Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vědeckovýzkumná činnost

  1. Výzkumný projekt č. IGA MZ ČR č. NM 7146-3/2002 (hlavní řešitelé Ševčík P, Hrazdilová O, Šerý O): Genetický podklad vnímání akutní bolesti úspěšně dokončen závěrečnou zprávou v lednu 2005 – kategorie B.
  2. Peroperační řízená hypotermie u operací intrakraniálních aneuryzmat - IGA MZ ČR č.7671-3, 2002 – 2005.
  3. Použití akutní normovolemické hemodiluce pro odstranění rizik spojených s transfuzí alogenní krve u onkourologických výkonů a zjištění jejího vlivu na hemodynamické a hemokoagulační parametry. NR/ 8858-3, 2006-9.
  4. Mírná hypotermie s multimodální monitorací jako perioperační neuroprotektivní metoda v neurochirurgii. NR / 8837-3.
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 2. patro - vedení, ORIM I-IV

Bohunice, pavilon L, patro: 2. patro - Anesteziologická ambulance

Bohunice, pavilon Přízemí, patro: Oddělení urgentního příjmu

Kontakty:

Sekretariát: Lenka Dobrovolná
telefon: 532 233 850
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
telefon: 532 233 850
e-mail:

Primář: MUDr. Igor Sas
telefon: 532 233 850
e-mail:

Vrchní sestra: Mgr. Branislav Moravčík 
telefon: 532 232 721
e-mail:


Lůžkové oddělení:
ORIM I: 532 232 194
ORIM II: 532 232 284
ORIM III : 532 232 305
ORIM IV: 532 232 636

Oddělení urgentního příjmu:
532 231 020
primář: MUDr. Doleček,
telefon: 532 231 043, e-mail:

Anesteziologická ambulance: 532 233 716 (v pracovní dny 7:30 – 14:30)

Ambulantní doba:

Anesteziologická ambulance: Po – Pá: 7:30 – 14:30

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji