Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Personální zabezpečení provozu

Personálně je provoz oddělení zajištěn zaměstnanci KARIM. Služby jsou rozepisovány tak, že v pracovní době jsou na OUP přítomni minimálně 3 lékaři, 3 zdravotní sestry, 1 zdravotnický asistent a 1 sanitář. V mimopracovní dobu je na oddělení 1 lékař, minimálně 2 zdravotní sestry a 1 zdravotnický asistent. Podle potřeby lze posílit tento tým dalšími zaměstnanci z lůžkové části KARIM. V jakoukoliv dobu je základní tým OUP rozšiřitelný o další specialisty z ostatních klinik, kteří jsou vyhrazeni pouze pro potřeby OUP. Tito odborní lékaři se na OUP dostaví na základě výzvy poslané systémem EMOFF.

Pro zajištění péče o polytraumatizované pacienty jsou k neustále dispozici minimálně dva kompletní traumatýmy. Traumatým se skládá z jednoho lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a/nebo urgentní medicíny, dvou lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru traumatologie a jednoho se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Tento lékařský tým je doplněn nelékařským zdravotnickým personálem OUP. V mimopracovní dobu je třetí traumatým k dispozici do 30 minut.

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji