Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Prestiž a pověst pracoviště, dosavadní rozsah péče a spolupráce s regionem

KARIM FN Brno má v České republice prestižní postavení jak co do odbornosti, tak do objemu vykonávané činnosti.
Lůžková část (ORIM) je v současnosti největším zařízením na Moravě poskytujícím resuscitační péči pro dospělé pacienty. Zajišťuje superspecializovanou léčbu nemocných z celého Jihomoravského kraje, u některých onemocnění  i z celé ČR. Výčet onemocnění zahrnuje prakticky veškerou  skladbu diagnóz mimo kardiochirurgických nemocných. Dle sledovaných parametrů ÚZIS (celkový počet přijatých, průměrná ošetřovací doba, průměrný počet neobsazených lůžek  přepočtený na jeden kalendářní den, počet zemřelých) je KARIM FN Brno v pásmu nejžádanějších ukazatelů.
Nosným programem anesteziologické péče je bezkrevní medicína a standardizace postupů u polytraumatizovaných, neurochirurgických, spondylochirurgických, stomatochirurgických  nemocných. Unikátní je pracoviště KPRCH, kde zajišťujeme anesteziologickou a konziliární péči pro popálené všech věkových skupin. V rámci Jihomoravského kraje je to pak poskytování anestézií vysoce rizikovým skupinám pacientů, kteří jsou soustřeďováni do FN Brno.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 2. patro - vedení, ORIM I-IV

Bohunice, pavilon L, patro: 2. patro - Anesteziologická ambulance

Bohunice, pavilon Přízemí, patro: Oddělení urgentního příjmu

Kontakty:

Sekretariát: Lenka Dobrovolná
telefon: 532 233 850
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
telefon: 532 233 850
e-mail:

Primář: MUDr. Igor Sas
telefon: 532 233 850
e-mail:

Vrchní sestra: Mgr. Branislav Moravčík, MBA
telefon: 532 232 721
e-mail:


Lůžkové oddělení:
ORIM I: 532 232 194
ORIM II: 532 232 284
ORIM III : 532 232 305
ORIM IV: 532 232 636

Oddělení urgentního příjmu:
532 231 020
primář: MUDr. Martin Doleček, Ph.D.,
telefon: 532 231 043, e-mail:

Anesteziologická ambulance: 532 233 716 (v pracovní dny 7:30 – 14:30)

Ambulantní doba:

Anesteziologická ambulance: Po – Pá: 7:30 – 14:30

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji