Menu
Česky English
532 23 1111

Oddělení krizové připravenosti

Vedoucí oddělení krizové připravenosti

Ing. Antonín Koukal, MBA

tel. 53 223 2679
e-mail:  

 

  • zpracovává koncepci krizové připravenosti ve FN Brno tj. analýza ohrožení a krizové plánování
  • provádí přípravu na komplexní řešení krizové politiky ve FN Brno (organizační, technické, materiální zabezpečení)
  • řeší krizové stavy s cílem minimalizovat dopady na zdraví občanů, řeší zvlášť závažné mimořádné události a krizové situace během i po jejich vzniku, včetně odstraňování následků a obnovení původního stavu na stav kvalitativně  vyšší
  • zajišťuje bezpečnost, ochranu osob, informací a majetku FN Brno

 

Telefon na Oddělení krizové připravenosti: 53 223 2129

 

Krizová připravenost >>>>

Odbor krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví ČR >>>>

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji