Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přístrojové vybavení

Oddělení urgentního příjmu je vybaveno nejmodernější technikou. Máme zde mimo jiné k dispozici ventilátory poslední generace Hamilton G5 s ovládáním přes dotykovou obrazovku, infůzní techniku Fresenius umožňující centralizaci dat, monitorovací techniku SpaceLabs s ovládáním přes dotykové obrazovky a centrálou, s ukládáním dat na server pro pozdější analýzu. Pro monitoraci a ventilaci pacienta během vyšetření v magnetické rezonanci (MRI) máme MRI kompatibilní přístroje. Měřené hodnoty vitálních funkcí pacienta během těchto vyšetření jsou přenášeny pomocí rádiového přenosu mezi základní jednotkou, která je u pacienta v magnetickém poli, na monitor, který může být vzdálen bez problémů až 10 metrů. Dále máme k dispozici POCT analyzátor krevních plynů GEM 4000 včetně měření acidobazické rovnováhy, základní biochemie, koncentrace hemoglobinu, hematokritu a kooxymetrie.

Pro analýzu krevní srážlivosti využíváme kromě standardních laboratorních testů i vyšetření trombelastografem (TEG) přímo na OUP. Výhodou tohoto vyšetření je, že analyzuje krevní srážlivost jako celkový proces, včetně vlivu krevních destiček a následně i analyzuje proces rozpadu krevní sraženiny. Toto vyšetření se ukazuje jako nezbytné zejména u pacientů s život ohrožujícím poraněním nebo u rodiček s komplikujícím se krvácením.

Vybavení pro kardiopulmonální resuscitace zahrnuje i přístroj LUCAS 2 pro automatizovanou mechanickou zevní srdeční masáž. Mezi nesporné výhody toho přístroje patří vysoká účinnost, mobilita, kompaktnost, bateriový provoz a samozřejmě i to že zevní srdeční masáž tímto přístrojem vyhovuje standardům vycházející z doporučení pro resuscitaci vydané Evropskou resuscitační radou z roku 2010. Díky konstrukci tohoto přístroje je možné provádět u resuscitovaných pacientů i koronarografické vyšetření včetně intravaskulárních intervencí. Resuscitační tým s sebou bere k resuscitacím i defibrilátor Lifepak 12, který je mimo jiné vybaven i modulem pro zevní stimulaci srdce. Další pomůcky jsou uložené v resuscitačním batohu.

Pro zobrazovací diagnostiku máme na OUP k dispozici přenosný sonografický přístroj SonoSite Turbo M. Pro skiagrafické vyšetření slouží digitální přístroj IXT-CR 560, který umožňuje během pár vteřin u lůžka pacienta na svém displeji zobrazit pořízený rentgenový snímek. Neoddělitelnou součástí OUP je i vyšetřovna CT, přímo navazující na halu OUP. Naše oddělení má tak k dispozici přímo na místě ucelenou nabídku zobrazovacích vyšetřovacích metod (MRI je naproti oddělení). Díky tomu je proces diagnostiky významně urychlen což má přímý pozitivní dopad na kvalitu péče o naše pacienty.

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji