Menu
Česky English
532 23 1111

Kde nás najdete

Ambulance, administrativní a šatnové prostory jsou umístěny v prostorách 1. NP LT a 2. NP budovy I2.

Anesteziologický úsek

Převažující část anesteziologické péče je poskytována na Centrálních operačních sálech I a v prostorách oddělení KICH, KÚČOCH, OrtK, PK, KRNM, KPRCH a UK, jež vyžadují spolupráci oboru anesteziologie a resuscitace, a jsou příslušnými obory dány k dispozici k poskytování anesteziologické péče, musí vyhovovat prostorově, členěním, umístěním a technickým vybavením - přívod elektrického proudu, vody, medicinálních plynů.


Úsek resuscitační a intenzivní péče

Je umístěn ve 2. NP budovy I2. Pro poskytování resuscitační péče je třeba z pro každé resuscitační lůžko zajistit prostor o rozloze alespoň 25m2. Rozloha, členění a uspořádání resuscitačního úseku musí umožnit plynulý provoz, splnění úlohy oboru anesteziologie a resuscitace v systému léčebně-preventivní péče a důsledného uplatňování ochranného režimu proti nozokomiálním  nákazám).

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 2. patro - vedení, ORIM I-IV

Bohunice, pavilon L, patro: 2. patro - Anesteziologická ambulance

Bohunice, pavilon Přízemí, patro: Oddělení urgentního příjmu

Kontakty:

Sekretariát: Lenka Dobrovolná
telefon: 532 233 850
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
telefon: 532 233 850
e-mail:

Primář: MUDr. Igor Sas
telefon: 532 233 850
e-mail:

Vrchní sestra: Mgr. Branislav Moravčík, MBA
telefon: 532 232 721
e-mail:


Lůžkové oddělení:

ORIM I: 532 232 194
MUDr. Jaroslav Duba

ORIM II: 532 232 284
MUDr. Martin Slezák 

ORIM III: 532 232 305
MUDr. Eva Straževská

ORIM IV: 532 232 636
MUDr. Viktor Agalarev

Oddělení urgentního příjmu:
532 231 020
MUDr. Martin Doleček, Ph.D., MBA
e-mail:

Anesteziologická ambulance:
532 233 716
MUDr. Martin Hlavatý, MBA
e-mail:

Ambulantní doba:

Anesteziologická ambulance:
Po – Pá: 7:30 – 14:30

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji