Menu
Česky English
532 23 1111

Oddělení interního auditu a kontroly

Interní auditor – vedoucí Oddělení interního auditu a kontroly

JUDr. Lenka Holzerová, MBA

e-mail:
tel. 532 232 906

 

  • eviduje, prošetřuje a vyřizuje telefonické i písemné stížnosti dle zákona č. 372/2011 Sb., oznámení a podněty občanů.
  • vyřizuje podněty občanů týkající se možného korupčního jednání
  • vyřizuje podněty, týkající se Vnitřního oznamovacího systému
  • zajišťuje, sleduje a vyhodnocuje plánované a mimořádné kontrolní činnosti útvarů FN Brno
  • provádí interní audit dle zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění a prováděcích předpisů

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji