Menu
Česky English
532 23 1111

Individuální přístup k uchazečům

Fakultní nemocnice Brno si je vědoma nedostatku NLZP pracovníků, proto v rámci individuálního přístupu zřídila jako první z nemocnic v ČR pozici headhuntera věnující se poskytování skutečně individualizovaného přístupu, podpory během náborového procesu a spolupráci se vzdělávacími institucemi. 
 

Headhunter leták


Naší snahou je získávání nových zaměstnaců především z řad studentů. Všem případným zájemcům o práci v naší nemocnici chceme nabídnout osobní přístup, možnost zúčastnit se workshopů, prezentací a komentovaných prohlídek, které organizujeme. 

Možností uplatnění ve FN Brno je mnoho a naší snahou je, abychom uchazečům pomohli vybrat pozici v naší nemocnici, která je bude bavit a naplňovat současně.

 

Pro individuální zájemce NLZP (sestry, sanitáře) nabízíme:

  • Pomoc se sestavením životopisu
  • Možnost domluvit pohovor s vrchní sestrou na konkrétním pracovišti
  • Konzultace aktuálních požadavků

Pro studenty (SZŠ, VOŠZ, nelékařské obory LF)

Pro školy (pedagogy SZŠ, VOŠZ a nelékařské obory LF):

  • Možnost zřízení exkurze nebo komentované prohlídky pro učitele
  • Workshop pro učitele
  • Dlouhodobá spolupráce v různých oblastech

V případě zájmu o práci ve FN Brno, dotazů anebo zájmu o exkurzi se neváhejte obracet přímo na Mgr. Renatu Neveselou.
 

Mgr. Renata Neveselá

tel. 532 231 908 / 771 27 44 53
e-mail:

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji