Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

PUBLIKACE 2018:

Odborné články:

Meixnerová Ivana, Huser Martin, Seidlová Dagmar, Janků Petr, Štourač Petr a Gál Roman. Porovnání incizionální a epidurální analgezie v léčbě pooperační bolesti po císařském řezu. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018, roč. 83, č. 3, s. 182-187. ISSN 1210-7832.

Gimunová O a Málek J. Anestezie v Rakousko-Uhersku během I. světové války a po vzniku samostatného československého státu. Část IV, Celková anestezie. Anesteziologie a intenzivní medicína, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 29, č. 1, s. 43-47. ISSN 1214-2158.

URBANCZYK T, J KONECNY a Jitka ZEMANOVÁ. Mobile Applications Analyzing the Use of Central Operating Theatres. In IFAC PAPERSONLINE. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2018. s. 402-407, 6 s. ISSN 2405-8963. doi:10.1016/j.ifacol.2018.07.187

Frelich M, Divak J, Vodicka V, Masarova M, Jor O, Gal R. Dexamethasone Reduces the Incidence of Postoperative Nausea and Vomiting in Children Undergoing Endoscopic Adenoidectomy under General Anesthesia without Increasing the Risk of Postoperative Hemorrhage. Medical Science Monitor. 2018; (24): ISSN 1643-3750, IF 1,9

Vaňatka T, Vaníčková K, Kupka P.  Vyhodnocení spolupráce ZZS Kraje Vysočina, Traumacentra FN Brno Bohunice a Traumacentra ÚVN Praha Střešovice. URGENTNÍ   MEDICÍNA. 2018; ISSN 1212-1924.

Hansiliánová M, Duba J. Užití ceftarolinu v terapii těžké komunitní pneumonie u polytraumatizovaného pacienta. Antiinfectives news. 2018, 9(2), 10-11. ISSN 1804-4212.

Kapitola v knize:

 

Kapitola 16.5. – Závažné úrazy u pacientů vyššího věku, Urgentní medicína v klinické praxi lékaře, Šeblová J., Knor J. a kol, Grada, 2018, ISBN 9788027105960, str. 424-437 Doleček M.

Prezentace na konferencích a konferenční abstrakta:

SADLOŇOVÁ, Mária, Roman STEBEL, Petr HUSA, Viktor AGALAREV, Jaroslav DUBA, Filip ČERNOCH, Alica HOKYNOVÁ, Lucie NÁRTOVÁ a Jakub HOLOUBEK. Nekrotizující fasciitida po aplikaci intramuskulární injekce - kazuistika. In XXII. česko - slovenský kongres o infekčních nemocech. 2018.

MERTOVÁ, Alexandra, Marek ŠTULRAJTER, Břetislav LIPOVÝ, Markéta HANSLIANOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Rizikové faktory pro rozvoj pneumonie u popálených pacientů na umělé plicní ventilaci. In 8th Central European Burn Congress, Bratislava. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.

GIMUNOVÁ, Olga a Marcela LINHARTOVÁ. Podporuje tyroidální substituce vznik nádorového onemocnění? In 23. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA. 2018. ISBN 978-80-89305-46-9.

GIMUNOVÁ, Olga a Jaroslav IVIČIČ. Karcinom Papillae Vateri - kazuistika. In 42. Brněnské onkologické dny. 2018. ISSN 0862-495X.

LINHARTOVÁ, Marcela, Olga GIMUNOVÁ, Beáta HEMMELOVÁ a Petra PEŇÁZOVÁ. Does functional thyroid substitution affect the onset of pancreatic cancer ? In ESES 2018 Congress. 8th Biennial congress of the European Society of Endocrine Surgeons, Amsterdam, The Netherlands. 2018.

Polytrauma u pacientů vyššího věku, XXV. Dostálovy dny 23. – 25. října 2018, Ostrava  Doleček M.

 

Doleček M. Můj první den na UP. XII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY, 20. – 22. června 2018, Brno

 

TOMÁŠ VAŇATKA, KATEŘINA VANÍČKOVÁ , PAVEL KUPKA.  Aplikace fibrinogenu v PNP u těžce poraněných pacientů s rizikem TIC. Colours of sepsis, 2018 Ostrava

Vaňatka T, Vaníčková K. Trauma induced coagulopathy (TIC) and primary activation HEMS.. AIRMED World Congress 2018. Varšava, 2018.

Vaníčková K. Šokový stav u traumatu – máme vždy jasno?. X. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2018.

 

Hrdý O. Prognózování po  kardiopulmonální resuscitaci. XXV. Kongres CSARIM. 2018.

 

Gál R. Má smysl chladit pacienty v neurointenzivní péči?. Colours of Sepsis,Ostrava 2018

Gál R. Teplotní management v neurointenzivní péči. Praha 14.4.2018

Gál R. Neuromonitoring in intensive care. Neuro critical care expert group meeting. Brno 2018.

Gál R. Hypothermia therapy . Neuro critical care expert group meeting. Brno 2018.

Gál R. Proč řešíme ŽOK nyní jinak? Kongres ČSIM, Brno 2018

Gimunová O, Čermák A, Krtička M, Pánek J. Význam mezioborové spolupráce ve FN Brno XI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství a národní kongres České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP

Straževská E.  Co bych měl správně dělat, když je pacient na dialýze. X. Konference Akutně.2018

 

Hudáček K. High-flow nasal cannula or High-flow oxygen therapy. Symposium NITS Brno 2018

 

Hudec J. BACT během KPR. Konference Akutně.  2018.

 

Sas I. Stresová hyperglikemie mi nevadí. Colours of Sepsis. 2018

PUBLIKACE 2019

Odborné články:

 

HORVÁTH, Teodor, Petr MORAVČÍK, Ladislav MITÁŠ, Kristián BRAT, Kamil HUDÁČEK, Vladimír ČAN, Martina DIA, Dominika IVANECKA, Jaroslav IVIČIČ, Václav KALIŠ, Alžběta KODÝTKOVÁ, Jitka KRATOCHVÍLOVÁ, Adam KŘENEK, Lukas MAJERCAK, Zdeněk MERTA, Petra PENAZOVA, Pavla DOSTALOVA, Marek PLUTINSKÝ, Rudolf RINDOS, Michal SOCHOR, P VYSLOUZIL, Zdeněk KALAJindřich VOMELA. Borderline pneumothorax. VIDEO-ASSISTED THORACIC SURGERY, SHATIN: AME PUBL CO, 2019, roč. 4, AUG 2019, s. 1-4. ISSN 2519-0792. doi:10.21037/vats.2019.08.02.

ČAN, Vladimír, Zdeněk KALA, Lukáš FROLA, Kamil HUDÁČEK, Václav KALIŠ, Alžběta KODÝTKOVÁ, Ladislav MITÁŠ, Petr MORAVČÍK, Sylva RYBNÍČKOVÁ, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Markéta ŠPANKOVÁ, Robert VACHTeodor HORVÁTH. Clarification of the resection line non-intubated segmentectomy using indocyanine green. Annals of Translational Medicine, Hong Kong: AME PUBL CO, 2019, roč. 7, č. 2, s. 1-6. ISSN 2305-5839. doi:10.21037/atm.2019.01.45.

HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ, Jan BLÁHA, Monika GROCHOVÁ, Radka KLOZOVÁ, Pavlína NOSKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Stanislava RICHTEROVÁ, Michal SVOBODA, Jiří JARKOVSKÝ, Xénia SILOVÁ, Božena JEŽOVÁ, Jiří STEINBACH, Martin ZEMÁNEK, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ján SLÁVIK, Zuzana NOVÁKOVÁ, Ľuba MIŠÁKOVÁ a Jozef FIRMENT. The influence of mode of anaesthesia for caesarean delivery on neonatal Apgar scores in the Czech Republic and Slovakia: secondary analysis of the results of an international survey in 2015. Biomedical Papers, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 147-154. ISSN 1213-8118.

KLINCOVÁ, Martina, Hana HARAZIM, Daniel SCHWARZ, Martina KOSINOVÁ, Olga SMÉKALOVÁPetr ŠTOURAČ. What Can Be Achieved With Motivation-Based Teaching of Medical Students? A Monocentric Retrospective Audit of Retention Among Highly Motivated Graduates Who Underwent the Learning-by-Doing Concept in Anesthesiology and Intensive Care Medicine. JMIR SERIOUS GAMES, TORONTO: JMIR PUBLICATIONS, INC, 2019, roč. 7, č. 2, s. 1-8. ISSN 2291-9279. doi:10.2196/10155.

Prezentace na konferencích a konferenční abstrakta:

Duba Jaroslav, Gál Roman. Poranění mozku, současné trendy v neuromonitoraci. VIII. Žilinské neurochirurgické dni. Žilina.

Antoni Helena. Albumin a krvácení. XXIth Colours of Sepsis. Ostrava.

Antoni Helena. Albumin z pohledu bezkrevní medicíny. XXVI. kongres CSARIM. Brno.

Prokopová Tereza. Virtuální pacient a výuka první pomoci: návod na použití. XXVI. kongres ČSARIM 2019. Praha.

 

Chvátal Zdeněk. ERAS a FN BRNO. XI. Podlahovy chirurgické dny. Mikulov.

 

PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk CHVÁTALVladimír ČAN. Novinky v analgetizaci operovaných - TAP. In Pracovní multidisciplinární setkání na téma kolorektální karcinom. 2019.

 

Sas I. Prokalcitonin jako marker pro ukončení ATB léčby. XXIth Colours of Sepsis. Ostrava.

Gál R. Analgosedace u pacientů s mozkovým poraněním. XXIth Colours of Sepsis 2019. Ostrava.

Gál R. Propofolový infúzní syndrom. XXIth Colours of Sepsis 2019. Ostrava.

Gál R. Anestezie u neurochirurgického pacienta-na co nesmíme zapomenout. CSARIM 2019. Brno.

Ondrášková H, Zimová I,Gál R.  Somatická podpora u těhotné pacientky se smrtí mozku. AORA. Praha.

Gimunová O., Čermák A., Krtička M., Pánek J. Význam mezioborové spolupráce ve FN Brno.

XI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství a národní kongres České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP. Mikulov.

 

Gimunová O. Václav Vojtěch Málek. XXVI. Kongres  České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Praha.

 

Hudec J. Co by měl, mladý intenzivista vědět, když se stará o pacienta se septickým šokem. XXIth Colours of Sepsis. Ostrava.

Hrdý O. Představení studie COINN (srovnání metod podávání enterální výživy kriticky nemocným pacientům).   Výroční vědecká konference CZECRIN 2019. Brno. ISBN 978-80-210-9295-2.

 

Postery:

Kovář M. Trombocytopenie vs. pseudotrombocytopenie – interpretace dat krevního obrazu v klinické praxi při inzerci epidurálního katetru. XXVI. kongres​ ČSARIM. Praha.
 

Gimunová O., Mrkvičková A. VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR A POOPERAČNÍ OBDOBÍ. XIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. Praha.

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 2. patro - vedení, ORIM I-IV

Bohunice, pavilon L, patro: 2. patro - Anesteziologická ambulance

Bohunice, pavilon Přízemí, patro: Oddělení urgentního příjmu

Kontakty:

Sekretariát: Lenka Dobrovolná
telefon: 532 233 850
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
telefon: 532 233 850
e-mail:

Primář: MUDr. Igor Sas
telefon: 532 233 850
e-mail:

Vrchní sestra: Mgr. Branislav Moravčík, MBA
telefon: 532 232 721
e-mail:


Lůžkové oddělení:
ORIM I: 532 232 194
ORIM II: 532 232 284
ORIM III : 532 232 305
ORIM IV: 532 232 636

Oddělení urgentního příjmu:
532 231 020
primář: MUDr. Martin Doleček, Ph.D.,
telefon: 532 231 043, e-mail:

Anesteziologická ambulance: 532 233 716 (v pracovní dny 7:30 – 14:30)

Ambulantní doba:

Anesteziologická ambulance: Po – Pá: 7:30 – 14:30

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji