučerová, H.  Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation: A New Option to Manage Negative Symptoms of Schizophrenia. In Sumiyoshi, T. Schizophrenia Research: Recent Advances. 1. vyd. New York : Nova Science Publishers, 2012. s. 359-380.

 

2011

Abstrakt v časopise

Barteček, R., Juřica, J., Zrůstová, J., Kašpárek, T., Žourková, A. Comparison of risperidone response rate between different CYP2D6 metabolisers. European Psychiatry, 2011, roč. 26, č. suppl. 1, s. 1047-1047.

Barteček, R., Van Haren, N., Koolschijn, C., Hulshoff, H., Kahn, R. Comparison of manual and automatic methods of hippocampus segmentation. European Psychiatry, 2011, roč. 26, č. suppl. 1, s. 914-914.

Bednařík, J., Mitášová, A., Košťálová, M., Kašpárek, T., Keřkovský, M., Dušek, L. Prediktivní statistický model delíria po cévní mozkové příhodě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 107, č. suppl., s. 39-39.

Bednařík, J., Mitášová, A., Košťálová, M., Michalčáková, R., Kašpárek, T. Post-stroke delirium assessment and epidemiology. European Journal of Neurology, 2011, roč. 18, č. suppl. 2, s. 424-424.

Češková, E. Deprese a její léčba u schizofrenie. Psychiatrie, 2011, roč. 15, č. suppl. 1, s. 15-15.

Češková, E., Čermáková, I., Večeřová, M. Zlepší monitorování krevních hladin adherenci a efekt léčby u schizofrenie? Psychiatrie, 2011, roč. 15, č. suppl. 1, s. 15-15.

Drtílková, I. Farmakogenetika v dětské psychiatrii. Psychiatrie, 2011, roč. 15, č. suppl. 1, s. 22-22.

Kašpárek, T. Duševní poruchy v poporodním období. Psychiatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. suppl. A, s. A23-A23.

Kašpárek, T., Přikryl, R., Řehulová, J., Mareček, R., Přikrylová Kučerová, H. Functional connectivity in remission after the first episode of schizophrenia. Sborník abstrakt 19.th European Congress of Psychiatry (EPA), 2011, roč. 2011, č. suppl. , s. A311-A311.

Kašpárek, T., Řehulová, J., Keřkovský, M. Multimodal analysis (DTI, fMRI) neurobiological substrates of neurological soft signs in schizophrenia. ACS Chemistry Neuroscience, 2011.

Kašpárek, T., Řehulová, J., Keřkovský, M., Bednařík, P. Multimodal analysis (DTI, fMRI) neurobiological substrates of neurological soft signs in schizophrenia. European Archives of Psychiatry + Clinical Neuroscience, 2011, roč. 261, č. vol.3, s. 47-47.

Kašpárek, T., Řehulová, J., Keřkovský, M., Šprláková, A., Mechl, M., Mikl, M. Kortiko-cerebelární funkční konektivita a řazení pohybů u schizofrenie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74, č. 107, s. 110-110.

Kašpárek, T., Schwarz, D., Janoušová, E., Přikryl, R., Češková, E. Combination of morphological features for recognition analysis of first episode schizophrenia patients. European Archives of Psychiatry + Clinical Neuroscience, 2011, roč. 261, č. suppl. 1, s. 74-74.

Kašpárek, T., Schwarz, D., Janoušová, E., Přikryl, R., Češková, E. Combination of morphological features for recognition analysis of first-episode schizophrenia patients. ACS Chemical Neuroscience, 2011.

Košťálová, M., Bednařík, J., Mitášová, A., Dušek, L., Michalčáková, R., Keřkovský, M., Kašpárek, T., Ježková, M., Balabánová, P., Urbánek, I. A predictive statistical model for post-stroke delirium. Journal of Neurology, 2011, roč. 258, č. suppl 1, s. 240-240.

Košťálová, M., Mitášová, A., Bednařík, J., Michalčáková, R., Kašpárek, T., Dušek, L. Validace české verze "The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit", incidence a prognóza delíria po cévní mozkové příhodě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 107, č. suppl.

Michalčáková, R., Přikrylová Kučerová, H. Diagnostické možnosti zkoušky vizuální pozornosti: Validizace metody - zohlednění faktoru věku. Psychiatrie, 2011, roč. 15, suppl. 1.

Michalčáková, R., Přikrylová Kučerová, H., Balabánová, P., Ježková, M., Košťálová, M., Bednařík, J., Přikryl, R., Kašpárek, T. Diagnostické možnosti zkoušky vizuální pozornosti:Validace metody - zohlednění faktoru věku. Psychiatrie, 2011, roč. 15, č. suppl.1, s. 60-60.

Pindurová, E., Žourková, A., Juřica, J. Polymorfismus CYP2D6 a vliv jednotlivých mutací na fenotypickou konverzi při léčbě paroxetinem. Psychiatrie, 2011, roč. 15, č. suppl. 1, s. 188-188.

Přikryl, R. Proč olanzapin u bipolární afektivní poruchy? Farmakoterapie - Corpus et Psyché, 2011, roč. 2011, č. suppl. 1, s. 2-3.

Přikryl, R., Češková, E., Kašpárek, T., Ustohal, L., Tronerová, S., Čermáková, I., Vrzalová, M. Měkké neurologické příznak a efekt léčby u prvních epizod schizofrenie. Psychiatrie, 2011, roč. 15, č. suppl. 1, s. 15-15.

Přikryl, R., Mikl, M., Kašpárek, T., Ustohal, L., Přikrylová Kučerová, H., Češková, E. Nové aspekty stimulace prefrontálního kortexu u schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii, 2011, roč. 15, č. suppl. 1, s. 24-24.

Přikryl, R., Ustohal, L., Přikrylová Kučerová, H. Amisulpride therapeutic dose-induced asymptomatic bradycardia. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 2011, roč. 35, č. suppl., s. 290-290.

Přikrylová Kučerová, H., Přikryl, R., Ustohal, L. Liší se mozková aktivita dle úspěšnosti léčby repetitivní transkraniální magnetickou stimulací rTMS? Psychiatrie, 2011, roč. 15, č. suppl. 1, s. 53-53.

Ustohal, L., Přikrylová Kučerová, H., Přikryl, R., Bartoňová, P., Černík, M., Venclíková, S., Kašpárek, T., Češková, E. Ovlivnění kognitivních funkcí u pacientů s depresivní poruchou pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace. Psychiatrie, 2011, roč. 15, č. suppl. 1, s. 47-47.

Žourková, A. Známe sexuologické diagnózy? Psychiatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. suppl. A, s. 8-8.

Žourková, A., Slanař, O., Juřica, J., Večeřová, M. Polymorfizmus genu MDR1 a výskyt sexuálních poruch při dlouhodobé léčbě paroxetinem. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii, 2011, roč. 15, č. suppl. 1, s. 48-48.

Abstrakt ve sborníku

Barteček, R., Juřica, J., Zrůstová, J., Kašpárek, T., Žourková, A. Význam testování CYP2D6 u pacientů s první epizodou schizofrenie léčených risperidonem. In Sborník abstrakt: 1. Neuropsychiatrické fórum. Praha : 2011.

Češková, E. Optimalizace psychofarmakoterapie. In Sborník abstrakt 1. kongres COSKF Psychotropní farmakoterapie. Praha : 2011. s. 7-8.

Češková, E., Suchopár, J., Příborská, Z. Safety of Amisulpride in combination with antidepressants in common clinical practice. In Abstract Book 15th World Congress of Psychiatry. Buenos Aires, Argentina : 2011. s. 114-114.

Kašpárek, T., Přikryl, R., Řehulová, J., Mareček, R., Přikrylová Kučerová, H., Vaníček, J. Functional Connectivity in Remission after the First Episode of Schizophrenia. In Book abstracts 19th European Congress of Psychiatry EPA. : 2011.

Kašpárek, T., Řehulová, J., Bednařík, P., Keřkovský, M. Konektivita mozku u schizofrenie. In Sborník abstrakt: I. konference neuropsychiatrického fóra. Praha : 2011.

Kašpárek, T., Řehulová, J., Keřkovský, M., Bednařík, P. Konektivita mozku a schizofrenie. In Sborník abstrakt 87. fyziologické dni. Bratislava : SAV, 2011. s. 49-49.

Kašpárek, T., Schwarz, D., Přikryl, R., Češková, E. Classification of schizophrenia subjects using brain morphometry. In Sborník abstrakt 10th World Congress of Biological Psychiatry. Praha : 2011. s. 32-32.

Keřkovský, M., Kašpárek, T., Bednařík, P., Řehulová, J., Šprláková-Puková, A., Mechl, M. White matter abnormalities of the motor network in schizophrenia. In Sborník abstrakt: Interactive Programme Planner (ECR 2011). Vídeň : 2011. s. C1946-C1946.

Keřkovský, M., Kašpárek, T., Bednařík, P., Řehulová, J., Šprláková Puková, A., Mechl, M. White matter abnormalities of the motor network in schizophrenia. In Book abstracts: European Congress of Radiology. Vídeň : 2011. s. 1946-1946.

Pindurová, E., Žourková, A., Palčíková, I., Juřica, J. The effects of CYP2D6 polymorphisms on the paroxetine metabolization. In Book of abstracts: 10th World congress. Praha : 2011.

Přikryl, R. Psychické poruchy motility: anorexie a bulimie. In Sborník abstrakt: XI. Motilitní sympozium. Brno : 2011.

Přikryl, R., Mikl, M., Kašpárek, T., Ustohal, L., Přikrylová Kučerová, H., Češková, E. Neuronální substrát prefrontální stimulace u pacientů se schizofrenií. In Sborník abstrakt: 7. Mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance. Olomouc : 2011. s. 21-21.

Přikrylová Kučerová, H., Fejfarová, H. Remediation of Cognitive deficit in Schizophrenia. In Kongres WPA Buenos Aires. Argentina : 2011.

Přikrylová Kučerová, H., Přikryl, R., Ustohal, L. Je provázen terapeutický účinek rTMS změnou neuronální aktivace? In Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno : Tribun EU, 2011.

Riečanský, I., Kašpárek, T., Řehulová, J., Katina, S., Přikryl, R. Synchronizácia zrakových evokovaných odpovedí mozgu a jej zmeny pri schizofrénii. In Sborník abstrakt 87. Fyziologické dni. Bratislava : SAV, 2011. s. 96-96.

Riečanský, I., Kašpárek, T., Řehulová, J., Katina, S., Přikryl, R. Zvýšené zrakové evokované odpovede na vysokofrekvenčné podnety v akútnej epizóde schizofrénie. In Sborník abstrakt 15. Česko Slovenský psychiatrický sjezd. Brno : 2011. s. 233-235.

Riečanský, I., Kašpárek, T., Řehulová, J., Přikryl, R. Synchronizácia zrakových evokovaných odpovedí mozgu a jej zmeny pri schizofrénii. In Sborník abstrakt 87. Fyziologické dni. Bratislava : 2011.

Ustohal, L. Repetitive transcranial magnetic stimulation in depression. In Sborník abstrakt: DGPPN Congress. Berlín : 2011.

Ustohal, L., Přikryl, R., Přikrylová Kučerová, H., Venclíková, S., Vrzalová, M., Češková, E. The change of brain activity caused by repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with negative symptoms of schizophrenia. In Sborník abstrakt: 10th World Congress of Biological Psychiatry. Praha : 2011.

Ustohal, L., Přikryl, R., Přikrylová Kučerová, H., Vrzalová, M., Sisrová, M., Stehnová, I., Češková, E. Kortikální inhibice u schizofrenie - TMS studie. In Sborník abstrakt 87. fyziologické dni. Bratislava : 2011. s. 116-116.

Ustohal, L., Přikryl, R., Přikrylová Kučerová, H., Vrzalová, M., Češková, E. Change of cortical inhibition in patients with first episode of chizophrenia. In Sborník abstrakt: 15th World Congress of Psychiatry. Buenos Aires : 2011.

Článek v časopise

Barteček, R., Juřica, J., Kašpárek, T., Pindurová, E., Žourková, A., Zrůstová, J. Aktivita CYP2D6 u pacientů léčených risperidonem. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, roč. 107, č. 6, s. 327-334.

Barteček, R., Kašpárek, T., Češková, E. Withdrawal related adverse effects of antipsychotic medication in a patient with first-episode schizophrenia. Central European Journal of Medicine, 2011, roč. 6, č. 5, s. 662-664.

Blatný, M., Kepák, T., Vlčková, I., Jelínek, M., Tóthová, K., Pilát, M., Slezáčková, A., Sobotková, V., Bartošová, K., Hrstková, H., Štěrba, J. Quality of life of childhood cancer survivors: Handicaps and Benefits. Československá psychologie, 2011, roč. 55, č. 2, s. 112-125.

Češková, E. ACNP (American College of Neuropsychopharmacology) 49th Annual Meeting. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2011, roč. 53, č. 1, s. 37-42.

Češková, E. Augmentace antidepresiv atypickými antipsychotiky v léčbě farmakorezistentní deprese. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, roč. 107, č. 4, s. 216-219.

Češková, E. Bupropion s řízeným uvolňováním. Remedia, 2011, roč. 21, č. 5, s. 420-423.

Češková, E. Deprese u schizofrenní poruchy. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, roč. 107, č. 3, s. 155-159.

Češková, E. Faktory ovlivňující volbu a efekt antipsychotik. Lékařské listy, příloha ZN, 2011, roč. 2011, č. 9, s. 13-15.

Češková, E. Léčba deprese ve stáří. Medicína pro praxi, 2011, roč. 8, č. 7-8, s. 330-332.

Češková, E. Léčba deprese ve stáří. Psychiatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 3, s. 100-104.

Češková, E. Postavení aripiprazolu v klinické praxi. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, roč. 107, č. 2, s. 110-114.

Češková, E. Zlepší monitorování krevních hladin adherenci a efekt léčby u schizofrenie? Psychiatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 4, s. 166-168.

Češková, E., Kopřiva, J. Umíme správně dávkovat antipsychotikum Risperdal Consta? Psychiatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 1, s. 30-32.

Češková, E., Kuncová, A., Švarc, J. Kongres německé asociace pro psychiatrii a psychoterapii. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, roč. 107, č. 3, s. 179-192.

Češková, E., Pečeňák, J., Tůma, I., Mohr, P., Anders, M. Účinnost dlouhodobě působících injekcí risperidonu (Risperdal Consta) v léčbě schizofrenní a schizoafektivní poruchy: dvouleté výsledky studie e-STAR v ČR a SR. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, roč. 107, č. 3, s. 137-143.

Češková, E., Přikryl, R., Kašpárek, T. Outcome in males with first-episode schizophrenia: 7-year follow-up. The World Journal of Biological Psychiatry, 2011, roč. 12, č. 1, s. 66-72.

Češková, E., Přikryl, R., Kašpárek, T. Suicides in males after the first episode of schizophrenia. The Journal of Nervous and Mental Disease, 2011, roč. 199, č. 1, s. 62-64.

Češková, E., Suchopár, J., Příborská, Z. Safety of amisulpride in combination with antidepressants under common clinical practice conditions. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2011, roč. 15, č. 2, s. 157-161.

Češková, E., Žourková, A., Drtílková, I. V souvislosti s významným životním jubileem prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc. si za brněnskou kliniku dovolujeme uvést několik osobních vzpomínek. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, roč. 107, č. 1, s. 63-63.

Drtílková, I. Bipolární afektivní porucha a ziprasidon v léčbě manie u dětí a adolescentů. Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin, 2011, roč. 2011, č. 9, s. 6-9.

Drtílková, I. Bipolární porucha v dětství a schválení ziprasidonu v léčbě manie u dětí a adolescentů. Pediatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 3, s. 151-153.

Drtílková, I. Děti, psychiatrie a společnost. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, roč. 107, č. 2, s. 71-72.

Drtílková, I. Nová, schválená indikace ziprasidonu v léčbě bipolární poruchy u dětí a mladistvých. Psychiatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 1, s. 38-41.

Drtílková, I. Současný pohled na vliv aditiv v potravě na symptomy ADHD - odpoví genetika? Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii, 2011, roč. 15, č. suppl. 1, s. 192-196.

Kašpárek, T., Thomaz, C., Sato, J., Schwarz, D., Janoušová, E., Mareček, R., Přikryl, R., Vaníček, J., Fujito, A., Češková, E. Maximum-uncertainty linear discrimination analysis of first-episode schizophrenia subjects. Psychiatry Research: Neuroimaging, 2011, roč. 191, č. 3, s. 174-181.

Krmíček, V., Drtílková, I. Dotazníková studie příznaků ADHD u studentů LF MU v Brně. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii, 2011, roč. 15, č. suppl. 1, s. 263-265.

Přikryl, R. Akutní léčba deprese u bipolární afektivní poruchy. Psychiatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 4, s. 149-152.

Přikryl, R. Repetitive transcranial magnetic stimulation and treatment of negative symptoms of schizophrenia. Neuroendocrinology Letters, 2011, roč. 32, č. 2, s. 121-126.

Přikryl, R. Současné trendy v akutní léčbě manické epizody bipolární afektivní poruchy. Psychiatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 1, s. 9-12.

Přikryl, R. Současný pohled na léčbu negativních příznaků schizofrenie repetitivní transkraniální magnetickou stimulací. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, roč. 107, č. 3, s. 160-166.

Přikryl, R., Ustohal, L., Přikrylová Kučerová, H., Češková, E. Effect of Electroconvulsive Therapy on Cortical Excitability in a patient With Long-Term Remission of Schizophrenia: A Transcranial Magnetic Stimulation Study. Journal of ECT, 2011, roč. 27, č. 1, s. 9-11.

Přikryl, R., Ustohal, L., Přikrylová Kučerová, H., Češková, E. Occurrence of Robust Psychotic Symptoms After Initial rTMS Treatment Session. Journal of ECT, 2011, roč. 27, č. 3, s. 265-266.

Schwarz, D., Kašpárek, T. Comparison of two methods for automatic brain morphometry analysis. Radioengineering, 2011, roč. 20, č. 4, s. 996-1001.

Schwarz, D., Kašpárek, T., Janoušová, E. Rozpoznávání pacientů s první epizodou schizofrenie s využitím obrazů mozku z MRI. Lékař a technika, 2011, roč. 41, č. 1, s. 27-34.

Ščerbová, J., Bogorová, S., Žourková, A., Večeřová, M. Vplyv atypických antipsychotík na sexuálnu funkciu u mužov. Psychiatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 1, s. 27-29.

Švestka, J. Paliperidon palmitát - dlouhodobě působící injekční antipsychotikum 2. generace s novou nanotechnologií. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii, 2011, roč. 15, č. 4, s. 224-232.

Švestka, J., Mohr, P. Nová antipsychotika: Lurasidon. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii, 2011, roč. 15, č. 3, s. 160-167.

Theiner, P. Léčba deprese u pacientů s poruchou příjmu potravy. Psychiatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 3, s. 105-107.

Ustohal, L. Amisulprid v léčbě schizofrenie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 107, č. 6, s. 706-708.

Ustohal, L., Češková, E., Přikryl, R. Augmentace antidepresiv antipsychotiky. Psychiatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 3, s. 98-99.

Ustohal, L., Přikryl, R., Přikrylová Kučerová, H., Češková, E. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in the treatment of depressive disorder. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2011, roč. 53, č. 1, s. 3-13.

Žourková, A. Srovnání preparátů pro léčbu erektilní dysfunkce. Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin, 2011, roč. , č. 6, s. 11-12.

Žourková, A., Sejbalová, P. Serotonergní antidepresiva v léčbě parafilií. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, roč. 107, č. 4, s. 211-215.

Příspěvek do odborné knihy

Češková, E., Žourková, A. Psychiatrická onemocnění. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 1327-1374.

Švestka, J. Zaburzenia snu. In Jarema, M. Psychiatria w praktyce. 1. vyd. Warszawa : Medical Education Sp., 2011. s. 185-217.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Barteček, R. Patofyziologie závislosti na alkoholu a možné cíle molekulární analýzy. Regionální seminář PK FNB, Brno, 10.06.2011.

Barteček, R. - Vliv variability CYP2D6 u pacientů s první epizodou schizofrenie léčených risperidonem - Srovnání automatických a manuálních metod segmentace hippokampu. Česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno, 12.10.2011.

Barteček, R. 1. Evaluation of automatic and manual hippocampus segmentation methods. 2. Significance of the variability in cytochrome 2D6 metabolism in the first-episode schizophrenia patients treated with risperidone. 10th World Congress of Biological Psychiatry, Praha, 30.05.2011.

Barteček, R. Comparison of manual and automatic methods of hippocampus segmentation. 19th European Congress of Psychiatry, Vídeň, 15.03.2011.

Barteček, R. Comparison of risperidone response rate between different CYP2D6 metabolisers. 19th European Congress of Psychiatry, Vídeň, 14.03.2011.

Barteček, R. CYP2D6 testing in psychiatry. přednáška v rámci pravidelných seminářů pracovní skupiny pro neurozobrazovací metody, Rudolph Magnus Institute a UMC, Utrecht, 10.03.2011.

Barteček, R., Kašpárek, T., Přikrylová, H. Význam zobrazovacích metod v psychiatrii. Přednáška na vědecké schůzi Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Praha, 03.12.2011.

Češková, E. 1. Současné pohled na schizofrenii a dg. možnosti. 2. Psychofarmakaoterapie schizofrenie. 3. klinická praxe vs. Doporučení a perspektivy léčby schizofrenie. Kurs IDVZP č. 222003, Praha, 04.10.2011.

Češková, E. Antipsychotika, antidepresiva. Kurs IDVZP č. 222007, Praha, 15.04.2011.

Češková, E. Bupropion – komu, kdy a jak? Symposium firmy GlaxoSmithKline, Brno, 07.06.2011.

Češková, E. Co dělat po první epizodě? (Atypická antipsychotika u dospívajících). Seminář jihomoravského kraje ve spolupráci s o.s. Práh v rámci Dnů duševního zdraví, Brno, 03.10.2011.

Češková, E. Deprese a její léčba u schizofrenie. 53. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 05.01.2011.

Češková, E. Deprese napříč diagnostickým spektrem a její léčba. VI. levočské pracovné dni neuropsychiatrie, Levoča, 29.09.2011.

Češková, E. Deprese pozdního věku. Univerzita 3. věku (U3V), Brno, 21.01.2011.

Češková, E. Does risperidone long-acting injections decrease polypharmacy? CINP Thematic Meeting on Polypharmacy: The Good, The Bad and The Ugly, Salzburg, 01.04.2011.

Češková, E. Léčba deprese u schizofrenie. Regionální seminář Psychiatrické kliniky Brno na téma: Léčba deprese napříč diagnostickým spektrem, Brno, 29.04.2011.

Češková, E. Léčba depresivní poruchy. Kurs IDVZP č. 222008, Praha, 22.11.2011.

Češková, E. Léčba schizofrenie. Seminář Psychiatrické kliniky Brno věnovaný specializačnímu vzdělávání na téma: Schizofrenie, Brno, 11.11.2011.

Češková, E. Novinky v léčbě psychóz, zejména schizofrenie. Kurs IDVZP č. 222006, Praha, 17.03.2011.

Češková, E. Optimalizace psychofarmakoterapie. 1. kongres české odborné společnosti klinické farmacie na téma Psychotropní farmakoterapie, Praha, 07.10.2011.

Češková, E. Postavení aripiprazolu v léčbě schizofrenie. Regionální seminář Psychiatrické kliniky Brno na téma: Problematika léčby schizofrenie, Brno, 08.04.2011.

Češková, E. Psoriáza a kožní chorob y z pohledu psychiatra. Odborné setkání dermatologů Janssen Days, Rančířov u Jihlavy, 04.11.2011.

Češková, E. Safety of amisulpride in combination with antidepressants in comon clinical practice. 15thWorld Conress of Psychiatry, Buenos Aires, Argentina, 19.09.2011.

Češková, E. Současná problematika léčby závažných psychických poruch. Regionální seminář Psychiatrické kliniky, Brno, 28.01.2011.

Češková, E. Zlepší monitorování krevních hladin adherenci a efekt léčby u schizofrenie? 53. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 06.01.2011.

Češková, E., Pečeňák, J., Tůma, I. risperidone long-acting injections - how to optimize the treatment? ACNP 50th Annual Meeting, Hawaii, 04.12.2011.

Češková, E., Přikryl, R. Polypharmacy in bipolar disorder: focus on antidepressants. VII, C ongreso de la federacion Latinoamericana de Psiquatria Biologova (FLAPB), Lima, 24.11.2011.

Češková, E., Přikryl, R., Kašpárek, T. Neurological soft signs and 4-year outcome in first-episode schizophrenia. 10th World Congress of Biological Psychiatry, Praha, 30.05.2011.

Češková, E., Přikryl, R., Kašpárek, T. Outcome in first-episode schizohrenias: A 7-year follow-up. 10th World Congress of Biological Psychiatry, Praha, 30.05.2011.

Drtílková, I. Diagnostika a léčba ADHD s komorbidní úzkostí. Sympozium Eli Lilly, Rančířov, 11.11.2011.

Drtílková, I. Farmakogenetika v dětské psychiatrii. 53. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 06.01.2011.

Drtílková, I. Může být dítě s ADHD úspěšné v životě? Mezinárodní konference Pedagogické fakulty UK Bratislava, Bratislava, 29.09.2011.

Drtílková, I. Novinky v ADHD. Regionální seminář Psychiatrické kliniky FN Brno, Brno, 09.12.2011.

Drtílková, I. Současný pohled na vliv aditiv v potravě na ADHD - odpoví genetika? 15. Česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno, 14.10.2011.

Drtílková, I. Ziprasidon v nové, schválené indikaci v léčbě bipíolární poruchy u dětí. 53. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 06.01.2011.

Dufek, J. Psychoterapie. Regionální seminář Psychiatrické kliniky FN Brno, Brno, 02.12.2011.

Kašpárek, T. Classification of schizophrenia subjects using brain morphometry. 10th World Congres of Biological Psychiatry, Praha, 29.06.2011.

Kašpárek, T. Duševní poruchy v poporodním období – přehled. Regionální seminář PK LF MU, Brno, 16.12.2011.

Kašpárek, T. Duševní poruchy v poporodním období – přehled. VIII. konference ambulantních psychiatrů, Olomouc, 01.12.2011.

Kašpárek, T. Konektivita mozku a schizofrenie. 87. Fyziologické dni, Bratislava, 09.02.2011.

Kašpárek, T. Konektivita mozku a sekvencování pohybů u schizofrenie. 7. Mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance, Olomouc, 25.03.2011.

Kašpárek, T. Konektivita mozku u schizofrenie. Neuropsychiatrické fórum, 1. ročník, Praha, 24.05.2011.

Kašpárek, T. Konektivita u schizofrenie v remisi. Regionální seminář PK LF MU: Novinky v patofyziologii schizofrenie – studie brněnské kliniky, Brno, 21.01.2011.

Kašpárek, T. Kortiko-cerebelární funkční konektivita a řazení pohybů u schizofrenie. 25. český a slovenský neurologický sjezd, 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii, Brno, 23.11.2011.

Kašpárek, T. Multimodal analysis (DTI, fMRI) of neurobiological substrates of neurological soft signs in schizophrenia. 3rd European Conference on Schizophrenia Research: Facts and Visions, Berlin, 29.09.2011.

Kašpárek, T. Multimodální analýza konektivity mozku u schizofrenie. Regionální seminář PK LF MU – Integrita bílé hmoty mozku u schizofrenie, Brno, 13.05.2011.

Kašpárek, T. Patofyziologie schizofrenie. Specializační seminář PK, Brno, 11.11.2011.

Kašpárk, T. Použití hluboké mozkové stimulace u obsedantně-kompulzivní poruchy. Seminář PK LF MU – Hluboká mozková stimulace v psychiatrii, Brno, 07.10.2011.

Kašpárek, T. Změny integrity bílé hmoty mozku u psychóz v obraze DTI. Vědecká schůze PS ČLS JEP, Praha, 06.04.2011.

Krmíček, V. Dotazníková studie příznaků ADHD u studentů LF. Regionální seminář Psychiatrické kliniky FN Brno, Brno, 20.05.2011.

Mitášová, A., Bednařík, J., Dušek, L., Michalčáková, R., Keřkovský, M., Kašpárek, T., Ježková, M., Balabánová, P., Urbánek, I., Voháňka, S. Prediktivní model rozvoje deliria po akutní cévní mozkové příhodě. III. neurovědní workshop 1. NK LF MU a FN u sv. Anny, Brno, 28.01.2011.

Navrátilová, M. Diagnostika a léčba pacientu s duševní poruchou na Jednotce intenzivní péče Psychiatrické kliniky, nejčastější akutní stavy.Kurz v modulu Ošetřovatelská péče v intenzivní psychiatrické péči – pro studující specializační vzdělávání. Ošetřovatelská péče o duševní zdraví, katedra ošetřovatelství a porodní asistence, NCO NZO Vinařská 6, Brno, 22.02.2011.

Navrátilová, M. Metabolismus u mentální anorexie a bulimie. Závažné tělesné důsledky. Pořad ČT Brno, Brno. 2011.

Navrátilová, M. Nejzávaznější tělesné důsledky mentální anorexie a bulimie. Konference “Poruchy příjmu potravy v prostředí školy“, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, Brno, 11.02.2011.

Navrátilová, M. Podvýživa a obezita - protichůdné diagnözy se stejně závažnými tělesnými důsledky. Pořad Českého rozhlasu Brno: Problémy výživy, Brno, 18.11.2011.

Navrátilová, M. Preventivní přednáška: Anorexie a bulimie, rizika u mladistvých. Nízkoprahové centrum, Kubíčkova 23, Brno, 19.09.2011.

Navrátilová, M. Problém nadváhy, obezita a její komplikace. Metabolický syndrom X-zkušenosti. Kazuistiky. Cílená redukce hmotnosti-praktické návody. Konference ČLK, Česká lékařská společnost Praha, 25.11.2011.

Navrátilová, M. Program metabolické liposukce. Pořad ČT 1: Poradna pro poruchy metabolismu a výživy, Praha, 14.09.2011.

Navrátilová, M. Relationship of the Biochemical Parameters and Nutritional State of the Patients with Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa. Hopital Institut Curie á Paris, Francie, 21.10.2011.

Navrátilová, M. Umělá výživa a metabolická péče. Seminář Regenerace a výživa ve sportu, FSpS MU Brno, 14.09.2011.

Navrátilová, M. Umělá výživa a metabolická péče. Specializační vzdělávání v oblasti Hygiena a epidemiologie, FN Brno, 11.10.2011.

Navrátilová, M., Hamrová, J. Anorexia Nervosa, Anorexia Tumorosa - the Need for Careful Differential Diagnosis - Case Report. XXVII. Mezinárodní kongres SKVIMP Nádor: metabolismus a výživa, Výukové centrum Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Hradec Králové, 17.02.2011.

Navrátilová, M., Hamrová, M. Poruchy přijímání potravy - nejzávažnější tělesné důsledky. Střední zdravotnická škola, Brno, 04.10.2011.

Navrátilová, M., Hamrová, M. Problém nadváhy, obezita a její komplikace. Metabolický syndrom X - zkušenosti. Kazuistiky. Cílená redukce hmotnosti - praktické návody. Moravské Budějovice, 11.02.2011.

Palčíková, I., Žourková, A. Prediktivní modely rychlosti metabolizace CYP2D6 u uživatelů paroxetinu. 15. Česko-slovenském psychiatrickém sjezdu, Brno, 14.11.2011.

Palčíková, I., Žourková, A., Pindurová, E. Paroxetine metabolisation and CYP2D6: towards predictive models. Kongres WFSBP, Praha, 29.05.2011.

Palčíková, I., Žourková, A., Valentová, D. Aktivita CYP2D6 při léčbě mentální bulimie paroxetinem ve srovnání s neurotickými pacientkami. VIII. Mezinárodní konference o poruchách příjmu potravy a obezitě, Praha, 03.03.2011.

Přikryl, R. 1. Detailní rozbor jednotlivých skupin psychofarmak se speciálním důrazem na antipsychotika a antidepresiva. 2. Hodnocení účinku psychofarmak, klinické souvislosti užití psychofarmak. Specializační kurz v psychiatrii: Ucelený pohled na psychofarmaka, IPVZ Praha, 15.11.2011.

Přikryl, R. 1. Měkké neurologické příznaky a efekt léčby u prvních epizod schizofrenie. 2. Postavení aripiprazolu v akutní a udržovací léčbě manické epizody bipoilární afektivní poruchy. 3. Porucha paměti u schizofrenie v obraze funkční magnetické rezonance. 53. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 06.01.2011.

Přikryl, R. Brain stimulation for depression. Deutche Gessellschaft fur Psychiatrie, Psychoterapie und Nervenheikunde, Berlín, 23.11.2011.

Přikryl, R. Chronobiologie a léčba deprese. Seminář Servier, Boskovice, 20.04.2011.

Přikryl, R. DBS u depresivní poruchy. Neurostimulace v neurologii a psychiatrii. 1. NK FN U sv. Anny, Brno, 08.09.2011.

Přikryl, R. Fyzioterapie v psychiatrii. Subkatedra fyzioterapie a ergoterapie. NCO NZO , Brno, 28.03.2011.

Přikryl, R. Historické aspekty a klasifikace psychofarmak. Specializační kurz v psychiatrii: Ucelený pohled na psychofarmaka, IPVZ Praha, 15.11.2011.

Přikryl, R. Hluboká mozková stimulace v léčbě farmakorezistentní deprese. Regionální seminář PK, Brno, 07.10.2011.

Přikryl, R. Jak se vyhnout nadměrnému útlumu a dosáhnout nejlepších výsledků v léčbě bipolární poruchy. Seminář P, Kroměříž, 01.02.2011.

Přikryl, R. Jak se vyhnout nadměrnému útlumu a dosáhnout nejlepších výsledků v léčbě bipolární poruchy. Regionální seminář BMS, Brno, 09.03.2011.

Přikryl, R. Jak se vyhnout útlumu při léčbě agitovanosti. 15. česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno, 12.10.2011.

Přikryl, R. Je čas na chronobiologickou léčbu deprese. Sympózium Servier, Praha, 14.09.2011.

Přikryl, R. Kdy nasazovat atypické depotní antipsychotikum. 15. česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno, 13.10.2011.

Přikryl, R. Koncepty remise a objektivního stavu u schizofrenie. Regionální seminář a specializační vzdělávání PK, Brno, 11.11.2011.

Přikryl, R. Léčba první psychotické epizody. Seminář pořádaný JMK a Sdružením Práh, Brno, 03.10.2011.

Přikryl, R. Měkké neurologické příznaky a jejich vztah k psychopatologii a léčbě u schizofrenie. VI. Pracovné dni neuropsychiatrie , Levoča, 28.09.2011.

Přikryl, R. Neuronální substrát prefrontální stimulace u pacientů se schizofrenií. 7. Mezinárodní worshop funkční magnetické rezonance, Olomouc, 25.03.2011.

Přikryl, R. Neurostimulační léčba farmakorezistentní deprese. Neuropsychiatrické fórum, Praha, 25.06.2011.

Přikryl, R. New treatment possibilities – rTMS. 10th World Congress of Biological Psychiatry, Praha, 30.05.2011.

Přikryl, R. Nové aspekty stimulace prefrontálního kortexu u schizofrenie. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 05.01.2011.

Přikryl, R. Olanzapin ve světle doporučených postupů. 15. česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno, 14.10.2011.

Přikryl, R. Poruchy příjmu potravy. 32. český a slovenský gastroenterologický kongres, Brno, 04.11.2011.

Přikryl, R. Postavení depotních antipsychotik v běžné klinické praxi. Seminář PL Brno-Černovice, Brno, 08.03.2011.

Přikryl, R. Prefrontální stimulace a její neuronální korelát u schizofrenie. 15. česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno, 14.10.2011.

Přikryl, R. Psychické aspekty poruch motility. XI. Motilitní sympózium, Brno, 23.06.2011.

Přikryl, R. Serdolect v běžné klnické praxi, účinnost a bezpečnost. Jarní sympózium 2011: Moderní trendy a jejich aplikace v psychiatrické praxi, Praha, 05.03.2011.

Přikryl, R. Seroquel Prolong a jeho využití v léčbě poruch nálady. Seminář PL, Opava, 10.05.2011.

Přikryl, R. Současné pohledy na dlouhodobou léčbu schizofrenie. Seminář PL, Kroměříž, 26.04.2011.

Přikryl, R. Teoretické a praktické aspekty hodnocení schizofrenní symptomatiky pomocí škály PANSS. Seminář PK, Brno, 01.04.2011.

Přikryl, R. Úvod do psychiatrie. NZO NCO, Brno, 17.05.2011.

Přikryl, R. Valdoxan: deprese, úzkost, emoce. VII. Konference ambulantních psychiatrů, Olomouc, 01.12.2011.

Přikryl, R., Kašpárek, T. Bezpečnost a účinnost antipsychotika Serdolect v běžné klinické praxi: výsledky českého naturalistického sledování. 15. česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno, 12.10.2011.

Přikryl, R., Kašpárek, T. Safety and tolerability of sertindole in general clinical practice: Czech naturalistic study. WPA Congres, Buenos Aires.

Přikrylová Kučerová, H. Dynamika kognitivního deficitu u schizofrenie. 15. Česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno, 12.10.2011.

Přikrylová Kučerová, H. Kognitivní deficit u schizofrenie. Seminář specializačního vzdělávání na PK FN Brno, Brno, 11.11.2011.

Přikrylová Kučerová, H. Neurologické měkké příznaky a kognitivní dysfunkce u schizofrenie. VI. pracovné dni neuropsychiatrie, Levoča, SK, 28.09.2011.

schizophrenia patients treated with risperidone. 10th World Congress of Biological Psychiatry, Praha, 30.05.2011.

Švestka, J. Behaviorální a psychotické příznaky u demencí. Schůze psychofarmakologické sekce České psychiatrické společnosti, Praha, 06.10.2011.

Švestka, J. Morbidita a mortalita u schizofrenie: jsou antipsychotika riziková nebo protektivní? 53. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 06.01.2011.

Švestka, J. Poruchy vnímání. Specializační vzdělávání z obecné psychiatrie. Regionální seminář PK FN , BRNO, 21.10.2011.

Švestka, J. Postavení aripiprazolu mezi ostatními antimaniky a thymoprofylaktiky. 53. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 07.01.2011.

Ustohal, L. Léčba farmakorezistentní deprese. Regionální seminář PK , Brno, 29.04.2011.

Ustohal, L. Repetitive transcranial magnetic stimulation in depression. DGPPN Kongress, Berlin, 26.11.2011.

Ustohal, L. Vlastní zkušenosti s léčbou depresivní poruchy pomocí quetiapinu XR (Seroquel Prolong). 53. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 08.01.2011.

Ustohal, L. Vlastní zkušenosti s použitím aripiprazolu. Seminář PL, Havlíčkův Brod , 19.04.2011.

Ustohal, L., Přikryl, R. Change of cortical inhibition in patients with first episode of schizophrenia. 15th World Congress of Psychiatry, Buenos Aires, 19.09.2011.

Ustohal, L., Přikryl, R., Přikrylová, H. The change of brain activity caused by repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with negative symptoms of schizophrenia. 10th World Congress of Biological Psychiatry, Praha, 30.05.2011.

Ustohal, L., Přikryl, R., Vrzalová, M. Psychické nežádoucí účinky vysokofrekvenční rTMS peavého dorsolaterálního prefrontálního kortexu u dospělého pacienta s ADHD. 15. česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno, 12.10.2011.

Ustohal, L., Přikrylová, H., Přikryl, R. Ovlivnění kognitivních funkcí u pacientů s depresivní poruchou pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace. 53. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 05.01.2011.

Ustohal, L., Přikrylová, H., Přikryl, R. Terapie depresivní poruchy repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (rTMS). 15. česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno, 14.10.2011.

Vrzalová, M., Přikryl, R. Rychlost nástupu antipsychotického účinku u počátečních stádií schizofrenie. 15. česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno, 12.10.2011.

Žourková, A. Je pro psychiatry důležité znát sexuologii? regionálním semináři PK, Brno, 11.03.2011.

Žourková, A. Polymorfizmus genu MDR1 a výskyt sexuálních poruch při dlouhodobé léčbě paroxetinem. 53. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 05.01.2011.

Žourková, A. Psychiatrie a zkušební testy. V. konference lékařských fakult ČR a SR, Brno, 24.11.2011.

Žourková, A. SSRI v léčbě parafilií. Vědecké schůzi Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Praha, 05.05.2011.

Žourková, A. Výuka sexuologie v pregraduálním studiu lékařské fakulty. XXIII. Bohnických sexuologických dnech, Praha, 24.02.2011.

Žourková, A., Holanová, M., Novotná, J. Vliv agomelatinu na sexuální funkce. 15. Česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno, 14.11.2011.

Příspěvek do sborníku

Barteček, R., Juřica, J., Zrůstová, J., Kašpárek, T., Žourková, A. Vliv variability CYP2D6 u pacientů s první epizodou schizofrenie léčených risperidonem. In Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno : Tribun EU, 2011. s. 69-72.

Češková, E., Přikryl, R., Kašpárek, T. Editoři konferenčního sborníku. In Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno : Tribun EU, 2011. s. 1-286.

Dreisig, M., Kašpárek, T. Patofyziologie deliria tremens, cíle molekulární analýzy. In Sborník příspěvků 15. Česko slovenský psychiatrický sjezd. Brno : knihovnicka.cz, 2011. s. 149-152.

Dreisig, M., Kašpárek, T. Patofyziologie deliria tremens, cíle molekulární analýzy. In Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno : EU Tribun, 2011. s. 149-152.

Juřica, J., Barteček, R., Zendulka, T., Kašpárek, T., Pindurová, E., Šulcová, A. CYP2D6 phenotype and genotype determination with respect to prediction of therapeutic response in first episode schizophrenia treatment. In Book abstract: The 61th Czech-Slovak Pharmacological days and EPHAR symposium. ČR : 2011.

Juřica, J., Barteček, R., Zendulka, T., Pindurová, E., Kašpárek, T., Šulcová, A. CYP2D6 phenotyping in clinical practice: serum or urine dextromethorphan/dextrorphan metabolic ratio? In Andrew W. Munro, David Leys: 17th International Conference on Cytochrome P450. Bologna : Medimond, 2011. s. 39-42.

Kašpárek, T., Schwarz, D., Přikryl, R. Rozpoznávání pacientů s první epizodou schizofrenie pomocí MRI. In Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno : Tribun EU, 2011. s. 225-227.

Kašpárek, T., Schwarz, D., Přikryl, R., Janoušová, E., Thomaz, C. Rozpoznávání pacientů s první epizodou schizofrenia pomocí MRI. In Sborník příspěvků 15. Česko slovenský psychiatrický sjezd. Brno : knihovnicka.cz, 2011. s. 225-227.

Palčíková, I., Žourková, A., Pindurová, E., Juřica, J. Prediktivní modely rychlosti metabolizace CYP2D6 u uživatelů paroxetinu. In Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno : Tribun EU, 2011. s. 211-213.

Přikryl, R., Kašpárek, T., Hányš, R., Dvořák, A. Bezpečnost a účinnost antipsychotika Serdolect v běžné klinické praxi: výsledky českého naturalistického sledování. In Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno : Tribun EU, 2011. s. 249-252.

Přikryl, R., Mikl, M., Kašpárek, T., Ustohal, L., Přikrylová Kučerová, H., Venclíková, S., Vrzalová, M., Češková, E. Prefrontální stimulace a její neuronální koreláty u schizofrenie. In Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno : Tribun EU, 2011. s. 73-76.

Řehulová, J., Kašpárek, T., Keřkovský, M., Bednařík, P. Integrita traktů bílé hmoty a sekvencování pohybů u schizofrenie. In Sborník příspěvků 15. Česko slovenský psychiatrický sjezd. Brno : knihovnicka.cz, 2011. s. 227-233.

Řehulová, J., Kašpárek, T., Keřkovský, M., Bednařík, P. Integrita traktů bílé hmoty a sekvencování pohybů u schizofrenie. In Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno : EU Tribun, 2011. s. 227-233.

Riečanský, I., Kašpárek, T., Řehulová, J., Katina, S., Přikryl, R. Zvýšené zrakové evokované odpovede na vysokofrekvenčné podnety v akútnej epizóde schizofrénie. In Sborník příspěvků 15. Česko Slovenský psychiatrický sjezd. Brno : knihovnicka.cz, 2011. s. 233-235.

Riečanský, I., Kašpárek, T., Řehulová, J., Přikryl, R. Zvýšené zrakové evokované odpovede na vysokofrekvenčné podnety v akútnej epizóde schizofrénie. In Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno : Tribun EU, 2011. s. 233-235.

Ustohal, L., Přikryl, R., Přikrylová, H., Sisrová, M., Stehnová, I., Venclíková, S., Vrzalová, M., Češková, E. Psychické nežádoucí účinky vysokofrekvenční rTMS pravého dorsolaterálního prefrontálního kortexu u dospělého pacienta s ADHD. In Společně na cestě k moderní psychiatrii: sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí. Brno : Tribun EU, 2011. s. 218-220.

Ustohal, L., Přikrylová Kučerová, H., Přikryl, R., Kašpárek, T., Venclíková, S. Terapie depresivní poruchy repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (rTMS). In Společně na cestě k moderní psychiatrii: sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí. Brno : Tribun EU, 2011. s. 142-145.

Žourková, A., Holanová, M., Drtílková, I. Vliv agomelatinu na sexuální funkce. In Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno : Tribun EU, 2011. s. 111-114.

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Krizové centrum)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 232 094

Kontakty:

Ambulance Krizového centra - 532 232 078
Linka naděje (anonymní telefonická pomoc) - 547 212 333
Sekretariát kliniky - 532 232 053, 532 232 059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Ambulance Krizového centra - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hořínková, MUDr. Dudová, MUDr. Timková, MUDr. Hromková stř
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. MDDr. Ida Kupcová
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Sexuologická ambulance:
Lékaři: prof. MUDr. Žourková, CSc. – dle předchozího objednání
MUDr. Theiner, Ph.D. (Čt 9:00-15:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance Krizového centra: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 232 078, + 420 547 212 333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji