Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Oddělení krizové připravenosti

  • zpracovává koncepci krizové připravenosti ve FN Brno tj. analýza ohrožení a krizové plánování
  • provádí přípravu na komplexní řešení krizové politiky ve FN Brno (organizační, technické, materiální zabezpečení)
  • řeší krizové stavy s cílem minimalizovat dopady na zdraví občanů, řeší zvlášť závažné mimořádné události a krizové situace během i po jejich vzniku, včetně odstraňování následků a obnovení původního stavu na stav kvalitativně  vyšší
  • zajišťuje bezpečnost, ochranu osob, informací a majetku FN Brno

 

Krizová připravenost >>>>

 

Telefon na Oddělení krizové připravenosti:

  • 53223 2129

 

Odbor krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví ČR >>>>

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji