Menu
Česky English
532 23 1111

Anesteziologický úsek

Anesteziologická péče (anestezie - znecitlivění) zajišťuje především bezpečné a bezbolestné provádění diagnostických či terapeutických výkonů operačního i neoperačního charakteru u klientů naší nemocnice.

Každý rok je některá z forem anesteziologické péče podána takřka 20 000 klientů (z toho přibližně 20% v místním znecitlivění).

Dostupnost anesteziologické péče je v naší nemocnici zajištěna 24 hodin denně po celý rok. Anesteziologická ambulance je v provozu v době 7:00-15:00 v pracovních dnech.

Anesteziologický úsek je vybaven pro podávání všech typů celkového i místního (regionálního) znecitlivění. V průběhu znecitlivění jsou u klientů komplexně sledovány životní funkce a je tak možno adekvátně reagovat či předcházet případným komplikacím. U plánovaných (elektivních) výkonů klientů bez závažného přidruženého onemocnění je výskyt závažných komplikací raritní, přesto je i při maximální péči nelze nikdy úplně vyloučit.

Velmi důležitou součástí předanesteziologické péče je vyšetření anesteziologem. Anesteziolog po prostudování interního předoperačního vyšetření a důkladném pohovoru s klientem stanoví plán anesteziologické péče, který vysvětlí.

V případě souhlasu je předanestetické vyšetření zakončeno podpisem informovaného souhlasu. Souhlas i jeho příloha obsahuje další užitečné informace týkající se anestezie a k nahlédnutí je zde...

Zde naleznete informovaný souhlas >>>a zde jeho přílohu >>>.

Vyšetření a pohovor lze absolvovat v předoperačním období cestou anesteziologické ambulance nebo přímo na přijímacím pracovišti.

V průběhu návštěvy Vám mohou pro zvýšení bezpečnosti anestezie být doporučena další vyšetření. V některých případech, jako je například probíhající infekční onemocnění, může být opět z důvodu minimalizace rizika podání anesteziologické péče, doporučeno odložení operačního výkonu na nezbytně nutnou dobu.

Vlastní anesteziologickou péči poskytujeme převážně na moderně vybavených centrálních operačních sálech FN Brno (COS). V rámci COS poskytujeme služby klientům Chirurgické kliniky (CHK), Neurochirurgické kliniky (NCHK), Ortopedické kliniky (ORT), Oční kliniky (OK), ORL, Urologické kliniky (UK), Gynekologicko-porodnické kliniky (GPK), Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie (KÚČOCH), Kliniky úrazové chirurgie (KÚCH) a Kliniky plastické a rekonstrukční chirurgie (KPRCH).

Po vyvedení z anestezie můžete být k dalšímu sledování životních funkcí uloženi na dospávacím pokoji, který slouží k bezpečnému zotavení z anestezie (recovery room) a k zahájení analgetické terapie (tišení bolesti).

U výkonů diagnostické a neoperační povahy jsou naše služby dále využity na následujících pracovištích:

  • Endoskopické centrum (EC)– komplexní anesteziologická péče u výkonu diagnosticko-terapeutické povahy převážně Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy (KNPT) a Interní gastroenterologické kliniky IGEK)
  • Interní kardiologická klinika (IKK)– komplexní anesteziologická péče u elektroimpulzoterapie pro poruchy srdečního rytmu a v rámci kardiologických intervenčních výkonů
  • Psychiatrická klinika (PK) - podávání celkové anestezie při elektrokonvulzivní terapii
  • Radiologická klinika (KRNM) – komplexní anesteziologická péče u diagnostických i radiointervenčních výkonů
  • Gynekologicko-porodnická klinika (GPK)– aplikace některé z forem porodní analgezie na porodním sálu

Významnou částí práce anesteziologického úseku je kooperace s Oddělením urgentního příjmu, které je spádovým pracovištěm prvního nemocničního kontaktu pro více než 1,6 mil. obyvatel a úzce spolupracuje s Traumacentrem FN Brno.

Anesteziologický úsek KARIM se významně podílí na pre- i postgraduálním vzdělávání a je akreditovaným pracovištěm pro výuku anestezie.

 

Vedoucí lékař anesteziologické ambulance:

MUDr. Martin Hlavatý, MBA: , tel. č. 53 223 3716 

Vedoucí lékař anestezie:

MUDr. Kamil Hudáček: , tel. č. 53 223 3849

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 2. patro - vedení, ORIM I-IV

Bohunice, pavilon L, patro: 2. patro - Anesteziologická ambulance

Bohunice, pavilon Přízemí, patro: Oddělení urgentního příjmu

Kontakty:

Sekretariát: Lenka Dobrovolná
telefon: 532 233 850
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
telefon: 532 233 850
e-mail:

Primář: MUDr. Igor Sas
telefon: 532 233 850
e-mail:

Vrchní sestra: Mgr. Branislav Moravčík, MBA
telefon: 532 232 721
e-mail:


Lůžkové oddělení:

ORIM I: 532 232 194
MUDr. Jaroslav Duba

ORIM II: 532 232 284
MUDr. Martin Slezák 

ORIM III: 532 232 305
MUDr. Eva Straževská

ORIM IV: 532 232 636
MUDr. Viktor Agalarev

Oddělení urgentního příjmu:
532 231 020
MUDr. Martin Doleček, Ph.D., MBA
e-mail:

Anesteziologická ambulance:
532 233 716
MUDr. Martin Hlavatý, MBA
e-mail:

Ambulantní doba:

Anesteziologická ambulance:
Po – Pá: 7:30 – 14:30

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji