Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Oddělení spisové služby

 • podporuje kvalifikované a zákonným požadavkům vyhovující zacházení s dokumenty ve FN Brno
 • v Ústředních spisovnách FN Brno je dlouhodobě uložena zdravotnická část dokumentace, která je propojena s informačním systémem elektronické evidence zdravotnických dokumentů. Je zaručen jednoznačný dohled od vzniku dokumentace, přes uložení až po skartační řízení
 • na Centrální podatelně FN Brno a spisových uzlech je zaveden komplexní informační systém spisové služby pro elektronickou evidenci provozní části dokumentace. Opět je zaručen jednoznačný dohled a identifikace všech evidovaných dokumentů v organizaci
 • OSS poskytuje pro veřejnost službu - Vyhledání času narození. Klientovi je vyhledán přesný čas narození z evidence vedené v porodnici v Bohunicích a na Obilném trhu. Cena za službu je dána ceníkem FN Brno č.59/2013 a činí 180 Kč.

 

Telefon na Oddělení spisové služby:

 • 53223 3457 Centrální podatelna FN Brno
 • 53223 2940 Ústřední spisovna PMDV - Bohunice
 • 53223 8249 Ústřední spisovna PRM - porodnice Obilní trh
 • 53223 4942 Ústřední spisovna PDM - dětská nemocnice

 

Veškeré informace o dostupnosti zdravotnické dokumentace ve FN Brno naleznete ZDE >>>>

 

Adresa podatelny:

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno

 

Úřední hodiny podatelny:

 • V pracovní dny od 7:00 do 15:30
 • IČO: 65269705
 • DIČ: CZ65269705
 • Telefonní číslo: 532 23 1111

(dne 31. prosince jsou úřední hodiny Centrální podatelny FN Brno v areálu Bohunice od 7:00 do 14:00 hodin).

 

Adresa areálů:

 • Pracoviště  medicíny dospělého věku - Jihlavská 20
 • Pracoviště dětské medicíny - Černopolní 9
 • Pracoviště reprodukční medicíny - Obilní trh 11

 

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE:

 • ID datové schránky FN Brno:
 • 4twn9vt
 • elektronická adresa podatelny:

 

Upozornění:

- Celková velikost příchozí zprávy zasílané pomocí e-mailu je omezena na 12 MB.

- Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

 • formát *.txt (prostý text)
 • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
 • formát *.doc, *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • formát *.xls, *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • formát *.pdf (soubory softwarového produktu Adobe Reader)
 • format *.jpg, *.tif, *.gif, *.png (grafické soubory)

- Podání je možné učinit rovněž na těchto technických nosičích dat:

 • CD nebo DVD se souborovým systémem ISO9660 

- Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem, apod.:

 

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, a podobně), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.

 

Dostupnost zdravotnické dokumentace

Lhůty pro uchovávání zdravotnické dokumentace ve FN Brno jsou dány platnou legislativou a interními předpisy následovně:

Zdravotnická dokumentace dospělého pacienta

 

Druh zdravotnické dokumentace

 

Lhůta uložení dokumentace před možnou skartací

 

Chorobopis hospitalizovaného pacienta

40 let od poslední hospitalizace, v rámci FN Brno

10 let od úmrtí pacienta

Ambulantní karta vyšetřovaného pacienta

10 let od posledního vyšetření

10 let od úmrtí pacienta

  

Zdravotnická dokumentace dětského pacienta

 

Druh zdravotnické dokumentace

 

Lhůta uložení dokumentace před možnou skartací

 

Chorobopis hospitalizovaného pacienta

40 let od poslední hospitalizace, v rámci FN Brno

10 let od úmrtí pacienta

Ambulantní karta vyšetřovaného pacienta

5 let po dovršení 19 roku věku pacienta

10 let od úmrtí pacienta

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji