Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny


AKUTNĚ CZ 2021

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře a NLZP
Místo konání:Campus Masarykovy univerzity, Brno
Doba trvání:bude upřesněno
Termín:

bude upřesněno

Školitel, tel:doc.MUDr.Petr Šťourač,Ph.D.,tel.532 234 261,532234698, Mgr.Jana Flajšingrová, tel.: 532231040
Náplň:

přednášky, workshopy, postery

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721, doc.MUDr.Petr Šťourač,Ph.D., tel.532 234 261, 532 234 698, Mgr. Jana Flajšingrová,tel.532 231 040

Anesteziologie a intenzivní medicína

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D
Typ vzdělávací akce:Základy AIM - kurz před kmenovou zkouškou z AIM a test
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Anesteziologie a intenzivní medicíny
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

15. - 19. 2. 2021

test: 19.2.2021

Školitel, tel:MUDr. Jan Maláska, Ph.D , tel. 532 232 009
Náplň:

- vybrané kapitoly z anesteziologie a intenzivní medicíny

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jan Maláska, Ph.D. tel. 532 232 009, e-mail: , ÚV Ida Tesařová - tel.532233566, email:

Anesteziologie a intenzivní medicína

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační kurz - kurz před atestací z AIM a test
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Anesteziologie a intenzivní medicíny
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10 dnů
Termín:

6.9.-17.9.2021

Test: 17.9.2021

 

 

Školitel, tel:MUDr. Jan Maláska, Ph.D., tel. 532 232 009
Náplň:

- vybrané kapitoly z anesteziologie a intenzivní medicíny

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jan Maláska, Ph.D., tel. 532 232 009; Ida Tesařová - ÚV, tel. 532 233 566, e-mail:

Anesteziologie a intenzivní medicína

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci v oborech s předepsanou předatestační stáží na ARO
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Igor Sas, tel. 532 232 719
Náplň:

- základy anesteziologie

- předoperační příprava, perioperační péče

- základy intenzivní péče o kriticky nemocné

- péče o pacienty na urgentním příjmu

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Igor Sas, tel. 532 232 719, e-mail: ; MUDr. Olga Gimunová, Ph.D, tel. 532 233 571, e-mail: ; Ida Tesařová - ÚV, tel. 532 233 566, e-mail:

Anesteziologie a intenzivní medicína

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Anesteziologie a intenzivní medicíny
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Igor Sas, tel. 532 232 719
Náplň:

dle vzdělávacího programu oboru Anesteziologie a intenzivní medicína

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Igor Sas, tel. 532 232 719, e-mail - ; MUDr. Olga Gimunová, Ph.D, tel. 532 233 571, e-mail: ; ÚV- Ida Tesařová 532 233 566 e-mail:

Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie,resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hod. (5dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

 - dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Kateřina Edesová, DiS. - ÚV, tel. 532 233 081

Intenzivní péče

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:80 hodin (10 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721;
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Edesová Kateřina, DiS. - ÚV, tel. 532 233 081

Komplexní péče o invazivní vstupy

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:80 hod. (10 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Edesová Kateřina, DiS. - ÚV, tel. 532 233 081

Očišťovací metody krve v intenzivní péči

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hodin (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Kateřina Edesová, DiS. - ÚV, tel. 532 233 081

Ošetřovatelská péče o pacienta s umělou plicní ventilací v jeho vlastním sociálním prostředí

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hod (5dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akredice pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Kateřina Edesová, DiS. - ÚV, tel. 532 233 081

Punkce arterie radialis a arterie femoralis

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hod (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Kateřina Edesová, DiS. - ÚV, tel. 532 233 081
Náplň:

dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Edesová Kateřina, DiS. - ÚV, tel. 532 233 081

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:akreditovaný kvalifikační kurz - praktická část
Určeno pro:řidiče ZZS
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hod (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Kateřina Edesová, DiS. - ÚV, tel. 532 233 081

Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hod.
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Jana Flajšingrová, tel. 532 231 040
Náplň:

dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Edesová Kateřina, DiS. - ÚV, tel. 532 233 081

Umělá plicní ventilace

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hod. (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Edesová Kateřina, DiS. - ÚV, tel. 532 233 081

Urgentní medicína

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - paktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hodin (5dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Kateřina Edesová, DiS. - ÚV, tel. 532 233 081

Zajištění cévního řečiště pacienta intraoseálním vstupem

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hod. (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Kateřina Edesová, DiS. - ÚV, tel. 532 233 081

Zajištění průchodnosti dýchacích cest

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hod (5dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Kateřina Edesová, DiS. - ÚV, tel. 532 233 081

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 2. patro - vedení, ORIM I-IV

Bohunice, pavilon L, patro: 2. patro - Anesteziologická ambulance

Bohunice, pavilon Přízemí, patro: Oddělení urgentního příjmu

Kontakty:

Sekretariát: Lenka Dobrovolná
telefon: 532 233 850
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
telefon: 532 233 850
e-mail:

Primář: MUDr. Igor Sas
telefon: 532 233 850
e-mail:

Vrchní sestra: Mgr. Branislav Moravčík, MBA
telefon: 532 232 721
e-mail:


Lůžkové oddělení:
ORIM I: 532 232 194
ORIM II: 532 232 284
ORIM III : 532 232 305
ORIM IV: 532 232 636

Oddělení urgentního příjmu:
532 231 020
primář: MUDr. Martin Doleček, Ph.D.,
telefon: 532 231 043, e-mail:

Anesteziologická ambulance: 532 233 716 (v pracovní dny 7:30 – 14:30)

Ambulantní doba:

Anesteziologická ambulance: Po – Pá: 7:30 – 14:30

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji