Menu
Česky English
532 23 1111

Manažer pro kybernetickou bezpečnou

manažer pro kybernetickou bezpečnost

Mgr. Michal Kurečka

tel. 532 231 046
email:

 

Manažer pro kybernetickou bezpečnost (MKB) v rozsahu dle vyhlášky č. 82/2018 Sb. odpovídá za systém řízení bezpečnosti informací FN Brno, vedení bezpečnostních politik a bezpečnostní dokumentace, pravidelné informování vedení FN Brno o stavu kybernetické bezpečnosti, proces řízení a zvládání rizik, komunikaci s NÚKIB, koordinaci řízení incidentů a za vyhodnocování vhodnosti a účinnosti bezpečnostních opatření. V oblasti kybernetické bezpečnosti udílí pokyny architektovi kybernetické bezpečnosti a garantům primárních aktiv.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji