Menu
Česky English
532 23 1111

Koordinační středisko Medicíny katastrof

Koordinační středisko medicíny katastrof bylo oficiálně zřízeno ve FN Brno v roce 2010. Svou činnost však oficiálně zahájilo k 1. červenci 2011 – slavnostním otevřením KS MEKA ve FN Brno.

 Slavnostní přestřižení pásky

 

Koordinační středisko (KS MEKA) zajišťuje na centrální úrovni a v úzké spolupráci s Odborem bezpečnosti a krizové řízení MZ ČR a při odborné garanci ze strany České odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS J.E.Purkyně následující činnosti:

  • organizační zabezpečení TT ČR,
  • monitoraci a evidenci informací o MU a katastrofách v ČR, i ve světě.

 

Traumateam ČR (modul AMP)

Traumateam ČR je mobilním posilovým zdravotnickým útvarem určeným k poskytování chirurgické, traumatologické a resuscitační a specializované péče poraněným a postiženým na místě hromadného neštěstí nebo katastrofy v rámci mezinárodní humanitární pomoci v zahraničí, tzv. předsunutá zdravotnická jednotka. Byl vytvořen ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví ČR, MV-generálního ředitelství HZS ČR a Fakultní nemocnice Brno.

TT1

Struktura Traumateamu ČR

Traumateam je standardně složen ze 34 členů, z toho 9 lékařů, 14 zdravotních sester z FN Brno a 11 příslušníků HZS hl. m. Prahy – členů USAR týmu. Jednotka AMP Traumateamu ČR pracuje ve stanech a je tvořena pracovišti triáže, kde probíhá příjem, třídění a primární vyšetření poraněných, dvěma ambulancemi, které slouží pro ošetření menších a lehkých poranění, dvěma jednotkami intermediární péče, kde jsou ošetřováni a sledováni pacienti se závažnějšími poraněními, skladem a místem pro přípravu poraněných k odsunu. Členové Traumateamu ČR plní úkoly při prvotním třídění pacientů a postižených na místě mimořádné události, na pracovištích jednotky AMP Traumateam ČR zajišťují jejich primární urgentní ošetření, stabilizaci celkového stavu a přípravu k přesunu do místního zdravotnického zařízení k definitivnímu ošetření a dalšímu léčení. Logistickou část Traumateamu ČR tvoří členové USAR odřadu (Urban search and rescue team)HZS hl. m. Prahy, kteří poskytují zdravotníkům logistickou, technickou a velitelskou podporu. Pro Traumateam ČR zajišťují ubytování, přípravu a výdej stravy, polní toalety a sprchy, velitelské stanoviště a všeobecné zapojení do záchranných prací v místě mimořádné události, pozemní přepravu osob a materiálu, technickou podporu v průběhu mise a pomoc s transportem pacientů uvnitř polní zdravotnické jednotky. Kompletní zdravotnický a technický materiál Traumateamu ČR je uložen ve Skladovacím a opravárenském zařízení MV-GŘ HZS ČR, které umožňuje přístup k tomuto materiálu v kteroukoliv denní hodinu a zajištění dopravních prostředků pro jeho přepravu na místo určení.

Určení a vybavenost

Traumateam ČR je určen pro pozemní i leteckou přepravu. Je schopen výjezdu do dvanácti hodin od přijetí nabídky ČR postiženou zemí a v místě mimořádné události je schopen zahájit svoji činnost do jedné hodiny od začátku výstavby jednotky AMP. Materiálně (léky, obvazový a speciální zdravotnický materiál) je vybaven pro činnost přímo na místě mimořádné události po dobu 14 dnů. Traumateam ČR je schopen provést třídění přibližně 20 pacientů za hodinu, stabilizovat asi 50 pacientů za 24 hodin a ošetřit asi 100 středně těžkých a lehkých zranění za 24 hodin.

Česká a evropská registrace

Spolupráce subjektů na projektu vytvoření Traumateamu ČR vyplývá z dohody o plánované pomoci na vyžádání uzavřené mezi MV-GŘ HZS ČR, MZČR a FN Brno v roce 2013, na základě které se FN Brno stává ostatní složkou IZS. Zdravotnická část Traumateamu ČR je plně financována a podporována Ministerstvem zdravotnictví. Koncem roku 2012 byl Traumateam ČR plně schopen zasahovat při mezinárodních záchranných operacích jako modul č.7 - AMP podle požadavků Evropské komise uvedených v Rozhodnutí komise č. 2008/73/ES, Euratom. Traumateam ČR, jako modul AMP, byl dne 4. ledna 2013 zaregistrován do databáze sil a prostředků EU (CECIS – Společný komunikační a informační systém EU při mimořádných událostech).

TT2     TT3


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji