Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Integrované regionální operační programy EU

Integrované regionální programy EU

 

 

Název projekt: Vybavení FN Brno pro návaznou péči

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001183

Stručný popis projektu: Nákup lůžek v souladu s koncepcí návazné péče

Cíle projektu: Cílem projektu je nákup 1 414 ks lůžek pro různé obory návazné péče a zvýšení kvality návazné péče zajištěním lůžek, odpovídající současným standardům léčebné péče.

Celková maximální výše finanční podpory z EU: 83 620 917,50 Kč

 

 

Název projekt: Vybavení FN Brno pro návaznou péči – MR

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001184

Stručný popis projektu: Obnova magnetické rezonance 1,5T na pracovišti medicíny dospělého věku využitelné pro obory návazné péče (zejména chirurgické, obory, obory vnitřního lékařství, radiologie a zobrazovací metody).

Cíle projektu: Nákup magnetické rezonance pro nové možnosti zobrazení a náběru dat.

Celková maximální výše finanční podpory z EU:  31 896250,00 Kč

Tisková zpráva ze dne 11.7. 2017 je zde.

 

 

Název projekt: FN Brno modernizace onkogynekologického centra

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0001804

Stručný popis projektu. Bude realizován nákup zdravotnické techniky pro oblast onkogynekologie

Cíle projektu: Nákupem 26 přístrojů zdravotnické techniky bude doplněno a obměněno stávající vybavení GPK

Celková maximální výše finanční podpory z EU: 51 000 000,00 Kč

Tisková zpráva ze dne 22. 2. 2018 je ke stažení zde.

 

Název projekt: FN Brno modernizace perinatologického centra

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0001805

Stručný popis projektu: Bude realizován nákup zdravotnické techniky pro oblast perinatologie

Cíle projektu: Nákupem 47 přístrojů zdravotnické techniky dojde je zvýšení kvality poskytované péče v perinatologickém centru. Dosažení cíle povede k udržení kontinuity super specializované péče, k udržení dosažených výsledků s potenciálem pro zlepšení některých indikátorů kvality péče.

Celková maximální výše finanční podpory z EU: 59 500 000,00 Kč

 

Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno

Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno pro chirurgii

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001170

               

Název projektu: Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno pro urologii a KPRCH bariérového sálu

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001171

 

Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno pro ortopedii

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001175

                                                                                                                             

Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno pro neurochirurgii a stomatochirurgiii

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001182

Cílem projektů je postupná obnova centrálních operačních sálů ve čtyřech etapách v celkovém předpokládaném finančním  objemu 392 781 407,-Kč.

Tisková zpráva ze dne 6. 12. 2017 je zde.

Tisková zpráva ze dne 6. 4. 2018 je zde.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji