Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Integrované regionální operační programy EU

Integrované regionální programy EU

Název projektu: Rekonstrukce JIP kliniky IGEK FN Brno

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016259

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce JIP interní gastroenterologické kliniky (IGEK) o kapacitě 12 lůžek, která nahradí dvě stávající otevřené jednotky intenzivní péče v úrovni 15.NP stávající budovy L v severozápadní části areálu Bohunice Fakultní nemocnice Brno , Jihlavská 20, 625 00 Brno.

Cíle projektu: Rekonstrukce stávající JIP interní gastroenterologické kliniky (IGEK) o kapacitě 12 lůžek nahradí dvě stávající otevřené jednotky intenzivní péče a konzolidují tak péči. 

Celková maximální výše finanční podpory z EU: 58 544 628 Kč
Celková maximální výše finanční podpory ze SR: 0 Kč

 

Integrované regionální programy EU

Název projektu: JIP KIGOPL FN Brno

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016313

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je vybudování nové JIP Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství (dále jen KIGOPL), která je situována v pavilonu D areálu Bohunice Fakultní nemocnice Brno.

Cíle projektu: Vybudování nové JIP Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno

Celková maximální výše finanční podpory z EU: 59 649 451 Kč
Celková maximální výše finanční podpory ze SR: 0 Kč

 

Integrované regionální programy EU

Název projektu: Přístrojové vybavení návazné péče na urgentní příjmy FN Brno

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016331

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je pořízení 35 přístrojů pro 11 klinik, jejichž pracoviště se nacházejí v areálu Bohunice Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, v areálu Dětské nemocnice FN Brno, Černopolní 9, 613 00 Brno a také v areálu Porodnice, Obilní trh 11,  602 00 Brno.

Cíle projektu: Pořízení přístrojového vybavení návazné péče na urgentní příjmy FN Brno.

Celková maximální výše finanční podpory z EU: 381 805 418 Kč
Celková maximální výše finanční podpory ze SR: 0 Kč

 

Integrované regionální programy EU

Název projektu: Přístrojové vybavení onkologie v rámci KOC Brno

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016656

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je pořízení přístrojového vybavení, které bude umístěno na centrálních operačních sálech a v laboratořích Centra molekulární biologie a genetiky při Interní hematologické a onkologické klinice, která se nachází v areálu Bohunice Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, laboratoř pak v areálu Dětské nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno. Dále bude pořízen tomograf celotělový CT a přístroj SPECT/CT na Kliniku radiologie a nukleární medicíny.

Celková maximální výše finanční podpory z EU: 69 998 543,3 Kč
Celková maximální výše finanční podpory ze SR: 19 999 583,8 Kč
Vlastní zdroje: 9 999 791,9 Kč

Integrované regionální programy EU

Název projektu: Přístrojové vybavení KICH FN Brno

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016682

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je pořízení přístrojového vybavení pro Kliniku infekčních chorob FN Brno (KICH FN Brno), která se nachází v areálu Bohunice Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

Celková maximální výše finanční podpory z EU: 27 993 878,5 Kč
Celková maximální výše finanční podpory ze SR: 7 998 251,0 Kč
Vlastní zdroje: 3 999 125,5 Kč

 

Integrované regionální programy EU

Název projektu: Vybavení FN Brno pro návaznou péči

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001183

Stručný popis projektu: Nákup lůžek v souladu s koncepcí návazné péče

Cíle projektu: Cílem projektu je nákup 1 414 ks lůžek pro různé obory návazné péče a zvýšení kvality návazné péče zajištěním lůžek, odpovídající současným standardům léčebné péče.

Celková maximální výše finanční podpory z EU: 83 620 917,50 Kč

 

logo IROP

Název projektu: Vybavení FN Brno pro návaznou péči – MR

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001184

Stručný popis projektu: Obnova magnetické rezonance 1,5T na pracovišti medicíny dospělého věku využitelné pro obory návazné péče (zejména chirurgické, obory, obory vnitřního lékařství, radiologie a zobrazovací metody).

Cíle projektu: Nákup magnetické rezonance pro nové možnosti zobrazení a náběru dat.

Celková maximální výše finanční podpory z EU:  31 896250,00 Kč

Tisková zpráva ze dne 11.7. 2017 je zde.

 

logo IROP

Název projektu: FN Brno modernizace onkogynekologického centra

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0001804

Stručný popis projektu. Bude realizován nákup zdravotnické techniky pro oblast onkogynekologie

Cíle projektu: Nákupem 26 přístrojů zdravotnické techniky bude doplněno a obměněno stávající vybavení GPK

Celková maximální výše finanční podpory z EU: 51 000 000,00 Kč

Tisková zpráva ze dne 22. 2. 2018 je ke stažení zde.

 

logo IROP

Název projektu: FN Brno modernizace perinatologického centra

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0001805

Stručný popis projektu: Bude realizován nákup zdravotnické techniky pro oblast perinatologie

Cíle projektu: Nákupem 47 přístrojů zdravotnické techniky dojde je zvýšení kvality poskytované péče v perinatologickém centru. Dosažení cíle povede k udržení kontinuity super specializované péče, k udržení dosažených výsledků s potenciálem pro zlepšení některých indikátorů kvality péče.

Celková maximální výše finanční podpory z EU: 59 500 000,00 Kč

 

logo IROP

Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno

Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno pro chirurgii

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001170

               

Název projektu: Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno pro urologii a KPRCH bariérového sálu

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001171

 

Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno pro ortopedii

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001175

                                                                                                                             

Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno pro neurochirurgii a stomatochirurgiii

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001182

Cílem projektů je postupná obnova centrálních operačních sálů ve čtyřech etapách v celkovém předpokládaném finančním  objemu 392 781 407,-Kč.

Tisková zpráva - zahájení oprav ze dne 6. 12. 2017 je zde.

Tisková zpráva - I. etapa ze dne 6. 4. 2018 je zde.

Tisková zpráva - II. etapa ze dne 22. 5. 2018 je zde.

Tisková zpráva III. etapa ze dne 30. 9. 2018 je zde.

Tisková zpráva IV. etapa ze dne 19. 11. 2018 je zde.

Závěrečná tisková zpráva je zde.

 

logo IROP

Název projektu: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002537

Stručný popis projektu: Předmětem projektu předkládaného Fakultní nemocnicí Brno jako příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví je rekonstrukce Psychiatrické kliniky vč. rekonstrukce akutních psychiatrických lůžek, zřízení stacionáře, realizace prostorového a materiálního zázemí Centra duševního zdraví a vybavení multioborového týmu Centra duševního zdraví Brno.

Cíle projektu: Psychiatrická klinika (PK) ve FN Brno je jediným pracovištěm v ČR, které je schopné poskytovat intenzivní somatickou i psychiatrickou péči pacientům s duševními poruchami. 109 akutních lůžek ji činí jedním z největších akutních zařízení v zemi.  Je jediným zařízením na Moravě, které je schopné poskytovat akutní i dlouhodobou péči pacientům celého spektra duševních nemocí, od dětství (je zde jediné akutní dětské oddělení na Moravě) do dospělého věku, včetně gerontopsychiatrických, adiktologických a sexulogických služeb.

Vzhledem k potřebě zachování stávajícího rozsahu lůžkového fondu při jeho humanizaci a rozšíření služeb o bezpečný pobyt neklidných a agresivních pacientů a realizace prostorového a materiálního zázemí Centra duševního zdraví s krizovými službami, není stávající prostor budovy kliniky dostačující. Proto bude nově řešeno kompletní přestavbou vnitřního uspořádání budovy a přístavbou dvou nových křídel.

Celková maximální výše finanční podpory z EU:  Celkové zdroje: 577 999 900,00, podíl EU 491 299 915,00, podíl SR 86 699 985,00

Tisková zpráva ze dne 20. 6. 2018 je zde.

 

logo IROP

Název projektu: Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno

Číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006912

Stručný popis projektu: Zabezpečení informačních systémů ve FN Brno

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zabezpečení vybraných informačních systémů FN Brno pomocí opatření, která jsou ukotvena v Zákoně o kybernetické bezpečnosti. Dojde tak například k realizaci kamerových a přístupových systémů, zvýšení aplikační bezpečnosti, zavedení nástroje pro ověřování identity uživatelů a zavedení efektivnějšího řízení jejich oprávnění do informačních systémů.  

Celková maximální výše finanční podpory z EU: 242 457 792,49 Kč
Celková maximální výše finanční podpory ze SR: 57 379 948,51 Kč

 

logo IROP

Název projektu: Modernizace elektronické podpory zdravotnických procesů

Číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006454

Stručný popis projektu: Projekt řeší oblast ucelení zdravotnických dat o pacientech, kteří jsou nebo v budoucnosti budou v lékařské péči FN Brno.

Cíle projektu: Modernizace stávajících a rozšíření nových informačních systémů ve FN Brno a současně zajištění kompletní provozní spolehlivosti. 

Celková maximální výše finanční podpory z EU: 80 525 801,29 Kč
Celková maximální výše finanční podpory ze SR: 19 057 198,71 Kč

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji