Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Oddělení právních věcí

 

  • sleduje dodržování zákonnosti v činnosti FN Brno
  • připravuje dokumenty a jednání před soudy, ostatními státními a rozhodčími orgány v právních věcech
  • přezkoumává a uzavírá smlouvy
  • posuzuje a vyřizuje oprávněné zájmy druhých stran vůči FN Brno v právních věcech
  • řeší škody z odpovědnosti FN Brno způsobených na majetku a zdraví zaměstnanců a pacientů a škod způsobených FN Brno
  • vymáhá pohledávky FN Brno mimosoudní a soudní cestou
  • organizuje a sleduje zákonnost postupu veřejných zakázek >>>

 

Vedoucí: Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBA

 

Kontakt:

e-mail:

telefon: 5 3223 2708

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji