Menu
Česky English
532 23 1111

Oddělení právních věcí

vedoucí Oddělení právních věcí

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
 

telefon: 5 3223 1013
email:

Mgr. Ing. Robert Kotzian Ph.D.

 

  • sleduje dodržování zákonnosti v činnosti FN Brno
  • připravuje dokumenty a jednání před soudy, ostatními státními a rozhodčími orgány v právních věcech
  • přezkoumává a uzavírá smlouvy
  • posuzuje a vyřizuje oprávněné zájmy druhých stran vůči FN Brno v právních věcech
  • řeší škody z odpovědnosti FN Brno způsobených na majetku a zdraví zaměstnanců a pacientů a škod způsobených FN Brno
  • vymáhá pohledávky FN Brno mimosoudní a soudní cestou
  • organizuje a sleduje zákonnost postupu veřejných zakázek >>>
  • vyřizuje žádosti o informace dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Ceník za poskytování informací >>
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji