Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Účel oddělení

Oddělení urgentního příjmu je v dnešní podobě koncipováno jako příjmové místo pro pacienty s přímým ohrožením vitálních funkcí. To znamená, že na oddělení jsou přijímáni pacienti jejichž onemocnění je přímo ohrožuje na životě a to z nejrůznějších příčin. Díky vysoce specializovaným pracovištím ve FN Brno jako je Koronární jednotka a Popáleninové centrum naprostá většina pacientů s akutním koronárním syndromem nebo popáleninovým traumatem míjí OUP a je přijímáno rovnou na tato pracoviště. Zde je jim poskytnuta okamžitá specifická péče bez zbytečné ztráty cenných minut, které zejména u pacientů s akutním koronárním syndromem mohou být rozhodující.

Naprostá většina našich pacientů je na OUP transportována prostředky ZZS a to včetně Letecké záchranné služby. V ojedinělých případech jsou dovezeni příbuznými nebo svědky události.

Kromě pacientů přímo ohrožených na životě přijímáme pacienty u kterých:

  • by bez rychlého poskytnutí odborné neodkladné péče mohla prohlubováním chorobných změn vést k náhlé smrti nebo ke vzniku trvalých chorobných změn;
  • je náhle vzniklé utrpení a bolest;
  • působí změny chování a jednání postiženého, ohrožující jeho samotného nebo jeho okolí.

Na OUP probíhá zajišťování a stabilizace vitálních funkcí, vlastní diagnostika a/nebo diferenciální diagnostika a je zde koncipován plán péče o pacienta pro nejbližší hodiny. Dle stavu pacienta a jeho diagnózy je dále směřován buď na operační sál, ORIM, následné JIP, nebo i na standardní oddělení a ve výjimečných případech může být odtud propuštěn do domácího ošetřování.

Pro urgentní operativu typu damage control surgery je přímo na OUP k dispozici plně vybavený zákrokový sál. Zde se dá provádět široké spektrum výkonů včetně neurochirurgických zákroků nebo torakotomií.

V běžné pracovní době zajišťuje tým OUP i kardiopulmonální resuscitace v celém areálu FN Brno. V mimopracovní dobu tuto službu přebírá tým z lůžkového oddělení KARIM.

Při mimořádných událostech typu hromadného příjmu pacientů nebo evakuaci plní OUP klíčovou funkci při zvládání těchto situací. K plnění této funkce OUP samozřejmě pomáhají i další odborníci a zaměstnanci FN Brno a to v rámci svých povinností přesně podle předem stanovených pravidel popsaných v Traumatologickém plánu FN Brno a Evakuačním plánu FN Brno.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji