Menu
Česky English
532 23 1111

Úsek spisové služby

 • podporuje kvalifikované a zákonným požadavkům vyhovující zacházení s dokumenty ve FN Brno
 • v Ústředních spisovnách FN Brno je dlouhodobě uložena zdravotnická část dokumentace, která je propojena s informačním systémem elektronické evidence zdravotnických dokumentů. Je zaručen jednoznačný dohled od vzniku dokumentace, přes uložení až po skartační řízení
 • na Centrální podatelně FN Brno a spisových uzlech je zaveden komplexní informační systém spisové služby pro elektronickou evidenci provozní části dokumentace. Opět je zaručen jednoznačný dohled a identifikace všech evidovaných dokumentů v organizaci
 • Úsek spisové služby poskytuje pro veřejnost službu - Vyhledání času narození. Klientovi je vyhledán přesný čas narození z evidence vedené v porodnici v Bohunicích a na Obilném trhu. Cena za službu je dána ceníkem FN Brno č.59/2013 a činí 180 Kč.

 

Telefon na Úsek spisové služby:

 • 53223 3457 Centrální podatelna FN Brno
 • 53223 2940 Ústřední spisovna PMDV - Bohunice
 • 53223 8249 Ústřední spisovna - porodnice Obilní trh
 • 53223 4942 Ústřední spisovna PDM - Dětská nemocnice

 

Adresa podatelny:

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno

 

Úřední hodiny podatelny:

 • V pracovní dny od 7:00 do 15:30
 • IČO: 65269705
 • DIČ: CZ65269705
 • Telefonní číslo: 532 233 457 / 532 23 1111 (ústředna)

 

Adresa areálů:

 • Pracoviště  Nemocnice Bohunice a Porodnice – Jihlavská 20, Obilní trh 11
 • Pracoviště Dětská nemocnice – Černopolní 9

 

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE:

 • ID datové schránky FN Brno:
 • 4twn9vt
 • elektronická adresa podatelny:

 

Upozornění:

- Celková velikost příchozí zprávy zasílané pomocí e-mailu je omezena na 12 MB.

- Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

 • formát *.txt (prostý text)
 • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
 • formát *.doc, *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • formát *.xls, *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • formát *.pdf (soubory softwarového produktu Adobe Reader)
 • format *.jpg, *.tif, *.gif, *.png (grafické soubory)

- Podání je možné učinit rovněž na těchto technických nosičích dat:

 • CD nebo DVD se souborovým systémem ISO9660 

- Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem, apod.:

 

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, a podobně), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.

 

Dostupnost zdravotnické dokumentace

Lhůty pro uchovávání zdravotnické dokumentace ve FN Brno jsou dány platnou legislativou a interními předpisy.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji